Senaste ändringarna

Hoppa till: navigering, sök

Följ de senaste ändringarna i wikin på denna sida.

MötesplatsenSidor som bör raderas

Ändringar på: WikibooksWikipediaWikiquoteWikiversityWikivoyageWiktionary

Flerspråkiga WikisourceMetaCommonsWikidata

Alternativ för senaste ändringarna
Teckenförklaring:
N
Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
m
Detta är en mindre ändring
b
Denna redigering gjordes av en bot
D
Wikidataredigering
(±123)
Sidans storlek ändrades med detta antal byte
Visa de senaste 50 | 100 | 250 | 500 ändringarna under de senaste 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dagarna
Dölj mindre ändringar | Visa robotar | Dölj oinloggade användare | Dölj registrerade användare | Dölj mina ändringar | Visa Wikidata

Visa ändringar från och med 24 november 2014 10.20
   

24 november 2014

 • (skillnad | historik) . . Wikisource:Mötesplatsen‎; 09.34 . . (+925). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Bot för istället för kursivt: Warg klar; bot någon?)
 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/645‎; 09.23 . . (+1 029). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med 'wanligit är, med sammanblandat hwetemjöl och salt. <tt>NB.</tt> Denna första påösningen med wattn, är på det sättet, at altid när de behöfwa begjutas, så slås kal...')
 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/643‎; 09.22 . . (+1 174). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med ' <center><h4><tt>Calops</tt> af Kalfkött.</h4></center> Skär tunna skifwor af Kalf-låret och bulta dem wäl, men ej så at de gå sönder. Stryk sedan på hwar skifwa Fisk-...')
 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/641‎; 09.15 . . (+1 185). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med ' Denna lefwer kan också stekas i grytan; skulle man ej finna smak i <tt>Salvia,</tt> så kan den uteslutas. <center><h4>Byff-stek.</h4></center> Tag et stycke af innanlåret...')
 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/649‎; 09.11 . . (+1 293). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med 'än et lagom finger: Skifworna bultas wäl, men ej så, at det gå sönder: Skär rent fläsk, som ej är köttblandat, i lika widd med Köttskifworna, men ej tjockare än en...')
 • (skillnad | historik) . . m Sida:Cajsa Warg.djvu/651‎; 09.11 . . (-4). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)
 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/650‎; 09.11 . . (+1 214). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med ' <center><h4>Oxkötts Sylta.</h4></center> Tag halsstycket af Oxen, och skär ifrån benen det renaste Köttet, men alla Senor plåckas wäl bort: Hacka Köttet helt fint, bla...')
 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/648‎; 09.04 . . (+1 243). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med 'wäl bort alt skummet: När då köttet blifwit kokat, så göres <tt>saucen</tt> på efterföljande sätt: Lägg et stycke smör uti en <tt>Castrull,</tt> samt litet hwetemj...')
 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/647‎; 09.00 . . (+1 214). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med 'hwilket lägges uti ljumt wattn, och låter det deruti ligga 2 timmar, då alla de små fjädrarna skilja sig ifrån, hwilka noga böra bortplåckas, tillika med alt smått sw...')
 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/651‎; 08.56 . . (+1 168). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med 'det af Köttet, och Syltan lägges då i Soppan, hwarest det om winteren kan hålla sig 2 <tt>à</tt> 3 weckor. När man will bruka deraf, skäres i skifwor, stora efter behag...')
 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/642‎; 08.51 . . (+986). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med ' <tt>NB.</tt> Det <tt>observeres</tt> at Köttskifworna skäras altid twärt öfwer köttet, då blifwer det mörare än om det följer kött-tråden efter. <center><h4>Stekt...')
 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/644‎; 08.51 . . (+1 037). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med 'så läggas deruti några blad Muskottblomma, några hela Neglickor och några korn swart Peppar. När detta spadet är wäl kalt, och Foglarna äfwen äro wäl kall, så läg...')
 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/646‎; 08.44 . . (+1 209). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med 'utur dem, och på brösten utziras de med en qwist af insyltade Barbaritsbär, men det <tt>observeres</tt> noga, at qwisten är helt fri ifrån Sirapen, så at han intet förm...')
 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/638‎; 08.39 . . (+1 239). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med ' <center><h4>Oxtunga färsk at fylla.</h4></center> Koka Tungan wäl mjuk, när hon är rensad och aldeles igenom kall, så klyf henne i tu, skär då alt det mjuka köttet ut...')
 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/639‎; 08.35 . . (+1 161). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med 'Smör och Mjöl, med litet surt och sött uti. <tt>Corinter</tt> kunna ock wara tjenliga i <tt>saucen.</tt> <center><h4>Rullsylta af Oxkött.</h4></center> Tage den tunna slak...')
 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/640‎; 08.32 . . (+1 208). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med 'bort, och då kan det läggas uti sin Soppa at <tt>conserveras</tt> några dagar, om det är kall wäderlek, och när man wil nyttja det, så skäres deraf i skifwor, som en a...')

23 november 2014

22 november 2014

 • (skillnad | historik) . . N Sida:Cajsa Warg.djvu/661‎; 22.53 . . (+1 095). .Peter Isotalo (Diskussion | bidrag)(Ej korrekturläst: Skapade sidan med 'små och lefwande, som kunna gifwa någon saft. <center><h4>Färsk Strömming at koka.</h4></center> När strömmingen är ränsad och halfwa hufwudet afskurit, så tages en l...')