Östgötars minne/1659

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1658
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1659
1660  →


[ 55 ]

1659.

706. Matthias Matthiæ Norcopensis. Kassör (stadskassör?) i Norrköping.

707. Ericus Erici Retzius. F. i Gladhammar 1635, döpt 2311; fad. kyrkoherde [157].

Nämnes »kollega», men var det ej; möjligen någon tid vikarierande. Må hända tidigt död.

708. Christophorus Haquini Littorén [Littoréus, Lithman].

709. Johannes Laurentii Nigrelius [Regnerus, Nigræus]. F. i Regna omkr. 1625; fad. fogde. Hofmästare hos frih. Erik o. Herman Fleming, trol. i Finland; handsekreterare hos landshöfdingen i Viborg; kronobefalln.-man i Viborgs län; mantalskommissarie. Bosatt slutl. å Ivanala gård i Viborgs s:n. D. 1699.

710. Canutus Jonæ Orelius. F. i Östra Ryd 1630; fad. bonde. Prv. 63. Kommin. i Landeryd 63; kyrkoherde i Tåby 72. D. 1710 291.

711. Haqvinus Nicolai Hierstadius [Hierling]. F. i Järstad; fad. bonde. Prv. 1663. Kommin. i Stora Åby 67; v. pastor i Västra Tollstad 70; kyrkoherde där 76. D. 1686 912.

Han är stamfader för ännu lefvande släkten Hjertstedt.

712. Samuel Johannis Göthe [adl. 1698; förut Eosander]. F. i Åsbo 1637; fad. prost. Handsekreterare hos svenske residenten i Moskva 65; leg.-sekreterare i Moskva till 70; rysk translator 70; åter leg.-sekret. till Ryssland 71; referend.-sekreterare för ryska ärenden i Kgl. kansliet 77; envoyé i Ryssland 80; rådman i Sthlm 81; assessor i Svea hofr. 93. Egare till »Österby.» D. i Sthlm 1712 83.

Fick 1664 efter idkade studier konung Carl XI:s stipendium att »lära ryska språket samt att göra sig kunnig om ryska folkslagets affärer och handlingar.» Synes varit en skicklig och i många värf använd ämbetsman. Jämte två andre var han e. o. ambassadör till Ryssland 1699, »då han utstod många förtretligheten» Se vidare Biogr. lex.

713. Andreas Svenonis Schorelius. F. 1631. Prv. 61. Pastorsadjunkt i Sund 61. D. där 1668.

»Debilis vixit»; var lam och ofärdig. [ 56 ]

714. Jonas Samuelis Gyllenadler [adl. 1658; förut Enander]. F. i Söderköping 1645; fad. biskop [215]. Underlöjtn. vid Amiralitetet 68; öfverlöjtn. 74; kapten 75; kommendör 79; afsk. 1700. Egare »till Perstorp» samt af Adlerskog i Västra Eneby. D. där 1727(?).

715. Nicolaus Magni Vesselius. F. i Mörlunda 1636; fad. M. Bringius, kyrkoherde. Prv. 61. Kommin. i Styrestad 61; kyrkoherde där 74. D. 1690 117.

Förestod under åren 1661—74 ensam prästämbetet samt. organist- och klockaresysslorna inom församlingen.

716. Samuel Erici Brask. F. i Östra Tollstad 1639; fad. prost [81].