Östgötars minne/1663

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1662
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1663
1664  →


[ 61 ]

1663.

798. Ericus Sunonis Duræus. F. i Vinnerstad 1641 44; fad. kyrkoherde [213]. Fil. doktor utrikes 74; prv. 81. Lektor i Linköping 74; tillika kyrkoh. i Landeryd 86; kyrkoherde i Kuddby 92; kontr.-prost 92. Riksdagsman 82. D. 1717 132.

Om hans lefverne och förtjänster se företalet af J. H. Lidén till den af D. författade dagbok öfver riksdagen 1682, hvartill originalet finnes i Linköpings bibliotek.

799. Joannes Andreæ Kylander. F. i Lommaryd 1643; fad. kyrkoherde. Stud. i Åbo 62, i Uppsala 63 o. 67; prv. 68. Krigspräst; kommin. Lommaryd o. Bälaryd 72; kyrkoherde där 80. D. 1684 315.

800. Enochus Petri Vadstenius. Bror till n:r 681. Notarie; sekreterare i Göteborg. D. där.

801. Olavus Olavi Rosvall [Vallius, Rosenvallius]. F. i Vimmerby 1644. Mönsterskrifvare vid Kalmar reg. 66. D. i Vimmerby 1695. 78.

802. Samuel Arvidi Ehrenstedt [adl. 1689; förut Rydelius]. F. i Västervik 1655 167; fad. prost [416]. Häradshöfding i Lister o. Bräkne, Blek. län, 83; hofkamrer hos drottn. Ulrika Eleonora d. ä. 86; sekreterare i Kommerskolleg. 97; assessor 1710; afsk. D. i Sthlm 1717 2010.

R. begick 1680 dräp å landsmannen B. Töllbom [960], för hvilket brott han blef dömd till döden, men rymde ur riket; fick samma år nåd vid drottn. Ulrika Eleonoras kröning.

803. Nicolaus Danielis Söderling [Hall]. F. i Söderköping. Fil. doktor 76; prv. 79. Kyrkoherde i Väderstad o. Harstad 80. D. 1688, begr. 318.

804. Samuel Haqvini Molinus. F. i Eksjö 1642 174; fad. kyrkoherde [123]. Prv. 72. Komminister i Löt 72. D. 1685 181. [ 62 ]

805. Suno Olavi Croning. Fad. prost i Vimmerby [255]. Rådman där. D. trol. före 1688.

806. Isacus Johannis Vallerius. F. i Vallerstad 1643; fad. prost [70]. Sekreterare hos landshöfdingen i Linköping; notarie o. advokatfiskal i Sthlm. D. 1692.

807. Jonas Nicolai Kylander. F. i Misterhult 163.; fad. kyrkoherde [396]. Prv. 68. Kyrkoherde i Frödinge 76. D. 1696 33

808. Nicolaus Ivari Palinus. F. i Törnevalla 1638; fad. ryttare. Prv 65. Kommin. i Rystad 65; kyrkoherde där 74. D. 1690 275.

809. Jacobus Arvidi Arrhenius. F. i Linköping 1642 3110; fad. Arvid Kapfelman, handlande. Notarie i Antikv.-kolleg. i Upps. 67; akad.-sekreterare o. adjunkt 77; akad.-råntmästare 80; hist. professor i Upps. 87; afsk. till förmån för sonen Lars 1716. Salmdiktare. Bosatt å sin gård Hämringe vid Uppsala 16. D. där 1725 134.

Det är företrädesvis som salmdiktare A. fortlefver i eftervärldens hågkomst. I 1695 års salmbok finnas af honom 26 och i svenska salmboken af 1819 ett antal af 16 salmer, dels original och dels öfversättningar. — Som räntmästare inlade han många och stora förtjänster genom upprättandet af räntekammaren och ordnandet af universitetets vidlyftiga penningeangelägenheter. — Var Östg. nations inspektor i 28 år, eller längre än någon med undantag af Asp.

810. Haqvinus Magni Modolinus. F. i Skeda. Köksskrifvare hos köksmästaren Per Larsson Lindeberg i Sthlm. D. där 1675.

811. Samuel Svenonis Kihlman [Kihl], F. i Gammalkil 1644, döpt 265; fad. S. Tollstadius, kyrkoherde. Rådman o. kämn.-präses i Sölvesborg. D. 1734 eller senare.