Östgötars minne/1675

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1674
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1675
1676  →


[ 74 ]

1675.

969. Andreas Benedicti Bruzæus. Fad. prost i Risinge [220]. Revisionslandtmätare i Lifland 1681—85; sed. klockare.

970. Petrus Birgeri Corylander. F. i Häsleby 1641 209; fad. bonde. Prv. som gymnasist i Linköping 71. Huspräd. hos Anna Stjernfelt på Ryd vid Linköping 71; kommin. i S:t Johannes 74; kyrkoherde i Tingstad 92. D. 1700 172.

971. Gudmundus Johannis Chryselius. F. i Linköping 1654; fad. kyrkoherde i Lofta [421]. Prv. 83. Kommin. i Loftahammar 84; kyrkoherde i Grebo o. Värna 93. D. 1715, begr. 227.

972. Samuel Andreæ Bornæus. F. i Grebo; fad. kyrkoherde. Prv. 1686. Komminister i Målilla o. Gårdveda 87. D. i pästen 1711, begr. 20 sönd. efter trefald.

973. Jonas Kjellbom [Kjellbaum]. Stud. i Lund 1675, i Upps. 77. Kanslist i Kammarkolleg. D. 1691.

Enligt annan uppgift skulle han ej dött förrän 1695. År möjligen broder till n:r 994.

974. Petrus Erici Eklin. F. i Eksjö landsf. 1655, döpt 205; fad. bonde. Stud. i Lund 75, i Upps. 78. Borgare i Gränna.

Uppgifves äfven blifvit borgmästare i Gränna, men detta är ej bekraftadt. [ 75 ]

975. Johannes Johannis Arendt. Fad. prost i Törnevalla [511]. Kanslist i Reduktionskommissionen; registrator; notarie.

Kom »minorennis» till Uppsala. — Sökte rådmanstjänst på 1690-talet.

976. Segert Hörner. F. i Sthlm 1662; fad. rådman [520]. Registrator vid ämbetsverk i Sthlm. D. 1693 7.

977. Samuel Adlerberg [adl. 1684; förut Svebilius]. F. i Kalmar 1660 39; fad. Olavus Svebilius, ärkebiskop. Assessor i Göta hofr. 86. Egare af Åkerstad i Skeda, Biskopsbärga i Allhelgona; Siggesta o. Ströpsta, Sthlms län, samt Werder i Estland. D. i Jönköping 1709 102.

Stamfader för den ryska grenen af ännu fortlefvande ätten Adlerberg.

978. Georg Adlerberg [adl. 1684; förut Svebilius]. F. i Kalmar 1662 61; fad. Olavus Svebilius, ärkebiskop. Kornett vid Östg. kav.-reg. 85, vid Lifreg. till häst 91; löjtn. 93; ryttm. 1700; major 05. Egare af Uttersbärg, Västm. län. D. i Sachsen 1706 2612.

A. deltog i kon. Carl XII:s fälttåg och uppgifves blifvit under kriget dödsskjuten.

979. Jonas Hörner. F. i Sthlm 1663, döpt 1012; fad. rådman [520]. D. trol. före 1686.

Enligt en del källskrifter skulle ofvanstående antagit namnet Baumgardt el. Bomgardt och blifvit kirurg.

980. Gudmundus Georgii Bernegau. F. i Norrköping 1655, döpt 241; fad. guldsmed. Borgare o. rådman i Kalmar.

För vexation å novitien Johannes Gistadius [1111] dömdes B. 1681 af akad. konsist, till »publique relegation i 2 åhr,» men G., som kallat B. »skiälm och andre öknampn,» fick gå i »prubban» i 4 dygn. K.-prot. — Af B:s bröder blef den ene adl. Gripenstedt och den andre adl. Gripenborg.

981. Laurentius Petri Hjort. F. i Linköping 1651; fad. kyrkoherde i Tuna. Prv. 81. Kyrkoherde i Västra Harg 96. D. 1714 261.

982. Bartholdus Laurentii Kuse [Kuus]. F. 1654; fad. fogde i Tuna. Prv. 88. Kyrkoherde i Torpa 88. D. 1696 194.

»Uppfostrade sina många styfbarn, hvaribland sex Torpadier och en Reftelius, dem han underhöll vid skolor och akademier.» R.

983. Olavus Benedicti Thunman. F. i Tuna; fad. bonde. Prv. 1685. Komminister i Mogata o. Borrum 85. D. 1697.

984. Laurentius Erici Kjörling. Fad. bonde i Vårdnäs. D. antagl. som stud. i Sthlm 1678 1312.

985. Laurentius Lundbom [Lundberg]. Tydl. bror till nästföljande.

986. Matthias Lundbom [Lundberg]. Auskult. i Svea hofr. 1687; kanslist 95.

987. Johannes Erici Schening. F. trol. i Styra; fad. borgmästare i Skeninge. Prv. 1677. Pastorsadjunkt hos brodern [875] o. skollärare i Ängsö, Västerås stift. Bosatt i torpet Ryssbo dår. D. 1679.

988. Matthias Benedicti Ekelund. F. i Eksjö 1658, döpt 3010; fad. borgmästare. Fil. doktor 85; prv. Krigspräst; kyrkoherde i Åsum o. Skepparslöf, Lunds stift, 87. D. 1693 54.

989. Jonas Laurentii Volnander. F. trol. i Vårdnäs. Prv. 1683. Krigspräst vid Östg. kav.-reg. 84; kyrkoherde i Vallerstad o. Järstad 1702. D. 1703 4.

Öfversten ville 1699 ha annan krigspräst i V:s ställe, enär denne var »gammal och otjenlig til fatiguer.» Nic. [ 76 ]

990. Jonas Martini Lithunius. F. i Norrköping 1653 1211; fad. brokikare. Prv. 82. Rektor i Visby 81; tillika konsist-notarie 82; kyrkoherde i Tjällmo 86, i Risinge 97; kontr.-prost 1701. D. 1702 269.

991. Magnus Olavi Fröling. F. i Rystad 1652 47; fad. bonde. Prv. 81; Kommin. i Skönbärga 82; kyrkoherde i Skedevi 98. D. 1717 1411.

992. Johannes Magni Vangelius. F. i Vadstena 1657 82; fad. kyrkoherde i Herrestad. D. som stud. i Uppsala 1675 312.

993. Sveno Johannis Schenström. Sånglärare (»dir. cantus») i Strängnäs.

Nämnes redan 1678 som en af de »snällaste i musiken.» K.-prot.

994. Ericus Bergeri Kjellbom. Tjänsteman vid ämbetsverk i Sthlm.

995. Laurentius Erici Krönstrand. F. i Södra Vi 1656; fad. kyrkoherde [335]. Prv. 94. Rektor i Västervik 88; kyrkoherde i Gammalkil 97. D. 1715, begr. 16 101.

996. Gabriel Benedicti Nykiörck. F. i Östra Ny 1654 259; fad. B. Sundelius, kyrkoherde. Prv. 84. Krigspräst i Skåne 84; kyrkoherde i Höja o. Starby, Lunds stift, 94; kontr.-prost 1712. D. 1721 238.