Östgötars minne/1719

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1718
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1719
1720  →


[ 143 ]

1719.

1912. Johan von Asp [adl. 1758; förut Asp]. F. Norrköping 1708 45; fad. superintendent. Auskult. vid Sthlms rådsturätt 31; aktuarie 32; tit. [ 144 ]hofkvartermästare 39; afsk. 50. Landtbrukare på Salnecke, Upps. län. D. i Sthlm 1779 6

1913. Carl Asp. F. i Norrköping 1710 2512; fad. superintendent. Fil. doktor 34. Docent i Upps. 37; adjunkt 37; tillika akad.-sekreterare 41; fil. professor 55; afsk. 70. Egare af Vittulsbärg vid Uppsala. D. där 1782 167.

»En lärd och respektabel man.» Br. — Efterlemnade helt få arbeten, men använde vid sina offentliga föreläsningar mycken flit. Hade som orator ypperliga utförsgåfvor. »Ogift, lång, fet och vacker karl» med ett gladt och muntert sinne.

1914. Johan Sivers Voltersson. F. i Norrköping 1708; fad. guldsmed. Kammarskrifvare vid Stora sjötullen i Sthlm (29); tullkontrollör i Norrköping, sed. i Göteborg; tullinspektor där. Likvid.-kommissarie (35). D. 1779 215.

1915. Christopher Falkenholm. F. trol. i Norrköping: fad. Anders Falk, klockare. Auskult. i Svea hofr.; sekreterare hos grefvinnan Ribbing. f. Douglas, trol. i Söderm.; hofr.-advokat; afsk. Fabrikör i Sthlm. D. där 1750 4.

1916. Samuel Ekerman. F. i Västra Enebv 1701 119; fad. prost [1105]. Notarie i Sthlms justitiekolleg. 28: stadsfiskal 37; rådman o. präses (den förste; i hall- o. manufakturrättcn 39; stadssekreterare i Sthlm 46. D. i Olme, Värml. län, 1754 301.

1917. Anders Ahlgren. F. i Skärkind 1702 158; fad. Anders, kronofogde o. landtmätare. Auskult. i Göta hofr. 24; aktuarie o. kanslist vid Finska kommissionen 25; hofr.-kanslist 27; e. o. notarie 35; v. hhöfd.; häradshöfding i Finspånga län, Bråbo, Gullbärg o. Bobärg 42. Egare af Sjöbacka i Ljung. D. där 1751 2312.

1918. Samuel Samuelsson. F. i Sya 1689 22 fad. Samuel Gadd, ryttare. Prv. 1721. Kommin. i Hult o. Edshult 23; kyrkoherde i Adelöf 57. D. 1781 31.

1919. Magnus Livin. F. i Linderås 1701 277; fad. prost [1117]. Auskult. i Göta hofr.; v. häradshöfding. D. i Sthlm 1759 105.

1920. Nils Londén [Vålberg]. F. i Vårdnäs 1693; fad. bonde. Prv. 1730. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Gammalkil 54. D. 1757.

Var redan 1721 designerad till kollega i Vimmerby. men undanbad sig, emedan han en gång i Målbäck blifvit öfverfallen af Vimmerbyboar. Nic.

1921. Martin Lidén [Lidenius]. F. i Kvillinge 1700 249; fad. Jakob Henriksson, inspektor, sed. godsegare. Fil. doktor 31; prv. 33; teol. doktor i Greifswald 64. Docent i Upps. 31; rektor i Norrköping 32; lektor i Linköping 36; tillika kyrkoherde i Slaka 39; prost 55; kontr.-prost i Hammarkind 65. Egare af Lida i Kvillinge. D. 1769 511.

»L. egde solida studier och redigt hufvud: i synnerhet var han utmärkt skicklig till ungdomens undervisning.» Br. — »Har med egen stor kostnad vid prästgården af oländig mark och onyttigt kärr uppodlat öfver 8 tunnelands nu fruchtbärande åker, hvarpå allehanda säd med nytto kan sås.» Brem.

1922. Nils Palmærus. F. i Örbärga 1700 47; fad. kyrkoherde [1220]. Prv. 24. Domk.-kommin. i Linköping 26; kyrkoherde i Kullerstad 31; prost 56; utn. kontr.-prost 71 (men afsade sig). Riksdagsman 46, 55, 60. D. 1776 2211.

Fick skarpt tilltal af domkapitlet för sina prädikningar, som ofta innehöllo sidohugg åt kapitlet, såsom då han prädikade om »bokvurmar och läslymlar» och om sådana, »som icke voro präster, utan hade allenast kragen på sig.» Vidare se Håhl.

1923. Magnus Palmærus. F. i Örbärga 1701 1812; fad. kyrkoherde [1220] Prv. 22. Kommin. i Virserum o. Järeda 24—29; kyrkoherde i Örbärga o. Nässja 41; prost 56: kontr.-prost 63—78. D. 1782 166.

[ 145 ]1924. Samuel Mörtling. F. i Törnevalla 1700 1612; fad. kyrkoherde [1269]. Stud. i Lund 25; Fil. doktor 26; prv. 27. Kommin. i Linderås 28; kyrkoherde där 35. D. 1754 265.

1925. Per Bodling. F. i Slaka 1699 1611; fad. Bengt, landtbrukare. D. som stad. i Sthlm 1725 127.

1926. Johan Skunk. Fad. Jöns, sjötullsinspektor i Gryt. Prv. 1727. Huspräd. å Stjärnorp 28; kollega i Skeninge 30. D. där 1736 39.

1927. Samuel Hallberg. F. i Dalhem 1697 33; fad. kyrkoherde. Fånig. D. i Dalhem 1735.

1928. Daniel Rydman [Clarin, Reverin]. F. i Lofta 1697; fad. bonde. Fil. doktor 1731. Kallad till biskopsadjunkt i Linköping 32. D. i Sthlm 1732 1211.

Ämnade begifva sig till Linköping för att prästvigas, men afled under resan.

1929. Magnus Edenström. F. i Lofta 1697; fad. Per, bruksbokhållare. Auskult. i Åbo hofr.; fiskal; hofr.-advokat (1729). D. i Sthlm 1766 174.

1930. Anders Arnelius. Fad. bonde i örbärga. Landtbrukare där; handlande i Eksjö; klockare i Ask. D. där 1767.

1931. Johan Lundmark. F. i Östra Husby 1700 264; fad. prost [1042]. Kanslist i Sthlm; stadsnotarie i Sundsvall 25; notarius publikus i Sthlm 31. D. där 1733.