Östgötars minne/1722

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1721
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1722
1723  →


[ 150 ]

1722.

1995. Samuel Schenberg. F. i Normlösa 1704 410; fad. prost [1190]. Stud. i Åbo 30; åter i Upps. 32; fll. kand.; prv. 35. Skv.-präd. vid Östg. kav. 38; reg.-pastor 42; fältprost 43; kyrkoherde i Nykil 46; prost 49; kontr.-prost 49. D. 1776 37.

1996. Petter Dahlman. F. i Norrköping 1700 309; fad. Gunnar, gästgifvare el. källarmästare. Fil. kand. 32. Informator i Sthlm. D. där 1776 13.

Säges varit pietist. Anhöll 1735 och ånyo 1736 hos akad. konsist. om testimonium till kondition, men nekades sådant, »emedan han till någon del gjort sig suspect för irrige och skadel. lärosattzer.» K.-prot

1997. Johan Kylander. F. 1705; fad. kyrkoherde i Häradshammar [1431]. Privatlärare i Sthlm. D. där 1769 43.

»Pietismo infectus consenuit Stockholmiæ.» Bj.

[ 151 ]1998. Johan Schörling. F. i Linköping 1700 2; fad. komminister [1329]. Prv. 26. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Å 58. D. där 1760 16.

Inlemnade 1751 till Konungen en skrift, däri han ifrade mot Tabellverkets inrättande, hvilket han liknade vid konung Davids räknande af folket och som han fann mycket syndigt och mot Guds ord stridande. Dömdes därför af Göta hofrätt 1752 att mista ämbetet och undergå fjorton dagars fängelse vid vatten och bröd. Återfick prästämbetet 1754, men bodde utan missiv i Linköping 1757, då han erhöll understöd ur cassa emeritorum. Bl.

1999. Lars Vangel. F. i Risinge 1704 148; fad. Anders, bruksbokhållare. Fil. doktor 31; prv. 33. Kommin. i S:t Lars 35; kyrkoherde i Risinge 43; prost 52; kontr.-prost 52. Riksdagsman 65. D. 1771 152.

2000. Johan Serlachius. F. i Keksholm, Finland, 1705 39; fad. prost i i Östra Husby. Stud. i Åbo 29; fil. doktor 32. Auskult. i Åbo rådsturätt o. i Åbo hofr. 33; v. notarie; v. hhöfd.; hofr.-advokat 37; afsk. D. i Sthlm 1757.

Sökte borgmästaretjänsten i Nådendal 1740. — »Oskicklig till något dugligt genom sin böjelse för dryckenskap.» Br. — »Homo vagabundus.» Dog i uselhet.

2001. Erik Kronstrand [Krönstrand]. F. i Jursdala 1702 176; fad. kyrkoherde i Södra Vi. Prv. 45. Apologist i Norrköping 33; tillika fattighus- o. hosp.-präd. där 54. Medarb. i »Norrköpings veckotidningar» 67. D. 1773 2110.

Egde goda insikter, skötte under största fattigdom väl sin plats, förde en oförvitlig vandel och var allmänt afhållen, men fick aldrig pastorat, oaktadt han vid sin död hade 80 tjänstår, således 9 mer än han lefvat.

2002. Johan Håhl. F. i Södra Vi 1700; fad. Hans, frälseinspektor. Prv. 29. Komminister i Södra Vi o. Jursdala 30. D. 1731 294.

2003. Carl Collin. F. i Söderköping 1702 137; fad. prost [1010]. Prv. 25. Kommin. i Skeda 30; kyrkoherde i Hof o. Appuna 42. D. 1748 75.

2004. Olof Nordstrand. F. tv. i Drothem 1701 2011; fad. hosp.-syssloman [1322]. Kanslist vid Gen.-tullarr.-societeten i Sthlm 26; notarie där; tullinspektor vid Barösund i Gryt 35. D. 1763 102.

2005. Daniel Nordstrand. F. tv. i Drothem 1701 2011; fad. hosp.-sysslo-man [1322]. Prv. 36. Kollega i Söderköping 24(?)—36; kommin. i Skällvik o. S:t Anna 41; kyrkoherde där 59. D. 1775 163.

2006. Zacharias Ekelöf. F. i Eksjö 1700 119; fad. Anders, borgare. Prv. 36. Pastorsadjunkt i Mörlunda 36. D. där 1738 193.

2007. Peter Kåhre [Kohre]. F. i Västervik 1695 239; fad. Daniel, handlande o. gästgifvare. Prv. 1726. Komminister i Glömminge o. Algutsrum, Kalmar stift, 31. D. 1742 255.