Östgötars minne/1854

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1853
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1854
1855  →


[ 537 ]

1854.

5912. Axel Fredrik Vallbeck. F. i Söderköping 1835 31; frldr Arvid Fredrik V., bruksinspektor, o. Sofia Augusta Enström. Kameralex. 59. Kronomagasinsförvaltare i V.-norrl. län 63; afsk. 68; länsbokhållare där 63; afsk. 68; tf. föreståndare för Kammarkolleg. jordebokskontor 73 tf. häradsskrifvare i Södra Helsinglands fögderi 75. D. i Sthlm 1877 2611.

Gift 76 m. Kristina Sofia Larsson, f. 41.

5913. Johan Carl Edvard Vahlén. F. i Västra Ed 1836 53; frldr Gustaf J:son V., bruksförvaltare, o. Brita Kristina Vestergren. Teor. o. prakt. teol. ex. 63; prv. 63. Kommin. i Norra Vi o. Tirserum 67; kyrkoherde där 84. D. 1898 99.

Gift 69 m. Josefina Amalia Phalén, f. 34. — Barn: Maria Amalia Birgitta Sofia, f. 71, d. 95, g. m. David Johansson, kommin. [7025].

5914. Johan August Knut Ullman. F. i Sthlm 1835 1212; frldr Carl Olof U., tullförvaltare i Norrköping, o. Hedvig Vilhelmina Håkansson. Stud.-ex. 53; åter stud. 60; kameralex. 61. Skådespelare vid Stjernströms teater i Sthlm 59, vid landsortssällskap på 60-talet. E. o. kammarskrifvare vid ämb.-verk i Sthlm 61. Frivillig i dansk-tyska kriget 64. D. i Sthlm 1878 54.

U. hade med sin vackra röst och sitt ståtliga yttre goda förutsättningar för att vinna framgång på den dramatiska banan, men ett oordentligt lefnadssätt brakte honom på förfall. — Afled som enkling med tre barn.

[ 538 ]5915. Anders August Eugene Flodman. F. i Norrköping 1835 37; frldr Anders Fredrik F., läkare, tit. professor, o. Kristina Sofia Uhrberg. Kameralex. 61; fil. stud. 63—65. E. o. kammarskrifvare i Sundhetskolleg. m. fl. verk 61—63. Tidningsman; medarb. i »Svenska tidningen» 58—59, i »Nya Dagl. Allehanda» 59-63, i »Ny Illustrerad tidning» fr. 65; redaktör o. utgifvare af »Eskilstuna tidning» 67—72; tillika boktryckare i Eskilstuna 67—69; medarb. i »Aftonbladet» fr. 72. Vitter författare. D. i Sthlm 1884 214. — Ogift.

Utom sin mångåriga verksamhet i Aftonbladet, där han hufvudsakligen uppträdde som litteratur- och teaterkritiker, egnade F. ett ärligt och sträfsamt arbete åt flere andra tidningar och tidskrifter. Under märket Anders R—n utgaf han novellsamlingen »Blad ur min praktik,» romanen »En själfständig man» m. m. samt »Kritiska studier.» Han hade sin världsåskådning och sin ästetik en gång för alla stadfästa efter det klassiska skönhetsidealets mönster och var i sina åsikter orubblig. En ärans man med ett godt och vänligt sinnelag; varmhjärtad, pålitlig och trofast.

5916. Carl Johan Petersson. F. i Norrköping 1828 311; frldr Sven P., klädesväfvare, o. Maria Rebecka Jonsson. Teor. o. prakt. teol. ex. 56; prv. 56. Hosp.-präd. i Sthlm 62; andre kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 62; förste kommin. 69; kyrkoherde i Klockrike med Brunneby 84. D. i Linköping 1900 125.

Gift 64 m. Beata Charlotta Elisabet von Feilitzen, f. 36. — Barn: Karl Gottfrid Stålberg, f. 66, läkare [7021]; Sven Olof Stålberg, f. 68. ingeniör.

5917. Carl Gabriel Viktor Norrman. F. i Söderköping 1834 1911; frldr Johan Fredrik N., apotekare, o. Sofia Vilhelmina Lindahl. Stud.-ex. 53. Underlöjtn. vid Ingeniörkåren, sed. Fortifikationen, 56; löjtn. 62; kapten 68; major 81; fortifik.-befälhafvare å Karlsborg 81—91; öfv.-löjtn. i armén 89, vid reg. 90; öfverste 91; chef för fortifik.-stabens hufvudstation 91; öfverste i reserven 97, i armén 99. Lärare vid Sjökrigsskolan 72—81. Verkst. direktör i Sthlm-Rimbo järnv.-bolag 95—97; direktör för Göta kanalbolags västgötalinie fr. 85. Husegare i Sthlm o. bosatt där.

Gift 62 m. Paulina Amalia Luthander, f. 41. — Barn: Carl Viktor, f. 64. kapten; Johan Ivar, f. 65, kapten; Sigrid Amalia, f. 66, g. m. Axel Fredrik Norrman, löjtn. o. bevakn.-befälhafvare; Gerda Paulina, f. 67, g. m. Bo Pontus Torvald Lindberg, kapten; Viktor Emanuel, f. 69, d. 69; Helge Paul, f. 70, tandläkare; Viktor Hjalmar, f. 76, underlöjtn.

5918. Bror August Denis Hård af Segerstad. F. i Värmdö, Sthlms län, 1834 1712; frldr August Leopold H. af S., fäng.-direktör i Norrköping, o. Agnes Elisabet Brummer. Prl.-ex. 56; hofr.-ex. 58; kameralex. 58. V. hhöfd. 61; v. auditör i Svea lifgarde 62; auditör i reg. 69—92. Sekreterare vid Drottningens hospital 62. Tf. ombudsman i Fångv.-styrelsen 65—70. Brottm.-notarie vid Sthlms rådsturätt 72; stadsnotarie 81; rådman i Sthlm 84. Tf. krigsfiskal i Krigshofr. 74-81. Kommunalman. D. å Nämdö, Sthlms län, 1900 196.

I Stockholms rådsturätt var H. på sin tid kanske den populäraste ledamoten. Hans lugna, klara, snabba uppfattning, hans varmhjärtade humanitet och helgjutna karaktär förskaffade honom en sällsynt auktoritet, där han satt, prydlig med sitt hvita hår och skägg, i domstolen. Han åtnjöt särdeles stort förtroende; erhöll en mängd kommunala uppdrag samt utöfvade som privatjurist en vidsträckt verksamhet, därvid han särskildt tillhandagick vid flertalet processer rörande stadsjordarna. Som enskild person utmärkte han sig för välvilja och hjälpsamhet; fryntlig, godmodig och begåfvad med talang som visdiktare, var han i umgängeslifvet högt skattad.

Gift 69 m. Johanna Sjöberg, f. 48. — Barn: Agnes Helmi Maria, f. 70, gravös; Sigrid Elisabet Johanna, f. 71, trädgårdsmästarinna; Kerstin Augusta Sofia, f 73, fil. kand.

5919. Lars Fredrik Sandin. F. i Linköping 1835 207; frldr Lars S., possessionat, o. Maria Sofia Lundqvist. Kameralex. 55; prl.-ex. 58; hofr.-ex. [ 539 ]59. V. hhöfd. 6.; kanslist i Statskontoret 66; afsk. 77. Advokat o. kommissionär i Sthlm. D. där 1893 265.

Gift 69 m. Johanna Maria Malmquist, f. 48. — Barn: Frits Valdemar, f. 79, d.

5920. Carl Magnus Vezén. F. i S:t Lars 1832 104; frldr Olaus Magnusson, hemmansegare, o. Maria Kristina Carlsson. Teor. o. prakt. teol. ex. 55; prv. 56. Kommin. i Rinna 60; kyrkoherde i Västra Husby 76.

Gift 61 m. Maria Charlotta Teodora Cnattingius, f. 35, d. 96. — Barn: Carl Jakob Olaus, f. 62, d. 64; Maria Matilda Carolina, f. 63; Jakob Teodor, f. tr. 65, d. 67; Johanna, f. tr. 65; Carl Magnus, f. tr. 65, e. o. hofr.-notarie [7058]; Teodor Sigfrid Emanuel, f. 73, d. 73.

5921. Per Fredrik Ahlström. F. i Ringarum 1834 235; frldr Johan Peter A., bruksinspektor, o. Beata Kristina Vahlenberg. Kameralex. 58. E. o. kammarskrifvare vid ämb.-verk i Sthlm 58. D. där 1858 229. — Ogift.

5922. Olof Gustaf Nordenström. F. i Åtvid 1835 l89; frldr Erik Salomon N., v. häradshöfding, o. Anna Gustava Norin. Bärgsex. 60; elev vid Falu bärgsskola 61; utex. 62. Bitr. grufingeniör vid Åtvidabärg 62; tf. 69, ord. professor vid Tekn. högskolan 78; afsk. 1900. Rådgifvande ingeniör i grufbrytning; skriftställare. Bosatt i Kråksängen i Åtvid.

Gift 70 m. Margareta Charlotta Clason, f. 48. — Barn: Per Erik Gustaf, f. 72, bärgsingeniör; Nils Olof Henrik, f. 84.

5923. Henning Nordenström. F. i Åtvid 1837 244; frldr Erik Salomon N., v. häradshöfding, o. Anna Gustava Norin. Prl.-ex. 55; med.-fil. ex. 56; med. kand. 60; med. lic. 63; med. hedersdoktor 93. Prov.-läkare i Alfta, Gefleb. län, 63; e. prov.-läkare i Leksand, Kopparb. län, 64; prov.-läkare där 66, i Värnamo 67; tillika sjukhusläkare 67; provinsialläkare i Linköping 78; afsk. 97; tf. förste prov.-läkare i Österg. län 90—97. Järnv.-läkare 81—1901. Bosatt fortf. i Linköping.

Gift 64 m. Karolina Vilhelmina Arnlöf, f. 40. — Barn: Ebba, f. 65, g. m. Arvid Bernhard Hammargren, försäkringstjänsteman; Signe Augusta, f. 66; Klara, f 69.

5924. Carl Gustaf Burén. F. i Fogelås, Skarab. län, 1834 274; frldr Olof Ulrik B., brukspatron [4176], o. Agnes Beata Lindgren. Kansliex. 56; elev vid Ultuna landtbr.-institut 59; utex. 61. E. o. kanslist i Finansdep. 56—59. Gods- o. bruksegare; eg. af Vallsjö, Skarab. län, 68—78, af Flemma o. Bölnorp i Stjärnorp samt Bärg i Vreta kloster 70, af Hubbestad, Jönk. län, 80—82; delegare i Uddeholm, Värml. län, fr. 70-talet. D. på Skeda, Kronob. län, 1887 111.

B. var en arbetsam man och en vinnande personlighet. Stor vän af konst och litteratur; donerade en ansenlig penningesumma till Uppsala universitets bibliotek.

Gift 62 m. Sigrid Sofia Axelina Burén, f 40. — Barn: Matilda, f. 63, g. m. Johan Fritiof Edvard Nordberg, notarie i Med.-styr.; Ebba Axelina Emilia, f. 64: Anna Marie-Louise, f. 66, g. m. Otto Auguste de Dardel, redaktör; Karl Axel, f. 67, ingeniör, d. 97; Carl Torsten Ulrik, f. 69, amanuens [7145]; Bernhard, f. 74, und.-löjtn.; Gerda Axelina, f. 76, g. m. Fabian Casper Fredrik Vrede, frih., löjtn.

5925. Leonard Beckman. F. i Västra Ny 1839 165; frldr Daniel Leonard B., v. auditör o. mönsterskrifvare, o. Adelaide Charlotte Ringqvist. Prl.-ex. 55; hofr.-ex. 61; kameralex. 61. V. hhöfd. 65; tf. rådhusnotarie i Norrköping 69; andre stadsnotarie 72; förste stadsnotarie 78; justitierådman 81. Ombudsman vid Norrköpings ensk. bank 78 o. vid Norrköpings sparbank 80. Husegare i Norrköping 84. Kommunalman. D. i Norrköping 1898 13.

B. egde stor begåfning samt fullgjorde plikttroget och samvetsgrant sina åligganden, men hörde till »de stilla i landet» och eftersträfvade därför ej att vinna någon högre ställning på ämbetsmannabanan. Han var en synnerligen redbar och sympatisk man med ett anspråkslöst, hjärtegodt väsen och ett nästan barnsligt vekt sinnelag. Inom [ 540 ]det samhälle, där han verkade, torde få personer ha åtnjutit en så allmän aktning och ett så rotfäst förtroende som han.

Gift 78 m. Agnes Carolina Beckman, f. 55, d. 95. — Barn: Daniel Leonard, f. tv. 79, fabr.-elev; Birger Elof, f. tv. 79, fabr.-elev, d. 98; Bengt Alexander, f. 81, fil. stud. [7414]

5926. Axel Sebastian Philip Printzensköld. F. i Askeryd 1836 236; frldr Carl Fredrik P., öfverste, o. Gustava Vilhelmina von Krusenstjerna. Kadett å Karlbärg 49—50. Kansliex. 58. E. o. kanslist i Landtförsv.-dep. m. fl. ämb.-verk 59—66. Kammarjunkare 66. Landtbrukare på Tunarp i Askeryd 66—79. E. o. aman. i Kammarkolleg. 79, i Domänstyrelsen 83; amanuens i Civildep., hos Försäkr.-inspektören, 86; tillika försäljningsman vid Stämpelpapperskontoret i Sthlm 92. Kamrer vid Riksd:s statsutskott fr. 85; kanslibitr. vid statsrevisionen 84—89 o. 91—1901.

5927. Mattias Bernhard Christian Victorin Rosenblad. F. i Vadstena 1836 248; frldr Christian Valdemar R., kapten, o. Vendela Altéa Kristina Victorin. Kansliex. 56; prl.-ex. 57; hofr.-ex. 59; kameralex. 59. E. o. kanslist i Civildep. 56, i Just.-rev.-exped. 59; e. o. notarie i Svea hofr. 59; tit. kgl. sekreterare. Godsegare o. landtbrukare; arrendator af Spång i Kristbärg 64; egare däraf 77-80, af Egelstorp i Tjällmo 68—76, af Bölnorp i Kristbärg o. af Kungskvarn i Ledbärg några år fr. 81. Medarb. i »Stockholms dagblad» 84—90. Bosatt i Linköping.

Gift 66 m. Helja Odencrantz, f. 43, d. 89. — Barn: Nils Johan Christian Victorin, f. 67, löjtn., d. 97; Helja Eleonora Altéa, f. 68, g. m. Ernst Otto Gabriel af Sillén, kammarherre o. revisor; Brita Lovisa, f. 70, g. m. Johan Alfred Lidbäck, sågv.-disponent; Märta, f. 71; Erik Mathias, f. 74, d. 74.

5928. Vilhelm Alfred Segerhammar. F. i Locknevi 1834 89; frldr Nils S., organist, o. Ulrika Charlotta Hesselman. Landtmät.-ex. 58. V. komm.-landtmätare i Gefleb. län 63; e. storskifteslandtmätare i Kopparb. län 66; afvittr.-landt-mätare i Västerb. län 67; komm.-landtmätare där 74. Bosatt i Grisbacka i Umeå landsförs. D. där 1888 246.

Gift 80 m. Sigrid Karolina Eriksson, f. 58.

5929. Fredrik Anton Edvard von Röök-von Block. F. i Jonsbärg 1837 22; frldr Lars Adolf Fredrik Gustaf v. R.-v. B., kammarherre, o. Beda Sofia Ridderborg v. Block. Fil. stud. till 57. Godsegare; inneh. af Broxviks fideik.-egendom i Jonsbärgs m. fl. s:nar 84. D. i Kalmar 1887 3l5. — Ogift.

Var ett stort original och en godmodig, men ej särdeles begåfvad man.

5930. Oskar Josef Askenbeck. F. i Linköping 1836 95; frldr Josef A., kopparslagare, o. Charlotta Fredrika Schierman. D. som stud. i Linköping 1856 44. - Ogift.

5931. Johan Alfred Berselius. F. i Norrköping 1832 2210; frldr Johan Adolf B., kronofogde, o. Lovisa Gustava Durling. Kameralex. 55. Tf. revisor i Kammarkolleg. jordebokskontor 58; tf. kammarskrifvare i 2:a prov.-kontoret 59. D. i Klintedal i Kvarsebo 1860 2510.

Gift 60 m. Sofia Helena Josefina Melin, f. 27.

5932. Christofer Retzius-Ekvall. F. i Rogslösa 1835 207; frldr Christofer Per Ludvig E., kontrollör [4538], o. Hedvig Christina Pahl. Telegrafassistent 57, tjg. under olika tider i Göteborg, Vänersborg, Sandhamn, Karlsborg o. Söderköping; afsk. 78. Ingeniör, bosatt i Motala flere år. D. i Linköping 1899 296.

R.-E. hade ett ovanligt spekulativt hufvud, och på de mest skilda områden drefs hans outtröttliga ande att göra rön och uppfinningar, af hvilka likväl de flesta icke [ 541 ]kommo till praktisk användning. Han uppfann ett signaleringssystem för järnvägar till förekommande af tågsammanstötningar, transportabla mjölkflaskor, velocipedhjul m. m. samt den märkliga »energi-multiplikatorn» eller kraftmångdubblaren, hvarmed han afsåg att lösa flygmaskinsproblemet, men som torde kunna hänföras till de geniala paradoxernas område.

Gift m. Ida Ulrika Carolina Lagermark, f. 42. — Barn: Inez Maria, f. 68; Ange Eleonora, f. 70.

5933. Anders Otto Robert Hamner. F. i Söderköping 1834 2410; frldr Anders H., rådman, o. A. B. Gåhlin. Kameralex. 58. Revisor o. bokhållare i Arméns pensionskassa 64. Kammarskrifvare i Riksgäldskontoret 70; lånebokhållare där 76 D. i Sthlm 1883 2012.

Gift 66 m Hulda Vigstedt, f. 40.

5934. David Magnus Constans Pontin. F. i Torpa 1836 315; frldr Magnus Adolf P., major [5021], o. Lotten Durling. Med.-fil. ex. 56; med. kand. 60; med. lic. i Sthlm 64. Underläkare vid Seraf.-lasar. i Sthlm 64; tredje stadsläkare i Västervik 65; stadsläkare i Visby 65; prov.-läkare i Visby distr. 70; medicinalråd o. led. i Med.-styrelsen 78; afsk. 1901. Husegare i Sthlm.

Gift 65 m. Anna Kihlström, f. 45. — Barn: Magnus August, f. 66, praktis. läkare, d. 1901; Lotten Ingegerd, f. 67, d. 68; Signe Maria, f. 69,'g. m. Gustaf Tjäder, e. jägmästare; Vera Matilda, f. 71, lärarinna; Ingrid Sofia, f. 77.

5935. Karl Fredrik Teodor Hägerström. F. i Norrköping 1834 197; frldr Carl Petter H., kyrkoherde [4707], o. Hedvig Charlotta Hamlin. Teor. o. prakt. teol. ex. 57; prv. 58. Kommin. i Vireda o. Haurida 61; kyrkoherde där 65, i Örbärga o. Nässja 80.

Gift 1) 62 m. Hedvig Ida Margareta Embring, f. 33, d. 65; 2) 67 m. Augusta Maria Skarin, f. 40. — Barn i 1:a g.: Karl Reinhold Ferdinand, f. 63, postexped.; Ernst Gustaf Hjalmar, f. 65, hofr.-notarie [6946]; i 2:a g.: Axel Anders Teodor, f. 68, docent [7056]; Johan Fredrik Esaias, f. 71, d. 72; Emilia Maria Charlotta, f 73, g. m. Karsten Nikolaus Rönne, kassör; Anna Beata Augusta, f. 74; Johan Oskar David, f. 78, student.

5936. Johan Fredrik Håhl. F. i Linköping 1835 2611; frldr Johan Isak H., prost [5050], o. Augusta Albertina Åhmanson. Fil. kand. 59; fil. doktor 60; teol. kand. 65; prv. till Linköpings stift 67; teol. doktor 93. Tjg. e. o. hofpräd. 68; kyrkoherde i Stora Malm, Strängnäs stift, 68, i Stora Åby o. Ödeshög 77; kontr.-prost 90; pastor primarius i Sthlm o. kyrkoherde i Storkyrkoförs. 97. Öfversättare.

Gift 73 m. Anna Maria Magdalena Govenius, f. 53. — Barn: Anna Maria Augusta, f. 74, g. m. Carl Olof Brändström, försäkr.-inspektör.

5937. Gustaf Constans Leonard Engstrand. F. i Tirserum 1836 106; frldr Per E., kyrkoherde, o. Ulrika Anna Charlotta Dandenelle. Med.-fil. ex. 55; med. kand. 58; med. lic. 61. Underläkare vid Seraf.-lasar. i Sthlm 62; stadsläkare i Jönköping 64; förste stadsläkare 74.

Gift 79—89 m. Sigrid Valborg Pettersson, f. 58. — Barn: Gustaf Adolf f. 81. d. 93; Gunnar Constantin, f. 82, teknolog.

5938. Arvid Fredrik Teodor Moberger. F. i Södra vi 1835 187; frldr Johan Arvid M., prost [4802], o. Fredrika Charlotta Lundvall. Med.-fil. ex. 56; med. kand. 60; med. lic. 62. E. prov.-läkare i Högsbv, Kalmar län, 62; provinsialläkare där 66; afsk. 95. Egare af Virstad i Högsby o. fortf. bosatt där.

Gift 62 m. Adèle von Krusenstjerna, f. 39. — Barn: Maria Fredrika Amalia, f. 63; Selma Emilia, f. 65, d. 78; Anna Elisabet Adèle, f. 68, g. m. Anders Peter Alfred Gustafsson, prov.-läkare [6545]; Lotten Beata, f. 70, g. m. August Ossian Vahlmark, komminister; Arvid Gustaf, f. 71, handelskontorist; David Teodor, f. 73, styrman; Axel Paulus, f. 75, handelskontorist; Josef Fredrik, f. 76, landtbrukare; Hulda Emilia,f. 78; Elias Viktor, f. 80, stud.; Johannes, f. 81, landtbr.-elev.

[ 542 ]5939. Bernhard Emanuel Calén. F. i Landeryd 1834 244; frldr Göran Gideon C., komminister [4458], o. Beata Sofia Stuart. Med.-fil. ex. 56; med. kand. 63. Tjg. läkare vid Utö grufvor, Sthlms län. D. där 1870 /181. ― Ogift.

5940. Per Adolf Tjellln. F. i Tjällmo 1835 113; frldr Abraham Jonsson, torpare, o. Lovisa Zachrisdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 57; prv. 58. S. m. adjunkt, anst. i Hagebyhöga 58, i Törnevalla 61; tj:ledig för sjuklighet 63. D. i Linköping 1863 2210. ― Ogift.

5941. Evald Henning Teodor Stenhammar. f. i Häradshammar 1836 183; frldr Christian S., prost [4150], o. Anna Charlotta Kernell. Fil. kand. 63; fil. doktor 66; teol. kand. 74; prv. 75; teol. doktor 93. Lärov.-adj. i Linköping 65; afsk. 69; docent i Upps. 74 o. teol. fak:s notarie 75; tjg. e. o. hofprädikant 76—77; domk.-syssloman i Linköping 76; kyrkoherde i Vreta kloster o. Stjärnorp 76; kontr.-prost 88.

Gift 66 m. Anna Charlotta Holmberg, f. 47. — Barn: Hedvig Charlotta, f. 67, d. 67; Hedvig, f. 69: Christian, f. 70, e. o. landskontorist [7224]; Elisabet, f. 72; Anna Sofia, f. 73, g. m. Gustaf Adolf Krantz, kommin. [6968]; Karin Charlotta, f. 79, lärarinna; Kerstin Teodora, f. 83.

5942. Axel Fredrik Ahlstedt. F. i Vadstena 1834 175; frldr Jonas Leonard A., kyrkoherde [4730], o. Helena Sofia Lindhagen. Kameralex. 57. Tf. revisor i Kammarkolleg. jordebokskontor 64; häradsskrifvare i Västerb. läns 1:a fögderi 71. Bosatt på Ön i Umeå landsf. D. i Sthlm 1874 32. ― Gift.

5943. Per Genserik Hanner. f. i Linköping 1836 152 frldr Carl H., orgelbyggare, o. Maria Katarina Nordqvist. Prl.-ex. 57; hofr.-ex. 61; kameralex. 61. V. notarie i Sthlms rådsturätt 62. Kst. kammarskrifvare i Riksg.-kontoret 76; kst. kassabokhållare 79; revisor 84; afsk. 1901. Redogörare vid Storkyrkoförs. fattigvård fr. 67.

Gift 64 m. Sofia Augusta Asklund, f. 36. — Barn: Carl Nikolaus, f. 65. revisor; Axel Erik, f. 66, styrman; John Viktor, f. 69, banktjänsteman.

5944. Axel Teodor von Goës. F. i . Rök 1835 87; frldr Henrik Edvard Teodor v. G., sjukhusläkare, o. Henrietta Sofia v. Goës. Med.-fil. ex. 55; med. kand. 60; med. lic. 64; med. hedersdoktor i Köpenhamn 79. Guvernem.- o. garnisonsläkare å S:t Bartelemy 65; afsk. 70; provinsialläkare i Boxholm 71, i Visby 79, i Kisa 85; afsk. 95. Järnv.-läkare 73—79; läkare vid Kisa länslasarett 85-87. Naturforskare; skriftställare. D. i Sthlm 1897 208.

Under sin vistelse på S:t Bartelemy företog v. G. vidsträckta undersökningar öfver Karaibiska hafvets natur och hopbrakte därifrån betydliga samlingar, hvilka sedermera öfverlemnats till naturhistoriska riksmuseet. Var medgrundare af den ansedda medicinska tidskriften »Eira» samt en af Svenska provinsialläkareföreningens stiftare och mest verksamme medlemmar. I umgänget human och kamratlig. Under den något skrofliga och vårdslösa ytan bodde vänfasthet och mycken humor.

Gift 67 m. Gertrud Adriana Ulrich, f. 45. — Barn: Sigurd Teodor, f. 68, tf. v. konsul [7060]; Auda Ina Sofia, f. 70, d. 76; Sigrid Elise Ulrika, f. 73, g. m. Karl Gustaf Filibert Humbla, reg.-läkare; Tora Ina Sofia, f. 77, d. 90; Lilly Dagmar Tekla, f. 86.

5945. Fredrik Veckman. F. i Lunda, Söderm. län, 1837 132; frldr Johan Fredrik V., folkskollärare, o. Ulrika C. Sjutare. D. som stud. i Uppsala 1854 3011.

5946. Axel Vilhelm Nycander. F. i Fägre, Skarab. län, 1836 1213; frldr Gustaf Fredrik N., kapten o. direktör, o. Brita Helena Soop. Nivellör vid Statens järnv.- [ 543 ]byggn. 59; baningeniör i 1:a järnv.-trafikdistr. 66, i 4:e distr., m. station i Arvika, 70. D. där 1887 71.

Gift 66 m. Hilda Katarina Hagelin, f. 43. — Barn: Nils Gustaf; f. 67: Anna Helena, f. 69; Erik August, f. 71; Karin Hildur, f. 79.