Östgötars minne/1867

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1866
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1867
1868  →


[ 598 ]

1867.

6344. Jakob Alfred Nilsson. F. i Västra Ed 1845 1711; frldr Nils Petter N., hemmansegare, o. Brita Sofia Jakobsdotter. Mog.-ex. 66; teol.-fil. ex. 69; [ 599 ]teor. teol. ex. 70; prakt. teol. ex. 71; prv. 71. Fångpräd. i Linköping 75; tillika kommin. i S:t Lars 76; utn. kyrkoherde i Västra Eneby o. Kisa 86. D. i Linköping 1887 79.

God prädikant, öppen, redbar och tillgänglig, gjorde han sig omtyckt öfverallt där han tjänstgjorde. Hans ovanligt korta, men axelbreda och välfödda gestalt hade hos sig något i hög grad jovialiskt och vinnande. Han var »från hufvudet till fotabjället den lifslefvande både inre och yttre godmodigheten och belåtenheten.» Sthr m. fl.

Gift 84 m. Elin Odencrantz, f. 53.

6345. Bror Eugène Veilerz. F. i Målilla 1841 511; frldr Mattias V., s. m. adjunkt [5033], o. Kristina Charlotta Danielsdotter. Mog.-ex. 66; teor. teol. ex. 60: prakt. teol. ex. 70; prv. 70. Komminister i Stora Åby 78. D. 1884 13.

Gift 80 m. Emma Kristina Schagerström, f. 59, d. 99. — Barn: Bror Emil Kristian, f. 81, stud.; Kristina Katarina Eugenia, f. 82; Emma Maria, f. posth. 84.

6346. Jonas Janzon. F. i Höreda 1847 2910; frldr Magnus J., hemmansegare, o. Katarina Petersson. Mog.-ex. 65; fil. kand. 72. Lärov.-adjunkt i Västerås 74; tf. lektor fr. 79; tf. konsist.-aman. 82-88. D. i Västerås 1894 211.

J. förenade med godt hufvud och grundliga kunskaper en framstående duglighet som lärare. Allvarlig, men rättvis i sitt sätt att behandla lärjungarna, tillvann han sig deras aktning och tillgifvenhet, liksom han i umgängeskretsen genom ett fryntligt och lifligt lynne förvärfvade många vänner. Till sitt yttre var han oansenlig, liten och puckelryggig.

Gift 73 m. Anna Elisabet Petersson, f. 49. — Barn: Jonas Georg Natanael, f. 74. d. 74; Kerstin Alfhild Regina, f. 75. d. 80; Jonas Birger Gerhard, f. 76, d. 80; Signe Elisabet, f. 78, d. 79; Signe Kerstin Elisabet, f. 80; Jonas Birger Torsten, f. 82, fil. stud.; Helga Greta Helena, f. 84; Ingrid Teodora, f. 86; Karin Majken, f. 88; Disa Gunhild Ingeborg, f. 90; Magnus, f. 92.

6347. Lennart Ribbing. F. i Sthlm 1847 62; frldr Gustaf Edvard R., kammarherre o. exped.-sekreterare, o. Hedvig Maria Ribbing. Fil. kand. 72; fil. doktor 75. Lärare vid Beskovska skolan i Sthlm 74—77; e. lärare vid Jakobs allm. läroverk tidvis 84—90; kollega vid Östermalms allm. läroverk 90; tj:ledig 92; afsk. 96; lärare vid Djursholms ensk. läroverk fr. 97. Arrendator af Ekhult o. Skärdala i Björsäter o. Örtomta 79—84 samt delegare däri till 87; egare af Ånkersta, Örebro län, o. gård i Djursholms köping; delegare i hus i Sthlm.

Gift 77 m. Viktoria Melin, f. 51. — Barn: Erik. f. 78, d. 79; Sigurd, f. 79. fil. stud.; Gustaf, f. 81; Olof f. 87.

6348. Fredrik Vilhelm Palmgren. F. i Norrköping 1847 242; frldr Carl Fredrik P., fabriksmästare, o. Anna Klara Emilia Lundberg. Mog.-ex. 66; prl.-ex. 69; hofr.-ex. 71. V. hhöfd. 74; fiskal i Göta hofr. 82; assessor 84; borgmästare i Jönköping 86. Ordf. i Jönköpings handelsbanks styrelse fr. 95.

Gift 79 m. Hedvig Odencrantz, f. 56. — Barn: Peter Erik Vilhelm, f. 81, jur. stud.; Hartvig Bertil Fredrik, f. 82, jur. stud.; Karin Hilda Margareta, f. 84; Hedvig Klara Margareta, f. 89.

6349. Vilhelm Eugène Berndes. F. i Kisa 1844 206; frldr Anders Vilhelm B., handlande o. landtbrukare, o. Matilda Eufrosyne Eugenie Luthander. Fil. kand. 75. Lärov.-adjunkt i Luleå 80. D. på Kvarnbo i Läby, Upps. lån. 1882 246.

Gift m. Johanna Kristina Berglin, f. 42. — Barn: Anna, f. 72; Ellen, f. 73.

6350. Karl Abraham Lindeberg. F. i Väderstad 1846 2111; frldr Jon Erik L., kronofogde, o. Fredrika Amalia Söderbergh. Fil. stud. till 74. Handelskontorist i Sthlm 74; bokhållare vid Sthlms köpmannaförening 77; kamrer där 79.

6351. Ernst Vilhelm Grefberg. F. i Söderköping 1845 271; frldr Lars Gustaf G., rådman [5170], o. Paulina Matilda Cöhler. Prl.-ex. 69: hofr.-ex. [ 600 ]71. V. hhöfd. 73; fiskal i Göta hofr. 80; assessor där 84, i Svea hofr. 96; hofrättsråd 96; justitieråd 98. Egare af villa vid Arkösund i Jonsbärg 99.

Gift 90 m. Agnes Matilda Schmidt, f. 67.

6352. Adolf Fredrik Lindstedt. F. i Motala 1847 62; frldr Gustaf L., handlande, o. Matilda L. Arvidson. Med.-fil. ex. 71; med. kand. i Sthlm 78; med. lic. 83. Distr.-, sed. e. prov.-läkare i Löfsta, Upps. län, 83; provinsialläkare i Östhammar 93, i Engelholm 1900.

Gift 84 m. Sofia Kristina Engström, f. 56. — Barn: Sigrid Matilda, f. 85; Gustaf Adolf f. 86.

6353. Johan Peter André. F. i Marbäck 1839 305; frldr Anders Pettersson, arrendator, o. Kristina Margareta Sandberg. Teol. stud. till 73. Bitr. småskollärare i Marbäck någon tid fr. 74. Bosatt, sjuklig, i Lilla Högaskog i Marbäck.

6354. Johan Alfred Fagerholm. F. i Vimmerby 1848 143; frldr Per Johan F., garfvare, o. Anna Lovisa Svensson. Fil. kand. 73; fd. doktor 75. Hufvudlärare vid Sthlms Ateneum 75—78; lektor i Visby 79.

6355. Claes August Linderfelt [Lindqvist]. F. i Norrköping 1847 219; frldr C. August Lindqvist, snickare, o. Anna Kristina Nilsdotter. Emigr. till Nord-Amerika på 70-talet; professor vid Milwaukee College, Wisc.; bibliotekarie vid stadsbiblioteket där 80—92; sed. bosatt i Paris. — Gift.

6356. Jakob Pontus Törnqvist. F. i Linköping 1847 118; frldr Jakob T., sergeant, o. Maria Sofia Pettersson. Mog.-ex. 66. E. o. landskontorist i Österg. län 72—73; e. o. kontorsskrifvare vid postverket 73; postexpeditör i Härnösand 80, i Falun 80.

Gift 85 m. Josefa Kristina Teresia Ekroth, f. 42.

6357. Anders Reinhold Alvin. F. i Allhelgona 1847 412; frldr Anders Peter Petersson, godsegare o. landtbrukare, o. Kristina Catarina Carlson. Fil. kand. 72; stud. i Lund 74; fil. doktor 74; teol. disp. prof i Upps. 85; prv. 85. Lärov.-adjunkt i Linköping 78; kyrkoherde i Hägerstad o. Oppeby 91.

Gift 79 m. Rosa Oskara Santesson, f. 52. — Barn: Frans Gustaf Anders, f. 80, d. 80; Agnes Katarina, f. 81; Ragnar Oskar Reinhold, f. 83, fil. stud. |se Bil.]; Gustaf Karl Adolf f. 85; Anna Andrea Elisabet, f. 95.

6358. Gustaf Valdemar Karlson. F. i Ekebyborna 1846 132; frldr Carl Gustaf Nilsson, landtbrukare, o. Katarina Elisabet Eriksson. Fil. kand. 73. Lärov.-kollega i Vadstena 76.

Gift 78 m. Hilma Charlotta Andersson, f. 54. — Barn: Sven Olof Vadsten, f. 81, stud.

6359. Lars Maurits Vikblad. F. i Skeninge 1847 33; frldr Lars Johan V., fattigv.-syssloman, o. Sofia Gustava Friberg. Mog.-ex. 66; fil. stud. till 70. Elev vid Statens järnv.-trafik 73; stat.-skrifvare 75; stationsinspektor vid Sthlm—Västerås—Bärgslagens järnväg i Spånga 76, i Bro 83. D. i Linköping 1886 14. — Ogift.

V. hade ett godt umgängessätt och var en omtyckt kamrat. En högväxt, ståtlig man af ett fördelaktigt utseende; därför ock nationens fanbärare. Afled vid besök hos anhöriga.

6360. Gustaf Vilhelm Dahlström. F. i Västervik 1844 97; frldr Johan Fredrik D., skräddarmästare, o. Anna Margareta Fröberg. Stud. endast 67. ht. Telegr.-assistent i Sundsvall 74, i Göteborg 85; afsk. 86; åter telegr.-assistent i Sundsvall 91; telegr.-kommissarie i Skellefteå 92; telegrafdirektör [ 601 ]i Sundsvall 97. Föreståndare för Sundsvalls belltelefonaktiebolags centraltelefonstation o. bolagets verkst. direktör 81—91.

Gift 85 m. Silvia Emilia Helena Jonsson, f. 63.

6361. Anton Fredrik Ludvig Björkgren. F. i Tveta 1845 2611; frldr Nils B., andre landtmätare, o. Maria Pettersson. Teor. teol. ex. 72; prakt. teol. ex. 74; prv. 75. Utn. komminister i Vårdnäs 77. D. i Västra Eds prgd 1878 1810. — Ogift.

6362. Adolf Hugo Curman. F. i Drothem 1847 194; frldr Adolf Napoleon C.. borgmästare [5171], o. Lovisa Augusta Amalia Lövgren. Prl.-ex. 69; hofr.-ex. 72. V. hhöfd. 76; landskanslist i Söderm. län 80; kronofogde i Åkers, Daga o. Selebo, sed. Gripsholms fögderi 82. Kontrollant vid Söderm:s ensk. banks exped.-kontor i Strängnäs 91. Kommunalman.

Gift 83 m. Hulda Krislina Elisabet Lundblad, f. 55.

6363. Jakob Magnus Viktor Assmundsson. F. i Västervik 1847 25; frldr Johan Magnus A., gelbgjutare, o. Sofia Elisabet Lindgren. Fil. kand. 73. Anst. å bokförlagsexped. i Sthlm 75. E. o. amanuens i Arméförvaltn. 80; aman. fr. 85. E. o. aman. i Marinförvaltn. 81; aman. 86; registrator o. aktuarie 91; revisor o. bokhållare 93. Korrekturläsare vid Riksdagens tryckeriexped. fr. 80.

Gift 76 m. Hedvig Hildegard Stylin, f. 52. — Barn: Erik Viktor, f. 77, d. 80.

6364. Carl Adolf August von Engeström. F. i Sthlm 1849 162; frldr Lars August v. E., kanslist [4977], o. Emma Margareta Kristina Julie Mörner. Fil. kand. 72; fil. doktor 77; teor. teol. ex. 77; prv. 80; teol. doktor 97. Lärare vid Fjellst. skolan i Upps. 72—73, 76-78; lektor i Halmstad 77, i Linköping 84 samt kyrkoherde i Landeryd 84. Inspektor för Linköpings folksk.-semin. 93.

Gift 81 m. Matilda Cecilia Charlotta Eugenia Liljencrantz, f. 60. — Barn: Emma Cecilia Eugenia, f. 84; Ida Birgitta Charlotta, f. 87; Johan Sigfrid Vilhelm, f. 89; Augusta Maria, f. tv. 91, d. 97; Anna Matilda, f. tv. 91; Lars Gustaf Adolf, f. 94; Emma Maria Adèle, f. 98.

6365. Carl Anton Odén. F. i Valdemarsviks köping i Ringarum 1848 317; frldr Anders Gustaf O., köpman o. hemmansegare, o. Augusta Charlotta Häger. Kadett vid Karlbärgs krigsskola 68. Underlöjtn. vid Första lifgr.-reg. 70; löjtnant 74. Egare 75 o. bosatt å Kyrketorp i Rystad 76—80; anst. vid försäkringsbolaget Skandias agentur i Norrköping 81; tillika v. brandchef i Norrköping 82. D. i Alfvesta, Kronob. län, 1884 229 — Ogift.

Nitisk och plikttrogen i tjänsten; af förmän, kamrater och underordnade särdeles omtyckt. Afled i följd af slag under resa från Skåne till Norrköping.