Östgötars minne/Personalregister

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Förkortningarnas betydelse
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

Personalregister


[ 723 ]

Personalregister

öfver alla i detta arbete upptagne studerande Östgötar.

Siffrorna i registret hänvisa till personernas nummer, satta framför hvarje namn samt dessutom angifna i öfversta hörnet å hvarje sida. Ett T utmärker, att personen återfinnes i »Tillägg och rättelser.» Bil. betecknar Bilagan.

Aflagda släktnamn, hvilka i texten anförts inom parentes, äro här nedan äfven upptagna med hänvisande genom ett streck (—) till det senare namnet och dess nummer.

För personer med samma släktnamn och lika förnamnsinitialer har enligt regel årtalet för inskrifning som student angifvits.
Abelin, A. F............. [5761]

Abelin, C. R. Z.......... [6967]

Abelin, G. R............. [5477]

Abelin, H. A............. [5410]

Abelin, H. V............. [5581]

Abelin, Z. C. J.......... [5357]

Abrahamsson, A. V.... [5278]

Abrahamsson, G.......[ 6963]

Abrahamsson, I.......... [5586]

Abrahamsson, J....... [4221]

Abraharasson-Lychner [5295]

Acharius, A. V. M. ... [5546]

Acharius, E. G. F....... [5588]

Acharius, L. G.......... [4318]

Ackerman, O............. [3017]

Adamsen—Cnattingius [4019]

Adamsson, C. P.......... [5869]

Adelgren—Adlerz ...... [3958]

Adelgren, C. F.......... [3085]

Adelius, M................ [1252]

Adelsvärd, A. R. A.... [5681]

Adelsvärd, A. T....... [4776]

Adelsvärd, E D....... [4775]

Adelsvärd, E. S.......... [5105]

Adelsvärd, F. V....... [5499]

Adelsvärd, Gust. A. ... [4002]

Adelsvärd, Gör. A. ... [4001]

Adelsvärd, J............. [1623]

Adler, P. G............. [4563]

Adlerberg, G............. [978]

Adlerberg, S............. [977]

Adlerbeth, J............. [4092]

Adlermarck, L.......... [1131]

Adlerstråhle, F. E. L. [5332]

Adlerz, C. E............. [5282]

Adlerz, E................ [6615]

Adlerz, G. A............. [6751]

Adlerz, H. E. T....... [6624]

Adlerz, J. A............. [3958]

Adlerz, J. E............. [5377]

Adolfsson, C. O. H. ... [7343]

Adolfsson, D............. [2461]

Adolfsson—Friné ...... [7032]

Adsarant—Arvidi ...... [1118]

Aggrelius—Vallius...... [891]

Agrceus, J. G:i ......... [876]

Agrelius—Agrell......... [1985]

Aurelius, C. P.......... [4754]

Agrelius, J. J:æ......... [1410]

Agrelius, O. M.......... [5722]

Agrell, J................ [1985], T

Agrivillius, P. J:æ...... [187]

Ahlberg, A................ [2473]

Ahlberg, P. A.......... [5725]

Ahlbom, L............... [3264]

Ahlborg—Alilborij...... [3892]

Ahlborg, P................ [3098]

Ahlborij, L. P.......... [3892]

Ahlford, A. T....... [6875], T

Ahlfort, C. H............. [4021]

Ahlfort, D................ [6869]

Ahlfort, E. A............. [3129]

Ahlgren, A. (1719)...... [1917]

Ahlgren, A. (1753)...... [2903]

Ahlgren, F................ [2904]

Ahlgren, N................ [2954]

Ahlm, C. G............. [4228]

Ahlqvist, A. M.......... [4772]

Ahlstedt, A. F.......... [5942]

Ahlstedt, G. H......... [3783]

Ahlstedt, J. L.......... [4730]

Ahlström, G. A.......... [6782]

Ahlström, P. F.......... [5921]

Ahlström, U. J.......... [5673]

Ahnström, A. J. H. ... [7206]

Ajalinus, A. P:i..................[409]

Ajalinus, P. A:sa ............[913]

Ajalinus, S. A:se..................[914]

v. Aken, F. G....................[5614]

Alborg, K. O. R. A:son [6613]

Alenius, A. G....................[3634]

Alers, J. J:is ......... [270], T

Alexandersson, A..............[7022]

Alfort, A. F..........................[4072]

Alfving, N................................[2143]

Alfving, P. J.......... [3019], T

Algier, J. A:«........................[1097]

Alin, K. J....................[6541]

Alinus, C. J:s........................[1270]

Alinus, G. J:s........................[1187]

Alinus, J. C:i........................[488]

Allard, F. G..........................[6020]

Allard, F. M..........................[7256]

Allard, J. H..........................[7046]

Allvin, G. H..........................[7396]

Almén, J................... [5091]

Almgren, S. L:i..................[531]

Alnander, J..........................[1759]

Alnander, S..........................[2812]

Alreik, A................................[4490]

Alsenius— Alzinius ... [915]

Alson, A......................................[6032]

Alson, A. V. E....................[7065]

Alson, J. M. A....................[7041]

Alstadius—Tollstadius [699]

Allin, P......................................[2421]

Alvin, A. R..........................[6357]

Alvin, G. A..........................[6959]

Alvin, R. O. R....................Bil.

Alvinzi, J. S..........................[6693]

Alzinius, J. P:i ..................[915]

[ 724 ]Ammemontanus, E. A:æ [221]

Ammemontanus-Omberg ..................... [1223]

Amnelin, P................ [2120]

Amnelius, E............. [1980]

Amnelius, E. O:i ...... [613]

Amnelius, J............. [1950]

Amnell, I. P. A....... [6073]

Amontan-Omberg ... [1223]

Anderson, F. A.......... [5849]

Anderson. J. G.......... [4606]

Anderson, M. H....... [6804]

Andersson, A............. [671]

Andersson, A. A....... [6022]

Andersson, A. B....... [7260]

Andersson, A. G....... [6383]

Andersson, A. G. H.... [6279]

Andersson-Ahlborg... [6613]

Andersson-Alreik...... [4490]

Andersson-Alvinzi ... [6693]

Andersson Anander-Arnander............... [6366]

Andersson, A. P....... [5840]

Andersson-Amman... [6392]

Andersson, A. V....... [6614]

Andersson, B............. [7314]

Andersson, C. A....... [7267]

Andersson, C. V....... [7004]

Andersson, D. (1739) [2522]

Andersson, D. (1880) [6807]

Andersson Ekfelt-Atén..................... [7170]

Andersson, E. M....... [5584]

Andersson, E. T....... [7329]

Andersson, F. G....... [6239]

Andersson, F. N....... [5592]

Andersson, F. O....... [6616]

Andersson-Georgi ... [6588]

Andersson-Gothingius [6151]

Andersson, G. K. K... [6999]

Andersson-Gullers ... [7150]

Andersson, H............. [950]

Andersson-Helmer ... [6491]

Andersson, H. T....... [6567]

Andersson-Hultmark [7100]

Andersson-Inger...... [7067]

Andersson, J............. [6111]

Andersson, J. G....... [5356]

Andersson-Jungholm [6412]

Andersson, K. J. ... [7061], T

Andersson-Linderstam [6056]

Andersson-Malme ... [7012]

Andersson-Neander... [6372]

Andersson-Nejdel ... [4659]

Andersson, N. G....... [6512]

Andersson, N. J....... [5564]

Andersson, N. L....... [6492]

Andersson-Odenrick [6685]

Andersson, O. G. A... Bil.

Andersson, R. A. A. .. [7100]

Andersson-Severin ... [7140]

Andersson-Särnstedt [7295]

Andersson, V............. [6474]

Andersson-Vallner ... [6976]

Andersson-Vestenhjelm.................... [1195]

Andersson-Vingqvist [6378]

Andersson-Vifell...... [6989]

Anderzon, A. .......... [4604]

Andræ, N. J. N.......... [7207]

Andræ, S. A. E.......... [7208]

Andræ S. E. J.......... [7310]

André, C................... [3730]

André, C. M............. [4874]

André, J. P............. [6353]

André, M................ [4200]

Andreæ, B................ [115]

Andreæ, C. (1605)...... [36]

Andreæ, C. (1631)...... [280]

Andreæ, L. (1607)...... [41]

Andreæ, L. (1656)...... [676]

Andreæ, M. (1627)...... [222]

Andreæ, M. (1634)... [320], T

Andreæ, O................ [7]

Andreæ, S. (1622)...... [152]

Andreæ, S. (1625)...... [178]

Andreasson, E. T....... [7381]

Andrén, A................ [6437]

Andrén, S................ [6666]

Anér, A. P................ [6599]

Anjou, C. T............. [5630]

Anjou, J. E............. [5707]

Anjou, N. J............. [7110]

Ankar-Ankerman .... [693]

Ankarberg, K. A....... [6661]

Ankarbom, A. L:i...... [1014]

Ankerman, J. A:æ...... [693]

Annell, E................ [4141]

Annell, J. A............. [6268]

Annerstedt, G. S....... [6820]

Annerstedt, R.......... [4735]

Anthelius, A. L:i......... [212]

Antonsson, E............. [2847]

Anundi, A................ [97]

Apelberg-Apelberger [3681]

Apelberg, J................ [2909]

Apelberg, N............. [2804]

Apelberg, N. F.......... [3809]

Apelberger, J............. [3681]

Apelblad-af Apelblad [2483]

af Apelblad, J.......... [2483]

Apelgren-af Apelblad [2483]

Apelgren-Apelstam... [3147]

Apelstam, S............. [3147]

Appelberg, M. B:i...... [675]

Appelberg P:son, G.... [2662]

Appelman, P. A:æ....... [485]

Appelqvist, K. T....... [6285]

Aquilin, N. L:i ......... [1285]

Arehn, E. G............. [3819]

Arehn, O. J............. [275]

Arelius, J................ [2901]

Arén, A................... [2807]

Arén, G................... [1684]

Arén, O. ............... [1628]

Arenander, J. P....... [5051]

Arenander, L. P.......[2338]

Arenander, L. P:i..............[1254]

Arenander, P. (1724)... [2046]

Arenander, P. (1780)... [3609]

Arendt, H. J:is....................[470]

Arendt, J. J:is (1607)... [45]

Arendt, J. J:is (1648)... [511]

Arendt, J. J:is (1675) [975], T

Argillander, P. M:i............[183]

Armfelt, C. A..........[4910]

Armfelt, C. P....................[4909]

Arnander, F. G. K. ... [6859]

Arnander, J.....................[6366]

Arnander, M. O:i ............[575]

Arnander, P. R. J..............[6832]

Amberg, J. V.......... [5766]

Arneij, J......................................[3527]

Arnelin-Arneij.......... [3527]

Arnelius, A................................[1930]

Arnell, A. F..........................[6676]

Arnell, E. G............. [7085]

Arnell, K. A............. [6909]

Arngren, A................ [1561]

Arnman, A. E. A....... [7289]

Arnman, P. A....................[6392]

Arnman, N. S. M...... [7447]

Aronson, J................................[4757]

Aronsson, A..........................[4655]

Aronsson. E..........................[4315]

Arosenius, J. F. N. ... [4948]

Arosenius, J. L.......... [5617]

Arosenius, P. C.......... [4761]

Arosius, J. P:i ..................[6250]

Arosius, O. P:i ......... [1205]

Arpi, J. G................ [6744]

Arpi, J. K. E..........................[6635]

Arre, B. K:son ......... [6720]

Arrhenius, J............. [2448]

Arrhenius, J. A:i ...... [809]

Arrhenius, J. P.......... [5250]

Arrhenius, K. G.......[6405]

Arrhenius, M. J:is.....[1153]

Arrhenius. N. J. E. ... [6462]

Arrhenius, S. G.......... [5251]

Arrhenius-Örnhjelm [565]

Arvedson, A. A.......... [4628]

Arvedson, C..........................[3719]

Arvedson, C. A....................[4282]

Arvedson, J. A.......... [5950]

Arvedson, J. E....................[6839]

Arvedson, J. F....................[4476]

Arvedsson, A............. [3462]

Arvedsson, C..........................[2606]

Arvidi, G......................................[145]

Arvidi, L................................[259]

Arvidi, T................................[1118]

Arvidsson, C. J. A. ... [6072]

Arvidsson, P. A..............[2811]

Arvidzonius-Veidman [381]

Arvin, A. J. D....................[7445]

Aschan, A. J........................[4835]

Aschan, C. P..........................[3623]

Aschan, H. J..........................[3555]

[ 725 ]Aschan, J. L............. 3780

Aschan, J. M............. 5974

Aschan, N. N:son...... 4816

Aschan, P. G............. 2760

Aschan, S................ 3675

Aschan, Z. F............. 5992

Aschan, Z. P............. 4103

Aschander, A. J.is...... 1245

Aschander, J. E:i ...... 906

Aschanius, A. N:i ...... 660

Aschanius—Aschan ... 2760

Aschanius, B............. 2224

Aschanius, B. P:i ...... 904

Aschanius, I. N:i ...... 540

Aschanius, J............. 2384

Aschanius, J. P:i ...... 855

Aschanius, J............. 1705

Aschanius, N............. 1704

Aschanius, N. A:i ...... 1390

Aschanius, N. N:i...... 908

Aschanius, P. J.......... 2736

Aschlin, B. J............ 2737

Aschlin, L. J:is ......... 1508

Aschling, C............. 2848

Aschling, C. F.......... 3083

Aschling, E................ 2766

Aschling—Ehrenbjelke 502

Aschling, J................ 2263

Ask, E. J. C............. 6281

Ask, L. P:i............... 50

Askbom, M. S:is......... 1060

Askeblad, A............. 2379

Askebom, H. T:i......... 925

Askebom, J............. 1642

Askebom, S............. 1776

Askegren, A. (1739) ... 2505

Askegren, A. (1780) ... 3601

Askegren—Edelcrona........ 3279

Askelöf, G. E............. 4323

Askelöf, G................ 1805

Askelöf, J................ 2970

Askenbeck, A. J....... 4248

Askenbeck, O. J....... 5930

Asker, C. A............. 4966

Asker, C. A. V.......... 6307

Askeroth, C. A. (1759) 3074

Askeroth, C. A. (1856) 5983

Askeroth, J. P...... 4308

Askeroth, S............. 2230

Asklund, A. G......... 5558

Asklund, H. G. (1873)........ 6672

Asklund, H. G. (1879)........ 6759

Asklund, P. M................ 5451

Asklöf, I................... 6210

Asklöf, I. G............. 4160

Asklöf, I. J............. 5324

Asklöf, N. M............. 4036

Asp-v. Asp ............ 1912

Asp, C.................... 1913

Asp, J...................... 2567

Asp, .M. S:is............... 358

Asp, M................... 1640

Asp, M. S:is ............ 362

Asp, P. (1718)............ 1888

Asp, P. (1740)........... 2566

v. Asp, J. .............. 1912

Aspegren, A. G.......... 5696

Aspegrén, V. E.......... 5897

Asping, A................ 1782

Asping, A J:æ ......... 1002

Aspling, J................ 3785

Aspling, S................ 4185

Aspling. S. M. H....... 5510

Asplund, J. V.......... 6630

Asplund, P. D. L...... 6571

Asplund, P. G.......... 4861

Asproth, J. K.......... 7359

Assmundsson, J. M. V. 6363

Atén, A. T................ 7170

Atterbom, D............. 2122

Atterbom, E. G. A. ... 5891

Atterbom, J. H:i ...... 1258

Atterbom, N. D.......... 3188

Atterbom, P. D. A. ... 4272

d'Aubigné, C. ............ 5685

Augustinason, J. E. ... 6484

Augustinsson, L. M. ... 6712

Aulin, C. O............. 6970

Aurelius, A. A.......... [4818]

Aurelius, A. B.......... 7029

Aurelius, A. I:i ......... 1296

Aurelius-Aurell ...... 2043

Aurelius, A. V. T....... 6539

Aurelius, B. O.......... 7239

Aurelius, C. A. (1817) ... 4696

Aurelius, O. A. (1855) ... 5959

Aurelius, N. (1701) ... 1519

Aurelius, N. (1777) ... 3528

Aurelius, N. B.......... 6026

Aurelius, N F ......... 4453

Aurelius, N. O. K. A. ... 6497

Aurelius, S. E.......... 7238

Aurell, A. H............. Bil.

Aurell, F. T............. 6141

Aurell, P. A:æ ......... 2043

Aurén, J. A............ 6263

Aurin, P................... 2952

Ausonius, A. L:i......... 653

Ausonius, J. A:æ ...... 1371

Ausonius, L. A:æ ...... 1372

Austrelius—Almgren... 531

Austrelius, J. L:i ...... 509

Austrelius, N. L:i ...... 564

Austronius—Olofsson 2065

Avelin, O................ 1065

Axberg, A................ 4888

Axberg, G. E............. 6835

Axberg, E. J M....... 7009

Axehjelm, H. J:is...... 523

Axehjelm, J. H:i ...... 185

Axell, C. A............. 5230

Axelsson, A............. 2773

Axelsson, E. K.......... 6387

Axelsson, E. V. S....... 7322

Axelsson, J. E.......... 6537

Axén, A. E............. 5461

Axius, L. M:i............ 743

Backe, C. P............. 4635

Bacckman, E. F. O. ... 5700

Beckman, G. A....... 4598

Bæckry—Rybæck ...... 4466

Bagge, A. J. P. ........ 6236

Bagge, A. O. F.......... 5908

Bagge, E................... 7413

Bagge, J. F............ 6106

Baggerus—Rudgerus... 623

Balck, J................... 3001

Banck, J. G:i............ 241

Banck, J. L. ............ 3356

Banck, L. G:i............ 245

Banck, R. M............. 6951

Banér, C G:i............ 83

Banér, J................... 5310

Banér, J. G. E.......... 4934

Banér, J. L. S.......... 5527

Bangelius, J............. 1940

Bangelius, M............. 1941

Bangelius, M. J:æ...... 1287

Bangius—Bång ......... 293

Barckenbohm, G. C.... 4503

Barfoth, A................ 3094

Barkander, C. P....... 6025

Bartholdi, M............. 223

Bauman, A. H:son ... 1234

Bauman, G. J:is......... 879

Bauman, J................ 1753

Bauman, J. H.......... 6799

Bauman—Liljenstolpe 3827

Bauman, M. D:i......... 1232

v. Baumgarten, A. V.... 4575

v. Baumgarten, C. V. R.... 5659

Beaumy—Båmi ......... 4154

Beccander, B. B:i...... 607

Beccander, B. O:i...... 104

Becchius—Laurbeckius......... 366, 501, 533

Becchius, N. M:i ...... 130

Becker, J. A............. 3792

Becker, J. E............. 4637

Becker, P................ 3062

Becker, P. A............. 4362

Becker, P. H............. 3728

Becker, S. F............. 4716

Beckman, B. A.......... 7414

Beckman, C............. 6424

Beckman, K. V.......... 6734

Beckman, L............. 5925

Beckman, T. G.......... 3548

Beckmann, A............. 5858

Beckmark, E. G....... 2817

Beckmark—Fredenstam...... 3538

Beckmark, N. J.......... 4733

Beckmark, N. P....... 3408

Beckmark, O............ 2533

Beckstrand, K.......... 2179

Behm, C................... 4126

Behm, C. O............. 5330

Behm, F................... 4663

[ 726 ]Behm, G. N:i............ 1172

Behm, J. V............. 3184

Behm, O................... 4050

Belnerus, M. P:i......... 695

Belnerus, O. M:i ...... 1503

Belnerus, P............. 1682

Benedicti, D............. 770

Benedicti, E............. 644

Benedicti, J............. 370

Benedicti, N............. 307

Benedicti, P. (1607) ... 51, T

Benedicti, P. (1630) ... 263

Benedicti, S............ 344

Bengtsson, C. F. V.... 7374

Bengtsson, O. F....... 6878

Bennich, N. A. G:son 5417

Benzon, A. G.......... 5995

Benzonius, B............. 2905

Berelius—Perelius...... 962

Berencreutz, G. A. ... 2758

Berg, A................... 1588

Berg, A. E................ 6178

Berg—Bergenhjelm ... 448, 649

Berg—Bergenstjerna ... 1290

Berg, J................... 1589

Berg, J. N:i............... 447

Berg, S................... 658

Berg—Strömers......... 3765

de Berg, F. A.......... 4777

Bergdahl, H. B:son ... 2925

Bergdahl, N............. 2712

Bergdahl, N. J.......... 3654

Bergdahl, T M.......... 7424

Bergelius, A. (1759) ... 3090

Bergelius, A. (1828) ... 5169

Bergelius, C. (1729) ... 2196

Bergelius, C. (1773) ... 3421

Bergelius, J.......... 3168, T

Bergendahl—Bergdahl 2712

Bergengren, S. F....... 4135

Bergenhjelm G. N:i... 649

Bergenhjelm, J. N:i ... 448

Bergenstjerna, J.......1290

Bergenstråhle, C. T, ... 4994

Bergenstråhle, G. R.... 4319

Bergenstråhle, G. U.... 4995

Bergenström, J. R. ... 6160

Bergenström, K. E. ... 6785

Bergenström, M....... 2854

Bergenström, P.......... 1699

Bergentz, C. E. S....... 5294

Berger, B. J............. 4314

Berger, E................ 5083

Berger, J................... 3182

Berger, J. G............. 4063

Bergergren, J. G....... 3986

Bergergren, S. G. G.... 5645

Bergerus—Bergvall ... 2498

Bergfors, C. E.......... 6598

Berggren, A. P.......... 4295

Berggren—Bergvall ... 3474

Berggren, C. H.......... 5757

Berggren, C. S. B....... 7157

Berggren, E. V.......... 7215

Berggren, J............. 1744

Berggren, N. G. G. ... 7101

Berggren, N. M.......... 5752

Bergholtz, M. N....... 6906

Bergius, A................ 1758

Bergius, B. (1707)...... 1657

Bergius, B. (1728)...... 2009

Bergius, B. P:i ......... 833

Bergius, G. O:i ......... 563

Bergius, E. J:æ......... 576

Bergius, H................ 2167

Bergius, J. J:is ......... 252

Bergius, J. O:i ......... 562

Berglund—Berton...... 4075

Berglund, C. V.......... 5538

Berglund, E. H.......... 4372

Berglund, J. R.......... 5792

Bergman, A. B:i......... 865

Bergman, A. E. D. ... 7132

Bergman, A. G.......... 4767

Bergman, A. M.......... 7196

Bergman, C. B. (1718) 1905

Bergman, C. B. (1827) 5125

Bergman, D. G.......... 4865

Bergman, E. J:is ... 673, T

Bergman, F. G.......... 7195

Bergman, G. F.......... 6808

Bergman, J. J:is...... 672, T

Bergman—Mannerberg 3592

Bergman, P. J.is ...... 1408

Bergman, P. R.......... 5401

Bergman—Viroix ...... 3931

Bergner, A. (1728)...... 2163

Bergner, A. (1735) ... 2392

Bergner, A. J:æ......... 1499

Bergner, D................ 2726

Bergner, E. J:æ......... 1246

Bergner, J................ 2215

Bergner, L................ 3405

Bergner, L. J:æ......... 1324

Bergner, O................ 2186

Bergner, P................ 2318

Bergny, A. V............. 7092

Bergqvist, C. R.......... 6848

Bergqvist, G. V.......... 6549

Bergqvist, J............. 2330

Bergstedt, A. P.......... 4540

Bergstedt, C. A.......... 6153

Bergstedt, J............. 3771

Bergström, A. V....... 5878

Bergström—Bergenström ................. 1699

Bergström, C. G....... 7357

Bergström, C. R....... 6486

Bergström, D. K. ... 6707, T

Bergström, E. A. T.... 6540

Bergström, G. A....... 7059

Bergström, G. D....... 4565

Bergström, J. A....... 5147

Bergström, J. J.......... 4737

Bergström, K. A. P.... 6853

Bergström, N............. 3052

Bergström, P. O....... 3987

Bergström, S. (1797)... 4055

Bergström, S. (1888) ... 5359

Bergvall, C. (1755)...... 3474

Bergvall, C. (1821)... 4905, T

Bergvall, C. M.......... 4946

Bergvall, E. A R....... 6186

Bergvall, F................ 5859

Bergvall, J. .............. 4599

Bergvall, J. L.......... 6303

Bergvall, M............. 2498

Berg von Linde, V. C. 6182

Berholtz, G. F.......... 2068

Bernau, J................ 4807

Berndes, B. A.......... 4904

Berndes, J. P.......... 4691

Berndes, V. E.......... 6349

Bernegau, G. G:i ...... 980

Berner, P. J. H....... 6622

Bernling—Bärling...... 1826

1827, 1828

Beronis—Beronius 728, 848

Beronius, A. J:is......... 768

Beronius, D............. 848

Beronius, J................ 728

Berselius, B. H.......... 3237

Berselius, C............. 3170

Berselius, H............. 2137

Berselius, J............. 4209

Berselius, J. A.......... 5931

Berselius, J G.......... 3305

Bersell, A. F............. 6503

Bersén, C. D............. 5008

Bersselius, C. O....... 4766

Bersselius, N............. 3034

Berthold, A. F.......... 6938

Bertholff, C. G.......... 7099

Berton, C. J............. 4075

Berzelin, A................ 1696

Berzelin, L................ 2496

Berzelius, B............. 3036

Berzelius, D............. 3486

Berzelius, J. (1721) ... 1965

Berzelius, J. (1768) ... 3037

Berzelius, J. J....... 4032, T

Berzelius, S............. 3137

de Bésche, J. V....... 4825

de Bésche, S. V....... 4826

Betulin, D................ 1129

Betulin, N. G:i ......... 1095

Betulin, P. ............... 2824

Biberg—Hermanson ... 1399

Bildensköld, N.......... 1555

Billing, A. O. K.......6513

Billing, J. R:i............ 919

Billing, J. Z.æ ......... 1215

Billing, R. R:i............ 1004

Billstén, C. A......... 5378

Birch—Reichenwald, C. 5245

Birgeri, J................ 134

Birgersson, C............. 2088

Biörklund, J. J.......... 5409

Bjæsse, O. S:i............ 105

[ 727 ]Bjelke, T................... 132

Bjugg, E. N:i............ 211

Bjugg, J. O:i ............ 490

Bjugg, J. P:i (1645) ... 430

Bjugg, J. P:i (1686) ... 1222

Bjugg, P. J:is............ 650

Bjugg, P. J:æ............ 30

Bjugge—Bjugg ......... 430

Bjurseus, J B:i ......... 525

Bjurman, G. F.......... 6389

Björck, C. A. O....... 6233

Björck, C. G............. 6514

Björk, A................... 1809

Björk, I. A:æ......... 1058, T

Björk, J. A:æ......... 1059, T

Björkander, A. A. I.... 7035

Björkander, J.......... 1843

Björkbom, T. H....... 6432

Björkedahl, A. ......... 2344

Björkegren, Ant....... 6912

Björkegren, Ax.......... 6911

Björkegren, H.......... 2748

Björkegren, J.......... 3399

Björkegren, J. G....... 4165

Björkegren, L. J:i...... 1174

Björkegren, L. L:son 2406

Björkegren, N.......... 3326

Björkeroth, A. J....... 4878

Björkeroth, A. N:i...... 5053

Björkeroth, N.......... 3512

Björkgren, A. F. L. ... 6361

Björklund, C. J.......... 6410

Björklund, J. A.......... 6249

Björklund, J. M....... 4244

Björklund, L. A....... 6702

Björklund, U. V....... 5642

Björkman, C. J. G. .. 5216

Björkman, D............. 2979

Björkman, E. H. A.... 6258

Björkman, F. V....... 5292

Björkman, J. J:æ ...... 1436

Björkman, K. G....... 6476

Björkman, P. J:æ...... 1533

Björkman, S............. 2275

Björkmark, J............. 2072

Björkmark, N.......... 2314

Björkners, Z............. 4102

Björkqvist, C. E....... 6219

Björkström, J. F....... 4471

Björling, A................ 2175

Björling, A. J.......... 5443

Björling—Björlingsson 3913

Björling—Björnell...... 3002

Björling, C. A....... 3491, T

Björling, F. A.......... 4532

Björling, G. H.......... 3580

Björling, H. C:i......... 1366

Björling, L................ 3075

Björling, M. P:i......... 2589

Björling, P. J.......... 5362

Björling, S................ 3430

Björlingsson, C. J. ... 4886

Björlingsson, P. J. ... 3913

Björlingsson, S. P. ... 5029

Björn—Cederblom...... 3307

Björn, D.................... 1799

Björn, D. G............. 3508

Björn—Didricsson...... 3169

Björn, M. (1721) ...... 1986

Björn, M. (1737)......... 2451

Björn, N................ 2915, T

Björn, N. N:i......... 191, T

Björn, P................... 2583

Björn, P M:i............ 1429

Björn, S................... 2400

Björn, S. N:i ............ 928

Björnefelt, A. P:i ...... 179

Björnell, 0................ 3002

Björner, J................ 3347

Björnlund, B............. 2723

Björnlund, N............. 2657

Björn Petersson, P. J. 3624

Bleckerz, M............. 3895

Bleckerz, S................ 4389

Bleckstrand—Bleckerz ... 3895

Bledring, J................ 2151

Bleij, E................... 1616

Bleumer, J. G.......... 4821

Blidberg, J. T. ......... 6328

Blidberg, P................ 5269

Blidberg, P. F.......... 4234

Blidenberg, C. A....... 4098

Blix, A. S................ 3250

Blohm, C. A............. 3507

Blohm, J. A............. 4535

Blohm, S. M............. 3951

Blom, A................... 2779

Blom, E. H............. 3097

Blom, F. (1740)......... 2551

Blom, F. (1746)......... 2733

Blom, I................... 3224

Blom, S................... Bil.

Blomberg, J. I.......... 6522

Blomberg, J. M.......... 6097

Blomberg, P. (1810) ... 4410

Blomberg, P. (1828) ... 4964

Blomqvist, A. F....... 6822

Blomqvist, C. F.......... 3495

Blomqvist, F. A....... 5699

Blomqvist, F. V....... 6052

Blomqvist, G. F. V.... 6006

Blomqvist, J............. 5007

Blomqvist, J. F.......... 4726

Blomqvist, J. M....... 3572

Blomqvist, J. P.......... 6470

Blomqvist, N. C....... 5322

Boberg, H. A:i ......... 1266

Bobergius, S. E:i ...... 154

Bock—Hircinius......... 131

Bodecker, E. J. A. ... 6024

Bodelius—Bodell ...... 2650

Bodell, M................ 2650

Bodén, P. G............. 4130

Bodenius—Bodinus ... 559

Bodin, J................... 2926

Bodinus, J. O:i (1678) ... 1052

Bodinus, J. O:i (1696) ... 1430

Bodinus, O. L:i ......... 559

Bodling, P................ 1925

Bodman, C, A.......... 4566

Bodman, C. E. C....... 5746

Bodman, G. L.......... 5745

Boerenius—Beronius... 768

Bogeinan, C. A.......... 4938

Bogeman, J. L. K. ... 4939

Bogman, S................ 2635

Bohlius, S. A:æ......... 900

Bohlius, S. S:is ......... 1497

Bohm, C. J:is............ 1145

Bohman, F. J.......... 5831

Bohman, J................ 4412

Bohman, S. A.......... 7441

Boije, F. E. J.......... 4436

Boije, G. V............. 5077

Boije, J. A................ 5121

Boije, R. G............. 4437

Boijs, P. J:is ............ 1107

Bolin—Melinsson ...... 3101

Bolin, V. C............. 5465

Bolling, O. L. V....... 6104

Bolmér, A................ 2062

Bolmerus—Bolmér...... 2062

Boman, C. A............. 6434

Boman, E. O............. 6435

Boman, G. R............. 6421

Boman, J. O. E. ...... 6023

Bonde, G. U............. 4831

Bonde, N. C. T.......... 4832

Bononis, C................ 202

Boræn, C................ 2503

Boræn, E................ 3791, T

Borænius, A. H:i ...... 1133

Borænius—Boræn...... 2503

Borænius, M............. 1798

Boræus, A. E:i ......... 80

Boræus, J. D............. 3704

Boræus, L. J............. 3786

Boræus, Z................ 3915

Borén, P. G............. 6162

Borg, A................... 1610

Borg, A. D................ 5420

Borg, C. J................ 6188

Borg, G. E:i ............ 873

Borg, K. A. H.......... 6882

Borg, K. G................ 6681

Borg, L................... 1600

Borgstedt, A. A.......... 4731

Borgstedt, C. B.......... 4609

Borgstedt, C. G.......... 3567

Borgstedt, C. J.......... 2799

Borgstedt, J. G.......... 4610

Borgstedt, N. F.......... 4206

Borgstedt, R. G.......... 6771

Borgström, E. T....... 3799

Bornæus—Bornelius ... 622

Bornseus, S. A:æ ...... 972

Bornelius, C. M....... 1814

Bornelius, J............. 1889

Bornelius, M. O:i ...... 1498

[ 728 ]Bornelius, O. M:i ...... 622

Borre, C. G. (1780) ... 3622

Borre, C. G. (1807) ... 4335

Borre, J................... 1566

Bostelius, Joan. J:is ... 640

Bostelius, Joh. J:s...... 639

Bostelius—Paludinus ... 596

Boström, C. V.......... 5317

Boström, J. F.......... 5204

Boström, O................ 3919

Botvidi, C................ 12

Botvidi, J. (1600)...... 14

Botvidi, J. (1621)...... 135

Botvidi, M................ 107

Botvidsson, J. J....... 1467

Botvidsson, S............ 1046

Bouman, A. M.......... 2347

Boy, J. F................ 4211

Braad, C. H. (1743) ... 2636

Braad, C. H. (1772) ... 3902

Brandelius, A.......... 3108

Brandelius, N.......... 1841

Brandelius, P............. 2841

Brandes, J. C.......... 4009

Brandkula, P. A....... 3848

Brandstedt, L.......... 2380

Brandstedt, M.......... 3471

Brandstedt, N. M....... 4397

Brandstén, C. J.......... 5108

Brandstén, G. F....... 4880

Brandström, B.......... 2407

Brandström, J.......... 3366

Brandt, E. G............. 7348

Brandt, J. H............. 3141

Brandt, O. A:æ ......... 863

Brask, E. L:i ............ 81

Brask, E. P:i ............ 626

Brask, J. L:i ............ 56

Brask, J. P:i ............ 398

Brask—Preutz............ 506

Brask, S. E:i ............ 716

Brask, S. P:i ............ 306

Brattlöf, P. G.......... 4555

Braun, G. H............. 4309

Braunberg—Lindevall ... 7129

Brauner, A................ 2775

Bränner, N. G. R. U. F... 5796

Brauner, P. A.......... 3904

Brauner, S................ 3905

Braunerhjelm, F....... 4447

Braunerhjelm, G. F.... 4446

Braunerhjelm, N. C.... 4347

Braunerhjelm, S. A. ... 4790

Bredstrand, P.......... 2116

Bregius—Breman ...... 480

Breitholtz, C. A....... 5262

Breitholtz, C. G....... 4260

Breitholtz, G. E...... 5119

Breman, A. M:i......... 1206

Breman, M. L:i ......... 480

Breman, N. M:i......... 1475

Bremer, S. M.......... 4550

Brevigius, P. O:i ...... 336

Bring, S. C................ 6171

Bringius—Mörling...... 530

Brink, S................... 2888

Broberg, C................ 295

Broberg, F................ 3280

Broberg, J................ 2149

v. Brobergen, A....... 667

v. Brobergen, C. H:i ... 754

Brodén, J. F............. 7119

Brodin, C. A............. 4664

Brogren, J................ 3647

Brogren, J. G. H....... 6587

Brogren, J. V.......... 5814

Brogren, P. A. E....... 7166

Brohjelm, G. A.......... 3463

Brohmer—Brydolf...... 3976

Brolin, A. V.............. 6538

Brolin, J................... 2946

Broman, B. E. M....... 7189

Broman, E. K.......... 7118

Broman, J. A. P....... 6960

Broman, J. G. A...... 5635

Broman, L. P.......... 5881

Broman, P................ 4056

Broman—Staal ......... 4307

Broms, M. H:i ......... 860

Broms, P................ 1797

Broms, P. E:i............ 735

de Bronikowsky, F. ... 6316

Broo, J. C ............... 7075

Broocman, C. G....... 3229

Broooman, N. R....... 2637

Broqvist, P. U. (1842) 5612

Broqvist, P. U. (1875) 6655

Brostrand, J............. 2876

Broström, I. B. T....... 7156

Broström, J. F.......... 3577

Broström, T. R. L. ... 6775

Brunau, S................ 4907

Brunbeek, C. V.......... 4123

Brunckman, C. (1718) 1894

Brunckman, G. (1752) 2875

Brunckman, C. E....... 2816

Brunckman, N.......... 2837

Brunhjelm, J............. 1203

Brunius, F. F.......... 7230

Brunman, P............. 3112

Brunnberg, C. A....... 5065

Brunnstedt, F. V....... 4041

Brunnstedt, J. O....... 4060

Brunsvik, A. G.......... 1584

Brunsvik, E............. 1256

Brunvall, L. P.......... 3483

Brunvall, P............. 2494

Brusén, A. J. J.......... 6680

Brusenius—Brusin...... 1288

Brusenius, E. S:is...... 548

Brusin, G. P:i............ 1288

Bruun, A................ 4170

Bruun—Brunhjelm ... 1203

Bruun, C................ 1204

Bruun, F. R............. 4059

Bruun, J. A............. 6979

de Bruyn, H. G...... 2787

de Bruyn, J. V.......... 5280

Bruzæus, A. B:i......... 969

Bruzæus, B. A:æ ...... 220

Bruzæus, C. B:i......... 869

Bruzæus, E................ 1889

Bruzæus, E. B:i......... 868

Bruzæus, J. B:i ......... 174

Bruzæus—Kugelhjelm ... 175

Bruze, S................... 2972

Bruzelius—Bruze ...... 2972

Bruzelius, J. M.......... 3988

Bruzelius, M............. 3076

Bruzelius, N............. 1909

Bruzelius, P. P:i ...... 1068

Brydolf, E. G.......... 3976

Brydolf, G. S............. 5652

Brytzelius, M............. 2391

Brytzelius, P. D....... 2359

Brytzenius, C............. 2130

Brytzenius, M. C:i...... 1384

Bråkenhielm, A. G. ... 5249

Bröder—Schenmark ... 1846

Bröms, F. M............. 3207

Bröms, J. L:i............ 1357

Bröms, N. L:i............ 1098

Bröms, P. C............. 4629

Bröttling Larsson, E.... 2382

Buchner, G. C.......... 4259

Burén, A. O. G. ... 6225, T

Burén, A. V............. 5061

Burén—Burenstam ... 4011, 4012

Burén, C. J............. 3991

Burén, C. D.......... 3163, T

Burén, C. G............. 5924

Burén, C. O. V.......... 5298

Burén, C. T. U.......... 7145

Burén, G. V............. 6238

Burén, I................... 6923

Burén, J................... 3162

Burén, O. U............. 4176

Burén, P. G............. 3934

af Burén, C. P.......... 5890

af Burén, D. P.......... 4808

v. der Burg, A. L. ... 2624

v. der Burg, H.......... 2810

Burenstam, A. A....... 5279

Burenstam, F............. 4012

Burenstam, G. F. O.... 5113

Burenstam, J. D...... 4011

Burselius, J............. 2510

Bursie, C. P............. 5174

Bursie, H. B............. 5254

Bursie, O. F............. 5429

Busch, J. A. V.......... 5287

Busck, C. R. ............ 5220

Busck, K. O............. 5221

Buss—Busser............ 2879

Busser, J. B............. 2879

Byloff, J. A............. 4623

Båmi, M................... 4154

Bång, H. S:is........ ... 293

[ 729 ]

Bååth, J. F............. 7205

Bäck, J. E................ 3709

Bäckström, J. A. T. ... 5803

Bärling, D. J:son ...... 2729

Bärling, J................ 1826

Bärling, J. O:i ......... 897

Bärling, M................ 1827

Bärling, S.............. 1878

Böhme, A. G............. 6920

Bökman, A................ 2199

Börk-Björk...... 1058, 1059

Börtzell, J. A.....:....... 3549

Böttinger, C. A.......... 6135

Böös—Boijs............... 1107


Cadéen, J. S:son ...... 4023

Calander, G. A.......... 5991

Calén, B. E............. 5939

Calén, C. G............. 3532

Calén, D. (1773)......... 3424

Calén, D. (1811)......... 4457

Calén, G. G............. 4458

Calén, H. G.......... 5778, T

Calén, I................... 2440

Calén, I. H................ 3784

Calén, S. H............. 4834

Callerholm, C.......... 2604

Callerholm, J. (1721) ... 1993

Callerholm, J. (1760) ... 3121

Callerström, C. E....... 4572

Callerström, E. G....... 4455

Callerström, P.......... 3517

Callerus—Callerholm ... 1993

Calman, E. J.is...... 1126, T

Calman, M. J:is......... 1125

Camén, S. C............. 3950

Cammarstrand, C....... 2207

Cammarstrand—Fransson ... 3205

Cammerbom, J.......... 2371

Cantell, N. J:æ ......... 1397

Canterström, C.U. (1772) ... 3396

Canterström, C.U.(1818) ... 4778

Canuti, C............. 205, T

Canuti, P................ 177

Cardon, I................ 2250

Carell, H. R............ 2667

Carlbaum, K. T. M. ... Bil.

Carlberg, J. O.......... 5448

Carlbom, A. T:i......... 1465

Carlbom, O. E. T....... 6842

Carleson, C. E.......... 5418

Carleson, E. O.......... 7250

Carleström, A.......... 3994

Carlheim—Gyllensköld, H. A. O ... 5263

Carlholm, J............. 3447

Carlin, G. A............. 6027

Carling, O................ 2458

Carlon, A................ 4331

Carlon, N. P............. 5064

Carlos, P................... 4580

Carlsköld, C............. 1762

Carlson, E. L............. 6930

Carlson, F. V........ 5619

Carlson, O. F............. 6137

Carlson, P. J. T....... 6114

Carlsson, A. G. Y. ... 7356

Carlsson, A. H.......... 5492

Carlsson, C. A. (1819) 4801

Carlsson, C. A. (1860) 6098

Carlsson, C. A. (1870) 6459

Carlsson—Carlholm ... 3447

Carlsson—von Carlsson ... 1540, 1761

Carlsson, E. J.......... 3687

Carlsson F. V.......... 6837

Carlsson, G. A.......... 6234

Carlsson, G. A. V. ... 7351

Carlsson, G. L.......... 5168

Carlsson, H............. 2671

Carlsson, O. A.......... 6228

Carlsson—Vetterhall ... 6505

v. Carlsson, C.......... 1540

v. Carlsson, J.......... 1761

Carlstedt, C. A.......... 7169

Carlstedt, C. F.......... 4631

Carlstedt, C. F. R. ... 5975

Carlstedt, C. G.......... 6805

Carlstedt, C. L.......... 5536

Carlstén, C. A.......... 6155

Carlstén, E. A.......... 5161

Carlström, A. G....... 3225

Carlström—Carleström ... 3994

Carlström, E............. 1884

Carlström, F. A....... 4484

Carlström, J. F.......... 3261

Carlström, J. V.......... 3764

Carlström, M............. 2754

Carlström, N............. 3473

Carlström, P. A....... 4081

Carlström, P. J:is...... 918

Carlsvärd, C. V.......... 5034

Carolinus Sædebyensis—Saibyensis ... 27

Casimirus, J. J:is ... 572, T

Casparsson, B. ........ 580

Casparsson, E. F....... 6554

Casparsson, E. H....... 6689

Cassel, A. B............. 6390

Cassel, C.................. 3778

Cassel. C. E............ 4889

Cassel, E................ 2755

Cassel, F.................. 4899

Cassel, I. T............. 6224

Cassel, J................... 1860

Cassel, J. A............. 2197

Cassel, J. M. (1772) ... 3406

Cassel, J. M. (1850) ... 5810

Cassel, K. A............. 7262

Cassel, L. E............. 4015

Cassel, L. E:son........ 4933

Cassel, M................ 2033

Cassel, P. A............. 4929

Cassel, P. C............. 4363

Cassel, S................... 3727

Cassel, V................ 5185

Castelli, L. F............. 7175

Castensson, A. C....... 3086

Castensson, J............. 2054

Castman, A............ 4442

Castman, E. J.......... 3262

Castman, N. L.......... 4325

Cavallin, C. H.......... 4194

Ceder, M................... 2045

Cederbaum, C. O....... 5427

Cederbaum, P.......... 3414

Cederbaum, P. F...... 5184

Cederberg, C. F....... 6855

Cederberg, J. A....... 7386

Cederberg, J:æ ...... 1233

Cederblad, J. O. E. ... 6729

Cederblad, N............. 2528

Cederblom, J. M....... 3307

Cederborg, O............ 2802

Cederborg, P. V....... 5376

Cederbrand, C.......... 2174

Cedercreutz, J. A.... 4720

Cedergren, J............. 3348

Cederhof—Rudberg ... 1694

Cederholm, B. N:i...... 1277

Cederhvarf, C.......... 2444

Cederhvarf, C. G....... 4344

Cederling, O............. 2061

Cederlöf, E................ 2171

Cederlöf, O............. 3114

Cedermark, B. N:i...... 1047

Cedermark, D. N:i...... 1079

Cedermark, J. I....... 4368

Cedermark, J. N:i...... 1026

Cedermark, P. J:is ... 1509

Cederquist, J. S. C. ... 5542

Cederquist, S............ 4139

Cederqvist, H. N:i...... 271

Cederroth, J............. 2211

Cederskog, J. A....... 3013

Cederstrand, L....... 2366, T

Cederström, A. ......... 4914

Cederström, C. R....... 5235

Cederström, G. C. U. 4980

Cederström, T. F. T. 5336

Ceder vall, B............. 1830

Cedervall, P............. 2535

Cedrén, K................ 5624

Celsing, S. A:æ......... 652

Chambert, A. C. E. ... Bil.

Charisius, J ............ 1576

Charleville, C. J. G. V. ... 5709

Charleville, E. O. R. V... 5744

Charly, F. V............. 4976

Cherin, O. J:æ ......... 1192

Chierlin, E................ 3033

Chierlin, L............. 3078, T

Chierlin, S. J............. 3102

Chorælius, E............. 2895

Chrangelius, T. P:i ... 599

Christallensis, J. B:i... 285

Christdalensis—Duræus ... 213

Christensson, A. ........ 6341

[ 730 ]Christiernsson, N....... 1017

Christophori, C.......... 438

Chryselius, G. J:is...... 971

Chryselius, P. J:is...... 1053

Chryzelius—Chryzell... 2839

Chryzell, J................ 2839

Chrämer, P. J.......... 2871

Cinander, M............. 1525

Cinnerbom—Askelöf... 1805

Cirrhaeus, J. L:i......... 76

Cirrhæus, J. M:i......... 654

Cirrhæus, L. M;i ...... 655

Cirrhæus, M. L:i ...... 216

Cirrhæus, S. L:i......... 73

Civilin, A................ 1714

Ciöpinger—Kiöping ... 1152

Classon, A................ 1697

Classon. J................ 2962

Claudii, A................ 172

Clauss, A. B............. 6728

Clementis, P. (1603) ... 24

Clementis, P. (1630) ... 260

Cnatingius, N. S:is...... 54

Cnattingius, A.......... 2272

Cnattingius, A. G...... 4019

Cnattingius, A. J. (1810) ... 4424

Cnattingius, A. J. (1827) ... 5124

Cnattingius, A. T........ 6082

Cnattingius, B. N:i ... 601

Cnattingius, C. J....... 5179

Cnattingius, C. M....... 3513

Cnattingius, D.......... 3283

Cnattingius, E. N:i ... 517

Cnattingius, J. (1777) ... 3514

Cnattingius, J. (1885) ... 7019

Cnattingius, J. D. J ... 6627

Cnattingius, J. T....... 6085

Cnattingius, N.......... 7020

Cnattingius, S. A....... 4593

Cnattingius, S. N:i ... 637

Collander, C............. 2408

Collander—Collner ... 1750, 1751

Collander, G............. 2616

Collander, H. (1718)... 1891

Collander, H. (1738) ... 2486

Collander, H. P....... 2617

Collander, J. (1701) ... 1517

Collander, J. (1788) ... 2326

Collander, M............. 2144

Collander, T. P:i ...... 1313

Collberg, E................ 2017

Colléen, J................ 1904

Collenius—Colléen...... 1904

Collin, C. (1676)........ 1010

Collin, C. (1722)......... 2003

Collin, P. N:i............ 1350

Collin, S. (1723)......... 2013

Collin, S. (1783) ....... 3679

Collini Besseth—Collin ... 1010

Collinus, N. L:i......... 617

Collner, C................ 1750

Collner, J................ 1751

Collnér, E................ 3091

Conopæus, I. M:i ..... 677

Conopæus—Knoop...... 661

Cornelius, C. A....... 5684

Cornelius, C. G. A. H. 7031

Cornelius, C. J. F. ... 6701

Cornelius, C. M.......... 5852

Cornelius, F. J......... 5817

Cornéer, S................ 1752

Cornerus—Cornéer ... 1752

Cornerus, J............. 1653

Cornuclandius, S. O:i ... 113, T

Cornukindius, E. M:i ... 316

Cornulander—Cherin... 1192

Corvin, D................ 1618

Corvin—Nordenanckar ... 2651, 2714

Corvin, P................ 2559

Corvinus—Corvin ...... 1618

Corvinus—Korp ........ 173

Corylander, A. D:is ... 1104

Corylander, B. P:i...... 1428

Corylander, C.......... 2526

Corylander, D. E:i...... 425

Corylander, E. D:is ... 1021

Corylander, N. E:i...... 539

Corylander, N. P:i...... 1391

Corylander, P.......... 2245

Corylander, P. B:i...... 970

Courling, F. Jris..-....... 1137

Crælius, M. G. B....... 4398

Cronflycht, M. T:i...... 1364

Cronhjelm, S. A. G.... 4262

Croning, A. J. O:i...... 697

Croning, L. O:i ......... 936

Croning. S. O:i (1658) ... 698

Croning, S. O:i (1663) ... 805

Cronstrand, B.......... 4322

Cronstrand, G. E....... 4321

Cronstrand, J. E:i...... 1375

Cronstrand, L.......... 3145

Cronstrand, L. J....... 4025

Cronstrand, M. (1758) ... 2928

Cronstrand, M. (1800) ... 4146

Cronstrand, S. A....... 4026

Cronvall, E. G.......... 7325

Cronvall, P. A.......... 7226

Crusebjörn, F.......... 394

Crusebjörn, J. P:i...... 288

Crusell, B. A............. 4930

Crusenstolpe, C. D. ... 4893

Cudelius, A. M:i......... 1702

Cullberg, S. A.......... 5575

Cullberg, S. H. V. ... 6062

Curman, A. H. ......... 6362

Curman, A. L.......... 6454

Curman, A. N.......... 5171

Curman, C. J.......... 5361

Curman, C. P.......... 5881

Curman, N................ 2464

Cytræus, J. M:i......... 43

Cöhler, C. G............. 3923

Cöhler, F. C. A....... 5186

Dagsbergius—Bergius ... 562, 563

Dahl, And. (1720) ...... 1935

Dahl, And. (1724)...... 2057

Dahl, Ax................... 1934

Dahl, B. J. A.......... 6070

Dahl, C. E................ 7362

Dahl, E.................. 3197

Dahl, E. L:i ............ 1037

Dahl, G. A................ 6669

Dahl, L................... 1763

Dahl, P................... 1688

Dahl, P. N:i ............ 648

Dahl, S................... 1645

Dahlbeck, B. J:æ ...... 1074

Dahlberg, A. G.......... 4984

Dahlberg, G. E.......... 6532

Dahlberg, H. H.......... 6040

Dahlberg, J. A.......... 6985

Dahlberg, N............. 2887

Dahlbom, J. (1751) ... 2860, T

Dahlbom. J. (1770) ... 3357

Dahlén, C................ 2102

Dahlén, J................ 2453

Dahlén, S. ............ 4937

Dahlenius—Dahlén ... 2453

Dahlgren, A............. 1522

Dahlgren, A. K.......... 6463

Dahlgren, C. F. (1809) ... 4391

Dahlgren, C. F. (1836) ... 5459

Dahlgren, C. T.......... 3337

Dahlgren, J............. 3603

Dahlgren, J. A.......... 3226

Dahlgren, P. N.......... 4654

Dahlerus—Dalenius ... 1405

Dahlheim, A. I. L:son ... 7053

Dahlin, A................ 1723

Dahlman, J. O:i......... 1016

Dahlman, P............. 1996

Dahlqvist, A. ............ 6547

Dahlqvist, G. V....... 5666

Dahlstedt, A............. 1870

Dahlstedt—Danelli...... 4138

Dahlstedt, G. A. H. ... 6649

Dahlstedt, P............. 3669

Dahlstrand, J............. 1568

Dahlstrand, J. A:æ ... 1472

Dahlstrand, S. J....... 2474

Dahlström, A. H:i...... 1259

Dahlström, C. P....... 4306

Dahlström, G. V....... 6360

Dahlström, J............. 4174

Dahlström, J. L....... 5491

Dahlström, N. J. F. ... 5599

Dahlström, P. E. ...... 4969

Dalenius, A............. 1654

Dalenius, J. N:i......... 1405

Dalenius, S. L:i......... 1243

Dalhem, N. D:is........ 878

Dalhemius—Dalhem ... 878

Dalhemius, D. D:is ... 691, T

Dalhemius, D. L:i...... 149

Dalin, P. A:æ............ 1142

[ 731 ]Dalinus, D. D:is......... 227

Dalinus, S. D:is......... 717

Dalström, C. M. A. ... 6245

Dalström, O. G.......... 5753

Danckwardt—Lillieström, E. G. A....... 6069

Dandenelle, A. T....... 5636

Dandenelle, C. G....... 3941

Dandenelle, N. G....... 3735

Danell, G................ 7228

Danell, H................ 6747

Danell, J................... 7431

Danell, V................ 6977

Danelli, J................ 4138

Danielis, A................ 345

Danielsson, E. D....... 7255

Danielsson, O. A....... 6448

Danielsson—Aschan, G. F..................... 5517

Danielsson, P. J....... 5297

Danson—Hammarstrand .................. 1231

Danson, N. M.......... 4512

Dansson, D................ 1365

Dansson—Våghals 3705, 3706

Davidis, E................ 209

Davidsson, N. M. G. ... 6406

De Geer, C. J. G....... 5319

De Geer, F. V.......... 4583

De Geer, L. G.......... 5437

Dehlin, C. J............. 5660

De Rées, L. (1795) ... 3985

De Rées, L. (1820)...... 4842

De Rogier, G. H....... 3018

De Rogier, H. G ...... 1875

De Rogier, J. H....... 3788

Dervinger, A. F.......... 6932

Dettov, C. R. M....... 5522

Dickman, N. D:i ...... 1424

Didon, A. G............. 4677

Didricsson, E............. 3169

Dieterici Björn—Didricsson.................. 3169

Djurberg, C. F.......... 5759

Djurberg, L. V.......... 6302

Douglas, C. I. V....... 5596

Douglas, L. V. A....... 6440

Douglas, V. C. R....... 4071

Dourén, H. F.......... 7013

Drake, A. E. E.......... 5648

Drake, E......,............ 4242

Drake, M. A. G....... 5876

Drangel, A. J:is......... 1516

Drangel, A. N.......... 2813

Drangel, A. V.......... 5544

Drangel, C................ 1844

Drangel, C. J............. 3763

Drangel, D................ 1946

Drangel, E. J:s ......... 1515

Drangel, F. A.......... 5326

Drangel, J. A. J....... 5813

Drangel, J. E............. 3212

Drangel, J. J:is......... 1514

Dreffling, C. J:se ...... 898

Dreffling, J. D:s ... 1092, T

Dreffling, J. J:æ......... 998

Drefling, P. J:æ......... 997

Drefsson—Drevs......... 2732

Dretting, C. S:is......... 911

Dretting—Krönberg ... 1612

Dretting—Normolander ... 108

Drevs, P............. .... 2732

Drothenberg, D. A:i ... 1064

Drotty, F................ 4355

Dryander, C. G.......... 2709

Dryander, C H:i ...... 1336

Dryander, E............. 1403

Drysander, A. E:i...... 737

Drysander—Ekman ... 656

Drysander, E. J:æ...... 47

Drysander—Gripenmarck .................. 331

Drysander, P..... ...... 955

Dryselius, S............. 2532

Drysén, S................ 2367

Drysén, S. G............. 5763

Drysenius—Drysén ... 2367

Drysenius, E. P:i ...... 239

Drysenius, L. P:i ...... 1337

Drysenius, N. S:is ----- 797

Drysenius, P. E:i ...... 1069

Drysenius, P. S:is...... 636

Drysenius, S. P:i ...... 200

Dryslinus—Petri......... 595

Dubb, J................... 3113

Duræus, A............... 1569

Duræus—Boræn......... 2503

Durseus, B. J:is......... 1005

Duræus, C............... 1683

Duræus, C. M:i ......... 870

Duræus, C. N:i ......... 71

Duræus, E. (1705)...... 1615

Duræus, E. (1738)...... 2320

Duræus, E. (1775)...... 3466

Duræus, E. S:is....... 798

Duræus, J................ 1880

Duræus, J. B:i ......... 526

Duræus, J. C............. 1972

Duræus, M. C:i ......... 372

Duræus, N. S:is......... 734

Duræus, S................ 2423

Duræus, S. N:i ......... 213

Duréel, J. N:i............ 503

Duréel, P. N:i............ 432

Du Rées, G. M. V. ... 7200

Durelius, A. L:i......... 466

Durelius—Duréel ... 432, 503

Durelius—Durell ...... 292

Durell, M. N:i............ 292

Du Rietz, C............. 4746

Durling, C. A. ... 5276

Durling, L. H.......... 5231

Duse, C. J. V. ..... 5354

Duse, C. P. T....... 6277

Dusén, C. J......... 3911

Dusén, C. O............. 5355

Dusén, J................... 3065

Dusén, J. F............. 5301

Dusén, K. F............. 6395

Dusén, L................... 4010

Dusén, N. F............. 3865

Duvall, S. G............. 4310

Duvær, A. M............. 3525

Duvær, L. G............. 3524

Duværus, C............. 1956

Duværus—Duvær ... 3524, 3525

Duværus, J................ 3177

Duværus, M. N:i ...... 1274

Duværus, N. (1728)...... 2178

Duværus, N. (1761)...... 3140

Duværus, N. N:i......... 1202

Dvan, G. G:i ........... 144

Dyckert—Dyk............ 2530

Dyk, A. P:i............... 761

Dyk, C. M. (1739)...... 2530

Dyk, C. M. (1818)..... 4770, T

Dyk, J. H................ 2410

Düring, F. E............. 6531

v. Döbeln, N............. 4870


Ebbodinus—Sandahl... 1755

Eberstein, C............. 5747

Eberstein, G. A....... 7409

Echman, B................ 1530

Echman, C................ 1606

Echman, M............. 2855

Echman, S................ 1783

Echman Brynolfsson, S. ... 2728

Echsenius—Liljevalck ... 934

Eckerbom, A. K. H.... 6324

Eckerbom, C. A....... 6586

Eckerström, J. H....... 5999

Eckerström, R. E....... 5862

Eckhoff, C. P.......... 3604

Edelcrona, L............. 3279

Edelman, C. A.......... 5338

Edenholm, T. M....... 4906

Edenius, S................ 2580

Edenmark, J............. 1901

Edenström, M.......... 1929

Edenström, P............. 1977

Edesman, M ............ 3588

Edfeldt, L. O.............. 6593

Edler, A................... 4811

Edlundh, G. E. I....... 6634

Edman, A................ 3325

Edman, A. A............. 3772

Edman, J. F............. 3439

Edman Nilsson, J....... 1743

Edmark—Edenmark... 1901

Edmark, J. P............ 6559

Edmark, S................ 3385

Edoff, O.I................ 6445

Edrén, F. G............. 7286

Edrén, J. F............. 6398

Edsberg, B. J:æ...... 893, T

Edstrand, M............. 1902

Edstrand, O............. 2951

Edström, A. I.......... 6095

[ 732 ]Edström, J. A.......... 7185

Eek, C..................... 2885

Een, C. J................ 4459

Een, C. J. T............. 6034

Een C. P................ 3316

Een, J. C:i ............... 342

Een, O. D................ 3452

Een, T. G................ 4745

Egbelius, M. O:i ...... 1379

Egelin, A................ 2141

Egelin, S. P............. 3642

Egelinus—Egelin ...... 2141

Egerström, A. V. O.... 5973

Egerström, M. F. H..... 5535

Egge, C. U.......... 3658, T

Egge, O. D................ 5073

Egnell, A................ 2843

Egnell, A. J............. 5290

Egnell, C. A. V....... 6054

Egnell, C. F............. 4680

Egnell, C. G. (1819) ... 4800

Egnell, C. G. (1824) ... 5012

Egnell, D................ 4872

Egnell, J. H............. 3561

Egnell, P............... 4681

Egnell, P. A. V....... 6084

Egnell, P. J............. 5013

Ehn, D. C:i............... 387

Ehrenbjelke, P. J:i ... 502

Ehrenborg—Ehrenborgh ........ 4109

Ehrenborg, G. B....... Bil.

Ehrenborg, H. T....... 6425

Ehrenborg, J. G. V. C. 5971

Ehrenborgh, C. V. M. 4109

Ehrenfelt, A. C. J:a ... 1334

Ehrenfelt, A. J:is ...... 685

Ehrenkrona, C. P....... 6028

Ehrenkrona, S. C....... 5440

Ehrenkrona, S. E. P. 6812

Ehrenpohl, V.......... 3744

Ehrensson, M......... 4428

Ehrenstedt, S. A:i....... 802

Ehrenstéen, E. P:i........ 413

Ek, A. F. M............. 6107

Ek, C...................... 3300

Ek, J...................... 3921

Ek, J. D................... 4608

Ek, J. F................... 4921

Ek, J. G................... 5207

Ekbæck, A. M.............. 4381

Ekberg, A. E............. 6633

Ekberg, C. E............. 6129

Ekblad, O. J............. 4647

Ekbom, B................ 4576

Ekbom, A, P............. 4542

Ekdal, J. A............. 6096

Ekeblad, K. J.......... 5346

Ekebom, C............... 2415

Ekebom, J................ 1552

Ekeborgh, C. A......... 5665

Ekecrantz, C. O....... 5158

Ekecrantz, O............. 4067

Ekecrantz, S............. 3942

Ekedahl, J. S:is......... 1305

Ekedahl, K. J. V....... 6913

Ekegren, E................ 3389

Ekelund, C. M.......... 6881

Ekelund, C. R.......... 5857

Ekelund, J................ 3519

Ekelund, J. H.......... 5040

Ekelund, M. B:i......... 988

Ekelund, O. M.......... 4487

Ekelund. V. M.......... 5039

Ekelöf, J................... 3770

Ekelöf, N................ 2527

Ekelöf, S. E:i............ 1302

Ekelöf, Z................ 2006

Ekeman, E. V.......... 6863

Ekenberg, A............. 3831

Ekenberg, C............. 3653

Ekengren, L. M....... 4112

Ekengren, N............. 3166

Ekenman—Ekenstam ....... 4431

Ekenman, I. I.......... 3223

Ekenman, J. F.......... 5082

Ekenmark, A. F....... 4518

Ekenmark, J E....... 4286

Ekenmark, J. P....... 4700

Ekenstam, C. A. V. ... 5825

Ekenstam, G. F...... 4869

Ekenstam, T. A. R. ... 5764

Ekenstam, T. R....... 4431

af Ekenstam, C. T. ... 6748

af Ekenstam, I. C. V. 5727

Ekenstedt, C. C....... 4528

Ekenstedt, J............. 4337

Ekerman, B............. 1871

Ekerman, B. D.......... 4107

Ekerman, B. E.......... 2628

Ekerman, B. N:i ...... 1207

Ekerman, D............. 2976

Ekerman, E. G.......... 2629

Ekerman, E. L.......... 2897

Ekerman, Jak.......... 2262

Ekerman, Joh. (1731)..... 2261

Ekerman, Joh. (1789)..... 3842

Ekerman. J. A.......... 2627

Ekerman, J. F.......... 4328

Ekerman, J. F. E....... 5122

Ekerman, L. A.......... 2031

Ekerman, N. (1714) ... 1800

Ekerman, N. (1716)..... 1867

Ekerman, O............. 1866

Ekerman, O. F.......... 2630

Ekerman, O. F. L. ... 6282

Ekerman, O. J.......... 3734

Ekerman, P. (1715) ... 1806

Ekerman, P. (1724) ... 2030

Ekerman, P. A.......... 2707

Ekerman, P. F.......... 2706

Ekerman, P. N:i......... 1105

Ekerman, S.......... 1916, T

Ekeroth, E. (1807)..... 4333

Ekeroth, E. (1837) ... 5475

Ekeroth, G. F.......... 6423

Ekeroth, J................ 4277

Ekeroth, O................ 2542

Ekeroth, S. (1733)...... 2324

Ekeroth, S. (1773)...... 3415

Ekevall, A. F.......... 5547

Ekfelt, S. A............. 6078

Ekholm, A. G:i......... 1038

Ekholm, N. G.......... 6429

Eklin, P. E:i ............ 974

Eklund, A. E............ 7018

Eklund, C................ 2313

Eklund, F. M......... 5860

Eklund, L. A............. 6016

Eklund, P. M.......... 6031

Eklundh, N. T.......... 7335

Ekman, C. M.......... 2079

Ekman—Ekenman...... 3223, 5082

Ekman—Gripenmarck 331

Ekman, J. G............. 2819

Ekman, J. Eri........... 656

Ekman, J. M. (1744)... 2688

Ekman, J. M. (1805)..... 4281

Ekman, J. Z:æ ......... 1474

Ekman, N. M. ....... 2959

Ekman, O................ 2818

Ekman, P................ 2078

Ekman, P. M:i ......... 1361

Ekman, T. S............. 6536

Ekmanson, C. E....... 4504

Ekmanson, C. G....... 3105

Ekmark, A. C.......... 6452

Ekmark, A. F.......... 4246

Ekmark, C. D.......... 2933

Ekmark, D. (1712)...... 1747

Ekmark, D. (1798)...... 4069

Ekmark, J................ 3331

Ekmark, L. C.......... 3957

Ekmark, L. D:son...... 2699

Ekner, J................... 2718

Ekstadius—Adlermarck ..... 1131

Ekstadius—Ekstedt ... 1507

Ekstam, J. F............. 5442

Ekstedt, B................ 1614

Ekstedt E................ 2283

Ekstedt, J. S:is ......... 1507

Ekstedt, J. S:on ...... 1554

Ekstrand, A............. 2659

Ekstrand, J............. 2041

Ekstrand, L............. 4452

Ekstrand, O. V. C. ... 6441

Ekstrand, S. M.......... 3349

Ekstrand, Z............. 2965

Ekström, A................ 4159

Ekström—Adlermarck ...... 1131

Ekström, C. F.......... 6266

Ekström. C. J.......... 6797

Ekström—af Ekström ..... 3893

Ekström, F. A.......... 5393

Ekström, M......... 2560, T

af Ekström, J. I....... 3893

Ekvald, D. M:i ......... 1494

Ekvall, B. J. V.......... 6758

[ 733 ] Ekvall, C. M............. 5202

Ekvall, C. P. L........ 4538

Ekvall, C. R............. 3494

Ekvall, G................ 3449

Ekvall O. N:son ...... 2874

Ekvall, P................ 2378

Elander, G. A.......... 6029

Eldh, C. ................. 1613

Eldh, J. L:i............... 471

Eldh, L. A:i ............ 1136

Eldh, N................... 1719

Elfströmer, N.......... 3089

Elfving, E. A............ 4320

Elfving, H. P:i ......... 1300

Elfving, P. L:i ......... 933

Elfving—Valler ......... 1834

Elg, E................... 2298, T

Elgerus, C. F............. 4270

Elgerus, N. P.......... 3964

Elggren, N................ 3851

Elgstrand, L. ............ 4922

Elion, C. J................ 6597

Ell, C. D................... 3862

Ell, C. G................... 5501

Elmér, O H ............. 7405

Elmers, O................ 6978

Elmquist, C. F. ......... 6299

Elmquist, J. G. T....... 6275

Elson, G................... 6652

Elson, J. C................ 4129

Emanuelsson, H....... 3776

Emanuelsson, P. J. ... 4852

Embricht, J. C:i......... 620

Embring, C. G.......... 4417

Embring, G............. 2621

Emundi. N................ 72

Enærus, A. C:i ......... 289

Enærus—Een............ 342

Enærus—Ehn............ 387

Enander, A. D.......... 3384

Enander, D............. 1836

Enander. D. J:is ...... 1122

Enander—Enanderhjelm ......... 1040

Enander—Enefelt ...... 446

Enander, G. J:is......... 1171

Enander—Gyllenadler ....... 634, 714

Enander, J. J.......... 2547

Enander, J. N:i ......... 433

Enander, N............. 2546

Enander, N. J:is......... 1120

Enander, S................ 1821

Enander, S. J:is......... 1039

Enander, S. N:i ......... 215

Enander—Silfverstråle ...... 1121

Enanderhjelm, J. J:is ...... 1040

Enberg. P. U............. 4558

Enblad, E. A. E:son... 6524

Enblom, C. B.......... 5771

Enblom, C. F.......... 5366

Enblom, H. V.......... 5489

Enblom, P. F.......... 3736

Enckman, B. E:i ...... 1359

Enebyensis—Hofvilander......... 328

Enefelt, I. N:i............ 446

Enegren, P.............. 2358

Enelius. A................ 4089

Enelius, A. F............. 5063

Enelius, A. N............. 3236

Enelius, C. A............. 4568

Enelius, C. V.......... 4379

Enelius, D................ 2293

Enelius, J................ 3692

Enelius, J. A............. 3475

Enelius, J. P:i ......... 1369

Enelius, P. G............. 3573

Enelius, S................ 2851

Enelius, S. F............. 3754

Enell, A. G............. 5398

Enell, N. E. L.......... 5804

Enér-Een ............... 342

Eneroth, E................ 2311

Eneroth, K. M:son ...... 1695

Eneroth, S. J:æ....... 1139, T

Eneström, C. L. V. ... 5762

Eneström, E. J......... 5823

Enevald, J. (1711)...... 1720

Enevald, J. (1757)...... 3024

Enevald, P................ 1819

Engberg, A. E.......... 6515

Engberg. C. E.......... 6312

Engberg, C. J.......... 5281

Engberg, J. F.......... 6327

Engberg, K. E.......... 7007

Engdahl, G................ 3459

Engdahl, O................ 5358

Engdahl, S G.......... 4741

Engelbrecht, C. H. ... 6971

Engelbrecht, C. V. ... 5629

Engelbrecht, F. G. ... 5009

Engelbrecht, H. V. ... 6781

Engelbrecht, P. H. .. 5035

Engelholm, E. J....... 4978

Engelholm, S............ 3628

Engelsman, M. M:i ... 1482

Engeström—Vildner... 3747

v. Engeström, A. L..... 4258

v. Engeström, C. A. A. 6364

v. Engeström, G. A...... 4683

v. Engeström, J. F. M. 4682

Engeström, J. M.... 3826

Engeström, J. O. T. 6218

v. Engeström, L A.... 4977

Engholm, A............. 2465

Engholm, N. G.......... 7369

Engius—Engvall........ 923

Engius, G. L:i...... 605

Engius, J. J:is...... 892

Engius, P. L:i............ 451

Engius, S. J:is ......... 1113

Englund, P. A......... 6986

Engman, A................ 2575

Engnér, A. E............. 7420

Engstrand, C. J. H. 5903, T

Engstrand, D............. 3218

Engstrand, G. C. L.... 5937

Engstrand, J............. 3258

Engstrand, J. H....... 4366

Engstrand, J. P. F. ... 5907

Engstrand. P............. 2080

Engström, A. L. J. ... 7159

Engström—Engströmer ...... 3836

Engström, G............. 3231

Engström, L............. 4846

Engström, N............. 2228

Engström, S.......... 3518, T

Engströmer, N.......... 3836

Engströmer. P. D....... 5226

Engvall, J................ 2242

Engvall, L. J:is......... 933

Enholm, E. A.......... 3608

Enholm, E. G.......... 3640

Enholm, J. (1737)...... 2454

Enholm, J. (1744)...... 2696

Enholm, J. E............. 4511

Enhörning, E. A....... 6872

Enhörning. M. F....... 4898

Enman, N. N:i ......... 1355

Enman, P. E:i ......... 794

Ennes—Ekstrand ...... 4452

Enroth, J. G............. 4867

Enstedt. P................ 2595

Eneström, C................ 2195

Enström, C. L:i......... 1478

Enström, L. S:is......... 1401

Entzelius, J. P. J:æ ... 1473

Entzén, C................ 2587

Envall, J................... 3732

Envall, P. F............. 7125

Eosander—Göthe ...... 712

Eosander, I. N:i......... 186

Eosander—Liljeroth ... 669

Eosander, M. N:i ...... 199

Erdeman, C. G.......... 4184

Erelius, A. J............. 2561

Erelius, S. A............. 1781

Erhardt, C J............. 2071

Erhardt. G................ 2146

Erici, I................... 21

Erici, J. (1629) ......... 244

Erici, J. (1660) ......... 732

Erici, O................... 365

Erickson, A............. 6420

Erickson, C. O.......... 6180

Erickson, C. P.......... 5794

Erickson, J................ 7387

Ericson, G. E.......... 6893

Ericson, S. F............. 7307

Ericsson. C. V.......... 5339

Ericsson, J................ 4034

Ericsson, P............... 1458

Eriksson, A............. 4402

Eriksson. A. G.......... 6475

Eriksson—Arnell ...... 7085

Eriksson—Aschling ... 2766

Eriksson, C............. 6112

Eriksson, E. H.......... 4932

[ 734 ]Eriksson, G............. 4266

Eriksson, J............... 4641

Eriksson, J. V............ 6565

Eriksson, K. A. A..... 6304

Eriksson, K. G............. 6590

Eriksson—Modelin....... 1861

Eriksson, O................ 6293

Eriksson—Rudberg ... 6480

Erlandsson, O. J........... 7235

Erlandz, C................ 3962

Erling, J. P.................. 4046

Ernst, J. A................. 2187

Eschelsson, A. O.......... 5560

Esping, M. C:i ........... 406

Esse, A........................ 3134

Eurelius. A. P:i............. 1151

Everhardt, J.................. 2620


Fabertz, A................ 4192

Fabertz, A. M.......... 5729

Fabertz, O. B.......... 5407

Fabricius—Norström....... 814

Fabricius, S............. 1644

Fabritius, G. A.......... 3629

Fagerdahl, J. P.......... 5670

Fagerholm, J. A....... 6354

Fagerlin, O. N.......... 7137

Fagerström, C. F....... 4945

Fagerström, F.......... 5730

Fagerström, J. P....... 5138

Faginus—Fegrinus...... 591

Fagræus, P. H:i......... 1216

Fagrelius, J. P:i......... 1132

Fahlberg, P.......... 2310, T

Fahlsson, P............. 3403

Fahlstedt, J. H.......... 3199

Fahlström, A. V....... 4882

Fahlström, B............. 2988

Fahlström—Fahlsson....... 3403

Falcenius—Landberg....... 1563

Falck, C. F. B.......... 3484

Falck, E. J:is............ 52

Falck—Falcker ......... 2899

Falck, F. A............. 2664

Falck, G................... 1031

Falck, J................... 3319

Falck, P. A............. 4611

Falcker, A................ 2899

Falk, A. C. T............. 6595

Falk, A. E. A.......... 6983

Falk, A. P................ 5566

Falk, A. V................ 6831

Falk, B. G................ 3883

Falk, C. G. (1797)...... 4045

Falk. C. G. (1812)...... 4509

Falk. C. T................ 6280

Falk, D................... 2599

Falk, J. (1735)............ 2411

Falk, J. (1741) ......... 2598

Falk, J. (1789)............ 3844

Falk, J. F................ 6892

Falk. N................... 3677

Falk, N. N:i ............ 1604

Falk, P................... 2284

Falkenberg, M. H. G. .... 6090

Falkenholm, C........... 1915, T

Falkenholm, C. F....... 5059

Falkenholm, C. J....... 5952

Falkenholm, J. (1724) ... 2044, T

Falkenholm, J. (1808) ... 4350

Falleij, J................... 2711

Fallenius, C............. 2297

Fallenius, C. M. (1882) ... 5314

Fallenius, C. M. (1840) ... 5556

Fallenius, C. M. L. ... 6671

Fallerius—Cederberg... 1233

Fallerius, J. B:is ...... 91

Fallerius, J. J:æ......... 258

Fallerius, J. J:is........ 781

Fallerstedt, M.......... 2257

Fallerström—Fahlsson ... 3403

Fallström, P. A.......... 2395

Fast, A. G................ 3668

Fegrinus, N. I:i......... 591

v. Feilitzen. A. V....... 4992

v. Feilitzen, C. H. J..... 6057

v. Feilitzen, C. M....... 6296

v. Feilitzen, O. F....... 5318

v. Feilitzen, O. O. H. J..... 6561

v. Feilitzen, O. T. F. ... 5509

Ferré, O. V............. 7094

v. Fersen, H. G....... 4718

Fick, N. J:son............ 4177

Figrelius, A. B:i......... 724

Figrelius, B. N:i......... 140

Figrelius—Gripendahl ... 723

Figrelius—Gripenhjelm ... 373

Figrelius. J. O:i...... 686, T

Figrelius—Lejonstjerna ... 141

Figrelius, N. N:i ...... 282

Figrelius, O. O:i......... 536

Figrelius, Z. B:i......... 944

Filenius, E............... 2756

Fineld, B............. 2769, T

Fineld, J............. 2770, T

Fineld, N. (1738) ...... 2485

Fineld, N. (1769) ...... 3343

Fineld, S. G............. 4591

Finelius, E. M:i......... 718

Finelius—Fineld ... 2485, 2769, 2770

Finelius, J................ 1677

Finelius. M. E:i......... 1510

Finell, J. M............. 5426

Finemann, G. F:i ...... 896

Finér, J................... 4567

Finke, E. E:i ............ 1389

Finke, L. E:i ............ 1307

Finke, N................... 2511

Finke, P................... 2258

Finke, S................... 2373

Finkenström—Nicodemi.......... 3025

Fischer, G. U.......... 6083

Fischer, N. G.......... 4666

Fisk, P. J:æ ............ 405

Fjetterström, M. G. R. ... 7309

Fjetterström. R.......... 5979

Fleetwood, K. F....... 7232

Flinth—Flintsten ...... 1208

Flintsten, H. N:i ...... 1208

Flisbyensis—Liljetinus ... 286

Flistedt—Fridborg...... 3526

Flistedt, M................ 2930

Flodin, C. C............. 3413

Flodin, G. S............. 3339

Flodin, S. G............. 2719

Flodman, A. A. E. ... 5915

Flodman, B............. 2801

Flodman, C. F. (1809)... 4384

Flodman, C. F. (1823)... 4975

Flodman, C. T. C....... 5717

Flodman, J. C.......... 4546

Flodman, J. F. H. T.... 6987

Flodman, J. G.......... 2570

Flodman, L............. 2745

Flygare, J. M. G. E... 6386

Flygare, C. J. A....... 7434

Flötlingius—Gothovius... 92, 458, 508

Fogelmarck, F. E. T... 5784

Fogelmarck, G. L....... 4764

Fogelmarck, O. L....... 4820

Fogelmarck, P. E. M. R... 6077, T

Fogelmark, H. P....... 6174

Fogelqvist, T............. 7385

Fogelstrand, A.......... 3106

Fogelstrand, A. J....... 3885

Fogelstrand, J......... 3064

Fogelstrand, P. E....... 5071

Fogelstrand, S. (1758) ... 2921

Fogelstrand, S. (1822) 4931

Fogelstrand, S. S....... 3935

Follén, B................... 1960

Follén, P................... 1849

Follenius, E............. 1557

Follenius—Follén ... 1849, 1960

Follenius, G............. 2772

Follenius, G. S:is ...... 1249

Follenius, J............. 2291

Follenius, S............. 1848

Follin, A. (1713)......... 1771

Follin, A. (1741)......... 2572

Follin, C................... 3416

Follin, D................... 2152

Follin, E................... 3211

Follin, G. A............. 3171

Follin, J. (1713)......... 1770

Follin, J. (1731)......... 2279

Follin, O................... 3530

Follin, S. (1788)......... 2487

Follin, S. (1768)......... 3304

Follingius, A. N:i ...... 176

Fondius, P. J:æ......... 510

Fontelius, B. A:æ ...... 214

Fontin, E................ 2183

Forelius, D. J:is......... 1033

Forelius, H. J:is......... 916

[ 735 ]Forelius, P. J:is..... 961

Forling, A................ 1863

Forling, J. S:is ......... 1081

Forling, L. M.......... 4186

Forling, N. G............. 5312

Fornander, O............. 3542

Fornelius, I. J:æ ...... 1020

Fornelius. J. L:i......... 449

Fornelius, L. J:æ (1624)... 165

Fornelius, L. J:æ (1676)... 1019

Fornelius, M............. 2477

Fornelius, M. J:æ ...... 1437

Fornelius, O. N:i ...... 162

Fornell, E. J............. 5069

Forsberg, Joh............. 2937

Forsberg, Jak............. 2938

Forselius, A. H.......... 6051

Forselius, A. O.......... 6237

Forselius, C. O.......... 7380

Forselius, E............. 7350

Forseman, J............. 3142

Forsilius, O. O:i......... 190

Forsius—Forsilius...... 190

Forsman—Forseman....... 3142

Forsmark, C............. 2893

Forssander, A. A:æ ... 1238

Forssander, G. A....... 4883

Forssander, S............. 3440

Forssbfeck, J. P....... 4588

Forssbfeck, L. N....... 4665

Forssbeck, J. (1738)... 2502

Forssbeck, J. (1808) ... 4361

Forssbeck, J. F. A. ... 5341

Forssbeck, J. P.......... 4588

Forssberg, A............. 2679

Forssberg, L. P.......... 3644

Forssberg, S. F.......... 6673

Forsselius, C. V....... 5698

Forssell, B. E.......... 7293

Forsseman—Vimermark......... 4164

Forssén, A................ 4804

Fortelius, I. O:i......... 5

Fortelius—Lagerfelt ... 233

Fosselius, A............ 2849

Fougberg, A............. 3796

Fougberg, S. D.......... 5274

Franc, C. F. C.......... 5327

Franc, S. P:i ............ 424

Franck—Franc ......... 424

Franck—v. Franck ... 4915

Franck, L. L:i ......... 385

Franck. L. P:i ......... 464

Franck, P. P:i............ 17

v. Franck, J. P:i ...... 496

Frank, J. P:i ............ 100

Fransén, A. E......... 6945

Fransén, F. O.......... 6654

Fransén, O. N............. 7446

Fransson, J. P.......... 3205

Frantzén, S. F.......... 5788

Franzén, O. H. G....... 7153

Fredelius, A. P:i ...... 546

Fredenstam, C.......... 5086

Fredenstam, J. J....... 3538

Fredenstam, M. J....... 5044

Fredholm, A............. 3556

Fredling, C. O:i......... 890

Fredrikson, A. F....... 7185

Fredriksson, J. F. O.... 6602

Freidenfelt, C. P....... 5526

Freidenfelt, C. U....... 4385

Fretz—Fries ............ 550

Friberg, E. E.......... 6608

Friberg—Friberger ... 1959

Friberg, M. O. T....... 7339

Friberger, K............. 1959

Fridborg, P............. 3526

Fridelius—Fridell ...... 2955

Fridell, P. J............. 2955

Fridman, C. G.......... 4744

Fridulf, J. G............. 4187

Frieberg, J. L.......... 4742

Friedleif, C................ 4850

Friedleif, J. G.......... 5252

Friedner, J................ 4752

Fries, A. E................ 6201

Fries, A. P................ 6197

Fries, A. U............. 5323

Fries, C. H............. 5222

Fries, I................... 4497

Fries, J. J:is ............ 550

Fries, J. O................ 7071

Fries, L. A............... 5223

Fries, L. L................ 5351

Fries, N. F................ 5513

Fries, S. A................ 7070

Friese, J. J:i ............ 1217

v. Friesendorff, C. A...... 6900

Frietsch, C. U.......... 5567

Frigel, S. O:i ........... 959

Frigelius—Frigel ...... 959

Friman. C. G............. 7308

Frindelius, S. J:is...... 1166

Friné, J. A................ 7032

Friselius, J. A.......... 6185

Fristadius. P. C:i ...... 834

Fristedt, B. C.......... 6678

Fristedt, F. A.......... 6844

Fristedt, J. C. A....... 6788

Fristedt, J. V.......... 7271

Fristedt. K. A.......... 7231

Frodelius, D. J:æ ...... 1395

Frodelius— Frodell...... 1592

Frodelius, S. J:æ ...... 1394

Frodell, M................ 1592

Frondberg—Bergenstjerna ......... 1290

Frontin, A................ 3367

Frostenius, P:s ......... 364

Frostensson. J.......... 1713

Frosterus, A............. 3503

Frosterus, H............. 2741

Frostonis—Frostenius ...... 364

Frostonius—Frostensson ....... 1713

Fröberg, J. P............. 3899

Frödeli, A................ 5577

Frödelius, J. A.......... 4265

Frödelius, N............. 3689

Frölén, C. V............. 5965

Frölen, H................ 7052

Frölén, L. F. A.......... 5779

Frölén, P. G............. 5678

Frölinder, E. L.......... 6981

Fröling, J. O............. 7240

Fröling, M. (1738)...... 2475

Fröling, M. (1745)...... 2708

Fröling, M. O:i ......... 991

Fröling, P. (1703) ...... 1573

Fröling, P. (1791) ...... 3889

Fröling, S................ 1638

Frölling, G. L:i......... 333

Fröman, P................ 1804

Frösell, H. E. C....... 7229

Frösén, N. V............. 4902

Frössberg, C. M. R. ... 7044

Fröst, K. P............. 6419

Fröström, A. E.......... 5163

Funck, A. F. C. A. ... 5605

Funck, A. F. E. A....... 6722, T

Funck, F. A............. 5303

Funck, G. J. (1793) ... 3953

Funck, G. J. (1871) ... 6496

Funck, T. A............. 6500

Fundzbom, L............ 2368

Fürst, H................... 7176

Fyhrvall, K. O.......... 6404


Gabrielsson, A.......... 7352

Gabrielsson, G. E....... 6573

Gadd, G. M:i ............ 322

Gahm, E. C............. 2385

Gahm, G. F. P.......... 5683

Gahm, J. S............ 2348

Gahm, P................... 2386

Galle—Gallerius......... 935

Gallerius — Gallholm .......1073, 1138

Gallerius, J. L:i......... 935

Gallerius, L. J:is ...... 493

Gallholm, P. L:i......... 1073

Gallholm, S. L:i......... 1138

Gard, A. F............... 7241

Gartz, B. C............. 4780

Gartz, C................... 3457

Gartz, J................... 3063

Gaunitz, J. C. G........... 6479

Gebern—Axehjelm ......... 185

Gehlin, J. G............. 5733

af Geijerstam, G........... 6714

Geisler, E. T............. 4729

Gelinius, B. C:i......... 1297

Gellerz, A. P............. 4809

Gelsén, S................ 1947

Gelsenius, A............. 1852

Gelsenius—Gelsén...... 1947

Gelsenius, N. A:æ...... 1272

Gelsenius, N. S:is . ... 1128

[ 736 ]Genmmel, A. R.......... 7131

Gemmel, C. H.......... 6953

Gemmel, V. G.......... 7402

Georgi, K. G............ 6588

Georgii. J............... 82

Georgii, M................ 195

Gerdeman, J. P....... 5422

Gersonius, C............. 2781

Gersonius, D............. 2780

Gersonius, H. J....... 2782

Gertsson, A. F.......... 3350

Gervallius, O. P:i..... 1481, T

Gervallius, S. P:i ...... 1433

Gervallius—Östensson..... 2316

Gezelius, K............. 3194

Gezelius, E. J.......... 4108

Gezelius, J. V.......... 4656

Gezelius, O. A.......... 4227

Giertz, K. H............. 7305

Gillborg, A. P.......... 7263

Gillqvist. C. F. O....... 5585

Gistadius, J. J.......... 2545

Gistadius, J. J:is ...... 1111

Gistadius, J. M:i ...... 369

Gistedt, Z................ 4915

Gistädt, J................ 3944

Gjerling, H............ 2543

Gjerling, J. J. (1780)..... 3621

Gjerling. J. J. (1821).... 4884

Gladbeck—Gladhem ... 2125

Gladerus, J. H:i......... 251

Gladheim, N. B....... 3214

Gladbeim, N. F.......... 4460

Gladhem, B............. 2125

Gladhem, B. S:i......... 937

Gladhem—Gladheim... 3214

Gladhem, J............. 1708

Gladhemius—Gladhem...... 937

Gladstrand, A. L:i...... 1076

Glanberg, J............. 1631

Glanstedt, J............. 2240

Glanstrand. J. L:i...... 1286

Glanström, A............. 2472

Glanström, E............. 2605

Godberg-Götrek ...... 4693

Godeau—Godhe......... 3206

Godhe, C. M............. 3206

v. Goës, A. E. V....... 5741

v. Goës, A. T.......... 5944

v. Goës, R................ 6286

v. Goës, S. T............. 7060

Goldkuhl, A. E.......... 5786

Gomér, G. A............. 6140

Gomerus, A............. 2343

Gomerus, J............. 1646

Gondret, J................ 7258

Gothingius, P. T....... 6151

Gothovius, B. N:i ...... 92

Gothovius, C. B:i ...... 508

Gothovius, E. B:i ...... 458

Gothus, A. J:æ ......... 26

Gothus—Holm ......... 18

Gothus, J. E:i............ 34

Gothus, J. P:i............ 57

Gothus—Magni ......... 158

Gothus—Slakovius...... 55

Gothzelius, G. R:i...... 1434

Gothzelius. J. R:i ...... 1140

Gothzelius, N. O:i...... 302

Gothzelius. R. O:i...... 577

Gotskalci, I............. 84

Gottfriedz, A............. 4617

Gottfriedz, N. H....... 4324

Grænmark—Marks ... 3630

Grape, J. A............. 2100

Grape, O................. 2208

Grapengiesser, G. H..... 5533

Grapengiesser, S. E...... 5898,T

Grath, G. F............. 7154

Grath, G. I.............. 7247

Graver, J. A............. 4836

Graver, J. J............. 3593

Green, J. H:son......... 1835

Green, P. H:son ...... 2209

Grefberg, C. E.......... 4901

Gref berg, E. V.......... 6351

Grefberg, G. E.......... 7412

Grefberg, L. G.......... 5170

Gregorii, J................ 82

Greiff—Gripenvald ... 313

v. Greiff, C. S. F....... 4294

Grelin, A................ 4537

Grell, C, A. M.......... 4748

Grentzelius. N. R....... 5181

Grentzelius, O.......... 2259

Grenander, B. K....... 6426

Grenander, E. M....... 6620

Grenander, M.......... 7368

Grenander, S............. 7372

Grevell, A................ 4204

Grevell, C. G............. 5390

Grevell, J. F............. 5015

Grevilli, J. G............. 3861

Grevillius. A. Y....... 6888

Grevillius, C. A....... 4131

Grevillius, C. H. B. ... 6256

Grevillius, C. P....... 3263

Grevillius, D............. 2419

Grevillius. D. C....... 4030

Grevillius—Grevilli ... 3861

Grevillius. J. (1712) ... 1765

Grevillius, J. (1761) ... 2866

Grevillius, J. V.......... 3428

Grevillius, K. A. V.... 7001

Grevillius, K. E. A. ... 6929

Grevillius, K. G. V.... 6825

Grevillius, K. I. A. ... 6789

Grevillius, R. A....... 6558

Grevillius, R. G. ...... 3427

Grevillius, P............. 2639

Grill, A. G.............. 5657

Grill. A. V.............. 3870

Grill, C. J.............. 4296

Grill, C. L. (1790)...... 3869

Grill, C. L. (1830)...... 5242

Grill, C. U.............. 3868

Grill, F. V............... 4006

Grill, G.................. 4005

Grill, J. V............... 5241

Grill, M. A............... 5656

Gringius, L. Nri........... 167

Gripendahl, N. B:i ....... 723

Gripenhjelm, E. N:i ...... 373

Gripenklo, M. N:i............ 254

Gripenmarck, N. P:i... 331

Gripensköld, G. H. ... 5694

Gripenstråle, J. J:is ... 2397

Gripenvald, P. L:i............ 313

Groos, E. F................... 2668

Gross, L. C................... 3683

Grubb. A. M:i ................ 321

Grubb—Grubbe.................. 75

Grubb, L. N:i................. 10

Grubb, N. N:i................. 9

Grubb, S. N:i................. 363

Grubbe, A. P:i .................. 68

Grubbe, C. L:i .................. 75

Grubbe, L. P:i .................. 106

Gruf, B............................ 1672

Gruf, D. (1706) .................. 1627

Gruf, D. (1747) .................. 2761

Gryzell, P.......................... 3012

Gråsten, A........................... 1874

Gråsten, C. (1721)............ 1976

Gråsten, C. (1724)............ 2053

Gråsten, J.......................... 2900

Gråsten, J. P:i .................. 874

Gråsten, S. Nri .................. 439

Gråsten—Simonsson .......... 1042

Gråsten, U........................... 1966

Gråå, P............................. 139

Gränsman—Laurelius........... 1235

Grönberg—Ericsson ... 4034

Grönberg—Grönberger........ 2984

Grönberg, J............... 3707

Grönberg, L. T............ 3509

Grönberger, A. (1756)...... 2984

Grönberger, A. (1803)...... 4210

Grönberger, K. G.............. 7216

Grönblad, J. E. A..... 5247

Grönblad. O.......................... 4279

Gröndahl, B. P:i ............ 1421

Gröndahl, M.......................... 2669

Gröndahl, S.......................... 2822

Grönhagen, G.................... 4987

Grönlund, C. F.................... 6181

Grönlund, C. O.................... 2612

Grönlund, F. G.................... 4765

Grönlund, F. O.................... 2613

Grönlund. G. O.................... 7333

Grönlund, O.......................... 3839

Grönstedt, J. A.................... 6333

Grönvald, O. T. H. .......... 5791

Grönvald, T. J.I.............. 7097

Grönvall, B. J.................... 4732

Grönvall. C........................ 2491

Gudmundi, J.......................... 421

Gudmundi, P.......................... 161

Guestadius, A. B:i............ 136

[ 737 ]Guilletmot, E. F. O.... 7427

Guilletmot, L. C. O.... 7321

Gulander, F............. 3882

Gullander, S.......... 3239, T

Gullers, K. E............. 7150

Gunnari, E. (1626)...... 207

Gunnari, E. (1651)...... 584

Gunnari, M............. 585

Gustafson, G. V......... 6501

Gustafson, P. J.......... 7186

Gustafsson, A.......... 5885

Gustafsson, A. P. A.... 6545

Gustafsson, C. A....... 4972

Gustafsson, C. J....... 4973

Gustafsson, C. J. A.... 6118

Gustafsson, C. P.... 6000, T

Gustafsson—Ekeblad... 5346

Gustafsson, F.......... 6581

Gustafsson, G.......... 5067

Gustafsson, G. A....... 7162

Gustafsson—Grath ....... 7154, 7247

Gustafsson, J. A....... 6735

Gustafsson, J. D....... 3699

Gustafsson, K. F....... 6646

Gustafsson, K. I....... 7042

Gustafsson, K. P. T.... 7259

Gustafsson—Valdner...... 5602

Gustafsson—Vesterblad .... 6988

Gustavi, C. A.......... 5042

Gustavi, E. G.......... 5157

Gustavi, G............. 4062, T

Gval, J. M:i............... 726

Gyldenklou, A. M:i ... 153

Gyldenklou, D. A:æ ... 408

Gyldenklou, J. A:æ ... 395

Gyldenstolpe, A. G.... 4653

Gyldenstolpe, A. G. F. 6055

Gvldenstolpe, E. G.... 4652

Gyldenstolpe, N. M. G. 6042

Gyllander, J. G....... 5110

Gylle—Gyldenklou...... 153, 395, 408

Gyllenadler, C. L. E.... 5490

Gyllenadier, J. S:is...... 634

Gyllenadler, N. S:is ... 6482

Gyllencreutz, R. H. A.... 6482

Gyllenhöök, A. H....... 4734

Gyllenkrok, G.......... 5081

Gyllenkrok, K. A. J..... 5020

Gyllenstjerna, N....... 201

Gyllensvaan, F.......... 2470

Gylling, A. G.......... 5111

Gylling, A. J............. 6488

Gylling, J................ 2725

Gylling, J. G............. 6578

Gylling, N................ 2518

Gyrseus—Hvarf......... 481

Gyrieus—Hörner ...... 520

Gåse, J................... 5365

Gåse, J. I................ 3835

Gödecke, P. A.......... 6113

Göhle, C. A............. 5758

Göransson, E....... 7084, T

Göransson, K. J....... 7103

Göransson, S............. 3313

Göransson, S. T....... 5737

Götenberg, M............. 2066

Göthborg, C............. 4212

Göthe, B................... 2277

Göthe, C................... 2164

Göthe, C. J............. 3443

Göthe, J................... 1850

Göthe, L. M:i............ 1304

Göthe, L. P............. 3444

Göthe, P. L............. 3246

Göthe, S. J:is............ 712

Göthlin, G. E.......... Bil.

Göthlin, G. V.......... 7330

Götrek, P................ 4693


Haag, J. C................ 4830

Hadding, K. T. A:son...... Bil.

Hadorph, C. P. A. ... 5425

Hadorph, D............. 4189

Hadorph, J. N:i......... 499

Hadorph, P............. 4085

Hadorph, S............. 3966

Hadorphius—Hadorph...... 499

Hæssling, L. J.......... 1626

Hafvenström, C....... 3812

Hafvenström, E. G. ... 3810

Hafvenström, O. F. ... 3811

Hagberg, A............. 3110

Hagberg, G. A.......... 6401

Hagberg, I. J. F....... 5405

Hagberg, J. V.......... 5306

Hagberg, K. A.......... 5438

Hagberg, K. F. A....... 6650

Hagdahl, G. E.......... 5172

Hagdahl, J................ 4525

Hagdahl, J. E.......... 6004

Hage, A. V. G:son ... 6864

Hagelin, E. O.......... 6834

Hagelin, F. V.......... 4993

Hagelin, J................ 5188

Hagelin, J. O............. 5349

Hagelin, M............... 3535

Hagelius, A............. 2289

Hagelius, J. G:i......... 1468

Hagenberg, J............. 4756

Hagerman, J............. 2471

Hagert, A................ 3850

Hagiomeligartanus—Appelman ....... 485

Haglund, C. J. E....... 6018

Haglund, E. E. A....... 6935

Haglund, G............. 5990

Haglund—Hagert ...... 3850

Haglund, J. B. ......... 4590

Haglund, S. E. A....... 6450

Haglund, S. E. P....... 7122

Hagman, A. M.......... 4401

Hagman, J................ 1873

Hagman—Jacobsson ....... 2917

Hagman, P................ 1742

Hagman, S. (1701)...... 1531

Hagman, S. (1762)...... 3167

Hagmansson, J. P....... 4622

Hagrelius, A............. 2353

Hagrelius—Agrelius ... 4754

Hagrelius. P............. 3371

Hagson, K. A.......... 6166

Hagström, A............. 2034

Hagström. D............. 2998

Hagström, J. F.......... 5615

Hagström, K. L....... 6566

Hagvall, H. A.......... 7306

Hahl, C. P:i ............ 1162

Hahl, E. P:i ............ 905

Hahr, C................... 3901

Hahr, J................... 3855

Hall, C. M................ 6502

Hall, L. H:i ............ 688

Hall, P. S:is ......... 1179, T

Hall, S. P:i............... 504

Hall—Söderling......... 803

Hallberg, A. P:son ... 3330

Hallberg, C............. 1987

Hallberg, D. J. C....... 4926

Hallberg, H.......... 6320, T

Hallberg, J................ 3448

Hallberg, P............. 2552

Hallberg. S............... 1927

Halidén, B. G.......... 6852

Hailén, A. J. H....... 5381

Hallenberg—Hallenborg ......... 1321

Hallenberg, J. P....... 2663

Hallenborg, S. P:i...... 1321

Hallendorff, C. J. H..... 7121

Hallendorff, G. N....... 5998

Hallendorff, J.......... 3590

Hallendorff, J. H....... 5785

Hallendorff, K. G. A.... 7183

Hallenius, O. L:i ...... 1469

Haller, C. J. P:son ... 6607

Hallgren, E. G.......... 6187

Hallgren, L. J.......... 6043

Hallin, A. G............. 6457

Hallin, J. C.......... 3478, T

Hallin, J. O............. 6311

Hallin, O. F............. 5534

Hallin, S. D............. 3306

Hallinder, C. T.......... 6993

Halling, A. E.......... 7248

Halling-Mårtens ...... 3743

Halling—Ridderspore.... 2132

Hallman, C. F....... 5003, T

Hallman, J................ 3324

Hallman, J. M.......... 7198

Hallman, J. V....... 5145, T

Hallman, M.......... 3247, T

Hallström, C. E....... 4216

Hallström, H............. 3315

Hamilton, A. G. V. ... 6093

Hamler, N. P............. 4143

Hammar, C............. 2276

[ 738 ]Hammaræus—Ehrenstéen......... 413

Hammarberg, C................ 6949

Hammarbom, J. G. ............ 4068

Hammardahl, P. J. ........... 6202

Hammarinus—Hammarvik ........ 1018

Hammarlund, P................ 2596

Hammarqvist, N. G............ 3661

Hammarskjöld, C. A. C:son.... 7136

Hammarskjöld, C. G.... 5980

Hammarskjöld, C. L.... 4942

Hammarskjöld, C. M.... 2374

Hammarskjöld, C. O.... 7390

Hammarskjöld, K. V.... 5334

Hammarskjöld. L....... 2375

Hammarskjöld, Å. H.... 6211

Hammarskjöld, Å. R.... 4943

Hammarsköld, A....... 4158

Hammarsköld, C. U. A. 5085

Hammarsköld, C. Å.... 3782

Hammarsköld, L....... 4157

Hammarsköld, V....... 4115

Hammarstedt, C. L.... 5578

Hammarsten, F.......... 6368

Hammarsten, O.......... 6123

Hammarstrand, F....... 1231

Hammarton, N.......... 4042

Hammarvall—Hamler..... 4143

Hammarvik, B. H:i ... 1165

Hammarvik, E.......... 2249

Hammarvik, H.......... 2098

Hammarvik, N.......... 2286

Hammarvik, P. H:i ... 1018

Hammer, T............. 4367

Hammerus, H. P:i...... 53

Hammorin, C.......... 2497

Hamne, A. V............. 6901

Hamner, A. O. R....... 5933

Hampelin—Johansson.... 3359

Hamrini—Didon......... 4677

Hanberg. H..P:i......... 1318

Hane, G. A.......... 3805, T

Hane, P. E................ 3775

Hanelius—Hanell ...... 5144

Hanell, J................... 5144

Hangelius—Lindholm....... 1055

Hanner, P. C:son ...... 4959

Hanner, P. G........... 5943

Hanning, P. J.......... 6306

Hanning. P. T. H. ...... 7319

Hanqvist, C. A.......... 3394

Hanqvist, D. A.......... 3333

Hanqvist. J. (1735)..... 2401

Hanqvist, J. (1765)..... 3228

Hanqvist, O............. 3227

Hansson, J. M.......... 7384

Hansson, L. E. ......... 7435

Hansson, O. A.......... 7342

Hansson—Vinbladh ....... 4819

Hanström, C. L.......... 5444

Hanström, H............. 3245

Haqvini, E.............. 39, T

Haqvini, M.............. 404

Haqvini, P.............. 343

Haqvini, S.............. 256

Hargelius, A............ 1907

Hargelius—Hargell ...... 3069

Hargelius, I. A:æ........ 1184

Hargelius, J. (1714).... 1801

Hargelius, J. (1721).... 1974

Hargelius, J. A:æ ........... 1135

Hargell, D. P................ 3181

Hargell, J. G................ 3069

Harlin, K. G................. 6868

Harling, D. E................ 7026

Harling, I. T.................. 7302

Harling, P. R................... 6876

Harlingson, N................... 3417

Harlingson, S. G. (1760)........ 3117

Harlingson, S. G.(1806)......... 4298

Harlingzon, H. E............... 4225

Harlinus, E. N:i................. 792

Harrelius, A. J:is ........... 903

v. Hartmansdorff, A. E........ 5430

v. Hartmansdorff, A.E.C. ..... 6691

v. Hartmansdorff, J. A........ 4293

Hartwich, S. H................... 4120

Hartzell, H. N................... 6889

Hasselberg, P.................... 2584

Hasselbom—Corylander ....... 425, 539

Hasselgren, J. P................. 4197

Hassell, J...................... 3016

Hasselqvist, F................. 2600

Hassler, G. A. M:son........... 7114

Hassler, Å........................ 6894

Haurelius, J........................ 3379

Haurelius, J. O:i ........... 374

Haurelius, O.................. 2142

Havton, E.R................... 4181

Havton, S. A......................... 6811

Hay, F.............................. 5368

Hazelius. B. G................... 7023

Heckius, J. J:æ................. 862

Hedænius, E. J:is........... 1061

Hedberg, J. A. ................. 6460

Hedblad, C. F................... 6100

Hedblom, G. E.............. 6867

Hedblom, N......................... 5595

Hedborn, S. J. (1806)........ 4285

Hedborn, S. J. (1849)........ 5790

Hedborn, S. J. (1880)........ 6791

Hedelin, A................... 2997

Hedelius, J.................. 2204

Hedelius, J.E................... 4394

Hedelius, S......................... 2631

Hedén, A. P............. 6235

Hedén, J. L..................... 6284

Hedenberg, G. O. A.............. 6576

Hedenborg, J.................... 4469

Hedenström, J. A.............. 5415

Hedenvall—Hedborn............ 4285

Hedermark, N. ................ 2507

Hederström, G............... 4728

Hederström, C. M. V. L...... 5667

Hederström. H............... 2248, T

Hederström, H. J............ 4727

Hederström, J. (1781)...... 3626

Hederström, J. (1785)...... 3726

Hederström, T. J....... 6209

Hedfeldt, O. P.......... 7034

Hedlund, J. A.......... 6794

Hedman, E................ 3077

Hedmark, A............. 3632

Hedmark, C............. 4352

Hedner, A................ 4963

Hedrén, T. A. H....... 6984

Hedström, P. A....... 6619

Hegrelius, P. M:i ...... 1441

v. Heideman, C. A. G..... 7117

Heijme—Hagmansson........ 4622

Heinrici, A................ 6045

Heisser, J. D............ 3884

Heitman, V. G.......... 6223

Heland—v. Heland ... 1523

v. Heland, G............. 1523

Helander, A. L.......... 6956

Helén, P. M............. 5308

Helin, J. P................ 6133

Hell—Hellenstjerna ........ 783

Hellagius, J. A:æ ...... 15

Hellberg, B. ............ 3293

Hellberg, C............. 4305

Hellberg, J................ 3176

Hellberg, S................ 3123

Hellbom, J. G.......... 3190

Hellenstjerna, J....... 783

Hellenstjerna, J. G. ... 4712

Heller, A................ 2820

Heller, G................ 2032

Heller—Hellenstjerna..... 783

Heller, P................. 3053

Hellerstedt, J. E....... 6802

Hellerstedt, M.......... 2618

Hellerstedt, M. P....... 3476

Hellin, M. N:son ...... 6990

Hellman, A. J:is ...... 703

Hellman, C. F.......... 5818

Hellman, C. 0.......... 4810

Hellman, C. T.......... 5610

Hellman, G. F.......... 3597

Hellman G. R....... 7210, T

Hellman, P............. 1567

Hellner, C. A.......... 6205

Hellquist, G. E.......... 6927

Hellstrand, A. G....... 4349

Hellstrand, N............. 3975

Hellstrand, N. P.......4348

Hellström, C. E....... 6002

Hellström, J. G....... 4876

Hellström, M............. 3353

Helludd, A................ 1792

Hellvegh, J. P.......... 4278

Hellvegh, P............. 2479

Hellvik, J................ 2445

Hellvik, P................ 5027

[ 739 ]Helmer, B................ 6491

Helmer, K.J.............. 6891

Helmer, K.O.............. 7064

Helmer, N. P............. 5016

Helsing, H............... 4119

Helsingius, C.O.......... 5403

Hemmingius—Hemmingsson... 2683

Hemmingius, J.E:i......... 1057

Hemmingsson, A............ 2683

Henrici, E................ 317

Henriksson—Hassler......... 6894

Herlitz, A. D. E.......... 6385

Hermansson, J............. 1399

Hermansson, K. F.......... 6700

Hermelin, A. S............ 4257

Hermelin, C. S............ 4256

Hermelin, O............... 5716

Hermelin, S. A............ 5439

Hernblom, B. V............ 5493

Hernblom, E. A............ 5485

Hero—Hellman.............. 1567

Herrmansson, H. E......... 6297

Herrmansson, N. E......... 7324

Herselius—Castensson...... 2054

Hertzberg. L.............. 3003

Hertzelin, N.............. 3345

Hertzman, A. (1723)....... 2023

Hertzman, A. (1743)....... 265

Hertzman, A. G............ 4526

Hertzman, A. O............ 5062

Hertzman, B. F............ 4814

Hertzman, C. A............ 3269

Hertzman, C. J. F......... 5277

Hertzman, H. G. A. F...... 6271

Hertzman, J. A. (1783).... 3697

Hertzman, J. A. (1820).... 4845

Hertzman, J. G............ 4897

Hertzman, N. A. G......... 6183

Hertzman, P............... 2834

Hertzman, P. F............ 5183

Hertzman, P. J. (1786).... 3768

Hertzman, P. J. (1804).... 4254

Hertzman, P. J. (1823).... 4979

Hertzman, P. O............ 3522

Hertzman, V............... 2833

Hertzman, V. L............ 3297

Hertzmein—Hertzman........ 2654

Herzmann—Hertzman......... 5277

Hesse, F. V............... 6154

Hesse, J. F............... 5255

Hesse, S. A............... 7437

Hessel, S................. 4360

Hesselgren, C............. 2588

Hesselgren, G. A.......... 5809

Hesselgren—Hessel......... 4360

Hesselgren, J............. 3451

Hesselman, B. A........... 6339

Hesselman, E. V........... 5153

Hessen, J. L.............. 4241

Hesser, A. C. H........... 7417

Hessling, C. F.......... 5690

Hessvik, H................ 2361

Heurlin, J. G. N....... 7345

Hierling—Hierstadius..... 711

Hierstadius, H. N:i...... 711

Hierstadius—Hjertstedt.... 1319, 1491

Hierstadius, S. H:i ...... 1298

Hildebrand, H............. 3238

Hildebrandsson—Hildebrand ....... 3238

Hilleman, P. B:i ...... 690

Hillenius, E. N:i ...... 46

Hiller, S. Z:æ........... 453

Hillman, A................ 1983

Hillman, C................ 1944

Hillman Thoresson, J....... 1982

Himmelstrand, A. L......... 6600

Himmelstrand, H. V......... 7091

Hircin, A. L:i............ 1146

Hircinius, G. J:is ...... 646

Hircinius—Hircin...... 1146

Hircinius, J. B:i......... 131

Hircinius, S. J:is ...... 881

Hircinius—Stjernhoff..... 568

Hjelm, E................... 2085

Hjelm, J. M............. 3232

Hjelm, S. F............. 5030

Hjersdorf, L. N.......... 2947

Hjerstedt—Hjertstedt..... 1319, 1491, 2299, 2508

Hjerta, F. L............. 4614

Hjertberg, C. F.......... 4061

Hjertberg, G............ 6408

Hjertstedt, C. F........ 3458

Hjertstedt, H. J. F. ... 6698

Hjertstedt, J............. 2299

Hjertstedt, J. H....... 2508

Hjertstedt. N. H:i...... 1319

Hjertstedt, P. G....... 3148

Hjertstedt, P. H:i ...... 1491

Hjertstedt, S............. 2193

Hjertsäll, S.............5018

Hjoberg—Vadsberg ....... 3520

Hjohlmanson. O. V....... 5096

Hjort, B. N:i ............ 611

Hjort. G. N:i ............ 740

Hjort—Hjorter ......... 1100

Hjort, J. B.i ............ 1460

Hjort—Landell ......... 2576

Hjort, L. P:i ............ 981

Hjort, N. P:i ............ 1344

Hjorter. H. C.......... 4925

Hjorter—Landell ...... 2576

Hjorter, P. P:i ......... 1100

Hjorthoff, N. H....... 4386

Hjorton, C. O. V....... 6506

Hjorton, H................ 7192

Hjorton. O................ 4199

Hjorton, P. O.......... 5482

Hjälm, A. J............. 6582

Hockenstedt, J.......... 3295

Hockstadius, A. B:i ... 766

Hoffberg, C. G.......... 3996

Hoffberg, V. J.......... 3997

Hoffman, A............. 1486

Hoffstedt, C. G.......... 4868

Hoffstedt, F............. 4544

Hoffström, N. F....... 4620

Hofvilander, J. P:i..... 328

Hollander, J. A. K. Q..... 6272

Hollbeck, G. J:æ ...... 746

Hollertz, J................ 4329

Hollertz, J. M.......... 4562

Hollertz, J. P.......... 5805

Hollertz, M............. 5631

Hollertz, S. A.......... 5570

Hollmannus, J. O:i ... 588

Holm, A. A............. 5910

Holm, C. O............. 4101

Holm, E. J:is............ 309

Holm, F. J................ 7303

Holm. G. U................ 6125

Holm, J................... 3655

Holm, J. E:i ............ 751

Holm, J. J:is ............ 296

Holm—Martinsson...... 3208

Holm, N. E............. 7204

Holm, N. L. A.......... Bil.

Holm, P. Eri ............ 18

Holm—Rosenholm........... 304

Holmberg, A. H........... 6030

Holmberg, E. J........... 6468

Holmberg—Holmberger...... 3281

Holmberg—Holmén ......... 4195

Holmberg—Holmenberg ............ 3671

Holmberg, J. A............... 4981

Holmberg, J. F.............. 7011

Holmberg, J. I:is ........... 947

Holmberger, H. P. C......... 5841

Holmberger, L.M. (1809)..... 4382

Holmberger,L. M. (1849)...... 5783

Holmberger, V. A. V.......... 5956

Holmberger, P....... 3281

Holmén, S. J............ 4195

Holmenberg, J.......... 3671

Holmer—Holmerz...... 3652

Holmér, P................ 2432

Holmerus, D. Pri ...... 1484

Holmerus—Holmberg ....... 947

Holmertz, A............. 4953

Holmerz, C. G. G. ....... 6116

Holmerz, E. M.......... 3652

Holmgren, A. E. A. ... 5800

Holmgren, A. F....... 5806

Holmgren, A. I. A. ... 5608

Holmgren, C. A. A. ... 6227

Holmgren, C. A. V.... 5664

Holmgren, E. A. (1888)..... 7141

Holmgren, E. A. (1890)...... 7182

Holmgren, H............. 6583

Holmgren, H. A....... 7104

Holmgren, H. J....... 5503

Holmgren, I. F:son ... 7147

Holmgren, N. F....... 7344

[ 740 ]Holmgren, N. G. F:son............. 7254

Holmgren, S. G.................... 6899

Holmgren, T. A. F:son............. 7212

Holmqvist, J...................... 4713

Holmqvist, P. M. F................ 5793

Holmstedt — Holmstetter........... 2864

Holmstedt, P. G................... 4817

Holmstetter, N.................... 2864

Holmstetter, N. J................. 3879

Holmström, A. P................... 4965

Holmström, J. M................... 2896

Holmvall, J. K.................... 7050

Holmvall, P. E.................... 7105

Holstani. J....................... 679

Hoppe, E. F. F.................... 6402

Hoppe, E. O. L.................... 6719

Hoppe, E. R. D.................... 6226

Hordel— Hortelius................. 1791

Hordelius— Hortelius.............. 1791

Horneer, O. A:æ................... 771

Hornerus — Horneer ............... 771

Hornstedt, C. F................... 3531

Hornstedt, C. L................... 3912

Hornstedt, J. A................... 3711

Hornstedt, O.......................2534

Hortelius. J...................... 1791

Hortulin, H. A.................... 3387

Hortulin. N....................... 2103

Hossman, L. B:i................... 826

Houbbert, M....................... 1787

Houg, C........................... 2396

Houg, D.......................... 2446

Houg, S.......................... 2099

Huldin, A. E..................... 6816

Huldt, C......................... 4708

Huldt, C. A...................... 4724

Huldt, C. G...................... 3954, T

Huldt, C. R...................... 3938

Huldt, G. L...................... 4313

Huldt, H......................... 4927

Hulén, J. M...................... 5178

Hult, A. J....................... 2916

Hult, C. A....................... 2967

Hult, C.......................... 3930

Hult, J. (1708).................. 1671

Hult, J. (1739).................. 2516

Hult, J. (1781).................. 3649

Hult, J. F....................... 3926

Hult, L.......................... 2975

Hult, L. B....................... 2968

Hult, O. B....................... 5089

Hult, Z.......................... 3650

Hultander, C..................... 1748

Hultander, P..................... 3853

Hultbom, M....................... 1958

Hultén, J. P. O.................. 7290

Hultén, N........................ 2145

Hultenbom— Hultbom............... 1958

Hultenius. A. L:i................. 871

Hultenius, L, O:i................. 127

Hulterström— Frontin............. 3367

Hulterström, J................... 2557

Hultgren, J...................... 3714

Hultgren, J. E................... 5468, T

Hultgren, P...................... 2161, T

Hultgren, P. D................... 5043

Hulthenius, A. I:i............... 827

Hulthenius, F. I:i............... 586

Hulthenius, G. I:i............... 782

Hulthenius, I. N:i............... 155

Hulthenius, J. S:is.............. 1141

Hulthenius, P. N:i............... 414

Hulthin, A....................... 1833

Hulthin, B....................... 2638

Hulthin, J. (1747)............... 2768

Hulthin, J. (1754)............... 2953

Hulthin, M....................... 1655

Hulthin, N....................... 1729

Hulthin, N. P.................... 3990

Hulthin, P....................... 2717

Hulthin, P. O:i.................. 1008

Hulthin, Z....................... 3859

Hultin, C........................ 7043, T

Hultin, M. H..................... 5838

Hultin, O, M..................... 6007

Hultin, S......................... 7143

Hulting, C. G.................... 7411

Hultkrantz, A. V................. 6653

Hultkrantz, C. A................. 5640

Hultkrantz, J. V................. 6796

Hultman— Adelsvärd............... 1623

Hultman—Carlsköld................ 1762

Hultman, H....................... 4161

Hultman, J....................... 4840

Hultman, L. (1762) ............. 3175

Hultman, L. (1807) ............. 4317

Hultmark, L...................... 2492

Hultmark, R. A. A. .............. 7100

Hultner, F. E.................... 6248

Hultner, F. L.................... 4769

Hultner, J....................... 1674

Hultner, M....................... 3433

Hultner, P....................... 2069

Hultzbom— Rvdsten ............... 2783

Humble, N. A.................... 3664

Hummer, E....................... 1745

Hummer, P. H:i.................. 1062

Husbyensis, B. P:i .............. 389

Husbyensis, E. I:i................ 49

Husbyensis— Magni................ 196

Huss, J. (1706)................. 1629

Huss, J. (1744)................. 2675

Huss, J. (1763)................. 3202

Huss, J. A...................... 2285

af Huss, S...................... 3054

Hval, E. B:i.................... 375

Hval, L......................... 2568

Hvalbeck, J..................... 2223

Hvalbeck—Vallbeck .............. 3342

Hvarf—Hörner.................... 520

Hvarf, J. J:æ.................... 481

Hvasser, A....................... 4478

Hvasser, C. (1660)............... 729

Hvasser, C. (1818)............... 4773

Hvasser, P....................... 4633

Hvitfeldt, C. L.................. 3920

Hvitfeldt, F. V.................. 5190

Hvitfeldt, J. A.................. 3757

Hvitfeldt, A. E.................. 5224

Hybineth, E. A. V................ 5768

Hybineth, P. V................... 4514

Hydén, N......................... 7138

Hydén, V......................... 7219

Hylander, A...................... 5239

Hylén, J. E...................... 6994

Hylin, P......................... 3715

Hylin, S......................... 4602

Hytthon—Lindsfelt ............. 1789, 1790

Håhl, C. M. G................... 5964

Håhl, F. G...................... 5214

Håhl, H. M...................... 2881

Håhl, H. P...................... 2993

Håhl, J. (1722)................. 2002

Håhl, J. (1752)................. 2880

Håhl, J. F...................... 5936

Håhl, J. I...................... 5050

Håhl, J. M:i.................... 441

Håhl, S......................... 2038

Håhl, S. M:i.................... 429

Håkansson, C A................. 5386

Håkansson, J................... 4463

Håkansson, J. A................ 6380

Håkansson, K. K R.............. 6551

Hård af Segerstad, B. A. D..... 5918

Hård af Segerstad, B. J. A..... 7123

Hård af Segerstad, C. A........ 7245

Hård af Segerstad, C. G. A..... 6267

Hård af Segerstad, K. V. K..... 6415

Häger—Hägerhjelm............... 1311, T

Häger, K. A.................... 5815

Häger, M....................... 1893

Häger, N....................... 4088

Häger, N. G.................... 6745

Häger, O. V.................... 3352

Hägerhjelm, L. O:i............. 1311, T

Hägermark, J................... 2537

Hägerstrand, J. A. V........... 5721

Hägerstrand, S. A.............. 4539

Hägerström, A. A. T............ 7056

Hägeratröm, C. P............... 4707

Hägerström, E. G. H............ 6946

Hägerström, K. F. T............ 5935

Hägerström, P. J. F............ 6199

Häggbom, H. H:i................. 867

Häggström, M. K................ 7436

Hällströmer, A. G. ............ 4625

Hällströmer, C. E. P............ 5774

Hällströmer, O. G. M............ 5775

Härnström, F.................... 5025

Härstedt, J..................... 2294

Höckert, A...................... 2821

Högberg, C. A................... 5947

Högberg, C. T. D................ 6944

[ 741 ]Högberg, H. I.......... 5523

Högberg, O. M.......... 6269

Högberg, S. O.......... 7326

Högländer, C. A....... 6684

Höglund, G. E.......... 6851

Högmark—Kindvall ... 2578

Högström, J. P.......... 5134

Högvall, A. V.......... 3696

Höijer, A. F............. 4829

Höijer, C................ 2346

Höjer, G. A............. 7027

Hök—Höckert ........ 2821

Hök, J. H:i............... 1056

Hökerberg, A. J....... 3648

Hökerberg, G. F....... 4920

Hökerberg, J............. 2439

Hökerstedt, O.......... 1690

v. Höpkenv. v. Lantingshausen, N. A.......... 5117

Hörberg, G. L.......... 6518

Hörberg, J................ 3381

Hörberg, P................ 1593

Hörberg, P. E.......... 4100

Hörlander, M............. 1842

Hörlin, M................ 1536

Hörling, J. G............. 3565

Hörner, J................ 979

Hörner, J. J:æ......... 520, T

Hörner, S................ 976

Hörning, A................ 3554

Hörning, E. G.......... 3553

Hörning, J. E.......... 6161

Hörning, J. M.......... 4751

Hörning, O. L:i......... 843

Hörnstein, C. C....... 4917

Hörstedt—Neuvik...... 3822

Höök, E................... 1793

Höök—Hargell ......... 3181

Höök, J................... 2412

Höök—Lidelius ......... 3068


Iccelius, M. O:i......... 745

Iccelius, N. O:i ......... 664

Ichzelius—Ichzell ...... 1595

Ichzell, O................ 1595

Iggeström, A............. 3092

Iggeström, A. F....... 2656

Ignæus, I. T:i............ 120

Ignæus, J. T:i............ 150

Ignæus, M. T:i ......... 151

Ignander—Eldh......... 471

Ignell, N................... 5049

Ihre, J...................... 1932

Ihrenström, N. F....... 3496

Ihrstadius—Ihrenström..... 3496

Indebetou, C. G....... 3729

Ingelström—Göransson..... 3313

Inger, K. J. A.......... 7067

Ingeson, M. P.......... 3871

Ingeström, C. V. A.... 5643

Ingeström, J. A. S. F... 6726

Ingeström, J. O.......... 4390

ingeström, O. G. T. C. 6643

Ingeström, P. S. T. ... 5530

Ingevaldi, J............. 325

Ingolphi, H............. 159

Ingonis—Ingonius...... 1373

Ingonius, P............. 1373

Insulpontanus, N. O:i...... 552

Isaci, A................... 397

Isaci, N................... 427

Isacsson, N................ 2036

Isaksson, C. P.......... 4121

Isander, C. F............. 6860

Isander, L. J............. 7080

Isberg, C................... 3008

Isberg, C. U............. 4202

Isberg, E................... 3762

Iser, C...................... 4201

Iser, G...................... 2331

de l'Isle—Nicander ... 3361

Israëlsson, J............. 2495


Jacobi, J. (1649) ...... 532

Jacobi, J. (1804)......... 4252

Jacobi, J. J............. 4828

Jacobi, M................ 148

Jacobsen, E. G.......... 7127

Jacobsson, D. M....... Bil.

Jacobsson, F. J.......... 6919

Jacobsson, J............. 2917

Jacobsson, J. U. V....... 6628

Jacobsson, P. M. A....... 6081

Jakalin, C. F............. 4472

Jakobsson, J. A. A. ... 7164

Jancke, C. (1756) ...... 2982

Jancke, C. (1786) ... 3746, T

Jancke, C. G.......... 4125, T

Jancke, P. G. (1764)... 3209

Jancke. P. G. (1846)... 5701

Janse, O. T............. 7171

Janson, P. O............. 5649

Jansonius, G. J:is...... 426

Jansonius, P. G:i ...... 1199

Jansson, A. F.......... 6926

Jansson—Janzon ...... 3891

Jansson, J. C............. 4798

Jansson, P................ 2935

Janzon, J. (1796) ...... 4016

Janzon, J. (1817) ...... 4704

Janzon, J. (1817) ...... 6346

Janzon, L................ 3891

Janzon, P. A............. 6270

Janzon, P. M. R....... 7161

Jarchov, A. F.......... 3323

Jarchov, C. P.......... 4950

Jehrlander, J. P....... 6645

Jellman, J................ 2506

Jenische, C. P. R....... 5672

Jennings, J. J. F....... 3441

Jern, J. H................ 3927

Jern, L................... 2520

Jern, L. G................ 4024

Joachimi, S.......... 268, T

Joachimsson, A.......... 5002

Joachimsson, H.......... 7039

Joachimsson, J.......... 6890

Joachimsson, N. H....... 5853, T

Joëls—Joëlsson ......... 4099

Joëlsson, N................ 4099

Johannis, A. (1601) ... 19

Johannis, A. (1624) ... 168

Johannis, B............. 13

Johannis, C............. 401

Johannis, H.(1616)...... 95

Johannis, H.(1649)...... 554

Johannis, J:s ............. 218

Johannis, M............. 391, T

Johannis, P. (1595)...... 1

Johannis, P. (1628) ... 226

Johannis, P. (1662) ... 793

Johannis, Z............. 85

Johanson, N. E.......... 7264

Johansson, A. (1829)...... 5198

Johansson, A. (1838)...... 5507

Johansson, A. A....... 6322

Johansson, A. E....... Bil.

Johansson, A. E. J..... 6431

Johansson, A. T....... 7416

Johansson, A. V....... 6533

Johansson—Björkners.... 4102

Johansson, C. A....... 6672

Johansson, C. J....... 6278

Johansson, C. M....... 6343

Johansson, D............. 7025

Johansson, D. R....... Bil.

Johansson, F. E....... 7086

Johansson, F. T. ...... 6806

Johansson, G............. 5453

Johansson, G. A....... 6784

Johansson, J............. 3359

Johansson, J. A....... 6289

Johansson, J. F. (1828).... 5160

Johansson, J. F. (1891).... 7283

Johansson, K. F....... 6803

Johansson, K. G. s.... 7399

Johansson, K. O....... 6556

Johansson—Leander... 7294

Johansson—Lindby ... 6710

Johansson, N. C....... 6456

Johansson, P. J....... 5960

Johansson, R............. 6430

Johansson—Ärnström....... 6257

Johnsson, G. A. V....... 6713

Jonæ, E................... 197

Jonæ, H. (1610)......... 58

Jonæ, H. (1629)......... 234

Jonæ, I. .................. 60

Jonæ, J................... 279

Jonæ, N................... 99

Jonæ, P................... 311

Jonasson—Millander... 1442

Jonson, K. A............. 6736

Jonson—Nordén......... 5155

Jonson, V. O............. 6331

Jonsson, A................ 7237

Jonsson, A. L.......... 6562

Jonsson, A. V.......... 6904

Jonsson, C. A.......... 6924

[ 742 ]Jonsson—Kindgren....... 2625

Jonsson, O. F.......... 6961

Jonsson, P. A.......... 7291

Jonzon, B. G. S....... 6605

Jonzon, C. M............. 6252

Jort—Jortz ............... 3992

Jortsberg, J. P.......... 5165

Jortz, A................... 3992

Juberg, A. A............. 6594

Juhlin, A. J............. 6857

Julin, J. T................ 5994

Julin. N. M............. 7179

Jungholm, E. V........... 6412

Jungstedt, G. L. N........ 6493

Julius, A. G:i............ 1063

Juring, C................... 2744

Juring, P................... 3268

Juringius, A. (1751) ...... 2856

Juringius, A. (1798)....... 6640

Juringius, A. Z:son ....... 2730

Juringius, C. A. (1795).... 3993

Juringius, C. A. (1798).... 4093

Juringius, C. A. (1832).... 5321

Juringius, E............. 3311

Juringius, F. P.......... 3825

Juringius, G............. 3840

Juringius, G. N:i ......... 557

Juringius—Juring......... 2744, 3268

Juringius, M............. 3832

Juringius, N............. 2039

Juringius, N. A:æ ...... 93

Juringius, N. N:i ...... 556

Juringius, P. (1713).... 1786

Juringius, P. (1761) ... 3131

Juringius, P. (1795) ... 3995

Juringius, S. (1718) ... 1900

Juringius, S. (1746)..... 2724

Juringius, S. (1789) ... 3833

Juringius, S. P:i......... 952

Juringius, Z. (1721) ... 1967

Juringius, Z. (1758) ... 3045

Juringius, Z. (18O8)..... 4358

Juringius, Z. A.......... 4018

Justelius, C................ 3691

Justelius, E............. 1796

Justelius, L. E:i......... 2564

Justelius, N................[2513]

Järling, B. J:is ......... 1392

Jöransson, H............. 3030


Kagge, M. M:æ......... 407

Kajerdt, C. O........... 5972, T

Kajerdt, O................ 4747

Kajerdt, O. R.......... 3515

Kajerdt, R. (1726).......... 2087, T

Kajerdt, R. (1849).......... 5776

Kalckberner, P. A:i ....... 1048

Kalén, F. A............. 5411

Kalén, F. V. A.......... 5824

Kalén, H. G. M....... 6958

Kalén, K. H............. 5756

Kalén, M................... 4247

Kalén, M. V............. 5557

Kaliander—Kernander..... 206

Kallerman, A. P:i...... 1148

Kalling, C. G. N....... 4650

Kalling, J. A............. 4649

Kallstenius, E. G. G...... 7073

Kallstenius, G. S. N...... 6810

Kamph, A. C.............. 6883

Kant, G. V................ 5714

Kant, J. C............. 4974, T

Kantzov, J. A.......... 5115

Karlman, C............. 789

Karlman, D. C:i......... 778

Karlman, G. C:i......... 777

Karlman, J. C:i......... 787

Karlman, S. C:i......... 788

Karlson, A. F.......... 6461

Karlson, G. V.......... 6358

Karlsson, A............. 6877

Karlsson, J. A.......... 6858

Karlsson, J. T.......... 6670

Karlsson, K. A. V. ... 7088

Karlsson—Klegel ...... 6546

Karlsson—Ramfelt ........ 7287

Karp, J. ................. 3248

Karp, M. J................ 3265

Kartheus, G. E.......... 4913

Kasteman, N. O........... 3828

Kastenson, J............ 4133

Kastensson, E. K....... 6416

Kastman, A............. 4078

Kastman, C. V.......... 5872

Kastman, J................ 3420

Kastman, J. A.......... 5598

Kastman, J. 0.......... 4675

Kastman, K. A......... 6010

Kastman, N............. 2356

Kastman, P. (1737) ... 2462

Kastman, P. (1808)...... 4353

Kastman, P. A......... 5479

Keijser, E. J............. 6208

Keijser, J............ 6167

Keijser, P............... 2601

Kejman—Cederqvist........ 271

Kellman, E. J:æ......... 831

Kemannus—Cederqvist...... 271

Kemner, G. V. (1823)..... 4956

Kemner, G. V. (1862)..... 6156

Kempe, P. E:son ......... 1709

Kernander, J. J:is...... 206

Kernell, C. E. O. F.... 7439

Kernell, C. G............. 5010

Kernell, D................ 3605

Kernell, D. C. G....... 6499

Kernell, E. O. F....... 6449

Kernell, F. V. L. ...... 6739

Kernell, G. G. A....... 5164

Kernell, K. A. H. ..... 6550

Kernell, N. D.......... 4892

Kernell, P................ 3607

Kernell, P. D:son ...... 2753

Kernell, P. J. U....... 4890

Kernell, P. O. H. U..... 6291

Kernell, P. U............. 4630

Kernell, S. E............. 5011

Kernell, U............... 3606

Kesling, D. J:is......... 603

Key, A. E............... 2266

Key, C. H. M.......... 5987

Key, C. J................ 4443

Key, F. J:i ............... 2265

Key, H. H................ 3410

Key, J...................... 2264

Key, J. M................ 3215

Key, P. E................ 6065

Keyser, C. J. J.......... 5576

Kiellerman, P. A:æ ...... 643

Kierselius—Kjersell...... 1526

Kihl, D................... 2735

Kihl—Kihlman ............. 537, 811

Kihlman, P. P:i......... 1241

Kihlman, P. S:is ...... 537

Kihlman, S. S:is....... 811

Kihlmark, N............. 2927

Kihlstedt, A............. 2349

Kihlstrand, J. P....... 6232

Kihlström, A............. 5253

Kihlström, N............. 3863

Kijl, J. M:i............... 529

Kijl, M. J:æ.............. 1028

Kildonæus—Kildoun......... 779

Kildoun, J. L:i ......... 779

Kilman, D................ 1724

Kimstadius, J. O:i...... 290

Kimstadius, T. O:i...... 291

Kimstedter Olofsson, O..... 3429

Kinander, G. M. C..... 5686

Kinander, J. G.......... 5751

Kinberg, A. L:i......... 1281

Kinberg—Gripenstråle.... 2397

Kinberg, J. G.......... 3739

Kinberg, J. L:i ......... 1280

Kinberg—Kinborg........... 1953, 2398

Kinberg, S................ 2523

Kinborg, C. J.......... 2398

Kinborg—Gripenstråle.... 2397

Kinborg, J................ 1953

Kindahl, J................ 3431

Kindahl, P................ 3138

Kindblad—Fyrcrantz, P. J. E.......... 6265

Kindblom, H............. 2148

Kindbom, B. P:i ...... 1158

Kindbom, L.....-...... 3721

Kindelius, N............. 2237

Kindelius, P............. 1887

Kindell, E................ 3023

Kindgren, S. ............ 2625

Kindius, T. M:i......... 758

Kindlundh, C. F....... 5348

Kindmark, J. P.......... 4074

Kindmark, P. (1744)..... 2695

Kindmark, P. (1838)..... 5494

Kindstrand, P.......... 2678

Kindstrand, S. A....... 5496

Kindström, E. J....... 7425

Kindvall, N............. 2578

[ 743 ]Kinman, J. E.......... 6659

Kinman, L............. 2649

Kinmanson, C. L....... 5072

Kinmanson, D. J. K.... 5392

Kinmanson, D. L....... 4039

Kinmanson, N.......... 3755

Kinmanson, P. E....... 4824

Kinmanson, S.......... 3756

Kinnander, A. L. V.... 5882

Kinnander, C............. 5958

Kinnander, C. E. H..... 6143

Kinnander, C. G....... 4312

Kinnander, E............. 2117

Kinnander, E. J:æ........ 1382

Kinnander, E. V....... 4657

Kinnander, G............. 7347

Kinnander, I............. 5873

Kinnander, I. C....... 6308

Kinnander, I. H....... 4237

Kinnander, K. M....... 7253

Kinnander, L. E....... 6047

Kinnander, L. H....... 5632

Kinnander, L. M. (1759)....... 3057

Kinnander, L. M. (1812)....... 4485

Kinnander, P............ 3164

Kinnander, P. G....... 4595

Kinström, E............. 1816

Kinström, J. V......... 3120

Kinström, L............. 2213

Kiöping, C. M. J:i...... 1152

Kjellander, J. D. ...... 3820

Kjellbaum—Kjellbom....... 973

Kjellberg, E.......... 2697, T

Kjellberg, J. P.......... 3965

Kjellberg—Kjellborg....... 2443, 2698

Kjellbom, E. B:i ...... 994

Kjellbom, J. (1675) ... 973

Kjellbom, J. (1780) ... 2225

Kjellborg, N. (1737)... 2443

Kjellborg. N. (1793).... 4087

Kjellborg, N. A.......... 5344

Kjellborg, S............. 2698

Kjellén—Kjeller........ 4782

Kjellén, N. A............. 3909

Kjellén, N. O:i ......... 2842

Kjellenberg, F. U....... 4502

Kjellenberg, J. M....... 4501

Kjellenberg, J. O....... 4413

Kjellenberg, S. J....... 3631

Kjeller, A................ 4782

Kjellgren, K. G.......... 6829

Kjellin, A. M............. 7090

Kjellin, K. V............. 6642

Kjellman, J............. 1099

Kjellman, T. Z.......... 2548

Kjellroth, H. ............ 3641

Kjellstrand, J......... 2995

Kjellström—Kjellén ... 2842

Kjerling—Litzberg...... 1735

Kjernander, A.......... 1637

Kjernander, C. G....... 2281

Kjernander, J.......... 2603

Kjernander, J. A:æ..... 901

Kjernander, J. Z....... 2351

Kjersell, J............ 1526

Kjersell, P.......... 2525

Kjörkander, J. A....... 5032

Kjörkander, O. C........ 4812

Kjörling, J. Jas......... 1257

Kjörling, J. L:i ......... 824

Kjörling, J. P:i.......... 621

Kjörling, L. E:i.......... 984

Kjörling, O................ 6204

Kjörling, Z. A:æ........... 912

Klarin, E. J.............. 7144

Klase, A. N:i.............. 315

Klase, O. N:i ............. 298

Klegel, K. S............. 6546

Kling, A................... 1596

Kling, A. N:i ............ 1124

Kling, D................... 1785

Kling, G................... 2436

Kling, G. M:i............ 965

Kling, J................... 3217

Kling, J. S:is............ 1228

Kling—Klingstedt.......... 353

Kling, M................... 2094

Kling, N. P:i ............ 495

Kling, P. N:i ............ 1123

Kling, S................... 2091

Kling, S. G............. 6770

Klingius, J. N:i ......... 354

Klingius—Kling......... 495

Klingius, M. N:i......... 297

Klingspor, C. G....... 5372

Klingspor, O. S. C. O...... 6603

Klingstedt, J. N:i ...... 353

Klinteberg, C. V....... 5370

Klöös—Björnefelt ...... 179

Knagg, I.................. 1553

Kniberg—Stjernecreutz...... 3005

Knoop, A. M:i ............ 661, T

Knoop, C................ 1881

Knoop, P. E............. 3122

Knoop, P. E:i............ 1094

Knutsson—Lagerblad....... 948

Knöppel, P................ 2640

Koch, A. J. H............. 7304, T

Koch, C. A. E............. 7244

Koch, E. C. A.......... 7404

Kock, A. V............. 5084

Kock, P. M:is............ 1035

Kocken, B................ 3198

Kocken, C. F. J....... 4616

Kohl, D. D:son ......... 308

Kohre—Kåhre ......... 2007

Kolmodinus, O. P:i ... 625

Komstadius, F. V....... 7393

Kopparberg, J.......... 2221

Korp, O. J:æ ............ 173

Korpe, L................... 1534

Korsfeldt, C. A.......... 3916

Korsfeltz—Korsfeldt....... 3916

Koskull, C. O. A...... 7363

Kræpelien, E. L. ...... 7089

Kraft, A. ............... 3143

Kraft, A. A. ......... 4813

Kraft, E.................. 7005

Kraft, J.................. 3270

Kraft, J. E. U.......... 5647

Kraft, L. (1718)........ 1911

Kraft, L. (1770)......... 3360

Kraft, L. (1810)......... 4423

Kraft, L. L:i (1643) ... 393

Kraft, L. L:i (1687) ... 1264

Kraft, N.................. 2987

Kraft, P. (1734)......... 2360

Kraft, P. (1812)......... 4505

Krantz, G. A............. 6968

Krantz, O................ 6058

Kreuger, P............... 2449

Krey, E. J. L.......... Bil.

Krijk, J. G................ 2504

Krok—Neokylander .......... 630

Kronstrand, E.......... 2001

Kropp, J. C:son......... 1271

Kropp—Nordén......... 1971

Kropp—Nordenius............ 1862

Kruse—Crusebjörn ... 288

Kruse, N. J. R.......... 6552

v. Krusenstjerna, F. B. H:son ..... Bil.

v. Krusenstjerna, J. E...... 6036

Krämer, D. P:i ......... 1362

Krönberg, J............ 2793

Krönberg, N............. 2794

Krönberg, P............. 1612

Kröning, A................ 4763

Krönstrand—Cronstrand ......... 1375

Krönstrand, I. E:i............. 1214

Krönstrand—Kronstrand ........... 2001

Krönstrand, L. E:i................ 995

Kugelberg, H. C............ 3050

Kugelberg, O. M....... 6222

Kugelberg, V. M....... 4837

Kugelhjelm, O. B:i........ 175

Kugelström, P.......... 1582

Kuhlers, A................ 5408

Kuhlers, B................ 3808

Kuhlman, J. H.......... 4044

Kuhlman, N. G. J. ... 4043

Kulin, X. P............. 6384

Kullander, A. (1726)........ 2092

Kullander. A. (1758)........ 3044

Kullander—Kuhlers .......... 3808

Kullerus, N. N:i......... 388

Kullberg, C. V.......... 5311

Kummel—Hagmansson........ 4622

Kurman, A. J.......... 5193

Kurman, A. P.......... 4464

Kurman, E. G:i......... 1291

Kurman, G. H:i......... 619

Kuse, B. L:i ............ 982

Kuus—Kuse ............ 982

Kuylenstjerna, E. J....... 5066

Kyhlstedt—Kihlstedt....... 2349

[ 744 ]Kylander, A. (1715) ....... 1824

Kylander, A. (17S6)........ 3753

Kylander, A. A:æ...... 1012

Kylander, A. F.......... 5090

Kylander, A. H:i ...... 1007

Kylander, B. J.is ...... 44

Kylander, C............. 2222

Kylander, D. A:æ...... 946

Kylandér, D. J:æ (1629)..... 236

Kylander, D. J:æ (1664)...... 830

Kylander, D. S:is ...... 817

Kylander, G. H:i ...... 1090

Kylander, H. A:æ...... 240

Kylander, H. P:i ...... 1431

Kylander, J. (1715).... 1825

Kylander, J. (1722) ... 1997

Kylander, J. A:æ ...... 799

Kylander, J. B:i......... 189

Kylander, J. E.......... 6169

Kylander, J. J:æ ...... 267

Kylander, J. N:i (1663)....... 807

Kylander, J. N:i (1665)....... 840

Kylander, J. P.......... 4999

Kylander, J. S:is ... 461, T

Kylander, M............. 1957

Kylander, N.............. 2301

Kylander, N. H:i ...... 930

Kylander, N. S:is ...... 396

Kylander, P. H:i ...... 852

Kylander, P. S:is ...... 818

Kylander, S. H:i ...... 1213

Kylander, S. J:æ ...... 231

Kylander, T. F.......... 6168

Kyntzell, G............. 5550

Kåhre, P................... 2007

Källman, O. J:æ......... 444

Köhler, A................ 3340

Köhler, C................ 1639

Köhler, C. A............. 4634

Köhler, C. J............. 4049

Köhler, J. I. (1730) ... 2830

Köhler, J. I. (1798) ... 4082

Königsberg—Könsberg..... 1784, 2048, 2644

Könsberg, C. J:æ ...... 2048

Könsberg, C. M....... 3048

Könsberg, J. (1713) ... 1784

Könsberg, J. (1747) ... 2750

Könsberg, L. G......... 4273

Könsberg, N. M....... 4376

Könsberg, P............. 2644

Könsberg, P. J.......... 4687

Könsberg, S. M. A. ... 5711

Körnelius, B............. 3210

Körner, C. G............. 2623

Körner, F. G............. 2622


Lacunius—Limnelius........ 924

Lagberg, C. O.......... 5795

Lagerbaum, J.......... 3240

Lagerberg, A............. 5343

Lagerberg, A. F....... 5196

Lagerberg, K. E. T.... 7428

Lagerberg, P. E....... 6535

Lagerblad, C............. 948

Lagerbäck—Lerbäck ... 752

Lagercrantz, C.......... 5518

Lagercrantz, G. D. T.... 6148

Lagerfelt, A. I. G....... 5728

Lagerfelt, C. H.......... 6001

Lagerfelt, F. M. A. ... 6216

Lagerfelt, I. C. A....... 4342

Lagerfelt, I. I:is......... 233

Lagerfelt, I. K. G. ... 7265

Lagerfelt, J. A.......... 6413

Lagergren, A............. 3886

Lagergren, C. A....... 6261

Lagergren, C. A. L. ... 5750

Lagergren, C. J.......... 6079

Lagergren, C. P....... 4847

Lagergren, J. P.......... 6150

Lagergren, K. E....... 7299

Lagergren, N............. 3982

Lagergren, S. Y....... 7282

Lagerling, L............ 3959

Lagerman, J............. 1622

Lagerman, J. A.......... 6992

Lagerman, P............ 2073

Lagerqvist, E. H....... 6220

Lagerqvist, P............ 4152

Lagerroth, A. J:son ... 2994

Lagerstråle, G. R....... 4632

Lagerstråle, H. G....... 5246

Lagerström, A. G....... 5129

Lagerström, J. (1773)..... 3426

Lagerström, J. (1819)..... 4805

Lagervall, P............. 3291

Lallerstedt, J. V....... 5431

Lallerstedt, S. G....... 5364

Lanander, A............. 2191

Lancén, A. V............. 5743

Lancén, G. V E....... 6716

Landberg, A. A:æ..... 1332

Landberg, G............. 2569

Landberg, J. (1702) ... 1563

Landberg, J. (1748) ... 2798

Landberg, J. F. I....... 5391

Landberg, S. (1736) ...... 2427

Landberg, S. (1755) ...... 2973

Landelius, K. H....... 7284

Landelius, P. F.......... 6417

Landelius, P. O:i ...... 1293

Landelius, P. S. (1833)..... 5360

Landelius, P. S. (1876)..... 6682

Landell, D................ 2576

Landerstedt, E.......... 3004

Landerstedt, J. F...... 5135

Landgren, P............. 3979

Landstedt, H............. 2150

Landquist, C. A. E. ... 6190

Landström, G. A....... 6941

Landström, G. P:i...... 1009

Landström, J. A....... 7111

Landström, K. M. G...... 6319

Landström, P............. 1764

Landtman, P. J:is...... 1194

Lang, C. Z:æ ............ 1407

Langelius—Bildensköld.... 1555

Langelius, J. (1703) .... 1586

Langelius, J. (1772) .... 3400

Langelius, J. N:i (1629).... 247

Langelius, J. N:i (1666).... 856

Langelius, N. N:i .......... 283

Langelius, O................ 2424

Langelius, O. N:i .......... 857

Langelius, S. N:i .......... 1043

Lannes, A. J................ 6862

Lantz—Launes ............... 6862

Larson, A. J................ 6821

Larson, J. F................ 6520

Larsson, A. (1810).......... 4400

Larsson, A. (1890).......... 7193

Larsson, A. G............... 5483

Larsson, A. V............... 6383

Larsson, C. E............... 7102

Larsson, C. V............... 6730

Larsson, K. H............... 6332

Larsson, L. E............... 7134

Larsson, L. J. ............. 5464

Laurbeck, C................. 2524

Laurbeck, P. J.............. 2169

Laurbeckius, C. L:i......... 501

Laurbeckius, J. L:i ........ 366

Laurbeckius—Laurbeck........ 2169, 2524

Laurbeckius, P. L:i ......... 533

Laurelius, S. A:æ ........... 1235

Laurenius, C. L.............. 6768

Laurenius, C. S. T........... 5893

Laurenius, J................. 2244

Laurenius, J. J:æ ........... 487

Laurenius, J. J:is .......... 1209

Laurenius, J. M. P........... 6019

Laurenius, L................. 4404

Laurenius, L. H. K........... 7207

Laurenius, L V. R. .......... 5808

Laurenius, N. J:is........... 1085

Laurenius, P................. 3618

Laurenius, P. A.............. 5347

Laurenius, P. F. H........... 5777

Laurenius, S. P.............. 4403

Laurentii, A. (1607) ........ 42

Laurentii, A. (1633) ......... 332

Laurentii, A. (1648) ......... 528

Laurentii, G.................. 573

Laurentii, H. (1617) ......... 102

Laurentii, H. (1629) ......... 235

Laurentii, J. (1602) ......... 20

Laurentii, J. (1615) ......... 90

Laurentii, J. (1617) ......... 101

Laurentii, L.................. 274

Laurentii, M.................. 742

Laurentii, O. (1621).......... 133

Laurentii, O. (1628).......... 228

Laurentinus, A. J:æ .......... 886

Laurin, D..................... 1676

Laurinus, C. L:i.............. 842

Laurinus, E. L:i.............. 841

Laurinus, J. Lri.............. 262

[ 745 ]Laurinus, L. J:is ........... 1015

Laurinus, L. L:i............. 736, T

Laurinus, L. L:i J:r........ 269

de Laval, P. P. J............ 4789

Leander, P.................. 7294, T

Le Bell de Maré—Ridderborg..... 846

Leffler, A.................... 3716

Leffler, C. A................. 4638

Leffler, C. J................. 4287

Leffler, K. P. M.............. 6897

Lehnberg, C.................. 2689

Lehnberg, J................ 2253

Lehnberg—af Lehnberg........ 4483

Lehnberg, M. ................. 2042

Lehnberg, M. O:i ........... 1289

Lehnberg, O.................. 2077

Lenberg, P.................. 2447

af Lehnberg, C. M......... 4483

Leijonhjelm, C. G. N...... 5600

Leijonhufvud, A. L......... 3955

leijonhufvud, K. E......... 5462

Leimonius—Leimontinus..... 467

Leimontinus, I. O:i.......... 467, T

Lejman, A. (1723)........... 2014

Lejman, A. (1782).......... 3656

Lejman, O................ 3127

Lejman, C. C................. 4205

Lejman, F.................... 5105

Lejman, J.................... 3898

Lejonflycht, C. A........... 3804

Lejonram, J.................. 225

Lejonstjerna, D. N:i ........ 141

Lemke, O. V.................. 5470

Lenander, N. E............... Bil.

Lennander, C. E............ 5996

af Leopold, C. G............. 3422, T

Leopoldt—af Leopold........ 3422

Lerbäck, A. P:i.............. 752

Lerbäck, P. P:i .............. 633

Lesle, J. S................ 2329

Letzel, V. A:æ ............. 284

Leuchander, M. S:is ....... 266

Leufvén, C. G.............. 7392

Lewenhaupt, C. A........... T

Lewenhaupt, C. J.......... 5902

Lewenhaupt, G............. 3974

Leverin, M. O:i ........... 1459

Levin, E................... 3388

Levin, N. E............. 6314

Levton, C. H............. 4091

Levdner, O................ 4341

Leykauf, E. A. H.......... 6477

Leyonmarck, C. J.......... 5149

Leyonmarck, E. G. ........ 5109

Licén, G.................. 2238

Licén, H................... 2260

Licenius—Licén............. 2238

Lichfeldt, J............. 2176

Lichfeldt, O. F.......... 3329

Lidberg, H................ 6765

Lidberg, J................ 6818

Lidberg—Lidbergius........ 2844

Lidberg, V................ 5288

Lidbergius, A............. 2844

Lidbergius, B............. 1749

Lidbom, C. Z............... 5458

Lidelius, P. C:i ......... 3068

Lidén, A. M.................. 5531

Lidén, H................... 1847

Lidén, J. H.................. 3031

Lidén, M................... 1921

Lidén, S................... 2070

Lidenius—Lidén.............. 1847, 1921, 2070

Lidman, C. H. S. R:son...... 7432

Lidman, L................ 2945

Lidman, L. G. S:son....... 4220

Lidman, N. R............... 5713

Lidman, P. G. S............ 5726

Lidman, S. F............. 4145

Lidman, S. O............. 5551

Lidman, T. F............. 5896

Lidmark, C............. 3200, T

Lidmark, J E. .......... 2939, T

Lidrén, N. G............. 5625

Lidstrand—Lidbergius...... 2844

Liebman, M. C. C. ........ 5587

Liedberg, H. J.......... 3760

Liedgren, K. G. E........ 7355

Liedgren, M. R.......... 4465

Liedholm, J. O.......... 4488

v. Liewen, B. V............ 4885

Lignell, E................ 7126

Lilja, A................... 3386

Lilja, S. A................ 6833

Liljander, E. J.......... 2216

Liljander, M............. 4148

Liljeblad, H. A.......... 5045

Liljeblad, J. A.......... 5159

Liljeblad, J. F.......... 7227

Liljeblad, P. T. M. ........ 7338

Liljeblad, S............. 3662

Liljedal, J. F. C............ 6687

Liljedal, P. C............. 5022

Liljegren—Liljesten ....... 3125

Liljensparre, N. H. A..... 2957

Liljensparre, P. H. A..... 3598

Liljenstolpe, A. F....... 5112

Liljenstolpe, A. O............ 5480

Liljenstolpe, H. A. ........ 3827

Liljenstolpe, K. O. V.......... 6596

Liljenstolpe, L............. 3135

Liljeroth, N. J:is ........... 669

Liljeson, A. V............. 6240

Liljesten, B................ 3125

Liljetinus, J. D:is ......... 286

Liljeton, L. F............. 4697

Liljevalck, G. C:i ......... 934

Lilliestierna, C. D. ........ 6903

Limnelius, G. M:i............ 1387

Limnelius, L. M:i ........... 924

Linbark, S. J:is.............. 1368

Linbergius, J. A:æ........... 832

Linck, A. L.................. 4479

Linck, C. M.................. 4674

Linck, J. G.................. 4594

Lincopensis, A. A:æ ........ 671

Lincopensis, C. J:i........... 682

Lincopensis—Erici........... 244

Lincopensis—Fortelius........... 5

Lincopensis—Gudmundi............ 161, 421

Lincopensis—Isaci............... 397, 427

Lincopensis—Jonæ................ 279

Lincopensis—Parmand............. 570

Lincopensis—Schilling........... 65

Lincopensis Arrhenius—Örnhjelm...... 565

Lind, A. M..................... 5854

Lind, E........................ 3119

Lind, E. H..................... 7048

Lind, K. J..................... 6569

Lind—Linder................. 2838

Lind—Linderholm........... 1608

Lindahl, C. J................. 6915

Lindahl, H. G. K............ Bil.

Lindahl, J................ 1968

Lindahl, J. F............. 6292

Lindahl, J. N............. 3550

Lindahl, L................ 3317

Lindahl, N. H.......... 3824

Lindahl, O. F.......... 4448

Lindahl, O. V.......... 5191

Lindahl, P............... 3690

Lindal, A. L............. 4316

Lindal, C. V............. 4411

Lindbeck, I............. 2086

Lindbeck—Linbark........... 1368

Lindbeck, N. P:i ......... 1149

Lindberg, A. J............. 6507

Lindberg, B. E............. 7292

Lindberg, N. A. G. ........ 7389

Lindbergh, Z................ 3969

Lindblad, A. F............. 4947

Lindblad, A. P. (1814)...... 4581

Lindblad, A. P. (1816)...... 4679

Lindblad, A. V............... 4785

Lindblad, C. D............ 5732

Lindblad, D. F............ 4660

Lindblad, J.............. 2035, T

Lindblad, J. C............. 4759

Lindblad, N. M............ 7354

Lindblad, P............... 3717

Lindblad, P. F. K. ...... 5767

Lindblad, P. Z.......... 5677

Lindblom, A. J.......... 2255

Lindblom, C............. 2362

Lindblom, C. F.......... 6371

Lindblom, D. E.......... 7257

Lindblom, D. T.......... 7311

Lindblom, F. P.......... 6519

Lindblom, G............. 3302

Lindblom, G. V.......... 6629

Lindblom, J. A:son ..... 3185

Lindblom, J. A. G. ..... 7083

Lindblom, K. J............ 7442

Lindblom, L............... 2363

[ 746 ]Lindblom—Liljenstolpe......... 3135

Lindblom—Lindersköld.......... 3773, 3806

Lindblom, N.................. 2682

Lindblom, O.................. 2480

Lindblom, S. A............... 5697

Lindbom, J. A............... 6170

Lindbom, J. M............... 4760

Lindby, J. S.................. 6710

Linde, C. P.................. 5412

Linde, H........................ 2676

Linde, I. M.................. 5257

Linde, J. O.................. 6715

Linde, J. P..................... 6471

Linde, M........................ 3864

Lindeberg, C. G................. 5176

Lindeberg, C. G. V. F. C. E......... 7353

Lindeberg, E. V................. 7115

Lindeberg, H. C. F.............. 6964

Lindeberg, H. F................. 5894

Lindeberg, K. A................. 6350

Lindeberg, K. O................. 7221

Lindeberg, O. H................. 7180

Lindeberg, S. F................. 7336

Lindeberg, S. L................. 6871

Lindeblad, U. M................. 6755

Lindebom, J. B. L:i............. 1087

Lindebom, J. J:æ B:i............... 418

Lindebom, L. J:æ................ 442

Lindebom, L. L:i ............... 1496

Lindebrand, J. M:i (1653).......... 618

Lindebrand,J. M:i (1654)........... 645

Lindecrantz, E. M............... 2684

Lindecrantz, F. V............ 2685

Lindegren, J. G............ 6253

Lindegren, L. V. ........... 5954

Lindegren, O. E............ 5871

Lindegren, S.................. 4474

Lindelinus—Lindelius.......... 733

Lindelius—Arvedson............ 3719

Lindelius, A. P............... 4822

Lindelius—Bergenström ............ 2854

Lindelius, E. A:æ........... 733

Lindelius, J. (1728).......... 2172

Lindelius, J. (1826).......... 5100

Lindelius, J. J:is ...... 359

Lindelius, L. A. M. ......... 6060

Lindelius—Lindebrand........ 645

Lindelius—Lindell........... 1000

Lindelius, M............. 1812

Lindelius, N. A:æ...... 1455

Lindelius, N. L:i ...... 722

Lindell, I................ 1879

Lindell, N. C:i ......... 1011

Lindell, T. A:æ ......... 1000

Lindeman, A. J.......... 5589

Lindeman, J. M:i ...... 428

Lindeman—Lindsköld.......... 578

Lindeman, T. E. C........... 6854

Linden, C. A............. 6177

Lindén, J. F............. 5150

Lindén, J. V............. 6436

Lindencrona, A. V. C..... 7188

Lindencrona, G. C. A...... 7158

Lindenhagen, D........... 2113

Lindenhagen—Lindhagen .............. 3373

Lindensköld—Lindsköld.......... 578

Linder, A..................... 3332

Linder, C. V.................. 5693

Linder—Hegrelius........... 1441

Linder, J........................ 2838

Linder, K. L. S............... 6879

Linderfelt, C. A............ 6355

Linderholm, C............... 1608

Linderholm, J............... 2340

Lindersköld, A. J............ 3773

Lindersköld, G. A. ........ 3806

Lindersköld, J. E. F. L...... 5399

Linderson, P............. 4986

Linderstam, G. A....... 6056

Linderstain, N.......... 7375

Lindevall, F. O.......... 7129

Lindevall, P............. 2234

Lindgren, A. G.......... 4541

Lindgren, A. M.......... 5731

Lindgren, B. G.......... 4552

Lindgren, F. J.......... 5669

Lindgren, G. A.......... 4236

Lindgren, G. M. L..... 5572

Lindgren, L. E.......... 6407

Lindgren, N. U....... 4703, T

Lindgren, O............. 3362

Lindgren, O. A:æ (1644).... 399

Lindgren, P............. 3296

Lindgren, P. A.......... 4896

Lindgren, S.(1723)...... 2026

Lindgren, S.(1752)...... 2878

Lindh, J. E. ............ 4774

Lindh, K. M............. 6865

Lindh—Lindén ......... 5150

Lindh, N. J. B.......... 7337

Lindhagen, C. A....... 5580

Lindhagen, C. I....... 4454

Lindhagen, C. J. J...... 5434

Lindhagen, D............. 3373

Lindhagen, D. G....... 5467

Lindhagen, D. T....... 4052

Lindhagen, F. I....... 5388

Lindhagen, I............. 4238

Lindhagen, J. A....... 6717

Lindhagen, L. T....... 6838

Lindhagen, S. I.......... 6489

Lindhé, O. R............. 6686

Lindholm, C. F.......... 4601

Lindholm, H. M:i........... 1055

Lindius, N................ 3720

Lindman, C. F............... 5382

Lindman, E............. 3722

Lindman, P. G. E. ........ 6528

Lindmark, G............. 1837

Lindmark, G. F............ 4269

Lindmark, J. G.......... 7278

Lindmark, K. S.......... 6009

Lindmark, N............. 1794

Lindmark, P. C.......... 5866

Lindmark, S............. 3355

Lindner, J. E.......... 6326

Lindner, J. S............. 7323

Lindner—Lindahl........... 6292

Lindner, P. J.......... 5428

Lindorff, A................ 2126

Lindorff, P................ 3073

Lindorff, P. G. ......... 4076

Lindqvist, C. P. O. ........ 6144

Lindqvist—Frosterus........ 3503

Lindqvist, J. A.......... 6660

Lindqvist—Lindecrantz..... 2684, 2685

Lindqvist—Linderfelt.......... 6355

Lindqvist, N. C.......... Bil.

Lindqvister, J.......... 6580

Lindroth, A............. 2749

Lindroth, C. G.......... 2795

Lindroth, P. G.......... 3564

Lindsfelt, E............ 1790

Lindsfelt, J................ 1789

Lindsköld, E. O:i ...... 578

Lindsten, N.......... 2429, T

Lindstedt, A............. 5352

Lindstedt, A. F.......... 6352

Lindstedt, H. P.......... 2980

Lindstedt, J............. 2083

Lindstedt, J. F.......... 2574

Lindstrand, A. F....... 6117

Lindstrand, N.......... 1539

Lindström, A. P. ...... 5024

Lindström, J............. 4020

Lindström, J. D....... 5209

Lindström, L. P....... 3731

Lindström, L. T....... 6603

Lindström, M............. 2597

Lindståhl, J. N.......... 4491

Lindvall, A. O:i......... 1160

Lindvall, B................ 1722

Lindvall, G. A. C....... 7328

Lindvall, G. V.......... 6674

Lindvall, K. E.......... 6907

Linge, K. A. E.......... 7199

Lingelius, P. J:æ ...... 689

Lingmark, J. F.......... 3925

Lingmark, P. A.......... 3960

Linman, J................ 2416

Linman, O. J:æ.............. 796

Linnerlöf, J.................. 2910

Linnerqvist, C. G............ 3978

Linnerqvist, J............... 3174

Linnerstedt, M............... 2170

Linton, A..................... 4405

Linzander, J.................. 3234

Lithander, A.................. 2786

Lithander, A. L:i ............. 1077, T

Lithander, I. E:i (1645).......... 456

Lithander, I. E:i (1648).......... 527

Lithander, J.................. 1731

Lithander, N. E:i ........... 400

Lithelius, J. (1705) ........ 1617

[ 747 ]Lithelius, J. (1707) ... 1659

Lithelius, J. G.......... 2705

Lithelius, N............. 2389

Litheliue, P............. 1598

Lithman—Littorén...... 708

Lithmang, E............. 1687

Lithmang, J. C:i......... 894

Lithmang, L............. 1768

Lithmang, P. J.......... 1471

Lithner, C................ 2388

Lithner. J. N:i ......... 749

Lithner, N. N:i ......... 750

Lithun, J................ 3066

Lithun, J. M............. 3947

Lithun, M................ 1689

Lithunius, J. M:i ...... 990

Littorén, G. H:i......... 708

Littoréus—Littorén ... 708

Litzberg, N. (1712)...... 1735

Litzberg, N. (1747)...... 2747

Litzelius, N............. 2948

Litzenius A............. 2690

Litzenius, J............. 2118

Litzenius, P............. 3581

Litzenius, P. V. P:i ... 2431

Litzing, J................ 1864

Litzing, O. J:i............ 1283

Livijn, C. G. N.......... 5569

Livijn, C. J............. 4147

Livijn, M. G............. 5524

Livin, B................... 1543

Livin, C. (1781)......... 2246

Livin, C. (1741)......... 2579

Livin, C. (1756)......... 2986

Livin, C. (1766)......... 3266

Livin, C. J................ 2399

Livin, C. M:i ............ 1154

Livin, J................... 2190

Livin, J. A................ 3235

Livin, J. M:i ............ 1117

Livin—Livijn............ 4147

Livin,.M. (1719)......... 1919

Livin, M. (1720)......... 1948

Livin, M. (1724)......... 2037

Livin, M. J............. 2450

Livin, M. J:æ............ 452

Livin, M. M:i............ 1339

Livin, O................... 2189

Livin, Z................... 2646

Livinus—Livin ......... 452

Ljung, A. J:i ............ 392

Ljung, C. F............. 3543

Ljung, E. E:i............ 505

Ljung, J. F............. 6485

Ljung, K. E............. 6560

Ljung, N. E:i............ 443

Ljung, P. V............. 6667

Ljungberg, C. R....... 5623

Ljungberg, E............. 4004

Ljungberg, E. F. ... 6902, T

Ljungberg, J............. 3663

Ljungberg, L. (1770)..... 3363

Ljungberg, L. (1731)..... 2243

Ljungberg, N. (1706).... 1633

Ljungberg, N. (1723)... 2027

Ljungblad, C. M....... 4841

Ljungblad, O............. 4438

Ljungborg, C. A....... 6194

Ljungborg, O. E....... Bil.

Ljungborg, P. F....... 6242

Ljunggren, C. J....... 3376

Ljunggren, J. J.......... 3241

Ljunggren, S. G.......... 3541

Ljunggren, S. J.......... 2757

Ljungholm, C. A. ...... 5638

Ljungholm, N. P....... 4276

Ljungman, A. A:i...... 1426

Ljungman, S. O:i ... 829, T

Ljungqvist, A. F....... 3685

Ljungqvist, J. E....... 7365

Ljungqvist, J. F. ...... 6478

Ljungqvist, T. H....... 7440

Ljungstedt, A.......... 3637

Ljungstedt—Nelly...... 3638

Ljurenius, N. N:i ...... 37

Ljurenius, N. O:i ...... 77

Loberg, S................ 2884

Lock, S. B:i............... 1168

Lodén, J. L. ............ 4425

Lodin, C. G............. 4626

Lodin, J. A............. 4689

Lodin, P................... 1619

Loenbom, A. G. (1810)....... 4421

Loenbom, A. G. (1876)....... 6688

Loenbom, C. J......... 4420

Loenbom, J............. 3461

Loenbom, J. F.......... 5088

Loenbom, L............. 2647

Loenbom, N. (1733) ... 2328

Loenbom, N. (1765) ... 3259

Loenbom, N. S.......... 4577

Loenbom, O. F.......... 5909

Loenbom, P............. 2883

Loenbom, P. J. C....... 5691

Loenbom, S............. 2648

Loftander, D............. 2517

Loftander, J. A:æ...... 465

Loftander, N. O:i ...... 454

Loftander—Pihl......... 910

Loftander—Rydman ... 2226

Loftander, S. A:æ...... 628

Loftman, K. A.......... 7017

Londeman—Lonnman.......... 812

Londén, L................ 2018

Londén, N................ 1920

Lonnman, J. M:i ...... 812

Loo, A. (1723)............ 2011

Loo, A. (1757)............ 3027

Loo, A. (1759)............ 3059

Loo, J. C................ 2898

L'Orange, J............. 3157

L'Orange, J. F.......... 3104

Lorin, J................... 1535

Lorin, P................... 1739

Lorin, S. A............. 6521

Lorinus—Lorin ......... 1535

Losch, H................ 1698

Lothigius, A. P:i ...... 469

Lothigius, C. A. R. ... 7433

Lothigius, J. J:is (1662)..... 786

Lothigius, J. J:is (1699)..... 1492

Lothigius, J. P:i......... 273

Lothigius—Kling ...... 495

Lothigius, P. J:is ...... 753

Lothigius, S. A. S. ... 7373

Lovert—Lundqvist...... 4627

Lucander, J............. 1670

Lucander, P. P:i ...... 880

Luconius, J. L:i......... 110

Luculander, P. M:i ... 114

Lunander, E. O:i ...... 939

Lund, A. A. V.......... 5981

Lund, C. F................ 2437

Lund, C. L. S.......... 6038

Lund, J. F. A.......... 6120

Lund, J. P................ 3472

Lund, J. S............... 3560

Lundahl, C. G.......... 4499

Lundberg, A. V....... 6388

Lundberg, C. J.......... 5515

Lundberg, C. V.......... 5706

Lundberg, D. V....... 5374

Lundberg, E. V.......... 7421

Lundberg, J. V.......... 5421

Lundberg, K. V....... 7077

Lundberg, L. V....... 6517

Lundberg—Lundbom..... 985, 986

Lundberg—Lundborg........ 3067

Lundberg, N. R. I. ... 6337

Lundberg, P............. 1964

Lundberg, P. A:æ...... 1348

Lundberg—Ranscher..... 4051

Lundbergh, A. B....... 4208

Lundbergh, C. I. T. ... 5654

Lundbergh, J. G....... 5328

Lundblad, G............. 6743

Lundblad, P............. 4508

Lundblad—Vilenius ... 2913

Lundbom, L............. 985

Lundbom, M............. 986

Lundborg, C. F.......... 5755

Lundborg, C. G....... 4073

Lundborg, C. J.......... 4419

Lundborg, C. L.......... 6795

Lundborg, G. N. B. ... 7249

Lundborg, J............. 3907

Lundborg, J. A........ 6467

Lundborg, J. P. ......... 4235

Lundborg, J. V.......... 5454

Lundborg, O. P. A. ... 7139

Lundborg, P............. 3067

Lundborg, P. L. (1825).... 5054

Lundborg, P. L. (1836).... 5433

Lundeberg, S. E....... 4551

Lundelius, A............. 1773

Lundelius, C. F.......... 5963

Lundelius, H. J:is...... 744

Lundelius, J............. 1620

[ 748 ]Lundelius—Källman ....... 444

Lundell, P................ 2865

Lundgren, A. A. E. ... 6940

Lundgren, A. F.......... 4839

Lundgren, A. H. H.... 7410

Lundgren. J............. 2089

Lundgren, J. E........... 5037

Lundgren, P............. 2428

Lundgren, S. V.......... 7168

Lundh, N. A............. 6696

Lundhqvist, G. A....... 5296

Lundin, J. U............. 4250

Lundin, V. A............. 5807

Lundius, A. L:i......... 386

Lundius, J. L:i ......... 371

Lundius—Källman.......... 444

Lundius, N. P:i......... 300

Lundman, B............. 2333

Lundman, C. G.......... 3370

Lundman, C. J.......... 2334

Lundmark, A. A............ 6192

Lundmark, C............. 1978

Lundmark, C. A. J. ... 4203

Lundmark, D............. 1979

Lundmark, J............. 1931

Lundmark, N............. 1730

Lundmark, S. (1711)...... 1728

Lundmark, S.(1715)........ 1832

Lundmark, S. A. N......... 7211

Lundqvist, A............. 6845

Lundqvist, B. F.......... 6631

Lundqvist, E. G. T....... 6991

Lundqvist, K. G.......... 6814

Lundqvist, L............. 4627

Lundstedt, P............. 2746

Lundström, A. M.......... 4392

Lundström, C............. 4229

Lundström, C. E......... 6074

Lundström, E............ 7133

Lundström, P. D......... 3680

Lundvall, A................ 2381

Lundvall. A. F. (1837)....... 5484

Lundvall, A. F. (1886)....... 7038

Lundvall, D............. 3665

Lundvall, F............. 3917

Lundvall, F. A.......... 5229

Lundvall, J............. 2762

Lundvall, J. C.......... 5099

Lunnerquist, A. O. ...... 3321

Lunnerquist, O.......... 4557

Luth, J. L................ 2902

Luth, P. S:i............... 815

Luthander, A. V.......... 5855

Luthander, D. P.......... 3874

Luthander, J............. 2227

Luthander, M. A. V........ 5877

Luthander, O. V.......... 5966

Luthström, C. J.......... 4710

Lutteman, C. F.......... 4553

Lutteman, J. M.......... 4554

Lybeck, C. U. S.......... 5997

Lybeck, J. G............. 5646

Lyberg, C. A............. 5867

Lychner, L................ 5095

Lydahl, A. J............. 7209

Lyhnman—Linman .......... 796

Lykosander, J. J:is ...... 1022

Lüsch, H. F. G.......... 7036

Lysell, A. O.............. 6295

Lysenius, J. A:i......... 1001

Lysing, A. O:i............ 774

Löfberg—Löfborg ......... 2778

Löfgren, A................ 3949

Löfgren, A. S:is......... 323

Löfgren, D P:i ......... 1446

Löfgren, E. E:i ......... 1386

Löfgren, E. S......... 436

Löfgren. G. P:i ......... 1338

Löfgren, J. P............. 6244

Löfgren, K. M............. 7098

Löfgren—Löfvensköld........ 1838

Löfgren, N................ 1951

Löfgren, O................ 1883

Löfgren, P. (1711)...... 1716

Löfgren, P. (1728)...... 2162

Löfgren, P. P:i ......... 1177

Löfgren, P. S............. 455

Löfgren, S. J............. 2217

Löfgren, S. P.......... 2691

Löfgren, S. P:i ......... 1051

Löfgren, T. F............. 6213

Löfström, J. A.......... 4592

Löfström, J. G.......... 4549

Löfvander, C. A.......... 6753

Löfvander. J. V....... 5604

Löfvensköld, H.......... 1838

Lönberg, E. G.......... 3738

Lönberg, S................ 3404

Lönbom, J................ 1575

Lönbom, S. N:i ......... 1448

Lönbom, Z. Nri......... 1447

Lönborg, F. U.......... 7124

Lönborg. S. E.......... 7165

Löngren, A................ 1738

Löngren, H............. 3585

Löngren, J. A.......... 2703

Löngren, P................ 2501

Lönnberg, A. J. E. ....... 6947

Lönnberg, C. J. L. ....... 5739

Lönnberg, G. K. I. ...... 7045

Lönnberg, L. J.......... 5414

Lönroth, N. A.......... 3791

Lönström. P............. 2619

Löth, J. A:æ ............ 482

Lövborg, A................ 2778

Lövendal, J. E.......... 5663

Lövendal, J. J......... 5313

Lövendal, O............. 3981

Löwenhjelm. C. A. ........ 5243

Lövgren, G. L.......... 5342

Lövgren, N. M.......... 6625


Maak—Gottfriedz......... 4324, 4617

Mæpchel, C. D.......... 4339

Mæchel, D................ 3336

Mæchel, D. J. V....... 5506

Mæchel, F. F............. 5593

Mæchel, G................ 3318

Mæchel, J. M.......... 2872

Mæchel, L. F............. 6657

Mæchel, P. G.......... 4338

Mæhlin, J................ 1681

Mæhlin, P................ 1732

Magnelius, J. M:i ...... 500

Magnelius, O. M:i...... 420

Magnell, K. H.......... 7002

Magni, A. G. V....... 6695

Magni, B................... 196

Magni. C. J. A.......... 6697

Magni, E................... 324

Magni, H................ 158

Magni, M................ 348

Magni, P. J............. 6866

Magnusson, A. M....... 7072

Magnusson, E.......... 3267

Magnusson, G. J....... 7377

Malm, C. G............. 6067

Malm, K. J............ 6330

Malmberg, A............. 4153

Malmberg, P. G. J. ... 7160

Malme, G. O............. 7012

Malmerfelt. C. F....... 4531

Malmerfelt, M. B....... 4859

Malmerfelt, O.......... 4530

Malmgren, J............. 2466

Malmqvist, D. V....... 7015

Malmqvist, M. H....... 7016

Malmqvist, P. D....... 5579

Malmstedt, A. A....... 6323

Malmstedt, C............ 2012

Malmsten, C. M............. 4498

Malmström, C. F. V......... 4456

Malmström, J. F........... 3159

Malmström, P.............. 4106

Malmström, T. A............. 6917

Manby, C. J. N:son ......... 6066

Manneberg, C. J. G:son..... 6699

Mannerberg, L............... 3592

Mantzelius, P. M:i.......... 696

Marberg, J................ 3952

Marcellus, S............. 4083

Marci, S........................ 859

Marcks von Würtemberg, A. V....... 5834

de Maré, A. B............... 4482

de Maré, A. B. H. ......... 6465

de Maré, G................. 5562

de Maré, J. G. S........... 5445

Marelius, N................ 2180

Marelius, P. B:i......... 1443

Marks, J................... 3630

Marström, C. G. S. ........ 6243

Marström, I................ 5205

Mårtens, J. J. M. I....... 5103

Mårtens, J. M............. 3743

Martin, D. L. H....... 7422

Martinsson, M.......... 3208

Maspelius, J............. 1562

Matthiæ, E................ 182

[ 749 ]Matthiæ, J................ 66

Matthiæ—Vijnbladh ........ 253

Maurin, E................ 2321

Mauritius—Thollander...... 3847, 4035

Mauritzon. E. G........... 7010

Mauritzon, M............ 3678

Maville, D. M:i ......... 1451

Maville, S. M:i ......... 1512

Mecklin, J. A.......... 3569

Medfort—Malmstén ....... 4498

Meijer, A. (1762) ...... 3158

Meijer, A. (1763) ...... 3193, T

Meijer, O. F............. 4128

Melander, C............. 2704

Melander—af Huss........ 3054

Melander, I............ 1662

Melander, N............. 1885

Melander, P. S:is ...... 1483

Melander, Z............. 1545

v. Melen. G. J......... 4492

Melengart—Appelman....... 185

Melin, A................... 3310

Melin, H. J............ 4249

Melin, N. A............. 6126

Melinsson, C............. 3101

Melinsson—Melin ...... 3310

v. Mellen, C. A.......... 4559

v. Mellen, C. H........ 1969

v. Mellen, E............. 4215

v. Mellen, J. L.......... 4214

v. Mellen, L. C.......... 4058

Mellén, A................ 2906

Mellén, C................ 3713

Mellner, J. P............. 5754

Merténs, C. A. C....... 6145

Methodorus—Stijgh ........ 29

Metropolin, J. O:i...... 1180

Metropolin—Pohlin .......... 1898

Metropolinus—Metropolin..... 1180

Metropolinus, O. M:i........ 583

Metzén, C. J............. 4624

Metzén, F. V.......... 5899, T

Metzén, I. O:son ...... 3020

Metzén, J. O............. 5532

Metzén, K. G............. 5582

Metzén, O................ 1994

Metzenius, I. S:is ...... 1178

Metzenius, J............. 2124

Metzenins, S. M:i ...... 314

Metzenius, S. S:is...... 1219

Meurling, A. J.......... 2577

Meurling, C. (1805) ... 4274

Meurling, C. (1866) ... 6325

Meurling. C. G......... 3354

Meurling, E............. 7361

Meurling, E. A. E..... 6176

Meurling, G............. 2877

Meurling, H. M.......... 5236

Meurling. J............. 2049

Meurling, J. A.......... 3485

Meurling, J. C.......... 3160

Meurling, L. A....... 6099, T

Meurling, M. A.......... 4218

Meurling. M. G.......... 2958

Meurling, N............. 1754

Meurling, O............. 3021

Meurling. P. (1727) ... 2131

Meurling, P. (1763) ... 3191

Meurling, P. (1780) ... 3620

Meurling, P. J.......... 4217

Meurnander, J. A....... 3858

Michaëlis, M............. 31

Michaëlsson. D.......... 1453

Michaëlsson, J.......... 3244

Michaëlsson, L.......... 3378

Middendorff, S. A. ... 6942

Miklin—Mecklin......... 3569

Millander, C............. 2063

Millander, O............. 1442

Millberg, N................ 1975

Millberg, P. J:æ......... 1463

Millerus, J................ 3029

Mitander-Tisell. H. J...... 7222

Mitzier, C. J............. 3584

Mobæcker, C. A. R......... 6618

Mobeck, M. G.......... 1868

Mobeck, N................ 4198

Mobecker. N............. 4579

Moberg, C. O............. 6103

Moberg. E. V. R....... 6668

Moberg, J. G............. 5798

Moberg, J. R............. 3501

Moberg, S. D............. 4475

Moberg, S. V............. 5380

Moberg, V. L.......... 6957

Moberger, A. F. T. ... 5938

Moberger, J. A.......... 4802

Moberger, O............. 3425

Moberger, P. O.......... 4706

Mobäck, N................ 3469

Modée, E. J............. 3201

Modée, J.................. 3377

Modée, J. P............. 3464

Modelinus. N. H:i...... 294

Modig, C. O............. 5259

Modolin, L................ 1861

Modolin, E. E:i ......... 1312

Modolinus, H. M:i...... 810

Modolinus, M. E:i...... 1450

Mogatæus, A. M:i...... 310

Mogatæus, J. O:i....... 763, T,

Mogatæus, P. O:i ...... 450

Mogatæus, S. O:i........ 4971

Mogström, J............. 2020

Mohlin, C. J............. 5126

Mohlin, C. M............. 3708

Mohlin, K. E............. 7408

Mohlin. K. L. H....... 6379

Molander, E. H.......... 6790

Molander, G. J.......... 7288

Molander, J............. 5140

Molander, P............. 3595

Molin, A................... 7108

Molin, E. V............. 7047

Molin, I. H:i ............ 1240

Molin, J. H:i ............ 813

Molin, L................... 3684

Molin, M. C............. 4784

Molin, O. V............. 5400

Molini, A................ 3676

Molinus, H. C:i......... 123

Molinus, J. N.......... 360

Molinus, S. H:i ......... 804

Mollerus, D. B:i......... 1299

Mollerus, J. J:is......... 498

Mollilinus—Molinus ....... 360

v. Moltzer, F. R. S....... 5460

Montanus—Beronius......... 768

Montanus, D. L:i......... 1066

Montanus, V. O:i ...... 926

Montelin, H............. 2672

Montelin, J................ 1726

Montelin, N............. 2765

Montgomery, C. H. ... 5080

Montilius, M. M:i ...... 431

Montin, J. M:i ......... 853

Montin—Magnusson........ 3267

Montin, P. M:i ......... 854

Montin—Svensson...... 1635

Montinus—Montin....... 853, 854

Moo, A. (1720) ......... 1963

Moo, A. (1724) ......... 2059

Moo, E................... 2058

Moo, E. S:is ............ 1367

Moretus, E. Pri ......... 356

Moretus, J. P:i ......... 357

Moring, G. B:scn ...... 1991

Morsing, T................ 3480

Moselius, A. (1702)...... 1559

Moselius, A. (1738) ... 2500

Moselius, A. B.......... 5675

Moselius, C. V.......... 5476

Moselius, E. T.......... 5553

Moselius, I................ 2808

Moselius, J................ 4520

Moselius, M............. 2182

Moselius, M. G.......... 3498

Moselius, S. N.......... 4263

Mosén, C. J............. 5146

Mosén, C. V. H.,...... 6092

Mosén, F. G............. 5307

Mothander, J.......... 2345

Mothenius—Motzenius....... 662, 738

Motzenius, A. J:is...... 662

Motzenius, J. S:is...... 888

Motzenius, P. J:is...... 738

Munck, E. G............ 5260

Munck, M. S............. 3718

Munthe, C. J. O....... 5173

Munthe, C. L............. 4644

Munthe, G. J. V....... 6683

Murschwig, S. G....... 3633

Mühlenderlein, J. G.... 4275

Münchenberg, A....... 2602

Münchenberg, A. C:i... 1461

Münther, H............. 3040

[ 750 ]Myrberg, J. O.......... 4779

Myrin, K. L............. 7340

Myrman, A................ 2819

Myrobæus, E. P:i ............. 143

Mårtensson, H.......... 2307

Mårtensson, P.......... 1636

Möller, F. G............. 5097

Möllstedt, C. E.......... 4791

Mölner, E. P:i ......... 445

Mörck, C. M............. 5379

Mörck, J. N:i............ 579

Mörck, P. N:i............ 629

Mörck, S. F............. 3752

Mörlin, O................ 2165

Mörling, L. M:i ......... 530

Mörling—Meurling............. 1754, 2049, 2131

Mörnell, A. M................. 7155

Mörner, C. O. R.............. Bil.

Mörner, C. O. S.............. 5058

Mörner, C. B. S.............. 5861

Mörner, G. O.................... 5528

Mört, P. M:i ................ 632, T

Mörtberg. A............. 2192

Mörtling, J................ 2869

Mörtling, S. (1719)............. 1924

Mörtling, S. (1726)............. 2096

Mörtling, S. A................. 3759

Mörtling, S. S:is......... 1269


Nathell, E. L............. 4013

Nathell, J. U. T.............. 5715

Nathorst, J. T................. 4445

Nathorst, R. A................ 5621

Nauman, J. J.................. 2912

Neander, B....................... 3286

Neander, J....................... 6372

Nehrman, C. G................. 5611

Neiglick, J. G................. 7078

Nejdel, P....................... 4659

Nelander, C. L. E............ 6173

Nelander, E. R................. 7214

Nelander. F. V.............. 5884, T

Nelander, J. A................. 5883

Nelander, J. P................. 4715

Nelly, H................... 3638

Nelson, A. H.................... 7383

Nelson, T. E.................... 7057

Nelzén, J. P.................... 6086

Nelzén, N....................... 4844

Nennes, K. O. J.............. 6752

Neokylander, C. M:æ.......... 103

Neokylander, H. M:æ.............. 210

Neokylander, L. A:æ.......... 630

Neokylander, O. M:æ............ 163

Neokylander—Vickman.............. 512

Nerén, C. H.................... 5708

Nerén, H. F.................... 5781

Nerén, J. G. H................ 6975

Nerman, C. A................. 5136

Nerman, I................ 3487

Nerman, L................ 3271

Netherwood, E. A. .......... 4569

Nettelbladt, A................. 5272

Netz, K. J. E................. 7360

Netzel, A. V.................... 4743

Netzelius, J.................... 1528

Netzelius, P. O:i................ 757

Neuvik, J....................... 3822

Nicander. A. T................. 3361

Nicodemi, A.................... 3025

Nicolai, A. (1629) ............. 249

Nicolai, A. (1826) ............. 5094

Nicolai, A. O.................... 4960

Nicolai, C. M.................... 4855

Nicolai, E.................... 224, T

Nicolai, H....................... 89

Nicolai, J....................... 376

Nicolai—Nicolay................ 4676

Nicolai, P. (1628) ............. 230

Nicolai, P. (1631).............. 277, T

Nicolai, R. ...................... 3477

Nicolay, S. A.................... 4676

Nieroth, C. F. K.............. 4686

Nigæeus—Nigrelius .......... 709

Nigrelius, J. L:i................ 709

Nilson, G....................... 6394

Nilson, J. A.................... 7403

Nilson, N. A.................... 7149

Nilson, P. E.................... Bil.

Nilsson—Anér................... 6599

Nilsson, C. G.................... 6164

Nilsson, C. O.................... 6139

Nilsson, J. A. (1867)............ 6344

Nilsson, J. A. (1873)............ 6557

Nilsson, J. P.................... 5734

Nilsson, J. R.................... 7024

Nilsson, K. A................. 6198

Nilsson. K. E................. 7268

Nilsson, K. G. T.............. 7242

Nilsson, K. N................. 6740

Nilsson, L. A.................... 6764

Nilsson, N. C.................... 5574

Nilsson—Nelzén................ 4844

Nilsson, N. F.................. 7378

Nilsson—Nordfeldt.............. 6948

Nilsson, P. A.................... 7300

Nilsson, P. G.................... 6109

Nilsson, P. M. ................. 5957

Nilsson—Vernborg............. 6737

Nilsson-Sundby, A. F............. 6836

Nilzén, S.......................... 5102

Nisbeth, P. F.................... 4877

Noander, A. O:i................ 945

Noander, J....................... 1544

Noberg, A....................... 2433

Noberg, C....................... 2434

Noberg, D....................... 2270

Noberg, J. G.................... 3482

Noberg, S....................... 2160

Nohlanvähr, J. L:i............. 705

Nomander, N. N:son.......... 6229

Norænius, N.................... 1675

Norænius, P.................... 2515

Norbeck, A. E................. 5004

Norbeck, A. H................ 4582

Norbeck, E....................... 2460

Norbeck, E. S................. 5502

Norbeck, F. E................. 4768

Norbeck, J. A................. 6250

Norbeck, J. E................. 4432

Norbeck, J. O:i ................ 1340

Norbeck, K. O. A.............. 7148

Norbeck, L. H................. 3322

Norberg, C. F................. 3740

Norberg—Gustafsson............. 3699

Norberg, J. S:is................ 1225

Norberg, S. J. L.............. 6128

Norberg, S. S:is................ 1181

Norbergius, J. S:is............. 775

Norbergius, M. S:is .......... 958

Norbergius, P. S:is ........... 942

Norcopensis—Andreæ............ 222

Norcopensis—Benedicti........... 51

Norcopensis—Erici.............. 365

Norcopensis—Fredelius........... 546

Norcopensis—Gladerus............ 251

Norcopensis—Haqvini............. 256

Norcopensis, H. B:i ............. 25

Norcopensis, H. J:æ .......... 515

Norcopensis, H. L:i ............. 486

Norcopensis—Ingevaldi............ 325

Norcopensis, J. H:i............... 674

Norcopensis, J. J:is .......... 1237

Norcopensis—Jonæ ................. 234

Norcopensis, J. P:i.............. 885

Norcopensis—Laurentii............ 235

Norcopensis, M. E:i ......... 62

Norcopensis, M. H:i .......... 61

Norcopensis, M. M:æ.......... 706

Norcopensis—Norbergius ..................... 775

Norcopensis—Nordenhjelm .................. 569

Norcopensis, O. P:i ................. 169

Norcopensis—Petri ................. 119

Norcopensis—Stephani............. 257

Norcopensis—Vinnerstadius............... 22

Nordahl, J....................... 2154

Nordahl, O. S:is................ 1400

Nordanväder—Boneus.............. 80

Nordanväder—Nohlanvähr ............. 705

Nordell, C. A. ............... 4179

Nordell, C. V.................... 3510

Nordén, A. G.................... 5155

Nordén, C....................... 1971

Nordén, G. O. F.............. 6091

Nordenadler, A................. 1542

Nordenanckar, A.............. 2714

Nordenanckar, J.............. 2651

Nordencreutz, J. A............. 5194

Nordenfalk, C. O. C. J........... 5829

Nordenfalk, J.................... 5765

Nordenfalk, O. V. C. J............. 6041

Nordenhjelm, A. N:i.......... 569

Nordenius, A............. 1862

Nordenius—Nordén .......... 1971

[ 751 ]Nordenstolpe, A. G. M..... 4240

Nordenstolpe, M. B.... 4239

Nordenström, H....... 5923

Nordenström, K. ...... 6703

Nordenström, O. G. ... 5922

Nordfeldt, A. G.......... 7113

Nordfeldt, K. A....... 6948

Nordholm, J. S.......... 6824

Nordin, R................ 7233

Nordling, A. J:son...... 2212

Nordling—Norling...... 3412

Nordling, P............. 3010

Nordman—Ehrenfelt....... 685, 1334

Nordman, J. J:is (1664)...... 819

Nordman, J. J:is (1690)...... 1335

Nordmark, J............. 6895

Nordmark, J. L. F. ... 6704

Nordmark, K. L....... 6980

Nordqvist, A. V....... 4673

Nordqvist, G. P. ... 4672, T

Nordsten, O. M:is...... 1086

Nordstrand, C. J....... 3072

Nordstrand, D. (1722).... 2005

Nordstrand, D. (1759).... 3071

Nordstrand, J. U....... 3070

Nordstrand, O. (1679).... 1084

Nordstrand, O. (1722).... 2004

Nordstrand, U. O:i ... 1322

Nordström, A. F. V.... 7277

Nordström, C. F....... 4618

Nordström, G. (1778).... 3558

Nordström, G. (1808).... 4365

Nordström—Gustavi........ 4062

Nordström, G. F....... 5772

Nordström, G. M....... 4536

Nordström, M.......... 2562

Nordström, M. A....... 6184

Nordström, N. C........ 5833

Nordströmer, P. A. ... 3801

Nordvall, A. (1771) ... 3392

Nordvall, A. (1774) ... 3442

Nordvall, A. J.......... 4003

Nordvall, A. L.......... 5627

Nordvall, I................ 4284

Nordvall, J. G.......... 4409

Nordvall, J. M.......... 2828

Nordvall, M. A.......... 3922

Nordvall, O. J. ........ 3391

Norén, A................... 4007

Noréus, F. T............ 5152

Noréus, F. V. M....... 6611

Norinder, J. L.......... 6861

Norlén—Heisser......... 3884

Norlin, A. L:i............ 1464

Norlin, J................... 1813

Norlin, M................ 1667

Norling, A................ 3967

Norling, C................ 1882

Norling, C. F............. 5375

Norling, D. J:is ......... 1032

Norling, M................ 3412

Norling, V................ 2653

Normander, J. O:i...... 1396

Normelin, C. F.......... 2894

Normell—Normelli...... 4171

Normelli, J. P.......... 4171

Normelli, B. U. P....... 5419

Normolander, A. P:i (1618)....... 108

Normolander, A. P:i (1626)....... 217

Normolander, P. L:i...... 198, T

Norrænius, J............. 2814

Norrænius, L............. 1648

Norræus, J................ 3282

Norræus, J. A.......... 3983

Norræus, P. J:is......... 741

Norræus, S. J.......... 3896

Norrby, R................ 7297

Norrdahl, L............. 1857

Norrgren, P............. 1577

Norrman, C. G. V. ... 5917

Norrmark, A............. 1532

Norstedt, B............. 1574

Norström, C. J:is ...... 814

Norström, J............. 3107

Norström, J. C:i......... 1279

Novander—Cedermark....... 1026, 1047, 1079

Novander, J. P.......... 4132

Novander, N............. 2273

Novander, P............. 2110

Nyander, A............. 4122

Nyander, J. C.......... 6690

Nyander, J. F.......... 4928

Nyberg, A. E............. 7096

Nvberg—Bergny......... 7092

Nvberg, E. G. K....... 7316

Nyberg, J................ 4188

Nyberg, P. J. C....... 6952

Nyberg, R................ 5258

Nyberg, T. A. F....... 5687

Nycander, A. V.......... 5946

Nycander, H. G....... 5904

Nydahl, C. E............. 5969

Nygren, C. J............. 5213

Nvgren, J. A............ 3823

Nygren, P................ 2188

Nygren, S............... 3026

Nybolm, J................ 5141

Nykiörck, G. B:i ...... 996

Nylander, A. G. A. ... 4639

Nylander, G............. 2312

Nylander, G. E.......... 7068

Nylander, M............. 4261

Nyländer, Ö............. 3956

Nylén, A. P............. 7269

Nylén, K. E. S.......... 6679

Nylén, S................... 4251

Nyman, E. O. A....... 7014

Nymansson, A. ......... 3358

Nymansson, P.......... 3099

Nymansson, P. L....... 5345

Nyqvist, S................ 3061

Nyrænius, N............. 2327

Nyrén, C................... 2823

Nystedt, C. J............. 3320

Nystedt, J. G............. 3576

Nystrand, A. M.......... 5200

Nystrand, M. ............ 1718

Nyström, A. L.......... 6050

Nyström, E. J.......... 7184

Nyström, O. G.......... 7112


Obenius—Houbbert ......... 1787

Occander—Landström........ 1009

Odahl, F. O............. 6741

Odelstjerna, D ......... 5413

Odelstjerna, G.......... 5521

Odén, C. A................ 6365

Odén, K. G............. 6217

Odencrants, C. E. G....... 6310

Odencrants, J.......... 2800

Odencrantz, G. M....... 6329

Odencrantz, J. F....... 5336

Odencrantz, M.......... 2538

Odencrantz, T.......... 2323

Odencrantz, T. A....... 4094

Odenrick, A. A.......... 6685

Ohlséen, J. E............. 6203

Ohrling, C. P............. 3761

Olai, A................... 4357

Olai, J...................... 5001

Olai, J. O. E. G....... 6059

Olai, O. S................ 6193

Olavi, B................... 126

Olavi, E. (1614)......... 78

Olavi, E. (1662)......... 776

Olavi, E. (1677)......... 1024

Olavi, I................... 319

Olavi, J. (1634) ......... 318

Olavi, J. (1664)......... 825

Olavi, O................... 278

Olavi, P. (1619)......... 118

Olavi, P. (1621) ......... 138

Olin, J...................... 1664

Olin, J. J:is............... 884

Olin, O................... 1823

Olinus, J. S:is............ 326

Olinus, M. J:is ......... 899

Olinus—Olin ............ 884

Olivelöf—Dahlstrand... 2474

Ollman, A. B............. 2655

Ollonberg, C. M....... 2941

Ollongren, P. ............ 3695

Olofsson, J................ 2065

Olsén, A. G............. 6973

Olson, A. F............. 5710

Olson, C. M............. 5738

Olsson, A................ 7318

Olsson, A. E............. 7275

Olsson, C. A. .......... 6076

Olsson—Hallin ......... 6311

Olsson—Helmer......... 6891

Omberg, P................ 1223

Orelius, C. J:æ ......... 710

Orosander, B. B:i ...... 98

Orselius, J. A. F:son... 6664

[ 752 ]Orstenius, A. E:i ...... 327

Osander, E. M:i......... 1071

Osbeck, C. G............. 4944

Ostenius—Törnebom........ 769

d'Otrante, G. A. F. ... 6068

Ottander, O. A.......... 6397

Otterström, A. H....... 6908

Otterström, A. T....... 6579

Oxenstjerna, B. T....... 4900


Padenheim, D. V....... 3368

Palin, A. C. N. I....... 4685

Palin, J................... 3540

Palin, J. B:i ............ 1096

Palin, N................... 2008

Pallinærus, B. C:i...... 181

Pallinus, N. I.i ......... 808

Palm, A................... 1597

Palm, A. J................ 4028

Palm, A. N:i ............ 347

Palm, C. G................ 1487

Palm, F. L................ 4163

Palm, H. M:i............ 519

Palm, J. J:is ............ 1385

Palm, J. P................ 3693

Palm, O. J............... 6950

Palmær, A................ 2831

Palmær, A. M.......... 4923

Palmær, C. V.......... 6481

Palmær, H, B.......... 4792

Palmæer, I. M............. 3881

Palmæer, I. N:son ...... 2832

Palmæer, J. S............. 4450

Palmæer, N. (1788)...... 3807

Palmæer, N. (1789)...... 3843

Palmær, P. A. (1782)..... 3673

Palmær, P. A. (1879)..... 6778

Palmær, P. J............. 5238

Palmær, R. J............. 5514

Palmær, V. A.......... 5048

Palmærus, A............. 1717

Palmærus, A. A:æ...... 1027

Palmærus, I............. 1715

Palmærus, J............. 1895

Palmærus, M............. 1923

Palmærus, N............. 1922

Palmærus—Palmær ........ 2831, 2832

Palmærus, S. (1715) ............. 1820

Palmærus, S. (1740) ............. 2563

Palmærus, S. (1745) .............. 2702

Palmærus, S. (1746) ............. 2739

Palmærus, S. A:æ.................. 1220

Palmblad, A. H....... 4137

Palmblad, A. R.......... 4388

Palmblad, C. F.......... 5662

Palmblad, C. F. V. ... 6846

Palmblad, C. J.......... 5006

Palmblad, G. F.......... 4033

Palmblad, J. F. A........ 5977, T

Palmblad, L............. 4289

Palmblad, M............. 2759

Palmblad, V. F.......... 4288, T

Palmér, J. A............ 6487

Palmgren, A. ........... 3470

Palmgren, C............. 7220

Palmgren, C. J......... 6264

Palmgren, C. M......... 5293

Palmgren, C. O.......... 635

Palmgren, F. V.......... 6348

Palmgren, L. J.......... 6088

Palmgren, V. A. M....... 7087

Palmi, K. E.............. 6996

Palmqvist, C. G. N....... 6651

Palmqvist, D. J.......... 7106

Palmstjerna, C. F. H..... 5620

Paludinus, M. J:is....... 596

Palumbus, B. S:is........ 566

Palumbus, E. N:i ........ 337

Palumbus—Gripenklo....... 254

Palumbus, L. N:i ......... 337

Palumbus, N. M:i.......... 2

Palumbus, S. N:i ......... 147

Palunander—Palm........... 1096

Pamp, J................... 2966

Pamp, J. J................ 4048

Parmand, A. I:i........... 1276

Parmand, I. I:i .......... 1376

Parmand, J. A:æ .......... 570

Parmander—Parmand......... 1276, 1376

Pasch, G. E................ 4343

Pasch, P. C............... 4111

Pauli, L.................. 166

Pauli, O................... 86

Pehrman, C................. 3204

Pehrsson, S. J............. 6195

Pelander, E. L:i........... 1212

Pelander, M................ 1815

Pelander, P. M............. 2713

Pelecanus, I. M:i ......... 419

Pelecanus, M. I:i ......... 864

Pelecanus, P. M:i ......... 423

Pelican, M. P:i ........... 1147

Perelius, B................ 962

Pereswetoff—Morath, A. V.... 4300

Pereswetoff—Morath, C. E. V... 5031

Pereswetoff-Morath, C. F...... 6273

Pereswetoff-Morath, F. C...... 4299

Pereswetoff—Morath, I. V. G... 6766

Persson—Gryzell .............. 3012

Persson, J.................... 1030

Persson, K.................... 7076

Peterson, E. R................ 6639

Peterson, G. H............... 6191

Peterson, J. A.............. 7128

Peterson, J. P............... 6315

Petersson, A................. 4799

Petersson, A. J.............. 4796

Petersson—Ahlford............ 6875

Petersson, A. M. F........... 6823

Petersson—Bergholtz.......... 6906

Petersson, C. A. (1851)...... 5836

Petersson, C. A. (1859)....... 6064

Petersson—Cassel.............. 7262

Petersson, C. F............... 5837

Petersson, C. G. M........... 6819

Petersson, C. J. (1813)...... 4556

Petersson, C. J. (1854)....... 5916

Petersson, E. G. H............ 6972

Petersson, E. L. (1849) ....... 5773

Petersson, E. L. (1869)........ 6411

Petersson, E. R............... 5868

Petersson—Gard............... 7241

Petersson, G. V....... 6815

Petersson, H. L....... 5740

Petersson, J............. 2611

Petersson, J. A.......... 4461

Petersson, J. A. J. ... 5816

Petersson, J. H.......... 6447

Petersson, K. J.......... 6391

Petersson, K. R....... 6589

Petersson, L............. 2590

Petersson—Melllner ... 5754

Petersson, P. A. G. ... 5892

Petersson—Palmgren....... 6035

Petersson, P. E:i ...... 3536

Petersson, P. G.......... 4795

Petersson, S. E.......... 4354

Petersson—Stålberg ....... 7021

Petersson—Vejle .......... 7109

Petré, A. F................ 5270

Petré, J. A................ 6087

Petrejus, B................ 730

Petrelli, C. M. J....... 5104

Petrelli, D. T. J....... 6523

Petrén, A................ 4615

Petri Austronius—Persson... 1030

Petri, I. (1624) ......... 170

Petri, L (1652) ......... 595

Petri, J. (1608) ......... 48

Petri, J. (1611) ......... 63

Petri, J. (1618) ......... 111

Petri, J. (1619) ......... 119

Petri, L.................... 219

Petri, M. (1615)......... 94

Petri, M. (1621)......... 137

Petri, M. (1629)......... 248

Petri, N................... 117

Petri, O................... 303

Petri, P. (1624) ......... 160

Petri, P. (1823) ......... 4951

Petri, T. F................ 7315

Petterson, N. O. A........ 6925

Pettersson, A. (1821)....... 4891

Pettersson, A. (1821)....... 6801

Pettersson, A. A....... 7173

Pettersson, C. J....... 6287

Pettersson, C. P....... 4142

Pettersson, H. V....... 6158

Pettersson, J. F....... 6399

Pettersson, J. P....... 3285

Pettersson, O............. 3316

[ 753 ]Pettersson, O. A....... 6309

Pettersson—Rudberg... 1694

Pfeiff, D. J................ 3395

Phalén, A. J. H....... 5719

Phalén, J. M............. 3375

Phalén, L. H............. 4571

Phalén, S. F.............. 4522

Phaléni, A................ 4065

Phaleræus—Fallerius....... 91

Phallén, A. J:is......... 1303

Phallén, I. J:is ......... 1470

Phallenius—Phallén ....... 1303

Philippi, E................ 553

Philipson, C. D.......... 5680

Philipson, S. I. W. ... 6774

Phœnix, B. M:i......... 615

Phœnix, C. J:is......... 1495

Phœnix, D. J:is...... 727, T

Phœnix, E................ 1840

Phcenix, E. E:i ......... 1198

Phœnix, E. J:is (1660).... 721

Phœnix, E. J:is (1695).... 1419

Phœnix, J. B:i ......... 59

Phœnix, J. E:i ......... 1197

Phœnix, J. J:is......... 602

Phœnix, M. B:i......... 74

Pictorius, V. H:i ...... 355

Pihl, A. P:i............... 1275

Pihl, C. L. ............. 5668

Pihl, I. B:i ............... 756

Pihl, J...................... 2414

Pihl—Pihler ............ 3481

Pihl, S. J:is............... 910

Pihlbom, O................ 1518

Pihler, P. D............. 3481

Pihlgren, F. V.......... 4717

Pihlgren, G. L. M. ... 6995

Pihlgren, J. G. J....... 6592

Pihlgren, K. A. E....... 6591

Pihlstrand, J.......... 2727, T

Pinell, C. A............. 2789

Piper, C. E. A. G.... 5331, T

Plaan, D. J:æ............ 544

Plauæus, N................ 2845

Planteus, S................ 1660

Planander, D. P....... 3154

Planander, J. E....... 5812

Planander, L. A. (1764)...... 3221

Planander, L. A. (1801)...... 4175

Planander—Plaan ...... 544

Planck, A. F............. 4441

Planck, A. V............. 7028

Planck, E. G. J....... 6709

Planck, E. V............. 5471

Planck, J. O:i............ 523

Planck, N. O:i ......... 560

Planck, O. O:i............ 561

v. Platen, P. P. B. ... 4740

Platin, E. P:i ............ 1101

Platin, L. F............. 3968

Pleij—Bleij............... 1616

Pleijel, H. B. M....... 7252

Podolinus, E. O:i ...... 184

Podolinus Gothus, J. O:i 69

Pohlin, M................ 1898

Poignant, P. G. E. ... 5736

Pollett, O. G............. 1775

Pollett, F................ 1712

Pollett, J................... 1778

Pollett, N................ 1777

Pomæus, H................... 2210

Pomeranus—Pommerenning ....... 146

Pommerenning, C. A:æ.......... 146

Pontin, C. M. E ......... 5436

Pontin, D. (1754) ........ 2944

Pontin, D. (1811) ........ 4480

Pontin, D. M:i ........... 1191

Pontin, D. M. C........... 5934

Pontin, D. S:is ......... 1452

Pontin, D. T............. 6677

Pontin, L. C............. 4771

Pontin, L. V. E.......... 6132

Pontin, M. A............. 5021

Pontin, M. C............. 2687

Pontin, M. M:i ......... 1236

Pontin, M. S:is ......... 1444

Pontin, N. S:is ......... 1445

Pontin, P. D............. 3583

Pontin—af Pontin...... 4080

Pontin, S. Z.............. 5856

af Pontin, M. M. C. ... 4080

Pontinus, I. J:is......... 382

Pors, J. H................ 1594

Posse, C. G........... 4668

Posse, F. G............. 4863

Posse, K. A............. 4862

v. Post, E. F. A. ..... 5268

v. Post, E. J. E....... 5219

v. Post, G. F. A. U.... 5488

v. Post, H. A.......... 5541

v. Post, R. U............. 5651

v. Post, S. G............ 5622

v. Post, V. M....... 5406, T

Prætorius, E. P:i ...... 383

Pravitz, G. H.......... 7317

Presser, P................ 2499

Presser, S. P............. 3789

Preutz, L. J:is Gothus..... 506

Preutz, P. A:æ ......... 534

Printz, I. I:i ............ 847

Printz, O. P:i............ 1193

Printzensköld, A. S. P..... 5926

Printzensköld, C. V. M..... 5644

Printzensköld, P. A........ 3867

Printzsköld, C. R....... 4815

Prytz, A. J:is............ 67

Prytz, O. J:is............ 33

Prytz, I). J:is............ 229

Prytz, E. C:i ............ 338

Prytz, E J:is............ 43

Prytz, E. N:i ............ 349

Prytz, J. C:i ............ 339

Prytz, J. J:is ............ 124

Prytz, L. N:i ............ 346

Prytz, P. C:i ........... 305

Prytz—Preutz............ 534

Prytz, V. E:i ............ 594

Puffelbeck—Antonsson...... 2847

Pyttner, S. J:is ......... 895

Påhlman, K. A.......... 7223

Pålman, C. J............. 5320


Qvarnström, K. J..... 6638

Qvenner—Andersson ... 950

Qvennerstedt, L....... 3612

Qvercivillius, M. J:is...... 390

Qvilenius—Norrgren......... 1577

Qvillén, A................ 3111

Qvillén, J. E............. 3251


Raab, A. A............. 4375

Ragvaldi, E............. 232

Rajerus—Vennerstedt....... 951

Rajerus—Vinnerstedt....... 921

Ramfelt, G. V.......... 7287

Ramselius, P............. 2686

Ramsell, G................ 3155

Ramselius—Haqvini ... 404

Ramselius—Ramsell ... 3155

Ramstedt, A............. 2911

Ramstedt, E............. 2752

Ramstedt, J............. 3571

Ramstedt, P............. 3570

Ranscher, S. G.......... 4051

Rant—Treffenhjelm ... 1663

Ranzoch, A................ 1630

Ranzoch, D................ 1560

Ranzoch, L................ 2767

Ranzochius, D. D:is ... 883

Ranzochius, D. L:i..... 329

Ranzochius, L. D:is..... 837

Rappstadius, J. P:i....... 610

Rappstadius—Palumbus........ 2

Rathsman, S. O. M........ 6998

Redelius, A. V. H........ 7152

Redelius, G. V. E........ 7151

Redelius, H. V. J........ 7273

Redelius, J.............. 1740

Redelius, O. V.......... 5988

de Rees, G. J:is......... 1315

Reftelius, J. P:i......... 999

Reftelius, N. N:i......... 1505

Reftelius, N. P:i......... 949

Regnander, J. M:i...... 1402

Regnander, O.......... 3741

Regnelius—Regnell ... 2342, 2420

Regnell, E................ 2420

Regnell, N................ 2342

Regnell, P................ 3233

Regnell, V. T.......... 6313

Regnér, A. (1709) ...... 1703

Regnér, A. (1800) ...... 4134

Regnér, E................ 2964

Regnér, G................ 3299

Regnér, J. (1727) ...... 2129

Regnér, J. (1733) ...... 2332

Regnér, J. H:i ......... 514

[ 754 ]Regnér, J. P:i............ 1330

Regnér, L................ 3298

Regnér, P............. 2438, T

Regnér, S. O............... 4040

Regnér, V. N............... 5402

Regnerus—Nigrelius ......... 709

Regnerus—Regnér............. 514

Regnstrand, O. V........... 6422

Regnström—Rejner........... 3971

Rehbinder, A. B............ 4954

Rehbinder, A. H............ 5822

Rehbinder, F. V............ 4955

Rehbinder, H. E. R......... 5607

Rehbinder, H. V. J. N...... 6094

Rehn, J................... 2114

Rehnstrand, J.............. 1831

Rehnström, C. O........... 4124

Rehnström, D. P........... 2983

Rehnström, G. A........... 6428

Reiman—Rogman........----.. 598

Reimers, P................ 1706

Reineke—Cederbaum......... 3414

Reiner, P................ 3971

Remmertz—Reimers ....... 1706

Rengström—Rejner ....... 3971

Renling—Kesling ......... 603

Retz, J................... 1710

Retz—Retzius............ 477

Retzel, G. M............. 1449

Retzel, O. M:i............ 1345

Retzelius—Retzel.......... 1345, 1449

Retzius, B. N:i (1646)..... 477

Retzius, B. N:i (1660)..... 720

Retzius, E. B:i ............. 157

Retzius, E. E:i ............. 707

Retzius, G. N:son .......... 2593

Retzius, I. B:i................ 1075

Retzius, J.................... 2133

Retzius, M. B:i ............. 142

Retzius, N. B:i (16110)...... 87

Retzius, N. B:i (1685)....... 1210

Retzius, N. B:i (1690)....... 1325

Retzius—Retz ................ 1710

Retzius—Rosenstolpe........... 1211

Retzius—Ekvall, C. ........... 5932

Reusel, M...................... 2064

Reuselius, J. (1701)........... 1527

Reuselius, J. (1770)........... 3374

Reuselius, M................... 2064

Reuselius, M. O:i .............. 861

Reuselius—Reusel................ 2826

Reuselius—Reusell .............. 2591, 2592

Reuselius, S.................... 2317

Reuselius, S M:i ................ 1502

Reusell, M. J:son ................ 2592

Reusell, S. J:son ................ 2591

Reuserus—Reusser ............... 2435, 2536

Reuserus, S................. 1578

Reuserus, Z................. 1632

Reuserus, Z. P:i............ 635

Reusnerus—Reuserus........... 635

Reusser, J................ 2536

Reusser, Z. (1737) ......... 2435

Reusser, Z. (1783).......... 3688

Reutersvärd, U. A......... 5432

Rhedin, A. V................. 6910

Rhyzelius, E................. 2203

Rhyzelius—Odencrants......... 2800

Rhyzelius—Odencrantz......... 2323, 2538

Ribbing, B.................... 4311

Ribbing, C. C.............. 5626

Ribbing, E................... 5742

Ribbing, G................ 6370

Ribbing, J. F............. 4393

Ribbing, L. (1641).......... 378

Ribbing, L. (1867).......... 6347

Ribbing, L. U. L........... 4860

Ribbing, S................ 6207

Richter, B. C. L........... 6637

Richter, C................ 5070

Richter, H. K. M........... Bil.

Rickman, E. O.......... 4116

Rickman, J. A.......... 3151

Ridderborg, J.......... 846

Ridderspore, D.......... 2132

Ridderstad, C. A. S........ 5949

Ridderstad, P. S....... 4908

Rignell, N................ 2022

Rignér, F................ 3467

Rignerus, A. P:i......... 402

Rindahl, J................ 2571

Ringberg, A. E.......... 7234

Ringborg, C. V.......... 4895

Ringborg, G............. 6247

Ringborg, J............. 6130

Ringborg, N............. 3468

Ringdahl, M............. 2996

Ringelius, A............. 1673

Ringman, A.............. 2666

Ringman, M. A.......... 2961

Ringnér, A. F.......... 4440

Ringnér, C. P.............. 4439

Ringnér, F................. 4222

Ringners, J. O.............. 3989

Ringquist, A. A. (1804)..... 4232

Ringqvist, A. A. (1851)..... 5842

Ringqvist, A. G. A. J........ 6798

Ringqvist, C. I.............. 7364

Ringqvist, G................. 4426

Ringqvist, S. G.............. 5850

Ringstrand, N. P....... 5302

Ringström, B............. 7120

Ringström, J............. 4684

Ringström, N. V. A. K..... 7371

Ringström, S............. 3802

Ringvall, P. H.......... 5748

Rinman, G................ 1570

Rinman, O. E:i ......... 1108

Rinman, R.............. 1601

Rinman, S. O:i ......... 765

Rinnelius—Rinman ....... 765

Rinström, G. M.......... 1984

Rising, A. D:is ......... 1398

Rising, B. N:i............ 1457

Rising, J. C:i (1645)....... 410

Rising, J. C:i (1648)....... 516

Rising, J. G:is ......... 521

Rising, N................ 2251

Rising, N. B:i............ 767

Risingius, B. C:i .......... 116

Risingius, G. C:i .......... 243

Risingius—Rising............. 410, 516

Risingius—Tyste .......... 204

Ristelius, B. L:i......... 1082

Ristelius, B. M:i......... 368

Ristelius, J. L:i......... 1255

Ristelius, L B:i......... 250

Ristelius, N. L:i......... 844

Ritzell—Ritzellson...... 3900

Ritzellson, B. N.......... 3900

Rivelius, C................ 1294

Rivelius—Lindbeck ....... 1149

Rivelius, N. O:i......... 866

Rizelius, O. O:i ......... 379

Rizelius, P................ 2357

Robach, C. M.............. 5639

Robach, J................ 4291

Roback, S. J............. 4781

Rodde, J. V............. 2642

Rogeljus, E. N:i......... 778

Rogman, A. C:i ......... 598

v. Roland, L............. 2488

Roland, M................ 5724

Rollin, A. P............. 4264

Rolsson, N. R:i ......... 1023

Roman, K. I............. 6662

Roman, P. J:is ......... 1201

Romdahl, A. L.......... 7395

Romel, S. J............. 5481

Romell—Romel ............. 5481

Romerus—Roman.......... 1201

Roos, N................... 2908

Ros—Lundvall ............. 2381

Rosander, E. G.......... 3589

Rosander, M............. 2521

Rosander, P. E.......... 5232

Rosander—Rosenheim....... 4586

de la Rose, E. L....... 4340

Roselius, J................ 4057

Roselius, M............. 2815

Roselius, O................ 3800

v. Rosen, G. F.......... 4678

v. Rosen, N. A. F....... 6061

v. Rosen, R............. 4788

Rosén, C. E. (1816) ....... 4667

Rosén, C. E. (1863)........ 6260

Rosén, J. P............. 4607

Rosén, K. A............. 6933

Rosén, P. G............. 6011

Rosenberg, O............. 3566

Rosenberg, P............. 3657

Rosenblad, M. B. C. V....... 5927

Rosengren, F. E........... 6200

Rosengren, I............. 4803

Rosengren, N. D........... 6102

Rosenhane, J........... 156, T

[ 755 ]Rosenheim, J. E............. 4586

Rosenholm, E. P:i........... 304

Rosenius—Hammarvik......... 1165

Hosenqvist, A. M........... 5151

Rosenstolpe, J............. 1211

Rosenstråle, J.............. 121

Uosenstråle, S.............. 122

Rosenthal, C. F............ 3017

Rosenvallius—Rosvall........ 801

Rosheim—Rosenheim.......... 4586

Rosin, C. O............. 5333

Rosin, F. R. H.......... 6133

Rosin, L. D. V.......... 6159

Rosinius, A. I.......... 4037

Rosinius, C. C:i......... 1411

Rosinius, M. B:is ...... 275

Rosinius, M. M:i ...... 940

Rosinius, N............. 2177

Rosinius, P................ 2370

Rosinius, P. C:i......... 1284

Rosinius, R. R:i......... 460

Rosling, J................ 2350

Rosvall, A................ 3523

Rosvall, A. G.......... 2594

Rosvall, B............... 2715

Rosvall, J. H............. 3945

Rosvall, N. (1709)...... 1701

Ros vall, N. (1771) ...... 3390

Rosvall, O. (1709)...... 1700

Rosvall, O. (1763) ...... 3189

Rosvall, O. O:i ......... 801

Rothelius, O............. 2123

Rothman, N. G.......... 7358

Rothstein, J. (1772) ...... 3397

Rothstein, J. (1778) ...... 3546

Roxén, L. (1747)......... 2764

Roxen, L. (1777)......... 3521

v. Roxendorff, J. A........ 4711

Roxenius—Roxén ........... 2764

Roxman, B................ 1587

Rozelius, A. E:i.......... 702

Rubén, N................ 2300

Rubenius—Rubén ........... 2300

Ruda, G................... 2734

Rudberg, E. E:son...... 6301

Rudberg, E. V.......... 7225

Rudberg, F................ 3793

Rudberg, J. (1709)...... 1694

Rudberg, J. (1742)...... 2615

Rudberg, K. L........... 6480

Rudberg, S................ 2581

Rudberg, T. A......... 7201

Rudbäck, C. P. N:son..... 7146

Rudebeck, B. A. O......... 6005

Rudebeck, C. O.......... 3479

Rudebeck, J. F.......... 5504

Rudebeck, P. E.......... 4701

Rudelius, J. D.......... 3943

Rudgerus, J. P:i......... 623

Rudholm, F. A.......... 3875

Rudholm, S............. 2387

Rudin, B. B. S.......... 5568

Rudin, C. J............. 7394

Rudin, C. O............. 5162

Rudin, E. D. Z......... 6856

Rudin, E. G. V. N......... 5847

Rudin, E. V............. 4671

Rudling, E. G.......... 6375

Rudling, T. G.......... 6749

Rudman, A. J:æ......... 931

Rulander, N............. 3914

Rulander, N. M.......... 2943

Rulin, C................... 2390

Rulin, H................... 1779

Runberg, A............. 3575

Runberg, J................ 2634

Runberg, P................ 2441

Runberger, P............. 4500

Rundberg, O............. 3161

Rundeberg, C. O....... 4873

Rundeberg, F. O....... 4110

Rundeberg, P.......... 4038

Rundgren, G. E. V. ... 6469

Rundlund, C. A............ 6367

Rundstedt, S............. 3242

Runéer, J................ 1886

Runell, S. Y. L....... 6584

Runer—Runéer ......... 1886

Rungren, G............. 4543

Runnell, L................ 5248

Runzæus—Törnsköld........... 180

Rusén, E. V............. 6916

Rusén, K. G............. 6761

Rybæck, N................ 4466

Ryberg, C. F............. 5371

Ryberg, C. G............. 4894

Ryberg. M................ 2985

Rydbeck, E............. 2932

Rydbeck, O............. 1845

Rydbcek, P. ............ 4014

Rydberg, C................ 2553

Rydberg, C. J.......... 6609

Rydberg —Cronflycht........ 1364

Rydberg, J................ 1583

Rydberg, J. M.......... 2425

Rydberg, K. A. S....... 7243

Rydberg—Langelius ........ 2424

Rydberg, L. T:i......... 1363

Rydberg—Rydberger........ 3737

Rydberger, C. J....... 5256

Rydberger, M.......... 3737

Rydbom, L................ 2278

Rydbom, P. V.......... 5014

Rydeen, A. J........... 1757

Rydelius, A. (1763) ... 3183

Rydelius, A. (1776) ... 3488

Rydelius, A. A:æ ...... 416

Rydelius, A. A:i......... 1070

Rydelius, A. J:is ...... 1314

Rydelius, A. M:i ........... 836

Rydelius, D. A:i......... 1034

Rydelius, D. I:is......... 791

Rydelius, D. M:i ........... 609

Rydelius—Ehrenstedt....... 802

Rydelius, H. A.......... 2751

Rydelius, I................ 1590

Rydelius, I. A:æ (1629)...... 237

Rydelius, I. A:i (1683)...... 1155

Rydelius, I. I:is......... 1167

Rydelius, J. I:is......... 790

Rydelius, J. J:is......... 1176

Rydelius, J. M:i......... 642

Rydelius, L. F.......... 5449

Rydelius, M............. 4066

Rydelius, M. C:i........ 624

Rydelius, M. J:is ...... 1415

Rydelius, N. I:is........ 1119

Rydelius, P. M:i......... 608

Rydelius—Rydstedt ....... 1625

Rydelius, S. Cri......... 748

Rydelius, T. M:i......... 835

Rydell, G. A............. 4435

Rydell, S. J. K............ 5828, T

Rydén, C. P............. 7274

Rydgren, C. P.......... 4053

Rydhammar, A. E......... 6121

Ryding, E. J:is ......... 1423

Ryding, J................ 2173

Rydman, D................ 1928

Rydman, G. J............... 6439

Rydman, J................ 2226

Rydmark, A............. 2489

Rydorff, J. O............. 3860

Rydstedt, G............. 1890

Rydstedt, N............. 1625

Rydsten, S................ 2783

Rydstrand, P............. 2426

Rydström, J. B.......... 6850

Rydström, G. V............ 5337

Rydvall, C................ 4709

Rylander, A............. 3118

Rylander, J. A.......... 6809

Rylander, J. F.......... 5340

Rylander, O............. 2608

Rylander, S. O.......... 6939

Rylén, J................... 4753

Rymonius, B. A:æ........... 589

Rymonius, B N:i ........... 1170

Rymonius, E. A:æ.............. 543

Rymonius, N. B:i ............ 479

Rymonius, N. N:i.......... 1404

Rymonius—Normolander............... 108

Rymonius, P. A:æ............... 524

Rymonius, P. N:i ........... 1067

Rymonius, S. N:i ........... 1476

Rytzén, S................ 3516

Rålamb, C. G.............. 5078

Råström—Erlandz........... 3962

Rääf, L. F................ 4196

Rääf, R. A............... 4162

Rääf, R. L................ 6131

Rääf, S. H................ 4243

Röding, J................ 2609

Röding, J. P:i............ 1127

Röhman, C. V............... 5692

Röhman, H. T............... 5704

Röhman, J. V............... 5498

v. Röök, G................ 3745

[ 756 ]v. Röök—von Block, F. A. E.............. 5929


Sæbyensis, A. J:is........... 27

Sæbyensis, P. C:i ...... 2381

Sahlin, E. R............. 6914

Sahlin, L. F. S:son ... 7194

Sahlin, S................... 2700

Sahlström, J. F.......... 5023

Salander, E. I:is......... 1412

Salander, J................ 2790

Salander, J. A. A....... 5177

Salander, O............. 3014

Saliander—Salander........ 1412

Sallberg, A............... 3698

Sallberg, A. F......... 4991

Sallberg, C. A.......... 4989

Sallberg, G. M.......... 4990

Sallberg, S........... 3049

Samsonius, E............. 1810

Samsonius, M.......... 1650

Samsonius, J............. 1652

Samuelsson, K. O....... 6400

Samuelsson, K. O. V...... 7261

Samuelsson, S............ 1918

Sandahl, D................ 1755

Sandahl, D. M.......... 5519

Sandahl, J. G....... 5000, T

Sandberg, A. (1716)........ 1853, T

Sandberg, A. (1876) ........ 6692

Sandberg, C. A. J........... 5712

Sandberg—Dryselius.......... 2532

Sandberg, G. V.......... 5782

Sandberg, H. E. O. ... 6259

Sandberg, K. S.......... 6418

Sandberg, N. J.......... 6769

Sandbergh, C. A.......... 6101

Sandelin, L............. 3779

Sandelius, G. M:i ...... 334

Sandelius, H. P:i ...... 1341

Sandelius, J.......... 2194, T

Sandelius, J. H:i ...... 6

Sandell, A................ 6321

Sandes, A. D............. 4383

Sandin, L. F............. 5919

Sandorf, C. M.......... 7407

Sandqvist, J. F. G. A....... 6705

Sandström, C. I............. 5688

Sandström, J............. 3128

Sandström—Sandes ........ 4383

Santesson, K. O. B....... 6336

Sarnau, J. J............. 4871

Sartling, J. N:i ......... 929

Sax, P. A:æ............... 764

Saxon, J................... 2846

Saxonius, N............. 1736

Saxonius—Saxon .......... 2846

v. Schantz, C. E....... 3552

v. Schantz, J. F....... 3551

Scharén, C................ 5478

Scharin, C. G.......... 3817

Scharff, I. O............. 3619

Scharp, A. Z:is ......... 938

Schedælius, S. B:i........ 820

Schedeviensis—Netzelius ............ 757

Scheibe, C................ 1649

Scheibe, H. V:i......... 845

Scheibe, J. V:i ......... 590

Scheibe, L. V:i ......... 1292

Scheibe, V. V:i ......... 795

v. Scheiding, C.......... 351

v. Scheiding, O.......... 352

Schekta, B. H:i......... 494

Schelin, A. G............ 3712

Schelin, G................ 2859

Schenander, B.......... 2075

Schenberg, A. J......... 3617, T

Schenberg, D. J:is...... 966

Schenberg, E............. 2493

Schenberg, E. A......... 3562

Schenberg, J. P:i ....... 1190

Schenberg, J. U.......--- 3493

Schenberg, N............. 2891

Schenberg, P............. 1942

Schenberg, S............. 1995

Schenberg, S. T....... 3666

Schenbom, C. G....... 2991

Schenbom, H............. 2992

Schenbom, S. J:æ......... 1354

af Schenbom, B........... 2990

Schenbolm, J. A.......... 5511

Schening, A. O:i ...... 276

Schening, B. H:i ...... 1115, T

Schening, J. E:i (1646)...... 475

Schening, J. E:i (1675)....... 987

Schening, J. J:æ ...... 541

Schening, L. E:i ...... 612

Schening, L. J:æ ...... 1088

Schening, P. J:æ ...... 1091

Schening, S. E:i......... 875

Schenius—Schening........ 541

Schenling, J............. 2791

Schenling, P. (1788) ..... 2394

Schenling, P. (1767) ... 3274

Schenmark, L............. 1846

Schenström, D.......... 2184

Schenström, J. G....... 4998

Schenström, S. J:is ... 993

Scherblom, J. G....... 5284

Scherini, P. H.......... 5469

Scherini, P. L.......... 3998

Scherinus, J. N:i ...... 1267

Scherlin, G................ 1727

Scherling, J. L........... 3192

Scherling, O............. 3276

Scherman, J. F.......... 3769

Schermanson, J.......... 4473

Schernander, J.......... 2181

Scherstén, C. F.......... 6841

Scherstrand, B......... 3124

Scherstrand, C. F....... 3511

Scherström—Lagerbaum........ 3240

Schevelius, J. S:i ...... 1083

Schierman. H. H. I......... 5106

Schierström, J............. 2457

Schildt, B. A. R. L........ 5309

Schillberg, O. F........... 6037

Schillgren, E.............. 2743

Schillgren, L.............. 2777

Schillgren, N.............. 1828

Schilling, H. H:i .......... 65

Schjörlin, A. H............. 4523

Schlimtzel—Schlintzelius ... 380

Schlintzelius, J. L:i ....... 380

Schmidt, A. N................ 5133

Schmidt, C. N................ 6122

Schmidt, E. L................ 6393

Schmidt, N................... 5148

Schmidt, S................... 1607

Schmiterlöw, G. A............ 4422

Schneider, B. P. F. V........ 4636

Schneider, J. P.............. 3594

Schollin, C. J............... 4151

Schollin J................... 3056

Schomerus, E. N:i............ 384

Schonberg, A. O:i............ 963

Schonberg, D................. 2302

Schonberg, J. J:is .......... 920

Schonbergius, P. L:i......... 330

Schorelius, A. S:is.......... 713

Schorelius, D. H:i........... 1427

Schorelius, F. H:i........... 1380

Schorelius, L. H:i........... 1159

Schorelius, M. H:i........... 1260

Schoug, A.................... 3015

Schoug, C. A. R.............. 7130

Schoultze, J. P.............. 4510

Schreiber, J. G.............. 7167

Schröder, C. A............... 4702

Schröder, S. J............... 2484

Schubert, A. J............... 5655

Schubert, L. J................ 5955

Schubert, R. C................ 5887

Schultz, A. F................. 7066

Schultz, C.................... 1856

Schultz, C. G. (1806)......... 4304

Schultz, C. G. (1886).......... 7055

Schultz, I. C.................. 3903

Schultz, J. J.................. 1943

Schultz, P. R.................. 5797

Schultz, V. M. E............... 5590

Schvartzhoff, A................ 4064

v. Schwerin, A. H.............. 4642

v. Schwerin, C. G. P........... 5886

v. Schwerin, F. B.............. 3748

v. Schwerin, F. V. A........... 6427

v. Schwerin, J. B.............. 4643

v. Schwerin, P. V.............. 3970

v. Schwerin, V. D. C. J........ 4584

Schylander, H. L:i............. 1326

Schäber—Söderstrand............ 1244

Schöldberg, J. P............... 6149

Schörling, A................... 1766

Schörling, A. L:i ............. 1329

Schörling, E................... 4029

Schörling, J................... 1998

[ 757 ]Schörling, L............. 2185

Schött, C. F. L......... 7213

Schött, C. G. U. ...... 5026

Schött, F. R ............ 5895

Schött, H. G............ 6840

Schött, P. S............. 5728

Schött, T. A. U.......... 7218

Sederblad, C. A. P:son.... 6847

Séele, C. V................ 3568

Sefvelin, B. U............. 5120

Sefvelin, G. V. ........... 4673

Segerhammar, V. A.......... 5928

Segerstedt, A. M............ 6760

Segerstedt, C. A............ 5486

Segerstedt, E. J. ...... 5543

Segerstedt, E. S. A.... 6783

Segerstedt, J. U. ...... 4833

Segerstedt, N. C. J.... 5485

Segerstedt, N. G.......... 4444

Segerstedt, N. G. H........ 7346

Segerstedt, P. S. J.... 6966

Segerstedt. U. J........ 4515

Segersteen, A. J. S.... 7062

Segersteen, A. P....... 4008

Segersteen, D.......... 3972

Segersteen, E. H............ 5495

Segereteen, J. (1712)...... 1741

Segersteen, J. (1756)....... 2989

Segersteen, J. H....... 5227

Segersteen, S. A....... 5389

af Segerström, J. R.... 5265

Segolström, G............. 2292

Seinknecht, A. V....... 3643

Seinknecht, E. ........ 3196

Seinknecht, J........... 3095

Seladius, N. E:i......... 23

Seltzing—Celsing ...... 652

Seminander, L. E:i ... 680

Serlachius, D............. 2252

Serlachius, J............. 2000

Serlachius, P............ 2074

Serzelin, N............... 2886

Seseman, H. J.......... 3464

Setterberg, A............ 3742

Setterblad, L............ 2771

Setterdahl, A. A............ 7187

Setterdahl, J, A....... 6776

Setterdahl, J. P. ..... 3639

Setterdahl, N........... 2467

Setterström, E. J.......... 3938

Seudeiius—Häggblom......... 867

Seulerus, J............... 1988

Seulerus, M............ 1851

Seurling, C. F. ......... 4430

Sevardsson, J.......... 1493

Sevelin, J. N:i ......... 1480

Sevén, J................. 3611

Sevén, J. A. ........... 5019

Sevén, P. C............ 4982

Sevén, P. N. ........... 4793

Sevén, S. J.............. 4695

Sevenius, M. (1701)........ 1520

Sevenius, M. (1721)........ 1973

Sevenius—Sevén............. 3611

Sevenius, S. M:i........... 1343

Sevenius—Severinus......... 1242

Severin, K. H.............. 7140

Severinus, E. B:i.......... 1242

Sevon, C. U................ 5634

Sidelius, M. M:i........... 1485

Sidvall, C. G. A........... 7142

Siegbahn, C. E............. 3374

Siegbahn, C. R............. 4997

Siegbahn, E. C. L.......... 6606

Siegbahn, N. J............. 5101

Siegbahn, S. C............. 5384

Silfverhjelm, G. U. F:son... 3794, T

Silfverling, A. J.is...... 1230

Silfverling. J. (1720) ... 1952

Silfverling, J. (1724) ... 2060

Silfverling, S ............ 2147

Silfversparre, C. A. G.R... 5911

Silfversparre, E.......... 7313

Silfversparre, G. A. ..... 5180

Silfversparre, G. C....... 4985

Silfversparre, O. E. A. J..... 6276

Silfverstolpe, C. F. G........ 5934

Silfverstolpe, D. L........... 4369

Silfverstolpe, F. O........... 4370

Silfverstolpe, J.G............ 4371

Silfverstråle, I. J:is ....... 1121

Silvenis—Silverus............. 2422

Silvenius—Silverus............ 2422

Silverstolpe, D. A. L......... 5537

Silverstolfpe. G. A........... 3878

Silverus, J............... 2422

Silvius, R................ 5143

Simonis, J................ 128

Simonius—Löfgren........... 1386

Simonsson, A............... 1042

Simonsson, J. D............ 6433, T

Sinclair, C. F. A.......... 5396

Sinclair, I. V. M.......... 5395

Sinclair, J. H.............. 5571

Sithelius, S. J:is......... 582

Sivard, F. M.......... 5848, T

Sivers, G.................. 3328

Sivers, H. J. ........... 2740

Sivers—Liljensparre....... 2957, 3598

v. Sivers, D. R........ 3723

v. Sivers. H. R.......... 3724

Sivert, H. T. ............ 6732

Sjöberg. A. V.......... 6196

Sjöberg, E. M. ......... 2452

Sjöberg, J. V............. 5900

Sjöberg, M.............. 2626

Sjöberg, P. B........... 3216

Sjöberg—Sjöberger ... 3928

Sjöberger, G. F........ 6793

Sjöberger. N............. 3928

Sjödin, C. D........... 5993

Sjödin, F. H. R....... 5870

Sjögreen, C. E.......... 4407

Sjögreen, C. M.............. 5705

Sjögreen, C. M. A........... 4408

Sjögreen, C. T.............. 5561

Sjögreen, C. V.............. 5749

Sjögreen, J. K. E........... 7116

Sjögreen, N. E. K. M........ 7000

Sjögreen, O. A.............. 5906

Sjögreen, O. J.............. 4406

Sjögreen, S. O. A........... 7174

Sjögren, M. G............... 5047

Sjögren, P. D............... 5175

Sjöholm, A. O. A............ 7191

Sjölander, E. A............. 6525

Sjölin, J. J:is............. 2940

Sjöling, E. F............... 6542

Sjöling, K. A............... 6644

Sjöqvist, J. A.............. 6382

Sjöstedt, D................. 2482

Sjöstedt, E. V.............. 6918

Sjöstedt, F................. 5046

Sjöstedt, N. J.............. 4297

Sjöstedt, N. S.............. 2978

Sjöstedt, P................. 2633

Sjösteen, E. F.............. 3088

Sjösteen, J................. 2115

Sjösteen, M................. 3087

Sjösteen, S. I.............. 4031

Sjöstrand, C. F............. 3591

Sjöstrand, H. G............. 6787

Sjöstrand, J. A............. 6119

Sjöstrand, O. L............. 7341

Sjöström, D................. 3186

Sjöström, O. V.............. 4853

Skederus, A. S:is........... 208

Skog, J. L.................. 7406

Skogberg, J................. 3009

Skonberg—Skånberg........... 6548

Skånberg, E. G. V........... 6548

Slachovius, E. T:i.......... 192

Skunk, J.................... 1926

Slakovius, J. A:æ........... 35

Slakovius, O. A:æ........... 55

Sleincour, J. P. (1735)..... 2413

Sleincour, J. P. (1767)..... 3275

Slitzelius, J............... 1422

Smedberg, P. J. E. ......... 7423

Smedbom, J. (1758).......... 2918

Smedbom, J. (1788).......... 3821

Smitterberg, D. R........... 6230

Smolandus—Haqvini........... 39

Snellman, S. O. V........... 6962

Solberg, L. P:i............. 867

Soldin, L. A................ 5780

Solimontanus, P.M:i.......... 261

Solstadius, J. L:i........... 125

Solvén, L.................... 3846

Solvén, M. G:i............... 1511

Solvenius—Solvén............. 1511, 3846

Sommar, K. A. R.............. 7301

Sommelius, D................. 1611

Sommelius, J................. 1643

Sommelius, J. D.............. 3674

[ 758 ]Sommelius, M. M:i............ 1327

Sommelius, M. N:i............. 784

Sondén, A. F............. 5005

Sondén, A. F. M .......... 6048

Sondén, A. H. E........... 5880

Sondén, C. F. A........... 4596

Sondén, C, J.............. 6508

Sondén, C. M.............. 6206

Sondén, C. U.............. 4879

Sondén, F. V............. 6463

Sondén, J. A............. 3578

Sondén, P. A............. 4880

Sondén, P. H. S.......... 6553

Sondén, K. D............. 4519

Sondenius, S.............. 2127

Sotberg—af Sotberg........ 2670

af Sotberg, E. G............ 2670, T

Spaak, C. C:i............ 1409

Spaak, C. J.............. 4155

Spak, J.................... 2134

Spak, P. C................ 4169

Speldencreutz, A. J....... 4070

Spalding, Abel ........... 1546

Spelding, Anton.......... 1549

Spalding, A. J:i......... 1036

Spalding, H.............. 1547

Spalding, P............... 1548

Sparf. J. M............. 1989

Sparre, C. G............. 6827

Sparre, C. G. K. E:son.... 5905

Sparschuch, E........... 1795

Sparschuch, H.......... 3081

Sparschuch, J........... 1869

Sparscuch, L............ 2974

Speet, J. H:i ............ 1513

Speet, J. P:i ............ 694

Spens, A. V. G.......... 6071

Spens, C. V ............ 7202

Spena, H. M............. 6880

Spens, J. V.............. 6777

Spiring, C................ 1897

Spiring, J................ 1811

Spiring, L................ 1896

Spongenberg—Bornelius......... 1889

Spongenberg, J. H:i........... 1218

Sporander, E. P:i ............ 246

Sporenius, G. P:i ............ 463

Sporrong, C. G................ 5056

Spångberg, B. A............... 7093

Staaf, A, P:i ........... 1381

Staaf, D, P:i ............ 1029

Staal, A. V................ 4307

Stackelberg, A. R. L....... 6152

Stagnell, J. J............. 3434

Stagnér, S. A:æ............ 1417

Stahre, V................... 6884

Stangenberg, K. J............ 7177

Stapelmohr, H. V............. 2873

Stapelmohr, J. A............. 2214

Stapelmohr, M ................ 2111

Stapelmohr—v. Stapelmohr.......... 2112

v. Stapelmohr, A. A............... 6466

v. Stapelmohr, C. L................ 2112

v. Stapelmohr. C. H............... 6017

v. Stapelmohr, C. V............... 3309

v. Stapelmohr, G. H................ 6075

v. Stapelmohr, K. I................ 6376

v. Stapelmohr, S. G. A:son......... Bil.

Starbäck, K........................ 6934, T

Stare, A.................... 2836

Stark. H. G. G............. 7370

Stark, J................... 2108

Starnell, A................ 2220

Starnell, J................ 3243

Stéen. C. J............... 3539

Stéen. E................... 5076

Stehen—Sten................ 472, 473, 474, 535

Steinert, J................ 3284

Steinhausen, J............. 1571

Steinnordh, J. H. V......... 5210

Stén, G. I:i............... 535

Stén, Sam. I:i............ 473

Stén, Steph. I.i ......... 472

Stén, Sv. I:i............... 474

Stenberg, A................ 3263

Stenberg, E. G............ 6767

Stenbock, R. B. E........ 7280

Stenbock, V. K. M. B....... 7349

Stenbom. U. H............ 2956

Stenborg, S. G............ 4534

Stenborg. Z............... 2742

Stendahl. A. G........... 6510

Stendahl, N............... 3777

Stenelius—Stenborg ........ 2742

Stenhammar, A.............. 2722, T

Stenhammar, Carl.............. 4149

Stenhammar, Chr.(1801)....... 4150

Stenhammar, Chr.(1891)....... 7224

Stenhammar, C. M. A.......... 5416

Stenhammar, E H. T........... 6941

Stenhammar, J.............. 3703

Stenhammar, J. A............ 4292

Stenhammar, J. C. V.......... 5844

Stenhammar, M............... 3702

Stenhammar, N. (1715)......... 1808

Stenhammar, N. (1788)......... 3701

Stenhammar, N. N:i............ 1358

Stenhammar, O. F.............. 5851

Stenhammar, P................. 2924

Stenhammar, P. A.............. 5387

Stenhammar, P. F.............. 3856

Stenholm, C. M.............. 4866

Stenius, D. S............... 4193

Stemun, J. A. S............ 4156

Stenmark, F................ 6566

Stenmark, K. A........... 5554

Stenstrand. P............ 3058

Stenvall, J............... 2377

Stephani, J............... 257

Stephani, L............. 40

Stephansson, S.......... 4433

Steuchman, R. J:æ........ 631

Steuckman, G. K:i...... 1112

Steuckman, R. R:i...... 1109

Sthare, C. J.............. 3645

Sthare, C. M............. 2721

Sthrand, J. E ............ 5052

Stigell, C. H............. 3600

Stijgh. E. J:is............ 507

Stijgh. J. J:æ.......... 29

Stijgh, J:is............. 417

Stijgh. O. J:æ............ 32

Stijgh. P. J:is............ 459

Stihlberg. J. P:i........ 1500

Stihlberg, P.............. 2352

Stjerna, A............. 2665, T

Stjernberg, N. F........ 7203

Stjerncrona, D. E....... 5520

Stjernecreutz, Z....... 3005

Stjernhoff, G. J:is...... 568

Stjernspetz, G. A....... 4629

Stjernstedt. A. V....... 5206

Stjernstedt—Finke......... 1307

Stjernetedt, V. C......... 5948

Stjernsvärd, C. G......... 7398

Stockengren, J. J:i ..... 1374

Stockeneström, J. A..... 2920

Stolpe, K. H............. 6110

Storck, E ............... 1564

Storck, J................... 3363

Strand, A................ 1679

Strand, A. P............. 4387

Strand, E................ 1680

Strand, G. A:æ ........ 887

Strand. H. G............ 2544

Strand. S. N:i............ 616

Strandberg, A............- 4180

Strandberg, J. A:son...... 3000

Strandberg, P. J:is ...... 1370

Strandberg, Z............ 2229

Strandbom, J.............. 1855

Strandelius, J. M:i....... 547

Strandell, N. N:i ........ 719

Strandell—Strand ........ 616

Strenov, A. J............. 4104

Strokirch, J. D......... 3636

Stråhle, N. E. H........ 6724

Ströjer, M................ 2393

Ströjner, P................ 3401

Ström, C. H.............. 5114

Ström, G. E............. 4881

Ström, O. U.............. 4047

Strömbeck, C. G.......... 4722

Strömberg, K. A.......... 6792

Strömberg—Strömberger.............. 3456

Strömberg—Strömborg.......... 3932

Strömberger, S. T....... 3456

Strömbom, A............. 1990

Strömbom, C. A.......... 3700

Strömbom, P. H. (1752)........ 2882

Strömbom, P. H.(1780)......... 3596

Strömborg, D............ 3932

Strömdahl, S, S:is...... 1078

Strömers, H. E......... 3765

[ 759 ]Strömersten, A.......... 3815

Strömersten, J. I....... 4589

Strömert, L............. 6636

Strömert, P. C.......... 4105

Strömfelt, O. H:son ... 6826

Strömfelt, C. U. V. ... 6044

Strömfelt, F. K. H. ... 5801

Strömfelt, H. F. G. ... 6763

Strömfelt, H. F. H..... 3973, T

Strömmenberg, A. G...... 4303

Strömmerstedt, S....... 2890

Strömvall, F. G.......... 5552

Strömvall, J............. 3872

Stuart, A................... 4952

Sturlin, H.............. 2490

Sturlin, C. H............. 3506

Sturnegk, E. G.......... 3888

Sturnegk, G. A.......... 4725

Stylin, P. A............. 5350

Stylin, P. A. B.......... 6509

Styrbohm, B. E:i ...... 902

Styrelius, C............. 2969

Styrell, C................ 3876

Styrenius, E............. 2055

Styrenius, E. E:i ...... 478

Styrenius, J. E:i......... 1221

Styrländer, A. V....... 6656

Styrman, B. I:i ......... 312

Ståhl, A. J:is............ 1261

Ståhl, H................... 1802

Ståhl, J................... 1803

Ståhl, M. J:is............ 1262

Ståhl, S. J:is ............ 1263

Ståhl, Z. J:is ............ 1106

Ståhlbom, J............. 3894

Ståhle, A................... 1767

Ståhle, D................... 1537

Ståhle, J................... 2862

Ståhle, L................... 1538

Ståhle, S. P:i ............ 838

Stål, C. A................ 6124

Stålberg, K. G.......... 7021

Stålhös, C. E............. 5799

Stånggren, G. E. M.... 6568

Stånggren, G. V....... 4797

Stötsberg, J. A.......... 7063

Suber, H. J............. 6665

Suber, T. I................ 5679

Sudercopensis—Bjugg.......... 30

Sudercopensis—Danielis...... 345

Sudercopensis, D. L:i........ 38

Sudercopensis, G. L:i........ 11

Sudercopensis, J. B:i........ 614

Sudercopensis, J. P:i........ 704

Sudercopensis—Petri.......... 170

Sudercopensis, P. D:is....... 476

Sundberg, C. M.......... 4924

Sundberg, C. V.......... 6943

Sundberg, J. C.......... 4723

Sundberg, P............. 3845

Sundberg, P. L.......... 2658

Sundberg, S. A.......... 6340

Sundbergh, P. G....... 5875

Sundblad, K. E.......... 6246

Sundelin, F............. 3335

Sundelin, J................ 2660

Sundelin, M............. 2341

Sundelin, M. J.......... 5098

Sundelin, O. J.......... 3547

Sundelius, C. E.......... 3787

Sundelius, C. H....... 4919

Sundelius, D............. 3344

Sundelius, E............. 3096

Sundelius, H. O....... 3767

Sundell, C. R............. 6675

Sundeman, F. O....... 4223

Sundén, A. G.......... 6721

Sundevall, A............. 3277

Sundevall, J............. 3803

Sundevall, J. O.......... 4079

Sundevall, M............. 3614

Sundhammar, G. F. ... 6527

Sundin, K. A............. 7270

Sundius, M. P:i......... 492

Sundius—Vikman...... 731, 760, 823

Sundman, J. F.......... 5487

Sundquist, E. A....... 6780

Sundström, C. H....... 5516

Sundström, C, P....... 4429

Sundström, J. P....... 5131

Sundström, K.......... 6534

Sundström, K. O....... 7430

Sundström, P............. 4190

Sundvall, A. E.......... 6757

Sundvall, E. A.......... 2090

Sundvall, I................ 2336

Sundvall—Sundevall......... 3277, 3614

Suneson, C. A.......... 4619

Suneson, F. A.......... 5116

Suneson, S. O.......... 5068

Sunonis, O................ 255

Sunonis, S................ 551

Sunonius—Sunonis ......... 255

Svahn, C................... 2290

Svahn, J. H:i............ 1310

Svahn, L................... 2201

Svalander, O. A....... 5107

Svalander, J. G....... 5285

Svalin, S................... 2106

Svan, M. N:i ............ 850

Svanberg, A. V.......... 6473

Svanberg, G............. 4794

Svanberg, N. I. E. V....... 6021

Svanberg, P. F. G. C....... 5976

Svanelius, C. J............. 4295

Svangren, C. J:son ... 3290

Svanhals, C. A.......... 2383

Svanhals, E. N:i ...... 1144

Svanhals, G. A.......... 2469

Svanhals—Gyllensvaan..... 2470

Svanhals, H............. 2468

Svanhals, I. N:i......... 1161

Svanhals, J. N:i......... 1342

Svanhals, L. N:i......... 759

Svanstedt, J............. 3625

Svanström, J. M....... 3383

Svanström, J. A....... 7178

Svart, E. A:æ............ 567

Svartling, A............. 6905

Svartling, A. E.......... 5941

Svartling, A. F.......... 6529

Svartling, C. J.......... 4699

Svartling, J. A.......... 6969

Svartling, J. F.......... 4912

Svartling, K............. 6157

Svartling, N. G.......... 4513

Svartling, P............. 5613

Svartling, P. A. M. ... 6813

Svartling, P. J.......... Bil.

Svartling, V............. 6494

Svartz, C. A. P.......... 4640

Svartz, C. G............. 3450

Svartz, C. J. (1810) ... 4396

Svartz, C. J. (1812) ... 4521

Svartz, C. J. G.......... 6762

Svartz, D................... 3537

Svartz, E................... 4096

Svartz, E. I............. 4578

Svartz, G................ 7251

Svartz, J. (1775)......... 3460

Svartz, J. (1799)......... 4097

Svartz, J. (1863)......... 6254

Svartz, J. E. (1778)...... 3545

Svartz, J. E. (1831)...... 5304

Svartz, J. F............. 4395

Svartz, J. G............. 5305

Svartz, J. M............. 5827

Svartz, M................ 1693

Svartz, O. C............. 4301

Svartz, O. P............. 3544

Svartz, P. J............ 3435

Svartz, P. J. J.......... 6772

Svartz, P. R............. 5769

Svebilius—Adlerberg...... 977, 978

Svedéer, J. F............. 4399

Svederus, M. P:i ...... 968

Svegerejus—Sveiræus....... 242

Sveineus, C. S:i......... 242

Svenerz, C. J............ 5597

Svenerz, K. J.......... 6610

Svenonis, A............. 272

Svenonis, E............. 678

Svenonis, G............. 1252

Svenonis, J ............ 265

Svenonius, J............. 2555

Svensén, R. E. L....... 6632

Svenson, C. H.......... 6455

Svenson, F. H.......... 7049

Svensson—Almén ...... 5091

Svensson, A. V.......... 6874

Svensson, C. A. I....... 6012

Svensson, C. E. V. ... 6318

Svensson, C. R.......... 5594

Svensson—Elmers...... 6978

Svensson, I................ 2788

Svensson, I. A.......... 4118

[ 760 ]Svensson Metzenius—Metzén............ 1994

Svensson, L. E. F........... 5780

Svensson, M................. 1635

Svensson—Nordfeldt.......... 7113

Svensson, S. J.............. 3432

Svensson—Svenonius.......... 2555

Svärd, S. G................. 6727

Sydeli us, A. P:i........... 1393

v. Sydow, A. E.............. 4374

v. Sydow, S. L.............. 4719

Sylvén, A. V................ 7296

Sylvenius, B................ 3079

Sylvenius, J................ 2153

Svlvius, O. S:is ............ 772

Synnerdahl, A............... 7279

Säfberg, P................. 2863

Säfström—Säfvenblad......... 2586

Säfvenblad, C. F............ 3582

Säfvenblad, S.............. 2586

Säfvendahl—Säfvenblad..... 2586

Sällroth, A. N:i ......... 1506

Sällroth, P................ 2282

Särling, S. N:i............ 927

Särnstedt, K. A........... 7295

Särtling—Sartling ......... 929

Sätherman—Zetterman........ 909

Sääf, A................... 3100

Sääf, M................... 3499

Sääf, S...................... 5682

Söderberg—Cederborg.......... 2802

Söderberg, C. C.......... 5038

Söderberg, L. J.......... 5985

Söderbergh, P. G......... 4854

Södergren, C. F.......... 3445

Södergren, M. J:is......... 1504

Söderholm, J. O............ 5367

Söderkind—Vernsteen........ 1134

Söderling, N. D:is.......... 803

Söderman, D................ 2870

Söderpalm, J. P............ 4962

Söderquist, G. A........... 6555

Söderstéen, H. F........... 7008

Söderstéen, M. S........... 2024

Söderstéen, N. M:i.......... 1320

Söderstrand, A. N:i ........ 1501

Söderstrand, M.............. 1244

Söderstrand, N.............. 1933

Söderstrand, S.............. 2280

Söderström, A............... 4507

Söderström, C. A. O......... 5291

Söderström, C. G............ 4191

Söderström, M. O:i ......... 1200

Söderström, P. A............. 472

Söderström, P. J............ 5225

Söderström—Söderpalm........ 4962

Södervall, L................ 2168

Södervall, N................ 4561

Sönnerberg, J............... 2151

Sörbin, C. H............. 6965

Sörling, J................ 2218

Sörling, J. P:i............ 1420

Sörling, P................ 2119


Taijard, A. S:is.............. 1089

Talén, A...................... 3314

Talén, D...................... 3082

Talén, N. G.................. 3616

Talén, P..................... 1872

Talenus, N. P:i ............ 964

Talsenius, J................. 1524

Tartorius, C. C:i............ 403

Tartorius, G. C:i .......... 592

Taube von Block, E. R. M...... 5830

Tauvon, A................... 4806

Tauvon, I................... 4688

Tauvon, O. A................ 4838

Taxbergius—Beronius....... 562, 563

Tellbom, J. P. E.......... 4750

Tellenius—Tilén............ 1772

Temolin, J. J:æ............ 922

Tempteus, C. L:i .......... 64

Tempelman, C. G.......... 3180

Tempelman, O. G:i ........ 1416

Tempelman, O. P:son....... 3055

Tempelman, O. S........... 3187

Tempelman, P.............. 4054

Tempelman, S.............. 2295

Tempelman, V. P. G......... 5563

Templin—Temolin............ 922

Tengvall, E. J.......... 7190

Tengvall, K. E.......... 7107

Tengvall, O. F.......... 7095

Ternander, A. C:i ...... 889

Ternell, C. F............. 2889

Tersmeden, V. F.............. 4714

Teufer, S. N:i............ 1175

Tham, C. V. A.......... 4941

Tham, G. S............. 4574

Tham, P. V. S.......... 6298

Tham, S................... 4940

Tham, S. M............. 5192

Tharsell, C. G.......... 4996

Tharsell, J. C.......... 4755

Tharsell, P. B.......... 3599

Theander, F. E.......... 6063

Thegner, O. A:i......... 411

Thegnerus—Thegner........ 411

Theman, N................ 2585

Theodori, E............. 665

Theodori—Thoresson....... 670

Theufferus—Teufer ......... 1175

Thil, J. P................ 2914

Thollander, F............. 2867

Thollander, F. A....... 4958

Thollander, G. F....... 6530

Thollander, G. V....... 6003

Thollander, H. A....... 6221

Thollander, J. A......... 5154

Thollander, P............. 4035

Thollander, S. E............ 384

Thollander, S............. 1685

Thollander, U. F....... 5218

Thomæ, G................ 281

Thordsson—Lejonram...... 225

Thorell, O. R............ 6049

Thoresson, J.................. 670

Thoresson Schenling—Nordenadier ...... 1542

Thoresson—Thöresson........ 1044

Thorling, A. I.......... 7418

Thorstensson, T. L. M....... 7388

Thrysell, G. A. ......... 4887

Thrysell, G. A. M........ 6053

Thuen, D. O:i............ 549

Thulin, J. E. O. J:son...... Bil.

Thun, B................... 2731

Thun, J................... 1605

Thunander—Thuen........... 549

Thunberg, C. A.............. 7030

Thunberg, D. V.............. 6886

Thunman, O. B:i ............ 983

Thunstrand—Curman........... 2464

Thunström, A................ 3011

Thunström, C. C............. 5984

Thunström, J................ 2056

Thurenius, J. J:is.......... 1130

Thöresson, J................ 1044

Thöresson, P................ 1045

Thörnvall, L. A. N.......... 7074

Tidén, J. P................. 3615

Tidén, L.................... 2455

Tidén, P. S:is............. 2456

Tideström, H............... 3173

Tideström, M............... 2325

Tidman, H. A............... 6601

Tidman, L. E............... 6849

Tidstrand, M............... 2140

Tielmogius—Frostenius...... 364

Tigerklou, J. G............ 5217

Tigerschöld, G. V.......... 5228

Tigersköld, C. V........... 4516

Tigerschöld, G. B.......... 4517

Tignell, J................. 4334

Tigner, A.................. 4336

Tigner, J.................. 4827

Tihlander, J............... 3751

Tilén, S................... 1772

Tilenius—Tilén ............ 1006

Tiliander, A. S:is ........ 1661

Tiliander, N............... 1661

Tiliander, P............... 1858

Tiliander, S............... 1807

Tiliander, A............... 3165

Tiliander, P............... 1858

Tillberg, A. F............. 5968

Tillberg, F. H............. 7397

Tillberg, G. L............. 5879

Tillberg, K. H. R.......... 6786

Tillberg, M................ 1669

Tillberg, O. R............. 6189

Tillman, J................. 2403

Tillman, J. M.............. 3301

Tillii, C. U............... 5618

Tilly—Tillii............... 5618

Tilly, U................... 5874

[ 761 ]Tim—Timan ................. 1317

Timan, P. P:i.............. 1317

Tingborg, A. F............. 6612

Tingelius, N. L:i .......... 574

Tingstadius—Ekelöf ........ 2527

Tingstadius, P. S:is ....... 483

Tingstedt—Gröndahl......... 2669

Tingström—Ekeborgh......... 5665

Tingvall, J................ 3880

Tingvall, J. A............. 5369

Tingvall, J. E............. 5215

Tinnerholm, J. (1726)...... 2082

Tinnerholm J. (1728)....... 2138

Tinnerstedt M.............. 3351

Tisell, A. (1860)......... 6089

Tisell, A. (1861)......... 6115

Tisell, A. G............. 3710

Tisell, A. M............. 4936

Tisell, C. B............. 6033

Tisell, C. D. O.......... 4345

Tisell, C. G............. 3287

Tisell, C. H. E.......... 6731

Tisell, C. I............. 7079

Tisell, D. P............. 3393

Tisell, H. A............. 4903

Tisell, N. F............. 4346

Tisell, N. H............. 3288

Tisell, T. C............. 5616

Tjellin, P. A............ 5940

Tjustadius—Tjustius....... 264

Tjustius, J. L:i ......... 624, T

Tjällman, E. P:i......... 1025

Tjällman—Kellman .......... 831

Tjällman, P............... 1641

Toberus, M. E:i........... 171

Tockerstrand, J. (1734).... 2376

Tockerstrand, J. (1775).... 3465

Tockerstrand, J. M. ....... 4658

Togelius, E............... 1859

Togelius, J. A:æ......... 1301

Tolf—Toll ............... 6954

Tolff, C. E................ 5545

Tolff, C. J................ 4418

Toll, C. F................ 6954

Toll, H................... 2556

Tollander—Korpe............ 1534

Tollbom, A................ 2339

Tollbom, B. A:æ ........... 960

Tollén, A................. 6138

Tollén—Vanell ............ 4117

Tollengren, C. F.......... 3977

Tollengren, F............. 4971

Tollengren, H............. 2716

Tollenqvist, J............ 3178

Tollin, C. A............. 6742

Tollin, C. M............. 5450

Tollin, I................... 4916

Tollin, J................... 2797

Tollin, K. P............. 6711

Tollin, M. (1748) ........ 2796

Tollin, M. (1814)......... 4597

Tollin, P. G............. 3694

Tollinus, N:æ............. 641

Tollstadius, E. L:i......... 203

Tollstadius, J. N:i......... 666

Tollstadius, P. N:i......... 699

Tollstadius—Tollsten........ 545

Tollsten, P. P:i ........... 545

Tomtlund, A. V............. 7366

Torenstedt, J. A. (1779).... 3587

Torenstedt, J. A. (1820).... 4848

Torgeri—Theodori............ 665

Torgeri—Thoresson .......... 670

Torgersruud, J............. 6974

Torling, E. M............. 2514

Torling, M................ 1565

Torling, P. ............... 2365

Tornberg, C. J.......... 5087

Tornberg, J. A.......... 5325

Tornborg, J. H.......... 6511

Torndahl, C. G.......... 3278

Tornell, E A. H.......... 7172

Torneer, J. H:son.......... 581

Torner, S................ 3651

Tornerus—Torneer........... 581

Tornevallius, P. I:i ...... 129

Torpadius, A............. 1521

Torpadius, D............. 2220

Torpadius, D. Z:æ.......... 828

Torpadius, E. (1702)...... 1556

Torpadius, E. (1704)..... 1609

Torpadius, G............. 2643

Torpadius, I. Z:æ ....... 701

Torpadius, J. I:s ...... 1438

Torpadius, J. Z:æ......... 587

Torpadius, L. Z:æ......... 785

Torpadius—Padenheim....... 3368

Torpadius, S............. 2296

Torpadius, T. I.......... 2287

Torpadius, Z. D:is......... 1456

Torpensis, M. E:i ........ 489

Torpensis, P. P:i ......... 299

Torselius, J............. 2019

Tranberg, F............. 3146

Tranberg, J............. 2040

Tranér, J. V............. 3946

Treffenhjelm, E. G. ...... 1663

Tremulander, J. J:is....... 109

Trivall, J. (1712) ...... 1760

Trivall, J. (1738) ...... 2476

Trivall, S. ............... 3126

Trivallius, D............. 1756

Trivallius, I............. 1666

Trivallius, J............. 2827

Trivallius, O. I:i......... 943

Trivallius—Trivall......... 1760

v. Troil, G................ 3906

v. Troil, J................ 4095

Trolle, I................... 2315

Trolle, J. (1730)......... 2232

Trolle, J. (1751)......... 2853

Trolle, J. H............. 3830

Trolle, M................... 2919

Trolle, N. F. (1776) ....... 3489

Trolle, N. F. (1807) ....... 4332

Trolle, P................... 2549

Troman, B. O:i ......... 1351

Troman, J. B:i ......... 816

Troman, O. B:i ......... 647

Trozelius, B. L:i......... 1377

Trozelius, C. B.......... 2478

Trozelius, J............. 2304

Trozelius, L............. 2372

Trozelius—Trozell...... 1962

Trozelius—Trozelli..... 4219

Trozell, A................ 1962

Trozelli, J. H. V....... 5770

Trozelli, L. M.......... 4219

Trozelli, P. E............. 5641

de Try, H. P:i ......... 1356

Trybom, A. F.......... 6451

Trybom, A. P.......... 5735

Trybom, J. F............. 6526

Trybom, N................ 3838

Trysén, B. O:i (1680)....... 1103

Trysén, B. O:i (1684)....... 1183

Trysén, J................ 2582

Trysén, M................ 4843

Trysén, O. (1711) ...... 1725

Trysén, O. (1756) ...... 2999

Trysén, P. (1712) ...... 1746

Trysén, P. (1754) ...... 2942

Trysenius, N. O:i ...... 1102

Trysenius—Trysén......... 1103, 1183, 1725, 1746

Träskman, G. G........... 5441

Träskman, J. P........... 5316

Träskman, L. E........... 5633

Träskman, P. E........... 3890

Tunæus—Tuné ............. 3230

Tunander, N. J:æ.......... 513

Tuné, J. C................ 3230

Tunell, P. F............. 6563

Tyllman, C. M.......... 6898

Typæus, L. L:i ......... 739

Typæus, L. N:i ......... 112

Typæus, P. L:i ......... 638

Tyste, J. L:i ........... 204

Tåbyensis—Michaëlis......... 31

Törling, A. M:i ......... 1229

Törling, D................ 1466

Törling, S. M:i ......... 1169

Törnberg, A. G.......... 4494

Törnblom, A. E. T........ 6843

Törnblom, C. J.......... 6564

Törnblom, J. (1794)...... 3963

Törnblom, J. (1838) ..... 5505

Törnbom, C. G............. 4949

Törnbom, J.............. 2763, T

Törnbom, V............. 4864

Törne, I. D:is............ 340

Törne—Törner ............ 341

Törneblad, B. J....... 4182

Törnebom, J............. 2463

Törnebom, J. O.i ......... 769

Törnegren, C. V............. T

Törnell, E. K............. 7037

Törnell, J................ 5092

Törnell, O................ 5127

[ 762 ]Törnelöf, P................ 3502

Törner, A. L:i............ 1188

Törner, B................ 3686

Törner, C................ 3646

Törner, D................ 1579

Törner, F. L:i............ 1189

Törner, G. F............. 5525

Törner, J. (1701)........ 1651, T

Törner, J. (1730) .......... 2205

Törner, J. L:i............ 1309

Törner, J. M............. 4787

Törner, J. P............. 3750

Törner, L................ 2681

Törner, L. L:i............ 1308

Törner, M................ 2028

Törner, P. (1701) ...... 1550

Törner, P. (1730) ...... 2206

Törner, S. (1703) ...... 1580

Törner, S. (1724) ...... 2029

Törner, S. D:is ............. 341

Törner—Torneer ............. 581

Törner—Torner................ 3651

Törner—Törne ................ 340

Törners, M................ 4721

Törnevall, M............. 3038

Törne vall, P. J:is ...... 882

Törnfelt, A............. 5128

Törngren, A. O. O. ... 6255

Törngren, P............. 1295

Törnholm, J............ 2269

Törning, J. J:is......... 600

Törning, P. G.......... 5283

Törnmark, L............. 2267

Törnmark, L. J............. 3418

Törnqvist, A. G.......... 4017

Törnqvist, C............. 4021

Törnqvist, J. P.......... 6356

Törnroth, L............. 2198

Törnroth, L. F.......... 3260

Törnroth, N....................... 2720

Törnsköld, J. P:i .............. 180

Törnsköld, M. P:i ................ 377

Törnsköld, P. A..................... 8

Törnstedt—Borre .................. 1566

Törnstrand, A. J:is .............. 1454

Törnstrand, J...................... 2512

Törnström—Esse ................. 3134

Törnvall, G. F. T.............. 6623


Uddén, J. P......................... 4612

Udelius—Cederling................ 2061

Udelius, J....................... 2016

Udelius, J. O:i ................. 1349

Udelius, M. O:i ................. 1248

Udelius, O...................... 2015

Ugarph, C. A......................... 5456

Ugarph, G. A................... 3948

Ugarph, P. J......................... 5455

Uggla, A. R.......................... 7327

af Ugglas, S. G. M.................... 6458

Uhlin, J..................................... 2632

Uhr, F. M:i............................. 457

Uhr, J. J:æä............................. 755

Uhr, L. M:i........................... 422

Uhr, M. J:æ ......................... 651

Uhr, N. (1723) ................... 2021

Uhr, N. (1725) ..................... 2067

Uhrling, C......................... 1970

Uhrling, P. A.................. 2929

Ulander, J.......................... 6756

Ulauder, M. T..................... 6694

Ulander, P.......................... 5273

Ulander, P. H. L.................. 6873

Ulander, S......................... 3733

Ulff, E. E:i (1645)................... 435

Ulff, E. E:i (1674).................... 957

Ulfsax, L. M......................... 4167

Ulfsparre, G......................... 287

Ulin—Zettervall......................... 2241

Ullbom, J. O:i ......................... 1041

Ullgren, D............................... 3797

Ullman, J. A. K........................ 5914

Ullman, J. M. F....................... 5865

Ullvin, E............................ 3816

Ulrich, A. E....................... 5549

Unell, A.......................... 4327

Ungberg, C. F. ...................... 4783

Unonius, G. E. M. .................. 5267

Urberg, J. M:i ...................... 1150

Utterbaum—Båmi...................... 4154

Utterbeck, A......................... 2661

Utterbom, H......................... 1603

Utterbom, P......................... 3682


v. Wachenfeldt, J. E............ 6800

Wachtmeister, B. G................... 4114

Wachtmeister, C. E,.................. 4113

Wachtmeister, H. M.................. 4255

Vadenius, A......................... 2158

Vaderus, B. J:æ..................... 440

Vadflyckt—Vadgren ................. 2931

Vadgren, C. M................... 2931

Vadman, C. G....................... 3602

Vadmark, P......................... 2084

Vadner, L. A......................... 5591

Vadnerus—Vaderus ..................... 440

Vadsberg, A. M...................... 3520

Vadsberg, J......................... 2850

Vadsberg, J. E......................... 3841

Vadstenensis—Arvidi.................... 259

Vadstenensis—Clementis.................. 24

Vadstenensis—Erici ..................... 21

Vadstenensis—Georgii.................... 82

Vadstenensis, H. I:i.................... 79

Vadstenensis—Ignæus..................... 120, 150, 151

Vadstenensis, J. E:i.................... 687

Vadstenensis, L. P:i.................... 681

Vadstenensis, P. S:is.................... 555

Vadstenensis—Vadz ...................... 462

Vadstenius, E. P:i.................. 800

Vadstenius—Vadstenensis ............... 687

Vadstenius—Vadz...................... 462

Vadström, A......................... 1822

Vadström, G. F................... 3635

Vadström, J......................... 2322

Vadz, N. H:i ....................... 462

Væfver, A............................... 1110

Væners, J. O....................... 4414

Vænerberg, F. G...................... 3873

Vænerberg, J......................... 2271

Vænerberg, M. S. R................... 5718

Væerberg, N............................ 2531

Vænerberg, S. A...................... 3303

Vænerberg, S. G..................... 4468

Væern, C. A......................... 6294

Værnelius, A. B. (1813)............. 4547

Værnelius, A. B.(1858)............... 6046

Værnelius, K. G........................ 7246

Værner—Værnér ........................ 3866

Værnér, J................................ 3866

Værnesson, H. (1753)..................... 2971

Værnesson, H. (1796)..................... 4022

Værnmark, P. K. A......................... Bil.

Vagner, J. J:is ........................ 606

Vagner, L............................... 917

Vagnerus—Vagner....................... 606

Vahlberg, B......................... 3051

Vahlberg, C......................... 3364

Vahlberg, C. J................... 5423

Vahlberg, D......................... 2418

Vahlberg, H. E................... 3398

Vahlberg, J......................... 3172

Vahlberg, J. A................... 5203

Vahlberg, K....................... 2101

Vahlberg, M.......................... 1865

Vahlberg, O. O.................... 7266

Vahlberg, P. F.................... 4739

Vahlbom, A. L.................... 6165

Vahlén, D......................... 2364

Vahlén, E. H. E..................... 6080

Vahlén, J. C. E.................. 5913

Vahlgren, A. M.................. 5300

Vahlgren, C. A................... 6648

Vahlgren, C. F................... 5299

Vahlquist, C. F................... 6733

Vahlström, A......................... 5234

Vahlström, A. F. V.................... 6212

Vahrberg, K. A. P. ................. 6754

Vahrberg, S......................... 5363

Wahren, E. S....................... 7401

Wahrendorff—v. Wahrendorff......... 4230, 4231

v. Wahrendorff, A.................. 4230

v. Wahrendorff, M................... 4231

Valberg, J. J:æ..................... 1226

Valberg, J. J:is................... 1227

Valbom, E. G....................... 2202

Valbom, M. E:i.................... 1432

Valbom, O......................... 2509

Valbom, S. E..................... 2409

Valde, C. E...................... 7006

Valdén, K. A...................... 6931

Valdner, J. T. O.................. 5692

Valdner, T. M.................... 6626

Vallander—Carlström............... 918

Vallander, E. A. E:son........... 7069

Vallander, L..................... 3534

[ 763 ]Vallbeck, A. F.......... 5912

Vallbeck, A. J.......... 3342

Vallbeck, J. A.......... 4698

Vallberg, C............. 6658

Vallberg, C. H.......... 5266

Vallberg, F. U.......... 5826

Vallberg, H............. 2693

Vallberg, M. J.......... 2934

Vallberg, R. J. T....... 5703

Vallberg, S. G.......... 4000

Vallberg—Vallberger... 3933

Vallberg—Vallenberg... 3109

Vallberger, H. J....... 3933

Valldorff. J............. 2047

Valldorff, J. A.......... 3060

Valldorff, J. I.......... 1462

Valléen, J. L:i ......... 1353

Vallén, J. (1740)........ 2539

Vallén, J. (1789)........ 3852

Vallén. J. E............. 5028

Vallenberg, A.......... 3249

Vallenberg, G.............. 4213

Vallenberg, J............. 3179

Vallenberg, J. A. (1826)....... 5093

Vallenberg, J. A. (1846)....... 5702

Vallenberg, J. U............. 4533

Vallenberg, M. (1760)........ 3109

Vallenberg, M. (1790)........ 3857

Vallenberg, M. (1800)........ 4127

Vallenberg, P. A......... 5057

Vallenius, A............. 1658

Vallenius, G............. 1624

Vallenius, I............. 2558

Vallenius, N............. 2981

Vallenius, P. L:i ....... 1352

Vallenius—Valléen ........ 1353

Vallenquist, A.......... 3144

Vallenquist, C. E. G....... 6708

Vallenqvist, C. T....... 5383

Vallenqvist, N.......... 4144

Vallensteen, J. C....... 4493

Vallensteen, J. P....... 3382, T

Vallensteen, N. F....... 4489, T

Vallenstrand, C. U...... 4253

Vallenström, J........... 1711

Vallenström, J. M....... 3818

Valler, N................ 1834

Vallerin, D............... 2610

Vallerin, S................ 1734

Vallerius, H. J:is ...... 849

Vallerius, I. J:is ...... 806

Vallerius, J. H:i ............. 1157

Vallerius, J. J:is (1660)..... 747

Vallerius, J. J:is (1687)..... 1265

Vallerius, N. A:æ ......... 542

Vallerius, N. J:is ......... 571

Vallerius, N. Nri .......... 1164

Vallerquist—Vallenquist...... 3144

Vallerstadius, I. H:i........ 16

Vallerstadius, J. H:i........ 70

Vallerstadius, M. H:i......... 3

Vallerstadius, N. H:i......... 4

Vallerstedt, F. V.......... 5997

Vallerstedt, O............. 4690

Vallgren, P............... 4875

Vallin, J. S:is............ 1093

Vallin, L. A. F............ 6342

Vallin, S................... 1788

Vallin, S. P:i ............ 1080

Vallinder, E. J.......... 7367

Vallinus, C. C:i......... 1156

Vallinus, C. P:i......... 668

Vallinus, M. L:i......... 659

Vailinus, M. P:i......... 872

Vallius, I................ 2139

Vallius, M. O:i ......... 891

Vallius—Rosvail......... 801

Vallman, D............. 2233

Vallman, D. J.......... 4462

Vallman, D. S............. 4415

Vallman, G. K.......... 6647

Vallman, J................ 3411

Vallman, J. H.......... 4416

Vallman, J. H:i......... 1224

Vallner, K. A.......... 6976

Vallors, J................ 1686

Vallström, A............. 3924

Vallström, A. M........... 6373

Vallström, A. P....... 5463

Vallström, J. M....... 5212

Vamalius—Petri......... 137

Vanberg, M............. 3327

Vancke, S. C. A........... 5187

Vanell, A................ 4117

Vangel, A................ 3007

Vangel, I. L:s............ 683

Vangel, I. L:i............ 1278

Vangel, L................ 1999

Vangel, L. I:s ......... 684

Vangel, P. I:is ......... 597

Vangelius, B. I:is...... 657

Vangelius—Gladstrand..... 1076

Vangelius, J. M:i ...... 992

Vangelius, N. M:i...... 1185

Vangelius—Vangel.......... 597, 683, 684

Vannstedt, J............. 5142

Vard, V. S................ 7197

Varelius, G............. 4749

Varelius, J. P:i......... 1239

Varg, M. M:i ............ 1182

Varg, P. M:i ............ 1163

Varling, A. J:æ......... 956

Varling, S................ 2135

Vassenius—Vadstenius....... 681

Vassrin, F. A.......... 5036

Vassrin, F. V.......... 4961

Vassrin, P. A.......... 4613

Vastensson, A.......... 4858

Vastensson, C. J. M....... 6142

Vasteson—Luthander........ 2227

Vatz, C. J................ 5156

Vatz, P. F................ 4968

Vatzell, E. D............. 2481

Wawrinsky, R. A....... 6443

Veckman, C. J. F. ... 7285

Veckman, F............. 5945

Vederström, S.......... 2107

Vefver, J................ 2652

Veidman, L. A:i......... 381

Veilerz, B. E............. 6345

Veilerz, M................ 5033

Vejdling, C. O. F....... 4183

Vejdling, M............. 3294

Vejle, C. M.......... 7109, T

Vekelund—Platin ...... 1101

Vellander, J.......... 2960, T

Vellenius, J. E.......... Bil.

Vellerius, J. B:i......... 538

Venelius, J................ 2051

Venelius, J. J:æ......... 1186

Venelius, O............. 2128

Venmerus, M. S:is...... 301

Vennberg, E. M....... 3574

Vennberg, J. A.......... 3436

Vennberg, S. A....... 3437

Vennberg, T. G.......... 3500

Vennerdahl, V.......... 3093

Vennerdahl, V. A. ... 2025

Vennermark, C. J. S. 5901

Vennerstedt, A.......... 951

Vennerstedt, O.......... 1621

Venström, S............. 3670

Ventilius, A. O:i ...... 415

Ventilius, P. J:is ...... 954

Ventilius, P. O:i ...... 468

Verelius, O. N:i......... 412

Verelius, S. S:i......... 484

Verelius, S. S:is......... 1425

Verling, E................ 2922

Verling, M................ 1707

Verling, N................ 1651

Vernborg, P. J. T. ... 6737

Verndahl—Cederblad........ 2528

Verner, A. F............. 6955

Verner, N. A............. 7376

Vernmark, L. M....... 4570

Vernsteen, J. J:is...... 1134

Veselius, J. I............. 4983

Veslien, A................ 3887

Vesselius, J. N:i (16687)...... 1251, T

Vesselius, J. N:i (1690)....... 1331

Vesselius, N. M:i.............. 715

Vessén, C. G............. 6369

Vessén, C. J............. 5211

Vessén, G................ 4290

Vessén, H. C. V.......... 5404

Vessén, J................ 1981

Vessén, J. A............. 6604

Vessén, J. E............. 4451

Vessén, J. M............. 4136

Vessén, M............... 3132

Vessén, R. A........... 5424

Vessenius—Vessén........ 1981

Vessman, L. F.......... 5074

Vestberg, G............. 3505

Vestberg, J. P.......... 3504

Vestberg, P. O.......... 6516

Vestberg, T............. 2641

[ 764 ]Vestelius, H. P............... 3490

Vestelius, P. B:i............. 1440

Vestelius, P. Z............... 5123

Vestelius—Vestell............. 3529

Vestell, G. J................. 3529

Vestén, A..................... 2274

Vestenhjelm, C................ 1195

Vestenhjelm, T. P:i .......... 877

Vestenius, A. P............... 6334

Vester—Vestenhjelm............. 877

Vesterberg, A................. 3203

Vesterberg, C.................. 1691

Vesterberg, E. J. A........... 5953, T

Vesterberg, F. E. T........... 5512

Vesterberg, G................. 7003

Vesterberg, H. M.............. 4823

Vesterberg, J. J. ............ 5264

Vesterberg, J. U.............. 3423

Vesterberg, L. F.............. 7033

Vesterblad, C. E.............. 6988

Vestercrantz, P............... 3790

Vesterdahl, C. H.............. 4434

Vesterdahl, F................. 2858

Vesterdahl, F. G.............. 4449

Vesterdahl, F. J:is .......... 1413

Vesterdahl, J. C ............. 2857

Vesterdahl, O. V.............. 5989

Vestergren, M................. 5132

Vestergren, N................. 1992

Vesterhoff, P................. 1899

Vesterholm, N................. 4600

Vesterlander, N. P:i........... 194

Vesterlind, P. O............... 4168

Vesterling, A. H. R. O........ 6863

Vesterling, C. U. A........... 4645

Vesterling, J. P.............. 4692

Vesterling, J. R............. 5079

Vesterling, J. V............. 4646

Vesterlosensis—Vesterlander ........ 194

Vesterlund, J. F. F.......... 6403

Vesterlös—Cnattingius........ 517

Vestermark, N............... 1678

Vestermark, P................ 2710

Vesterstrand, A. F........... 2157

Vesterstrand, C............... 2236

Vesterstrand, H. C.......... 3150, T

Vesterstrand, J.............. 3149

Vesterstrand, J. H........... 4364

Vesterstrand, P.............. 4224

Vesterstrand, S. A........... 2156

Vesterstrandh, C. S. H........ 6621

Vesterstråle, N. J:son........ 3613

Vesterström, K. K............. 6490

Vesterström, N............... 2050

Vesterståhl, J. J............. 5864

Vesterståhl, J. L............. 6438

Vestervicensis, J. C:i......... 558

Vestfelt, C. P................. 5353

Vestin, C. A.................. 6105

Vestin, J. P.................. 5315

Vestlind, S................... 2692

Vestling, B. G. V............. 6274

Vestling, C. G:son............ 5118

Vestling, C. H. V............. 7419

Vestling, C. P............... 4967

Vestling, G. O. F............. 6442, T

Vestman, H. J. L....... 6674

Vestman, J............. 4467

Vestman, J. G.......... 6575

Vestman, J. L.......... 5601

Vestman, K. E.......... 6706

Vestman, K. G.......... 7281

Vestman, L. F.......... 4481

Westman, N. T. D........ 6288

Vestman P................ 4585

Vestring, I. V............. 6262

Vestring, G. F............. 4661

Vestring, J. P............ 3407

Vestring, P. C............ 4283

Vetensis—Ljurenius ...... 77

v. Vettberg, G. A. ...... 3492

Vettelius, A............. 1733

Vettelius, S............. 1721

Vetterberg, A. P.......... 3829

Vetterberg, P............. 1876

Vetterblom, C. F....... 3672

Vetterblom, E.......... 2646

Vetterdahl, A............. 1903

Vettergren, C. J....... 5055

Vettergren, K. A....... 7426

Vettergren—Vetterholm....... 1668

Vettergren, V. A.......... 5237

Vetterhall, J. E. V........ 6506

Vetterholm, J. (1708)...... 1668

Vetterholm, J. (1744)....... 2694

Vetterholm, P.......... 5286

Vetterling, A. E:i ...... 1316

Vetterling, D............. 3046

Vetterling, M............. 2288

Vetterling, P. M. T........ 6495

Vetterling, V. J....... 2076

Vetterman, A. J:is ... 1490

Vetterman. C............. 1585

Vetterman, E. N:i...... 780

Vetterman, G. F.......... 1488

Vetterman, J. J:is...... 1489

Vettermark—Vettersten... 1647

Vetterqvist, O.......... 2977

Vettersten, H.......... 1541

Vettersten, J............. 1769

Vettersten, P............. 1647

Vetterstrahl, A. N............. 2673

Vetterstrand—Vetterstrahl ........ 2673

Vetterström, A. J............ 3559

Vetterström, G. A. .......... 2121

Vetterström, G. E. ......... 4086

Vetterström, H. M. ......... 5548

Vettrenius, D............. 1692

Vettrenius, E. J:is ....... 851

Vettrenius, J............. 1602

Vever, I. J:is............ 1346

Vezén, A................... 4605

Vezén, C. M. (1854)........ 5920

Vezén, C. M. (1886) .......... 7058

Vibbeling, H. H:i (1652)...... 604

Vibbeling, H. H:i (1665)....... 839

Vibbeling; J. J:i ............. 953

Vibbelinus—Vibbeling........... 839

Viberg, J. (1768) .......... 3308

Viberg, J.(1812)......... 4506

Viberg, J. E............. 5820

Viberg, L. T............. 6870

Viberg, M................ 3130

Viberni Högvall—Vibjörnson .... 116

Vibjörnson, A. (1680)........ 1116

Vibjörnson, A. (1720)........ 1955, T

Vibjörnson, A. (1765)........ 3255

Vibjörnson, B................ 1817

Vibjörnson, E.......... 2081

Vibjörnson, G.......... 3292

Vibjörnson, J.......... 1954

Vibjörnson, M......... 2309

Vibjörnson, N.......... 3041

Vibjörnson, S.......... 3254

Vibom—Mauritzon......... 3678

Viborgh, C. G.......... 4548

Viborgh, J. G........... 6146, T

Viborgh, N. C. A....... 5978

Vichman, A............. 3084

Vichman, P. J:is ...... 491

Vickbom. C. H. G. J...... 6885

Vickbom, N. O. E......... 7391

Vickman, S. C:i............ 512

Victorin, C. H.......... 5846

Victorin, C. M.......... 3984

Victorin, E. G.......... 3153

Victorin, J. C.......... 3152

Victorin, J. F.......... 5839

Victorin, J. M.......... 7163

Victorin, P. H.......... 4378

Vidbaum—Vidbom.......... 1854

Vidbom, P................ 1854

Videgren, A............. 2950

Videgren, A. C. T....... 5951

Videgren, A. P.......... 4661

Videgren, C. E............ 4669

Videgren, C. F. (1717)... 1877

Videgren, C. F. (1754)... 2949

Videgren, C. L.......... 5835

Videgren, E. (1774) ... 3455

Videgren, E. (1754)...... 4527

Videgren, F............. 4172

Videgren, G............. 4670

Videgren, H. A. T........ 5961

Videgren, J. O.......... 4662

Videgren. J. P.......... 3312

Videgren, J. T.......... 5457

Videgren, N............. 3557

Videgren, O............. 3272

Videgren, P. D.......... 4207

Videgren. P. G.......... 5289

Videgren, P. M. A. ...... 5385

Videgren, T. D. G. ...... 6136

Videlius, E................ 1829

Videlius, K. G.......... 7334

[ 765 ]Videman, J............. 3766

Vidén, A. (1728)......... 2155

Vidén, A. (1766)......... 3273

Vidén, A. (1788)......... 3813

Vidén, A. J............. 5452

Vidén, C................... 4351

Vidén, D.................. 3257

Vidén, D. U............. 4166

Vidén, J................... 3022

Vidén, P.................. 3032

Videnius—Vidén ...... 2155

Viderbäck, A............. 7217

Vidgren, J. F.......... 5197

Vidinghoff, F. O. A.... 6896

Vidlund, S................ 3849

Vidman, J. A.......... 3369

Vidman, S................ 3627

Vidman—Viede......... 3877

Vidmark, A. E..........