Ack! den sälla ewigheten

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ack! den sälla ewigheten
av Okänd författare
Källa: Samling af Äldre och Nyare Andeliga Sånger och Werser. Ny och förbättrad uplaga. Stockholm, 1806. Sång nr 891, under rubriken "Om den Fulländade Församlingen, och det Ewiga Lifwets Härlighet", och som sjungs till samma melodiart (Mel. 161) som enligt Melodie-Registret är densamma som används till psalmen Tacker Herranom, som är ganska blider alternativt Osz Jesu dyra namn, vars melodier nedtecknades av Breitkopf i Leipzig 1784.


1.
Ack! den sälla ewigheten!
Oh hwad glädje är hos Gud!
Englarne i härligheten
Höja glade upp sitt ljud!
Sions klara, ljusa skara
Ljuft på sina harpor spelar,
Lust och glädje der ej felar.

2.
Hör! hwad härlig sång de föra;
Ack, den sköna, rena ton,
Då de sina harpor röra,
Inför Guds och Lammets Thron;
Då hans bröder, som ur nöder
Äro frälste, nederfalla,
Och tilbedja honom alla.