Ack! hörer syndare, hur Lifsens Förste

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ack! hörer syndare, hur Lifsens Förste
av Okänd författare
Ur Sions Sånger 1810. På Wikipedia finns en artikel om Ack! hörer syndare, hur Lifsens Förste.


1.
Ack! hörer syndare, hur Lifsens Förste
Til eder på sit korsz har ropt: mig törster.
2.
Mon' efter edart blod och själa-wåde?
Nej, at j må uti hans blod få nåde.
3.
At j ur sårens öpna helso-brunnar
Må njuta all den nåd, som han er unnar
4.
Nu ropar ock en stor blod-witnens skara,
At ingen mun mer knapt kan tyster wara.
5.
De rop öfwer alt på gator, gränder:
Si! JEsus står med städs utsträckta händer,
6.
Och wil er nu yil sina barn insamla,
At j ej mer i mörkret skolen famla.
7.
At j en gång til bergen ej må ropa:
O fallen dock utöfwer osz tilhopa,
8.
Och skylen osz för Lammets ansigt klara,
hwars röst wi ej ha welat hörsam wara.
9.
Ty låten er i tid med GUD försona,
Han wil för blodet skull er alla skona.
10.
Kom blott som syndare til JEsum kära.
Han wil er hem på sina axlar bära
11.
Ert synda-eländ' skal er ej afskräcka;
Fast mer åhoga i er själ upwäcka,
12.
At falla er Försonare til fota,
Som welat all er syndaskada bota.
13.
Si! domar'n som är hämden öfwerlämnad,
Har alla syndar' nåd och lif tilämnat.
14.
Ho nu en syndar' är, af drafwen mätter,
Ej bjuder til sig sjelf at göra bätter;
15.
Men ligger såsom död för JEsu fötter,
En sådan blir af honom ej utstötter
16.
Och wor' han kall som is, och hård som stenen,
Och had' ej mera lif än torra grenen;
17.
Han blir dock hulpen här, och undfår lifwet
Af den som sig sjelf för osz i döden gifwit.
18.
Si, saligheten har han er förwärfwat,
At j, som barn, hans rike mågen ärfwa.
19.
Han wil er städs wid handen saktlig föra,
Och icke tröttas at ert eländ' höra.
20.
Han wil er på sin nådes-armar bära,
Och wisa er för alla skrymtar ära.
21.
At j, som syndare er låtit finna,
Och nu af längtan efter honom brinna.
22.
Ack! låten er til själa-wännen leda,
Han wil ert hjerta til sit bo bereda.
23.
Han skal er på det kärligaste om-arma,
Hans rätt skal heta: Jag wil mig förbarma.
24.
De som nu se sig an för nakna, toma,
Och som förlorade til JEsum komma,
25.
I andlig fattigdom hans fötter twätta
Med tårar, dem plår han med tröst uprätta.
26.
Så kommer syndare och hyller Sonen,
Nedfaller nu i bön för nåde-thronen.
27.
Ack! flyn til blodet, som för er utrunnit,
Däruti all GUDs barn ha nåde funnit.