Befall i Herrens händer

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Befall i Herrens händer
av Johan Olof Wallin
Diktad 1816 och nr 224 i 1819 års psalmbok. Nr 298 i 1937 års psalmbok och Psalmer för bruk vid krigsmakten 1961. I den sistnämnda med verserna 1—3. På Wikipedia finns en artikel om Befall i Herrens händer..


1.
Befall i Herrens händer
Din möda och din väg,
Och hur sig världen vänder,
Hans ord i hjärtat äg.
Ty intet ord är givet,
Så fast som Herrens ord,
Och ingen gärning blivit,
Som ej i Gud är gjord.

2.
För lycka, bröd och, ära
I denna värld ej strid.
Låt sorgen dig ej tära
För denna korta tid.
Det är till andra strider
Dig Herren kallat har,
Det är för andra tider
Han lönen åt dig spar.

3.
Här gäller det att verka
Hans verk, som dig har sänt,
Och med hans Ande stärka
Det liv hos dig han tänt.
Här gäller det att söka
Först hans rättfärdighet
Och med all id föröka
Hans rikes härlighet.

4.
Så strid med helig iver
Mot mörker, synd och flärd,
Och vet, att segern bliver
I Kristi namn beskärd.
I glädjen och i nöden
Stå fast vid Herrens bud.
Gör väl, gör rätt i döden:
Det övriga gör Gud.

5.
Tro ej han löftet bryter,
Tro ej han från dig flyr,
Då stormen mot dig ryter
Och dundret kring dig gnyr:
Han går på stormens vingar,
Han far på dundrets vagn
Och själva skadan tvingar
Att tjäna dig till gagn.

6.
Var trofast! Natten dagas,
Ren purpras österns rand.
Allt mörker skall förjagas
Utav den Starkes hand,
Som ur sitt tjäll Orion
Och morgonstjärnan för
Och nåden över Sion
I arladaggen strör.

7.
Alltså Guds hjälp förbida
Och räds ej mänskors hot.
Är Herren på din sida,
Ho kan dig stå emot?
Sin kraft han dem förlänar,
Som vandra i hans bud.
Allt till det bästa tjänar
För dem som älska Gud.