Beskrifning öfwer the i Öster-Göthland befintelige städer/Rättelser

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Kap 14
Beskrifning öfwer the i Öster-Göthland befintelige städer, slott, sokne-kyrkor, soknar, säterier, öfwer-officersboställen, jernbruk och prestegårdar, med mera / utgifwen och til trycket befordrad af Carl Fredric Broocman
av Carl Fredric Broocman

Rättelser
Register  →


[ 771 ]

*              *
*
Följande Tryckfel behagade Läsaren rätta.

P. II. p. 83 lin. 11 står: under ringningen, läs, utan ringning. P. 86 lin. 27 står: Ekegren, läs, Ekerén. P. 166. lin. 25 står: Gabriel, läs, Nils. P. 238. lin. 4 står: som them, läs, som Printsarne. P. 345. lin. 9 nämnes Ekenö Skants, hwilken är thensamme, som ock kallas Ettersunde Skants, och omtalas pag. 585. P. 490. lin. 2 och 3 står: Christus på Korsset, läs, Christi Himlafärd.