Bibeln (Åkesons översättning)/Förord till andra upplagan

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Förord till första upplagan
Helge Åkesons bibelöversättning

Förord till andra upplagan
Register över främmande ord  →


FÖRORD TILL ANDRA UPPLAGAN
____________________

Den text, som blivit begagnad till denna upplaga, är den sjuttonde upplagan av av Tischendorf.

Denna andra upplaga skiljer sig på vissa ställen ifrån den första i anseende till de rättelser och ändringar, som blivit vidtagna. T. ex.: Helgedomens (förgård) förkortas till: Helgedomen, med denna anmärkning, att Herren Jesus och alla israeliter, utom helgarna och leviterna, ej fingo, vad helgedomen angår, komma längre än i förgården.

De ord, som äro satta inom [ ] saknas i de äldsta handskrifterna eller anses oäkta.

Angående »Tullnär» må anmärkas, att denna benämning av judarna ansågs lika med syndare, emedan de, varande israeliter, ställt sig i romersk tjänst.

Skåne i februari 1892.
Helge Åkeson.
____________________

Källa[redigera]

Texten är hämtad ur Bibeln, Åkesons översätting, utgiven av Fribaptistförbundets förlag, Tidaholm, tryckt 1977