Bibeln (Fjellstedts förklaringar)/Samuels Böcker

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ruths Bok
Biblia,
Det är All den heliga Skrift
Med Förklaringar
av Peter Fjellstedt

Samuels Böcker
Den första Samuels Bok >>
Den andra Samuels Bok  →


[ band I, 485 ]

Samuels Böcker.

Inledning.

De twå böcker i den Heliga Skrift, som bära Samuels namn, äro till större delen af honom författade, och berättelserna om Israels folk fortsättas sedan i de twå Konungaböckerna. I den gamla Grekiska och den äldsta Latinska öfwersättningen kallas alla dessa fyra böcker Konungaböcker, emedan de alla handla om Juda och Israels konungar. Men emedan de twå första böckerna handla om Saul och David, som blefwo genom konungasmörjelsen af propheten Samuel insatta i detta höga embete, och Samuels lefnadshändelser tillika deruti ingå, så hafwa de blifwit kallade Samuels böcker. Hwad som icke är skrifwet af Samuel sjelf, är tillagdt af de twå propeterna Nathan och Gad, allt under Guds andas särskilda upplysning och ledning. På flera ställen uti Nya Testamentet nämnas personer och händelser, som i de 2:ne Samuels böcker omtalas, såsom Matth. 12: 3, 4. Apg. 2: 29–31; cap. 7: 46; cap. 13: 21, 22. Ebr. 11: 32.

I första Samuels bok omtalas Samuels födelse, barndom och domarekall i Israel, cap. 112, och derefter Sauls regering, cap. 1331. Andra Samuels bok inehåller konung Davids regering och lefnadshändelser. Första Samuels bok omfattar omkring 80 års tid, nemligen 40 års tid under öfwerstepresten Elis och 40 års tid under propheten Samuels och konung Sauls styrelse. Andra Samuels bok omfattar en tidsrymd af omkring 40 år. Men hela denna tid ingår uti domrarnes och konungarnes regeringstider, hwilket i 1 Kon. 6: 1 nogare bestämmes.