Bibeln (Fjellstedts förklaringar)/Summarisk tidstafla

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Salomos Höga Wisa
Biblia,
Det är All den heliga Skrift
Med Förklaringar
av Peter Fjellstedt

Summarisk tidstafla
Hedniska folkens historia  →


[ band II, 313 ]

Summarisk Tidstafla.

Se 2 Mos. 12: 40. 1 Kon. 6: 1.

(I tideräkningen råder ännu owisshet i somliga årtal, derföre äro några årtal olika i olika läroböcker.)
Före Christi
födelse
Syndafloden (efter werldens skapelse år 1656 eller) 2348.
Abrahams kallelse och tåg till Canaans land 1922.
Israels tåg utur Egypten (1 Kon. 6: 1) 1492.
Lagens utgifwande på Sinai 1491.
Förbundets förnyelse efter intåget i Canaans land 1452.
Sauls tillträde till regeringen 1095.
Davids tillträde till regeringen 1055.
Salomos dito 1015.
Rikets delning 975.

Konung Salomo war blott en swag förebild af den himmelske Fridsfursten, den utlofwade Messias, och högre kunde icke riket komma i sitt förebildliga tillstånd; det sönderföll efter Salomos död i twå riken, som med större eller mindre hast skyndade till sin undergång. Juda rike egde bestånd i 387 år efter Salomos död och Israels rike i 253 år. I Israels rike infördes afguderi i Bethel och Dan af den förste konung Jerobeam, ett slags efterapning af den sanne gudstjensten. Derefter tog afguderi i detta rike ännu mer öfwerhand och inträngde äfwen i Juda rike.

Juda rikes konungar.       Israels rikes konungar.
Före Christi
födelse.
Före Christi
födelse.
Rehabeam 975. Jerobeam 975.
Abiam 958.
Asa 955.
Nadab 954.
Baesa 952.
Ella 930.
Simri 930.
Amri 929.
Ahab 918.
Josaphat 914.
Ahasja 897.
Joram 896.
Joram 889.
Ahasja 885.
Athalja 884. Jehu 884.
Joas 878.
Joahas 856.
Joas 840.
Amazia 838.

[ band II, 314 ]

Jerobeam II 825.
Usias 810.
Mellanregering 784.
Sacharjas 773.
Sallum 773.
Menahem 773.
Pekajah 761.
Pekah 759.
Jotham 758.
Ahas 742.
Mellanregering 740
Hosea 731
Hiskias 726.
Rikets förstöring 722.
Manasse 697.
Amon 642.
Josias 641.
Joahas 610.
Jojakim 610.
Jojakin 600.
Zedekias 600.
Rikets förstöring 588.

För hela menniskoslägtets äldsta historia äro Mose böcker den enda säkra källa. Men Bibeln innehåller Guds rikes historia från början till dess fulländning, och werldshistorien har i den Heliga Skrift blott såwida en plats, som den står i sammanhang med Guds rikes utweckling i tiden. I Mose böcker innehålles menniskoslägtets och i synnerhet Guds rikes historia för en tidsrymd af 2550 år. I Josua bok innehålles Guds rikes historia för en tid af 17 år, i Domareboken för en tid af 340 år, i Samuels böcker för omkring 80 år, och i Konungaböckerna och i Krönikeböckerna för 427 år, och i Esra, Nehemia och Esthers bok för 157 år, hwilka tidsrymder dock till den del ingripa i hwarandra.