Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1935 C 27 Samling 10. Jordbruksutskottets memorial nr 3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1935 C 27 Samling 10. Jordbruksutskottets utlåtanden och memorial nr 1-86
av Riksdagen

Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1935 C 27 Samling 10. Jordbruksutskottets memorial nr 3


[ 1 ]
Nr 3.


Ankom till riksdagens kansli den 29 januari 1935 kl. 11 f. m.


Memorial i anledning av remiss från andra kammaren av väckta
motioner angående rätten att tillvarataga skogsbär.


Till jordbruksutskottet hava från andra kammaren remitterats två inom andra kammaren väckta motioner, nr 136 av herr Hansson i Vännäsby och nr 234 av herr Mattsson m. fl., båda angående rätten att tillvarataga skogsbär.

Under erinran, att en med motionen II: 234 likalydande motion I: 100 av herr Holstenson m. fl. av första kammaren remitterats till lagutskott, får utskottet, jämlikt § 7 i gällande reglementariska föreskrifter för riksdagen, hemställa,


att motionerna II: 136 och II: 234 må till andra
kammaren återlämnas.


Stockholm den 29 januari 1935.


På jordbruksutskottets vägnar:


C. J. JOHANSSON.
Vid detta ärendes slutbehandling hava närvarit:

från första kammaren: herrar Sederholm, Carl Eriksson, Gabrielsson, Tjällgren, Granath

och Alfred Andersson; samt

från andra kammaren: herrar Johansson i Uppmälby, Hedlund i Häste, Uddenberg,

Olsson i Rödningsberg. Carlström, Björk i Tryde, Pettersson i Rosta och Persson i Grytterud.