Bliv i Jesus, vill du bära frukt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bliv i Jesus, vill du bära frukt
av Lina Sandell
Första gången i tryck 1885 i "Samlade sånger av Lina Sandell II". Medtagen i Svensk söndagsskolsångbok 1908 som nr 184. I Lova Herren 1988 i stort sett oförändrad så när som på att klarligt i vers 5 bytts ut mot tydligt. I EFS-tillägget 1986 har sista versen strukits och bearbetningar genomförts, särskilt i v. 3 och 4. På danska lyder första raden Bliv i Jesus, vil du bære frugt. På Wikipedia finns en artikel om Bliv i Jesus, vill du bära frukt..


1.
Bliv i Jesus, vill du bära frukt;
grenen kan ej leva skild från stammen.
|: Och blott under herdens vård och tukt
fostras och bevaras späda lammen :|

2.
Bliv i Jesus, där är tryggt, blott där.
Varje annan plats har sina faror.
|: Och när världen ler som fagrast här,
frukta allra mest för hennes snaror :|

3.
Bliv i Jesus, vill du växa till
i de stycken, som din Gud behaga.
|: Bliv i Jesus, om i tron du vill
lära dig var dag ditt kors att taga :|

4.
Bliv i Jesus, vill du hålla ut
modigt, troget, segerrikt i striden.
|: Han med frid bekröner dig till slut
och din mödas dag är snart förliden :|

5.
Bliv i Jesus, lita på hans makt
och hans trofasthet i alla skiften.
|: Att han visst fullbordar vad han sagt,
därom vittnar klarligt hela Skriften :|

6.
Bliv i Jesus — genom stormens brus
skall han leda dig den rätta stigen.
|: Bliv i Jesus, och i Herrens hus
sist du bliva skall evinnerligen :|