Bröder och systrar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bröder och systrar
av Okänd
Här presenterad i en version från Herde-Rösten 1892. I Sions Sånger 1951 var 1:a-raden Bröder och systrar, ack kära Guds vänner. På Wikipedia finns en artikel om Bröder och systrar.


1.
Bröder och systrar och himmelens vänner.
Gån upp till Getsemane med på vår färd!
Låtom oss der så omgjorda våra länder,
Med sanningens gördel och tag' Andens svärd!
2.
Låtom oss nu hafva fötterna skodda
Och gå i strid emot djefvul, kött och värld!
Låtom oss först gå ut till Betlehems krubba,
Sedan upp till Golgata ställes vår färd?
3.
Der få vi kläder, och där finnes rustning
För alla de stridsmän som vilja gå ut
Mot köttet och verlden och alla dess lustar,
Ja, de skola hafva en krona till slut.
4.
Hör hvad som lofvas; hvi är du så rädder?
Sitt ej der och frukta, o kom och gå med!
Jesus sjelf går före och vi få gå efter
Se, det skall ej hafva med oss någon nöd.
5.
Hvad är som hindrar att du icke kommer?
Hindrar dig något af världens tomma fröjd?
Sitt nu icke längre att här dig begrunda,
Se ej tillbaka, kom med till Zions höjd!
6.
Kommen nu vänner, vi vilja då vandra
Uti denna ljufliga kärlekens tvång!
Låtom oss gladligen följa med hvarandra,
Och vandra i kärleken hela vår gång.
7.
Låtom oss gå upp bergen och dricka
Hvar gång vi draga här i striderna ut,
Ty annars så kunna vi snart bli trötta
Om vi icke dricka hvarenda minut.
8.
Han skall snart bjuda oss vara välkomna,
Från Kedernas hyddor och sorgernas dal,
Han skall sjelf aflösa vårt svärd med dess rustning,
Och bjuda oss in i sin himmelska sal.
9.
Lycklig är den som den vägen har funnit,
Och lycklig är den som på vägen fortfar,
Sällare är den som till målet hunnit
Och salig är den som till änden står qvar!