Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/743

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  742
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

743
744  →
Utgiven 1910


[ 173 ]

743.


Min aldra sötaste Broder.

Efter M. K. Broder täckes giöra alt på min räkning, huru skall jag hinna någonsin komma utur skulden, som för uht är hos Min K. Broder så diupt inråkad.

Det tyckes som M. K. Br. intet fått mitt senasta bref, där uti jag skref, at med förra posten afgick förslaget på Rolanders [stipendium] till Kongl. Borgrätten.

[ 174 ]jag tillstår at om jag får Rolander hulpen för insecterne, Kæhler till Paris, och mine Species färdige, at jag bör wara nögd med det jag giort visit i werlden, och sedan wara färdig när upbrott ropas till att flytta här ifrån.

Det är wähl at Dr Wahlbom will wara en trones bekännare och apostel. Han har eloquence och tämmelig wacker insicht, så at han kan giöra det samma.

i dag har ännu intet swar kommit från Archipater, ty går ej förslaget af i dag för Kæhler.

Min K. Broder täcktes wid tillfälle låta mig wetta, om jag förgiätit hemma hos M. Br. mitt rön om Tobaken, med figurerne; skulle så wara, så sänt mig det med Hr Kæhler.

jag hoppas at Cancellairinnan[1] lefwer genom mina förböner; det skulle giöra mig rätt ont om henne, ty både H:ns Excellence och Grewinnan äro så artige herrskap, men non est in medico semper, relevetur ut æger, interdum docta plus [valet] arte malum.[2]

Gud wälsigne M. Br. som kyste Grefw[innans] hand för Kiæhler skull; princeps bo[tanicorum] skall i egen hög person kyssa Eder, så snart han får råka sin Apollo.

Anmäla min reciproque och wördsama respect hos Hr Grefw. och ÖfwerstLeutn. Ekeblad, med des Grefwinna.[3]

jag lefwer och dör

Min Broders
Upsala 1752. lydigste tienare
d. 17 Martti. C. Linnæus. 

Nu lärer snart förslaget till Thuniska afgiöras; kiära afglöm ej Rolander.

Utanskrift som på bref. 738.

Sigill IV (sönderbrutet), svart lack.

  1. Upsala universitets kansler, riksrådet Carl Ehrenpreus (född 1692, död 1760) var gift med Catharina Linroth, född 1692, död 1775.
  2. Ej alltid förmår läkaren att bota den sjuke; stundom är det onda mäktigare än hans lärdom och skicklighet (Ovidius, Pont. I: 3, 17). — En bit af brefvet bortsliten.
  3. Claes Christoffer Ekeblad, född 1709, slutligen generalmajor, död 1769, var gift med grefvinnan Gustafviania Barbro Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1716, död 1792.