Dödsruna över Axel Leonard Ericsson (SvD 1889-07-23)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Dödsruna över Axel Leonard Ericsson
av Okänd
Dödruna publicerad i Svenska Dagbladet den 23 juli 1889 N:r 168


[ 1 ]

Dödsfall.[redigera]

— En af Stockholmspressens äldste och mest kände män, litteratören Axel Leonard Ericson, afled i söndags den 21. dennes kl. half 6 på qvällen på Sabbatsbergs sjukhus, dit han fördes för kort tid sedan. Född den 26. mars 1829 uppnådde han 60 års ålder. Under de senaste åren hade sjuklighet minskat hans arbetsförmåga och lidandet tryckt sin stämpel på den, som en gång varit en bland hufvudstadens mest uppburne unge män. Vinnande till sitt yttre, spirituell, bildad, vänlig, öppen och älskvärd till sitt väsen, var han omtyckt af alla, med hvilka han kom i beröring. Äfven på äldre dagar samlade han lätt kring sig åhörare, hvilka gerna dröjde för att höra hans roliga historier, qvicka infall eller intressanta minnen ur tidningsverlden och Stockholmslifvet. Efter studier i Upsala blef Axel Ericson tjensteman vid k. flottans station i Stockholm, der han länge var ordinarie kammarskrifvare, innan han för beständigt öfvergick till journalistens bana. Han arbetade under general Hazelius i Svenska Tidningar och under A. L. Björck i Post- och Inrikes Tidningar innan han under Aug. Sohlmans dagar inträdde i Aftonbladet. Denna tidning tillhörde han sedan i ett par tre årtionden och användes — med sin språkkunskap, sin lätthet att skrifva och sin betydande kännedom af personer och förhållanden — på olika afdelningar. I många år var han förste man på den s. k. inrikesafdelningen under olika redaktörer. Han var en af publicistklubbens stiftare och erhöll för ett eller par år sedan en af svenska publicisternas understödsförenings små lifstidspensioner. Några böcker, såsom »Jorden rundt på 80 dagar», äro öfversatta af A. L. Ericson. Närmaste dödsorsaken lär ha varit sockersjuka.

Den aflidne efterlemnar enka, men inga barn.