Den Otålige (Sehlstedt 1861)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Till de sörjande
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 1
av Elias Sehlstedt

Den Otålige
Visa  →


[ 34 ]

Den Otålige.


Jag vill fråga om jag bör
 Lefva eller ej!
På hvar fråga, som jag gör,
 Svarar lifvet: ”nej!”

På min bana, hvart den bär,
 Lyser ej ett ljus.
Jorden med sin rikdom är
 Dock ett fattighus!

Ingen vänlig stjerna ler
 Öfver tidens haf:
Verlden är, så långt jag ser
 En kaotisk graf.

Jorden är en konstig boll,
 Kullar natt och dag;
Djur och menskor äro troll,
 Så är äfven jag.

Derför gnor hon i det blå
 Med förtviflad hast,
För att se hur klent vi stå
 På dess snurra fast.

Sjelfva håret blifvit grått
 I min motgångsnatt:
Ödet har mig riktigt fått
 Uti lufven fatt. . . .

[ 35 ]

 
Dock, hvi käbbla? — Mitt förnuft
 Kom och stå mig bi!
Eftertankens rena luft
 Vill jag andas i.

Jag vill under ödets spel
 Tro hvad skalden lär:
Motgångspaddan en juvel
 I sitt hufvud bär.


I en pels af tålamod
 Vill jag svepa mig:
Ofta blifver freden god
 Efter blodigt krig.