Een Lijten Kockebook/Allahanda Salat

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  At göra soppa på allah. steeker.
Een Lijten Kockebook, Hwarutinnan beskrijfwes, huruledes man allahanda Spijs wäl koka och tilrätta kan.
av okänd
At koka allahanda Fisk.  →[ 38 ]

Allahanda Salat

Siuudh eller steek medh Blåår omkring wefwat/ wååt Beta eller Morötter/ och gör them sedhan reena/ skäär i skijfwor små/ medh Olia/ ättickia och Peppar på.

Tagh Boragum/ Persilia/ grön Pimpernella/ Isop/ Dragun och Bertram/ blandat wäl/ slå Olia och ättickia ther på/ strö Boragen blommor ther öfwer/ om tu wilt.

[ 39 ]Tagh Turkeska Bönor/ siuudh dem/ lät them blifwa kalla/ och slå Olia/ Ättickia och Salt på.

Tagh Suckerrötter/ gör wäl reena/ förwäll them/ och när the äre kalla/ lät Olia / Ättickia och Salt på.

Rödh Hufwudh Lactuca/ Hwijt Hufwudh Lactuca.

Rödh Hufwudhkåhl förwällat litet/ sunderskurin medh Olia/ ättickia/ om han ligger litet i ättickian/ så blifwer han rätt rödhbruun.

Endiwiæ Salat kan förwaras in på Winteren.

Endiwiæ Stengel förwälles medh Olia och Ättickia.

Spansk Lactucæ Salat.

Tagh unga Pumponer som små ära/ skala them/ och skäär them lagligha och Kärnhuset uth/ förwäll them litet/ lät them blifwa kalla/ slå Olia/ Ettickia/ Salt ther på/och Peppar om tu wilt.

Syre Salat aff alle slagh/ somblighe kan man litet förwälla/ så äre the bättre/ effter the äre the förste om Wåren/ medh Winter Krassan.

Salat som är grön och ung/ förwäll honom/ slå Olia och Ättickia ther på/ man får intet förmyckit äta ther aff/ han purgerar temmeligh.

Cichuriæ Kruut thet som grönt är/ och förwällat/ må en göra suurt eller sött.

Cichurice rooten wäl reen skalat/ skäar [ 40 ]Kärnan utur henne/ och förwäll henne laghom/ när hon är kall/ så gör henne sööt eller suur.

Spargas förwälla/ medh Ättickia/ Olia/ eller som man pläghar honom tilredha.

Hwijt Hufwudh Lactuca förwällas litet/ och wäl kall/ och medh Olia/ Ättickia och Suc­ker på.

Hwijt Endiwia skalat/ och små skurin. Dragun brukar man ock til Sallat.

Rettickia/ skäär henne i tunna skijfwor / lät Olia/ Ättickia och Salt på.

Rättickia förwällat/ och i skijfwor skurin/ lät Olia/ Ättickia och Salt ther på/ Sucker om tu wilt.

Steeckt eller sudhin Löök/ sunderklufwen/ gör man soöt medh Sucker eller Corinter/ man kan ock läta Olia/ Ättickia och Peppar ther på.