En kärlek har jag blott ännu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En kärlek har jag blott ännu
av Okänd
Publicerad i psalmboken Hjärtesånger 1895, som nr 245. På Wikipedia finns en artikel om En kärlek har jag blott ännu..


1.
En kärlek har jag blott ännu,
Det är min Jesus Krist,
Som dog, att dö jag skulle nu
Från syndens makt och list.
Hur länge sökte jag väl ej
En kärlek trogen, ren
Och har dock städse menat: nej,
Jag aldrig finner den.

2.
En kärlek har jag öfrig blott,
Det vete verlden all.
Ja, Gud ske pris, min himladrott
Sin ed ej svika skall.
Jag kom till Jesus, rik på skuld,
På kärlek mer än arm;
Dock han förlät mig allt så huld,
Då blef min håg så varm.

3.
En kärlek har jag öfrig blott,
Det är min Jesus Krist,
Invid hans barm så lycklig nu
Jag glömmer all min brist.
Hur lycklig gör mig lifvets ord,
hur rik och täck för Gud!'
Jag fått ett rum vid Jesu Bord,
Han själf mig givit bud.

4.
En kärlek eger jag, blott en;
Dock är ej hjärtat trängt.
Dess vidd, säg, kan du mäta den?
Den famnar vidt och långt.
Om vän, om ovän, lika godt;
Jag sluter alla in.
Dock, Herre, gif mig större mått
Af kärlekselden din!

5.
Så har jag denna kärlek blott,
Dock ej af egen makt.
Guds Ande verkar stort som smått;
Gif på hans dragning akt!
O broder, sök i Jesus Krist
Din frälsning! Endast han
Är mäktig hela all din brist,
Så att du älska kan.