Har du mod att följa Jesus

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Har du mod att följa Jesus
av Lina Sandell
Diktad 1859. Här i versionen med 8 verser från Nya Pilgrimssånger 1892. Verserna 1, 3 och 6 är med i Missionsförbundets sångbok Sånger och psalmer 1951. En psalm med samma inledningsrad författades av Emil Gustafson och publicerades i hans psalmbok Hjärtesånger 1895. På Wikipedia finns en artikel om Har du mod att följa Jesus..


1.
Har du mod att följa Jesus,
Hwad det än må kosta dig?
Har du mod, när wärlden hånar
Och till motstånd reser sig?

2.
Har du mod att bli en kristen
Och ta steget riktigt ut?
Har du icke mod att börja,
O, hur går det då till slut?

3.
Icke kan den staden döljas,
Hwilken ligger på ett berg;
Icke kan den tro fördöljas,
Hwaraf lifwet har sin färg.

4.
Ack, har Kristus endast blifwit
För ditt hjärta riktigt stor,
Se, då måste du bekänna
Inför wärlden hwad du tror.

5.
Wärldens ogunst eller bifall
Gäller sedan intet mer;
Kristi ära blir det enda,
Hwarpå tron i allting ser.

6.
Pröfwa dig, det gäller lifwet,
Den som ej är med är mot.
Har du hittills motstårr Herren,
Fall i dag till korsets fot.

7.
Bed om tillgift, bed om rening
Uti Jesu Kristi blod;
Bed om nåd att följa honom,
Bed om heligt hjältemod.

8.
O, besinna hwad det kostar,
Öfwerwäg din sak i tid.
Korset först — och kronan sedan,
Strid — och sedan ewig frid.