Hemmet jag söker

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Hemmet jag söker
av Okänd
Ur Hemlandssånger, 1891, nr 436 under rubriken Hoppet. Hemlängtan.


1.
Hemmet jag söker,
Hemåt min kosa Gud styr.
Längtan sig öker
Med hwarje morgon, som gryr.

2.
Korset, det kära,
Som mig min Frälsare gaf,
Jag det will bära,
Tills han sjelf tager det af.

3.
Resan skall slutas,
Wore den aldrig så lång,
Hwilan får njutas
Först i mitt hemland en gång.

4.
Syskonen kära,
Som slutat loppet i tron,
Nu till Guds ära
Lofwande stå för hans tron.

5.
O, huru härligt
Ljuder den himmelska sång!
Är här beswärligt,
Der blifwer glädje en gång.

6.
Lär mig att strida,
Waka och bedja alltjämt,
Bida och lida
Hwad i ditt råd är bestämdt.

7.
Hemta mig sedan
Upp till ditt himmelska hus!
O, att jag redan
Der stode klädd uti ljus!