Index:Borta och Hemma.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Edvard Flygare, Emilie Flygare-Carlén, Julius Axel Kiellman-Göranson
Titel Borta och Hemma
Utgivningsår 1860
Utgivare Stockholm, Adolf Bonnier
Källa https://archive.org/details/borta-och-hemma1860edvard-flygare
Sidor
Denna elektroniska utgåva av Borta och Hemma av Edvard Flygare (1829-1852) utgavs postumt 1860 av Emilie Flygare-Carlén (1807-1892) med en levnadsteckning av Julius Axel Kiellman-Göranson (1811-1869) och digitaliserades av Upsala Universitetsbibliotek (Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-353488).

NB: sid. 148 har felaktigt fått nummer 248 och sidorna 349-356 har blivit överhoppade i pagineringen.

Libris 2221284


INNEHÅLL.
Sid.
Lefnadsteckning  III.

Från utlandet.

Från Stockholm till Paris 3.
De första timmarne i Paris 15.
Paris på venstra Seine-stranden 19.
Det latinska landet 28.
Min vän Poliveau. Palais-Royal.
Hvad jag erhöll i stället för de utlofvade historiska anekdoterna
32.
En syrpris och ytterligare en syrpris 42.
Konturerna af resan mellan Paris och Genua 46.
Ett par penndrag öfver julen i Rom 52.
Vandringar i Rom 54.
Monte Pincio 63.
Sista ättlingarne 72.
Pompeji 127.
Intryck af Neapel, Rom och Florens 141.
Blomsterflickan 149.
Sista blicken på Rom 178.

Från hemlandet.

Lager och myrten  190.
Ett original 260.
En fattig poet 278.
Den turkiske ambassadören 287.
Marionetterna 300.
Historien om de svarta hönsen 309.Som namnet Giulio från början, genom förbiseende, blifvit oriktigt stafvadt, har man trott sig böra låta det fortgå. Det rättas emellertid här. Smärre tryckfel för öfrigt torde läsaren benäget ursäkta.