Index:Carl von Linnés lefnadsminnen tecknade af honom sjelf.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Carl von Linné Arvid Ahnfelt
Titel Carl von Linnés lefnadsminnen tecknade af honom sjelf
Utgivningsår 1877
Utgivare Stockholm. Oscar L. Lamms Förlag
Källa https://archive.org/details/carlvonlinneslefnadsminnentecknadeafhonomsjelf
Sidor
Denna elektroniska utgåva av "Carl von Linnés lefnadsminnen tecknade af honom self", 1877 av Carl von Linné (1707-1748) och Arvid Ahnfelt (1845-1890) är digitaliserad 2008 från Harvarduniversitetet av Google Books.

Libris 1796665

Förord


INNEHÅLL.


Sid.
I. Linnés ungdom och universitetsstudier, hans resa till Lappland och hans trolofning 1
II. Linné i utlandet: vistelsen på slottet Hartekamp i Holland, besök i England och Frankrike. Det nya systemet och dess triumf 18
III. Återkomsten till Sverige. Bryderier i Stockholm. Föredrag i vetenskapsakademien 43
IV. Linnés fosterländska resor 61
V. Linné i Upsala: hans lärareverksamhet och lärjungar 78
VI. Ett inqvisitionsmål. Linnés ställning till den kyrkliga ortodoxien och hans åsigter om Nemesis divina 87
VII. Linnés Orestes och brefvexlingen med honom. Linnés sista dagar. Hans familjeförhållanden 115
VIII. De Linnéska samlingarna. Linnean Society i London, Linnéska samfundet i Stockholm. Ett hittills okändt Linné-minne i Sverige 135