Index:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Johan Oedman
Titel Chorographia Bahusiensis Thet är: Bahus-Läns Beskrifning
Utgivningsår 1746
Utgivare Lars Salvius
Källa pdf
Sidor
titelsida iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx karta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
Redigeringsprinciper:
  • Stort J i början av ord transkriberas som I i de fall där det står för en vokal.
  • Endast en form av "s" används. Långt s (ſ) skrivs som vanligt s. Ligaturen sz/ß skrivs som "ss", ligaturen ꜩ som "tz".
  • Enkelt "m" eller "n" med streck ovanför (nasalstreck) skrivs ut som "mm", "nn".
  • Typsnittet Schwabacher används för betoning och kursiveras. Antikva märks inte upp, utom kursiv antikva som också kursiveras.
  • Snedstreck eller virgula skrivs som komma (,).
  • Bråk skrivs med snedstreck, till exempel 3/4.
  • Anfanger skrivs som vanliga bokstäver. Stor bokstav efter anfang skrivs som liten bokstav, till exempel "Thetta" istället för "THetta".

Förord

Förtekning

På alt hwad i thenna Bok afhandlat är.

Thet Första Hufwudstycket

Om

Bahus-Län i Gemen.


  I. CAP. Pag.
I. Om thes namn och uprinnelse. 1.
II. Om thes längd bredd och gräntzeskillnad 4.
III. Om thes fördelning och Indelning 6.
IV. Om Hafwet och the största Sjöar Älfwar och strömmar 20.
V. Om allehanda slags fiskar både i salta Hafwet och färska Insiöar 29.
VI. Om Sjö- och Skogsfoglar samt flygande Insecter och djur 41
VII. Om allehanda slags Fyrfotade samt kräkande djur 45.
VIII. Om Skog, Marck, Åker, Äng samt Mineralier och Berg-Werk 50
IX. Om Inbyggarenas Handtering Handel och Wandel så på landet som i Städerne 53
X. Om Odalsjord, Odalsmän, Landtskylds- och Mensal samt Annex-Hemman, Bygsel, Skatt och Crono Utlagor årligen 55
XI. Om Luften och Nordljusningar 63.
XII. Om Ätte-backar, Jätte-Grafwar och Stenrösior 67.
XIII. Om the Gamla Nordskas Gille och Gästabod, samt föröfwade widskeppelser therwid och eljest 71.

Thet Andra Hufwudstycket

Om

Bahus-Län i synnerhet.

Then Första Delen

Om

The Slott och städer som här äro.

  I. CAP. Pag.
I. 1. Om Bahus-Slott 81.
2. Om Kong-Elfs stad och Sockn. 87.
3. Om Ytterby Annex til Kong-Elf 100.
II. Om Mastrands stad och Slottet Carlsten 102.
III. Om Uddewalds stad 116.
Om Ryr Annex 124.
IV. Om Strömstad 126.

Then Andra Delen

Om Elfsyssels Probsteri och Pastorater.

  I. CAP. Pag.
I. Om the på Hisingen belägne 3:ne Giäl  
1. Om Säfwe Pastorat 133.
2. Om Thorslanda Pastorat 137.
3. Om Lundby Pastorat 142.
II. CAP. Om the på Inland belägne Giäl.  
1. Om Kareby Giäl i Södre Härad 148
2. Om Thoreby ibid. 152.
3. Om Hjertums Giäl i Torpa och Nordre Härader 160.
4. Om Östmåls Giäl. ibid. 173.
5. Om Spekerö Giäl. ibid. 176.
6. Om Solberga Giäl. ibid. 181.
7. Om Forssella Pastorat i Fräkne Härad 186.
8. Om Tiörns Giäl på Oroust Östra och Wästra Här. 194.
9. Om Myckleby Giäl. ibid. 216.
10. Om Tegneby Giäl. ibid. 227.
11. Om Morlanda Giäl. ibid. 240.
III. CAP. Om the i Sunnerwiken, dock i Elfsyssels Probsteri belägna Pastorater, utom Uddewald, Bäfwe och Kyr, såsom Annexer eller Red-Kyrckor, som de kallas i Swenska Kyrck-Ord C. 2. §. 7.  
1. Skredwik i Lane-Härad 249.
2. Bogenäs i Lane-Härad 259.
Om Wikornas Probsteri dels i Sunner- dels i Norr-Wiken.
IV. CAP. Om the i Sunnerwiken  
1. Om Foss Giäl i Tunge Här. 268.
2. Om Bro Giäl i Stångenäs Här. 281.
3. Om Sotenäs Giäl och Härad. 294.
4. Om Krokstads Giäl i Sörbygden 305.
V. CAP. Om the i Norrwiken  
1. Om Qwille Giäl och Härad 314.
2. Om Tanums Giäl och Härad 327.
3. Om Nafwerstads Giäl i Bullarns Härad 341.
4. Om Skee Giäl i Wätte-Här. 354.
5. Om Hougdals Giäl. ibid. 367


Avslutning