Index:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu
Upphovsman Aron Sigfrid Forsius
Titel Een berättelse, och eenfallight judicium, om then cometen som nw j thetta åår M DC VII. j septembri och octobri månader, j 34. daghar widh pasz syntes, och ännw til är: Ther aff man förnimma kan, hwadh cometer äre til theres substantz och warelser: huru monge slags the äre: hwar aff the förorsakas och vptändas: och hwadh the betydha och werka: allom fromom och gudfruchtigom til vnderwijsning och bootförmaning
Utgivningsår 1607
Utgivare Anund Olufson
Källa https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/34525
Sidor

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56