Index:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Aron Sigfrid Forsius
Titel Een berättelse, och eenfallight judicium, om then cometen som nw j thetta åår M DC VII. j septembri och octobri månader, j 34. daghar widh pasz syntes, och ännw til är: Ther aff man förnimma kan, hwadh cometer äre til theres substantz och warelser: huru monge slags the äre: hwar aff the förorsakas och vptändas: och hwadh the betydha och werka: allom fromom och gudfruchtigom til vnderwijsning och bootförmaning
Utgivningsår 1607
Utgivare Anund Olufson
Källa https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/34525
Sidor