Index:Eldbränder och gnistor.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Henrik Bernhard Palmær Arvid Ahnfelt
Titel Eldbränder och gnistor
Utgivningsår 1876
Utgivare Stockholm. Albert Bonniers förlag
Källa https://archive.org/details/eldbranderochgnistor1876palmaer
Sidor
Denna elektroniska utgåva av Eldbränder och gnistor, Humoresker av Henrik Bernhard Palmær (1801-1854) samlade 1876 tillsammans med en lefnadsteckning av Arvid Ahnfelt (1845-1890) och ett portrait, digitaliserade av Upsala Universitetsbibliotek (Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-353928)

Libris 1599519


Innehåll.


Sid.
Förord
Lefnadsteckning  1.

Stycken i bunden form.

 Ungdomsalster.
Söndagsmorgonen 45.
Spelmannen på marknad 46.
Modren Svea 48.
Den vansinnige 49.
 Senhöstsfrukter.
Till Apollos ungtuppar 53.
I anledning af »bränvinsfrågan»  53.

Estetiska och kritiska uppsatser.

»Några ord i ett ämne, som ej intresserar många läsare»
(teori för det komiska)
54.
Fyra bref till Svenska Minerva (mot Tegnér) 58.

Publicistisk trosbekännelse.

»De rebus omnibus et nonnullis aliis»  84.
Inbjudning till prenumeration 91.

Strödda genretaflor.

Yttersta domen i Kråkvinkel 93.
Riksdagsmannavalet 96.
Rabulistens besök i månen 100.
Den tredje maj 108.
Räfvens collegium privatissimum i sedoläran 111.
Ekoisten 113.
En muntration i himmelen 114.
Professorn och papegojan 115.
En akademisk festlighet 116.
Rosendal 118.
Fogelbergs Karl den trettonde 119.
Jenny Lind i himmelen 121.
Scen från österlandet 122.
Rysslands och Sveriges vapen 123.
Hur är det och hur går det med riksens ständer?  123.
En följetong 124.
Kortspelet 125.

Observationer på vandrande fot.

En liten lustresa, skildrad i bref till Wilhelm von Braun 126.
Anteckningar om en resa till Norrköping och hem igen 189.

Stockholmsbref.

Från riksdagen 1847—48 193.
Ett besök i Riddarholmskyrkan  234.
Tankar och infall 236.
Palmærs testamente 245.