Index:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Adolf Noreen
Titel Grunddragen av den fornsvenska grammatiken
Källa Umeå universitet
Sidor
Boken

LJUDLÄRA - 4

 • I. Sonanterna - 4
  • A. Ljudväxlingar ärvda från förlitterär tid - 4
   1. Avljud - 4
   2. Regressivt omljud - 5
   3. Inflytande av angränsande konsonanter - 9
   4. Spontana förändringar - 11
   5. Inflytande av intensitetsminskning - 12
  • B. Ljudövergångar, genomförda i litterär tid. - 15
   1. Inflytande av angränsande konsonant - 15
   2. Vokalharmoni - 19
   3. Hiatus - 20
   4. Spontana förändringar - 20
   5. Inflytande av intensitetsminskning och ställning i trycksvag stavelse - 22
 • II. Konsonanterna - 26
  • A. Ljudväxlingar ärvda från förlitterär tid - 26
   1. Indoeuropeisk och urgermansk ljudväxling - 26
   2. Inflytande av ställning i slutljud (dvs. före paus) - 28
   3. Inflytande av angränsande ljud. - 29
   4. Spontana förändringar - 33
   5. Inflytande av trycksvag ställning - 33
  • B. Ljudövergångar, genomförda i litterär tid - 35
   1. Inflytande av ställning i slutljud - 35
   2. Inflytande av angränsande ljud - 36
   3. Spontana förändringar - 40
   4. Inflytande av trycksvag ställning - 40
   5. Inflytande av tryckstark ställning - 42

BÖJNINGSLÄRA - 43

 • I. Deklination - 43
  • A. Substantivet - 43
   1. Pl. n. -ar - 43
   2. Pl. n. -ir - 48
   3. Pl. n. -ur - 49
   4. Pl. n. -ẹr - 50
   5. Pl. n. -un - 52
   6. Pl. n. = sg. n - 53
   7. Pl. saknas - 54
  • B. Adjektivet - 55
   1. Stark böjning - 55
   2. Svag böjning - 58
   3. Komparation - 60
  • C. Räkneord - 61
   1. Kardinaltal - 61
   2. Ordinaltal - 63
  • D. Pronomen - 64
   1. Personliga - 64
   2. Possessiva - 64
   3. Demonstrativa - 65
   4. Relativa - 69
   5. Interrogativa - 69
   6. Indefinita - 70
 • II. Konjugation - 71
  • A. Tempusbildning - 71
   1. Stark - 71
   2. Svag - 75
   3. Blandad (s. k. preterito-presentia) - 79
  • B. Böjningen för övrigt - 80