Index:Handbok för Fiskare.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1
Upphovsman Johann Benjamin Meissner
Titel Handbok för Fiskare
Utgivningsår 1801
Utgivare C. F. Marquard
Källa Det digitale Nasjonalbiblioteket
Sidor
Libris 2907548

Ett uppslag, två sidor, verkar saknas i filen efter Titelsidan, vilket utgör början på författarens förord.

Innehåll.

Första Afdelningen.

Om Fiskfångst.

I.

Redskap som höra til Fiskfångsten.

A. Håfwar, Nät, Garn.
B. Mjärdar.
C. Krokar.
II.

Tiden för Fiskfångsten.

III.
A. Winterfiske med Krokar och Nät.
B. En art Fiskjagt.
C. At på et lustigt sätt och i stor mängd fånga Ål.
IV.

Särskilda anmärkningar wid Fiskfångsten.

A. En Fiskares egenskap och syssla.
B. Om nyttan af Fiske.
C. När Fisket kan wara tillåtet eller ej.
D. Skillnaden mellan Fiskwatten och deras indelning.
V.

Om Fiskarnes lekning.

VI.

Göremål efter Fisket.

VII.

Åtskilliga Fiskarekonster, och sätten at tilreda åtskilliga tjenliga ämnen til lockmat och fodring för Fisken.

VIII.

Sillfångst.

IX.

Om de ämnen hos Fiskarne som kunna anwändas til Läkemedel.
Andra Afdelningen.

Om Kräftfångst.

I.

Redskap som höra til Kräftfångst.

II.

Bästa tiden til Kräftfångst.

III.

Om åtskilliga slag af Kräftor, och deras natur och egenskaper.

IV.

Åtskilliga konster med Kräftor, och sättet at fodra dem.

V.

Ämnen af Kräftan, tjenliga til Läkemedel.

VI.

Hwarföre Kräftorna tiltaga i Fullmåne och åter aftaga i Nymåne.


I Urskriften har Auctor här, efter Andra Afdelningen, gjort et tillägg eller bihang, innehållande den i företalet nämnde Fiskare-Geografi, eller Alfabetisk Förtekning på de förnämsta och fiskrikaste Floder i Tyskland. Denna Geografi är i Öfwersättningen, å förut anförda skäl, utelemnad.

Öfwersättaren.