Index:Handbok för Fiskare.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1
Upphovsman Johann Benjamin Meissner
Titel Handbok för Fiskare
Utgivningsår 1801
Utgivare C. F. Marquard
Källa Det digitale Nasjonalbiblioteket
Sidor

titel förord innehåll innehåll innehåll innehåll 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

Libris 2907548

Ett uppslag, två sidor, verkar saknas i filen efter Titelsidan, vilket utgör början på författarens förord.

Innehåll.

Första Afdelningen.

Om Fiskfångst.

I.

Redskap som höra til Fiskfångsten.

A. Håfwar, Nät, Garn.
B. Mjärdar.
C. Krokar.
II.

Tiden för Fiskfångsten.

III.
A. Winterfiske med Krokar och Nät.
B. En art Fiskjagt.
C. At på et lustigt sätt och i stor mängd fånga Ål.
IV.

Särskilda anmärkningar wid Fiskfångsten.

A. En Fiskares egenskap och syssla.
B. Om nyttan af Fiske.
C. När Fisket kan wara tillåtet eller ej.
D. Skillnaden mellan Fiskwatten och deras indelning.
V.

Om Fiskarnes lekning.

VI.

Göremål efter Fisket.

VII.

Åtskilliga Fiskarekonster, och sätten at tilreda åtskilliga tjenliga ämnen til lockmat och fodring för Fisken.

VIII.

Sillfångst.

IX.

Om de ämnen hos Fiskarne som kunna anwändas til Läkemedel.
Andra Afdelningen.

Om Kräftfångst.

I.

Redskap som höra til Kräftfångst.

II.

Bästa tiden til Kräftfångst.

III.

Om åtskilliga slag af Kräftor, och deras natur och egenskaper.

IV.

Åtskilliga konster med Kräftor, och sättet at fodra dem.

V.

Ämnen af Kräftan, tjenliga til Läkemedel.

VI.

Hwarföre Kräftorna tiltaga i Fullmåne och åter aftaga i Nymåne.


I Urskriften har Auctor här, efter Andra Afdelningen, gjort et tillägg eller bihang, innehållande den i företalet nämnde Fiskare-Geografi, eller Alfabetisk Förtekning på de förnämsta och fiskrikaste Floder i Tyskland. Denna Geografi är i Öfwersättningen, å förut anförda skäl, utelemnad.

Öfwersättaren.