Index:Hwasser Lokomotivforare.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Hwasser Lokomotivforare.djvu
Upphovsman Theodor Hwasser
Titel Handbok för lokomotiv-förare
Utgivningsår 1865
Källa Djvu, scannad av Google
Sidor

titel  ii  iii  iv  v  vi  vii  viii  ix  x  xi  xii 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

Planscherna har inte scannats av Google.

INNEHÅLL.

Förord VII
Rättelseförteckning XI
Inledning. Sid.
Luften (Atmosferen) 1.
Barometer 3.
Atmosfertryck 4.
Vatten 4.
Termometer 5.
Fritt och bundet värme 6.
Kokningsföreteelsen 7.
Tabell öfver egenskaper hos mättad ånga 9.
Manometer 10.
Säkerhetsventil 11.
Brännmaterialier 12.
Förbränning 14.
Kolsyregas och koloxidgas 15.
Första Afdelningen:
Beskrifning af ett lokomotivs delar
.
Lokomotiver för olika slag af tåg 17.
Största belastning å axlar 18.
Vigtsfördelningen å axlar till sexhjuliga lokomotiver 19.
Axlar 20.
Hjul 21.
Hjulband (Tyre) 22.
Axellådor 25.
Lagerpannor 26.
Sammansättning af lagermetall 27.
Ramar 27.
Sidoplåtar, ledarjern och styrplaner 28.
Lutande styrplaner 29.
Bindstänger 29.
Rörelseplåt 30.
Buffer 31.
Fjädrar 31.
Mellanliggande balance 33.
Spiralfjädrar 34.
Tender 34.
Rörkoppling 35.
Kran och ventil från tendern 36.
Buffer emellan lokomotiv och tender 36.
Bromsinrättning 37.
Lokomotiv-ångpanna 38.
Inre eldstaden 38.
Tnb eller rörplåt 38.
Plana sidornas sammannitning 38.
Takbalkar 39.
Tuber 39.
Stagskrufvar till tubplåt 40.
Långsgående stag 40.
Oval eldstadslucka 40.
Skjutbar eldstadslucka 40.
Rostjern med klackar 40.
Rostjern utan klackar 41.
Eldstadens aptering för begagnande af stenkol 42.
Röklådsdörr 44.
Ångdom 44.
Kitt till tätning vid flensföreningar 45.
Slid-regulator och pådragningsvef 45.
Skif-regulator 46.
Ventil-regulator 46.
Pådragningsarm 47.
Skorsten 48.
Pannans fästning vid ramen 48.
Glasrör för vattenståndet i pannan 49.
Profvarkranar 49.
Urblåsningskran 50.
Muddhål och skruf 50.
Ånghvissla 50.
Vindskärm 51.
Ångventil till skorsten 51.
Cylinder 51.
Utströmningsröret från cylindern 52.
Packningsholkar 54.
Bundtskruf 55.
Cylindrarnes fästningssätt 55.
Pyskran 55.
Talgkran 55.
Ramsbottoms pistonkanna 56.
Tätningsringar 56.
Goodfellows pistonkanna 57.
Pistonhufvud och ledarstänger för invändigt liggande cylindrar 57.
Pistonhufvud för utvändigt liggande cylindrar 58.
Vefstaken 58.
Koppelstänger 59.
Slid och slidspindel 59.
Slidbågar 60.
Backinrättningen 61.
Backningsaxeln 62.
Backningshäfstången 63.
Excenterskifvor 63.
Ordinarie pumpar 64.
Ventilhus på pannan 66.
Hjelp-pump 66.
Injector 67.
Andra Afdelningen:
Ångans verkan i cylindern
.
Jemförelse mellan vefvens och pistonens rörelser 70.
Slid utan öfverskott 72.
Slid med öfverskott 72.
Slidens och pistonens ställningar 73.
Diagram af slidens rörelse i förhållande till pistonens 74.
Perioder för ångans verkan i cylindern 76.
Verkan af den flyttbara slidbågen 78.
Föränderligt försprång hos den flyttbara slidbågen 79.
Slidens dubbla lineära försprång 81.
Verkan af den vertikalt stillastående slidbågen 84.
Att bestämma excenterskifvornas vinkel ställning vid begagnandet af den vertikalt stillastående slidbågen 84.
Den vertikalt stillastående slidbågens rörelser 85.
Den flyttbara slidbågens rörelser 87.
Åtskilliga sätt för bågarnes upphängnings- och excenterskifvornas fästningspunkter 87.
Tredje Afdelningen:
Skötseln af ett lokomotiv
.
Lokomotivföraren 89.
Rengöring af lokomotivet 92.
Påeldning 93.
Smörjning 94.
Vattnets mängd och dess inmatning 96.
Den fortsatta eldningen 99.
Vattnets jäsning i pannan 103.
Förande af lokomotiv 105.
Fjerde Afdelningen:
Ett lokomotivs dragkraft
.
Adhesion 109.
Bantågs motstånd 110.
Dragkraft i följd af adhesion 113.
Maskinernas kraft 114.
Indikator 115.
Indikator-diagram 116.
Tabell öfver medeltrycket i utvändigt liggande cylindrar 117.
Tabell öfver medeltrycket i invändigt liggande cylindrar 119.
Maskinernas effekt 120.
Femte Afdelningen:
Skador, som kunna träffa lokomotiv under dess tjenstgöring och deras tillfälliga afhjelpande
.
Explosioner och deras orsaker 123.
Läcka och sprängning af tuber 124.
Glasröret 125.
Regulatorn 126.
Kranar 126.
Rostjern 127.
Hvisselpipan 127.
Axlar 127.
Hjulband 128.
Hjulens lossning på axlarne 129.
Axellådor och lagerpannor 129.
Fjädrar 129.
Pumpar 130.
Öfriga delar å lokomotivet 131.
Olyckshändelser i följd af sammanstötning 132.
Olyckshändelser i följd af afvikning ur banan 134.
Beskrifning öfver plancherna 7, 8 och 9 135.