Index:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman William Elwin Oliphant
Titel Lefnadsteckning öfver Catherine Booth
Utgivningsår 1899
Utgivare Frälsningsarméns högkvarter
Källa Egen inskanning
Sidor
Titel och innehåll
INNEHÅLL.
KAPITEL I Sid.
Barndom, ungdom och uppfostran 1
KAPITEL II
Catherine Booths omvändelse 16
KAPITEL III
Catherine Booth som maka 24
KAPITEL IV
Catherine Booth som moder 42
KAPITEL V
Catherine Booth som uppfostrare 52
KAPITEL VI
Catherine Booth som offentlig talare 73
KAPITEL VII
Catherine Booth såsom en förkämpe för kvinnans rätt att predika 99
KAPITEL VIII
Catherine Booth och några af de gärningar som skapat Frälsningsarmén 115

Arméns grundläggning. — Ett historiskt penndrag. — »Hattar af alla». — Förföljelser och gatu-uppträden. — I Englands Eskilstuna. — Öfverdomarens åsikt. — Doktor Lightfooths åsikt. — En ädel kamp. — Bakom ridån. — Bref till drottningen. — Bref till mr. Gladstone. — Bönhörelse.

KAPITEL IX
Catherine Booth visande oss huru en kristen dör 132
KAPITEL X
Världen lägger en gärd af tacksamhet och kärlek på fru Booths graf 158

Hvad Generalen skref. — Doktor Parker. — Mr. Stead. — Pressens omdömen. — Utdrag ur »Methodist Times». — F. d. brottslingens sonett. — En sista blick. — Omkring kistan. — Tårar. — En högtidlig gudstjänst. — Begrafningen. — Skuldra vid skuldra. — Sorgetåget kommer. — Generalens tal vid grafven.

Appendix 188
Index 207