Index:Personne Svenska teatern 1.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Personne Svenska teatern 1.djvu
Upphovsman Nils Personne
Titel Svenska teatern : några anteckningar
1. Under gustavianska tidehvarfvet jämte en återblick på dess tidigare öden
Utgivningsår 1913
Källa Scannad av University of Toronto för Internet Archive; kopierad till Wikimedia Commons
Sidor

001 002 003 004 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

Libris 1781272

Volymer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

INNEHÅLL

Sid.
Förord 9
Inledning
Dramatiska anlag hos svenskarna i Eddasångerna och folklekarna 11
Gycklare 14
Medeltidens andliga skådespel 15
Svenska skådespel under reformationstiden 17
Messenius och hans skådespel 21
Fastlagsspel 31
De äldsta kända teaterföreställningar i Sverige 33
Dramatiska nöjen vid svenska hofvet under drottning Kristinas tid. Stiernhielm 35
Urban Hjärne 45
Teatern i Lejonkulan 48
Den första svenska stående teatertruppen 52
Utländska teatersällskap i Sverige 53
Kungliga svenska skådeplatsen 63
Svenska teatern under Gustaf III:s dagar
Dramatiska nöjen vid Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas hof. Prins Gustafs barndom 78
Gustaf III och Svenska operans inrättande 88
"Thetis och Pelée" 93
Försök med svenska skådespel på hofvet 118
Hofvets teaternöjen på Gripsholm 1775—76 123
Kungl. teaterns verksamhet under Ehrensvärds styrelse 128
Kungl. teaterns verksamhet under Barnekows styrelse 145
Teatern i Göteborg 146
Kungl. teaterns verksamhet under Karl von Fersens styrelse 148
Kungl. operahusets invigning 156
Hofvets teaternöjen 1783 163
Första uppförandet af op. "Gustaf Vasa" 178
Kungl. teaterns verksamhet under Armfelts styrelse 186
Karl Gottfried Seuerling 188
Franska teatertruppen 1781 192
Svenska dramatiska teatern 197
Teaterrapporterna till konungen och anekdoter 220
Stenborgska skådebanorna 235
Några ord om publiken, kritiken och skådespelarnes sociala ställning 257
Slutord 265
Anmärkningar och tillägg 268