Index:Personne Svenska teatern 1.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Nils Personne
Titel Svenska teatern : några anteckningar
1. Under gustavianska tidehvarfvet jämte en återblick på dess tidigare öden
Utgivningsår 1913
Källa Scannad av University of Toronto för Internet Archive; kopierad till Wikimedia Commons
Sidor
Libris 1781272

Volymer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

INNEHÅLL

Sid.
Förord 9
Inledning
Dramatiska anlag hos svenskarna i Eddasångerna och folklekarna 11
Gycklare 14
Medeltidens andliga skådespel 15
Svenska skådespel under reformationstiden 17
Messenius och hans skådespel 21
Fastlagsspel 31
De äldsta kända teaterföreställningar i Sverige 33
Dramatiska nöjen vid svenska hofvet under drottning Kristinas tid. Stiernhielm 35
Urban Hjärne 45
Teatern i Lejonkulan 48
Den första svenska stående teatertruppen 52
Utländska teatersällskap i Sverige 53
Kungliga svenska skådeplatsen 63
Svenska teatern under Gustaf III:s dagar
Dramatiska nöjen vid Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas hof. Prins Gustafs barndom 78
Gustaf III och Svenska operans inrättande 88
"Thetis och Pelée" 93
Försök med svenska skådespel på hofvet 118
Hofvets teaternöjen på Gripsholm 1775—76 123
Kungl. teaterns verksamhet under Ehrensvärds styrelse 128
Kungl. teaterns verksamhet under Barnekows styrelse 145
Teatern i Göteborg 146
Kungl. teaterns verksamhet under Karl von Fersens styrelse 148
Kungl. operahusets invigning 156
Hofvets teaternöjen 1783 163
Första uppförandet af op. "Gustaf Vasa" 178
Kungl. teaterns verksamhet under Armfelts styrelse 186
Karl Gottfried Seuerling 188
Franska teatertruppen 1781 192
Svenska dramatiska teatern 197
Teaterrapporterna till konungen och anekdoter 220
Stenborgska skådebanorna 235
Några ord om publiken, kritiken och skådespelarnes sociala ställning 257
Slutord 265
Anmärkningar och tillägg 268