Index:Psalmboken (1819).djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Psalmboken (1819).djvu
Titel Den svenska psalmboken
af Konungen Gillad och Stadfästad År 1819
Utgivningsår 1819/1821
Utgivare Sam Norberg, Göteborg 1821
Källa Wikimedia Commons/Google Books
Sidor

- - - - titel - innehåll innehåll innehåll innehåll innehåll innehåll 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 register register register register register register register/anvisning anvisning anvisning anvisning - - - -

Skadad innermarginal på udda sidor 211-227

Ingångs-Psalm.

I. Gud

A) Sanningen och trösten af Guds varelse.

B) Guds väsende och egenskaper.

1) Evighet och Oföränderlighet.

2) Allmakt.

3) Helighet och Rättfärdighet

4) Allvetenhet och Allestädesnärvarelse

5) Sannfärdighet

6) Godhet och barmhärtighet

C) Guds enhet och treenighet

II. Skapelsen och försynen

A) I allmänhet

B) De förnämsta skapade varelserna

1) Änglarna

2) Människan

Kropps- och själsegenskaper, förnuft, fri vilja, samvete, värde och ändamål
Människans fall

Återlösningen

Den fallna människans upprättelse genom Jesus

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänskligheten

Jesu anträde till sitt medlarekall (adventspsalmer)

Jesu födelse (julpsalmer)

Jesu namn

Ledstjärnan till Betlehem (trettondedagspsalmer)

Jesu förnedring

Jesu person, lära och gärningar

Jesu lidande, död och begravning

Allmänna betraktelser över Jesu lidande
Jesus uppgår till Jerusalem, instiftar nattvarden, förrådes
Jesus lider i Getsemane, förnekas och fängslas
Se människan!

Hans blod komme över oss!

Jesu lidande, död och begravning: Och han bar sitt kors

Jesu lidande, död och begravning: Jesus på korset

Jesu lidande, död och begravning: Jesu sista ord på korset

Jesu lidande, död och begravning: Tacksamma suckar vid Jesu kors

Jesu lidande, död och begravning: Jesu begravning

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänskligheten: Jesu uppståndelse (påskpsalmer)

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänskligheten: Jesu himmelsfärd

Jesu andliga världsregering och vård om sin stridande församling

Jesu heliga hågkomst och efterföljelse

Helgelsen

Den Helige Andes nåd (pingstpsalmer)

Nådens medel

Ordet

I allmänhet
Lagen
Evangelium

Sakramenten.

Döpelsen
Nattvarden
Nattvardspsalm för en sjuk

Nådens ordning

Nådavalet

Kallelsen, väckelsen, upplysningen
En länge förhärdad syndares uppvaknande

Omvändelsen.

Kristlig självprövning
Bättringens nödvändighet och vådan av dess uppskov
Behovet av Guds nåd vid känslan av bättringens ofullkomlighet och syndens bedrövliga välde
Ånger och tro (botpsalmer)
Under trons svaghet och misströstan om Guds nåd
Trons seger, förtröstan och visshet om syndaförlåtelse

Nya födelsen

Rättfärdiggörelsen

Den dagliga förnyelsen under bön, vaksamhet och strid mot andliga fiender

Benådade kristnas frid, sällhet och åliggande

Kristligt sinne och förhållande

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet

Förhållandet till Gud

Kärlek, vördnad, tacksamhet
Lydnad för Guds vilja och frimodighet under hans beskydd
Tålamod och tröst av Guds godhet under korset och bedrövelsen
Glädje i Gud och förnöjsamhet med hans behag under alla skiften
Umgänge med Gud i bönen
Herrens bön
Guds lov

Förhållandet till oss själva och nästan

Ödmjukhet, saktmod, stilla leverne
Ståndaktighet, rättvisa, redlighet i handel och vandel
Försakelse, flit och förnöjsamt sinnelag
Människokärlek, barmhärtighet, försonlighet
Måttlighet och nykterhet
Kyskhet
Hjärtats renhet
Tidens och världens rätta bruk
Nöjets rätta bruk
Tungans rätta bruk
Den angelägnaste omsorgen

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter

Överhet, undersåtar, fädernesland

Domare och rättssökande

Lärare och åhörare

I allmänhet
Vid prästvigning
Vid prästval
Vid en biskops inställande i ämbetet
Vid en kyrkas invigande
På sabbatens morgon
Vid ringning till gudstjänst
Gudstjänstens glädje och högtidlighet
Före predikan
Efter predikan
Husbönder och tjänare

Makar, föräldrar, barn

Vid brudvigsel
För äkta makar
För föräldrar
För barn
För en husfader eller husmoder vid ett årsskifte
Vid en makes död
Vid ett barns död
Vid en faders död
Vid en moders död

Ungdom och ålderdom

För ynglingar
För en fattig yngling
För ett ungt fruntimmer
För nattvardsungdom
För äldre kristens tackoffer på sin födelsedag
För ålderstigna

Sjukdom och hälsa

Under allmänna farsoter
För sjuka
För en blind
Vid hälsobrunnar
Tacksägelse efter sjukdom
För en hustru, som skall kyrktagas
För friska

Resande till lands och vatten

Efter storm på havet

Botfärdiga fångar

Freds- och krigstider

Bön om fred
Bön under krig
Krigspsalmer
Tacksägelse efter seger
Tacksägelse för fred

Allmänna bön- och klagodagar

Årets tider och jordens fruktbarhet

Våren
Sommaren
I långvarig väta
I långvarig torka
Tacksägelse efter regn
När åskan går
Bön om jordens fruktbarhet
Skördetiden
Tacksägelse för jordens fruktbarhet
I missväxtår
Hösten
Vintern
Nyårspsalmer
Vid årets slut

Morgon och afton

Morgonpsalmer
Aftonpsalmer
Vid aftonklämtningen

Före och efter måltiden

Med avseende på de yttersta tingen

Livets korthet och dödens visshet

Längtan till det himmelska och eviga vid betraktandet av världens fåfänglighet och onda väsende

En varnande åtanke på den osaliga evigheten

En sent uppväckt men botfärdig syndares suckar mot döden

Kristlig bön om en salig ändalykt och stilla hängivenhet under Guds vilja

En trogen själs glädje att skiljas hädan

Med avseende på de yttersta tingen: En trogen själs försmak av en salig evighet

Begravningspsalmer

I allmänhet
Vid ett barns begravning
Vid en ung människas begravning
Vid en värdig själaherdes begravning
Om de dödas uppståndelse och den yttersta domen

Slutpsalm