Index:Rd 1875 prop 14.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rd 1875 prop 14.djvu
Upphovsman Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1875. Samling 1, Afd. 1, Bd 2. Kongl. Maj:ts proposition och skrifvelse n:o 14 med dertill hörande bilagor
Titel Kongl. Maj:ts nådiga Proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående ändring i Strafflagens stadganden om ansvar för skogsåverkan.
Utgivningsår 1875
Källa Djvu
Sidor

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kongl. Maj:ts nådiga Proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående ändring i Strafflagens stadganden om ansvar för skogsåverkan.