Index:SOU 1936 51 Yttrande angående revision av 18 kap 13 § strafflagen mm avgivet av befolkningskommissionen.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
SOU 1936 51 Yttrande angående revision av 18 kap 13 § strafflagen mm avgivet av befolkningskommissionen.djvu
Upphovsman Befolkningskommissionen
Titel Yttrande angående revision av 18 kap 13 § strafflagen mm avgivet av befolkningskommissionen
Utgivningsår 1936
Utgivare Isaac Marcus boktryckeriaktiebolag
Källa Djvu
Sidor

001 002 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056

Hela texten på en sida


SOU 1936: 51
Yttrande angående revision av 18 kap 13 § strafflagen m. m.
avgivet av befolkningskommissionen


Innehållsförteckning.

Sid.

Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Justitiedepartementet 5
Författningsförslag 7
I. Inledning 14

Den s. k. preventivlagen

14

Preventivlagens innebörd

15
II. Principiella synpunkter på frågan om mpreventivlagens revision 18
Preventivlagens effektivitet och verkningar 18

Anförda skäl mot preventivlagens upphävande eller revision

23

Utgångspunkter vid frågans uppläggning

24

Sammanfattning av grunderna för upphävandet av preventivlagens centrala bestämmelser

26
III. Frågan om reglering av upplysningen om preventivmedel 29

Innebörden av de sakkunnigas förslag

29

Erinringar till frågan om upplysningsverksamhetens reglering

30

Erinringar till frågan om regleringens administrativa genomförande

34

IV.

Frågan om reglering av handeln med preventivmedel 36

Fördelarna av preventivlagens upphävande

36

Preventivmedels tillhandahållande å apoteksinrättningarna

37

Den privata handelns organisation

40

V.

Frågan om reglering av försäljningen av och upplysningen om mede för avbrytande av havandeskap

44

Innebörden av de sakkunnigas förslag om reglering av försäljningen

44

Kritik och modifierat förslag

45

Regleringen av utbjudande och upplysning m. m.

48

VI.

Preventivlagens övriga bestämmelser 50

VII.

Det lagtekniska genomförandet av kommissionens förslag 52
Bilagor:

1.

Historisk redogörelse över preventivlagens tillkomst, förslag till dess revision eller avskaffande samt i samband härmed verkställda offentliga utredningar och yttranden. Av fil. kandidaten Torsten Gårdlund

3*

2.

Handeln med preventivmedel 48*

3.

Preventivmedel och medel, som användas för avbrytande av havandeskap 53*