Index:Svensk Zoologi.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1
Upphovsman Conrad Quensel och Olof Swartz
Titel Svensk zoologi
Utgivningsår 1806
Utgivare Carl Delén
Källa djvu
Kommentar till verket Nästa volym finns i Index:Svensk Zoologi 2.djvu. Observera att det förekommer hopp och oregelbundenheter i pagineringsföljderna, sannolikt till följd av den långa utgivningstiden och missförstånd vid sättningen. Även vissa planscher och enstaka avsnitt är felaktigt numrerade. Under J. W. Palmstruchs ledning utkom de första nio häftena, fram till dennes död 1811. Häfte 10, 11 och 12 utkom 1813, 1818 respektive 1825. På andra delens titelblad står dock 1809. Conrad Quensel skrev de första texterna men avled under utgivningens första år och uppgiften övertogs av Olof Swartz.
Sidor
Innehåll: