Index:Svensk Zoologi.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1
Upphovsman Conrad Quensel och Olof Swartz
Titel Svensk zoologi
Utgivningsår 1806
Utgivare Carl Delén
Källa djvu
Kommentar till verket Nästa volym finns i Index:Svensk Zoologi 2.djvu. Observera att det förekommer hopp och oregelbundenheter i pagineringsföljderna, sannolikt till följd av den långa utgivningstiden och missförstånd vid sättningen. Även vissa planscher och enstaka avsnitt är felaktigt numrerade. Under J. W. Palmstruchs ledning utkom de första nio häftena, fram till dennes död 1811. Häfte 10, 11 och 12 utkom 1813, 1818 respektive 1825. På andra delens titelblad står dock 1809. Conrad Quensel skrev de första texterna men avled under utgivningens första år och uppgiften övertogs av Olof Swartz.
Sidor

titel - 001 002 003 004  i  ii  iii  iv  v  vi  vii  viii - bild 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 - bild 001 002 003 004 - bild 001 002 003 004 005 006 007 008 - bild 001 002 003 004 005 - - bild 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 - bild 001 002 003 004 005 - - bild 010 011 012 013 014 015 - bild 005 006 007 008 009 - - bild 009 010 011 012 013 014 015 - - bild 007 008 009 - - bild 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 - bild 007 008 009 010 011 012 013 - - bild 017 018 019 020 021 022 023 024 - bild 009 010 011 012 013 014 - bild 015 016 017 018 019 020 021 - - bild 011 012 013 014 - bild 023 024 025 026 027 028 029 030 - bild 015 016 017 018 019 020 021 022 - bild 025 026 027 028 029 030 031 - - bild 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 - - bild 023 024 025 026 - bild 015 016 017 018 019 020 021 022 - bild 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 - bild 023 024 025 026 027 028 029 030 - bild 033 034 035 036 037 038 - bild 027 028 029 030 031 - - bild 023 024 025 026 027 028 - 030 - bild 027 028 029 030 031 032 033 bild 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 - bild 031 032 033 034 035 036 037 - - bild 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 - bild 034 035 036 037 - bild 033 034 035 036 037 - - bild 031 032 033 034 035 036 037 038 039 - - bild 055 056 057 058 059 060 061 - - bild 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 reg reg

Innehåll: