Index:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Titel Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1786. Första delen
Utgivningsår 1801
Utgivare Svenska Akademien
Källa Djvu, scannad av Google
Bredd 2957
Sidor

INNEHÅLL.

Handlingar rörande Svenska Akademiens Instiftelse.

Inträdes-Tal af Friherre Armfelt och Herr Nordin.

Inträdes-Tal af Herrar Celsius och Vingård.

Inträdes-Tal af Herr Leopold.

Inträdes-Tal af Herr Clewberg.

Handlingar rörande Svenska Akademiens Högtidsdag 1786.

Berättelse om Äreminnet öfver RiksRådet Grefve Lennart Torstenson.

En mer detaljerad innehållsförteckning ur tolfte delen ifrån år 1796:


Första Delen.
Sid.
Till Konungen iii.
Underrättelse ix.
Handlingar rörande Svenska Akademiens instiftelse 1.
Konungens Bref om Akademiens inrättning 3.
Konungens Tal vid dess instiftelse 10.
Akademiens Stadgar 20.
RiksRådet Grefve Höpkens svar på Konungens Tal 41.
Inträdestal af Herr RiksRådet Grefve v. Höpken 45.
Inträdestal af K. M:ts HandSecreterare Hr Kellgren 47.
Inträdestal af Herr RiksRådet Grefve v. Hermansson 53.
Inträdestal af Herr RiksRådet Grefve Fersen 55.
Inträdestal af Herr ÖfversteKammarjunkaren Grefve Oxenstjerna 58.
Inträdestal af ExpeditionsSecreteraren Herr Adlerbeth 61.
Inträdestal af Herr KammarRådet af Botin 65.
Inträdestal af StatsSecreteraren Herr Schröderheim 68.
Inträdestal af Herr CantzliRådet Grefve Gyllenborg 71.
Inträdestal och Svar af Akademiens Secreterare, Hr von Rosenstein 75.
Inträdestal af Hr. ÖfversteKammarjunkaren, Friherre Armfelt 83.
Direktörens (Kellgrens) svar 93.
Inträdestal af Herr Lektor Nordin 99.
Direktörens svar 115.
Inträdestal af Herr Biskop Celsius 121.
Direktörens svar 134.
Inträdestal af Herr Biskop Wingård 141.
Direktörens svar 156.
Inträdestal af Herr Bibliothekarien Leopold 161.
Direktörens (Baron Armfelts) svar 186.
Inträdestal af Hr. Kongl. Secreteraren Clewberg, öfver RiksRådet Grefve Scheffer 189.
Direktörens svar 225.
Handlingar rörande Akademiens Högtidsdag 1786 229.
Direktörens (Kellgrens) berättelse 231.
Tal af Akademiens Secreterare, Hr v. Rosenstein 233.
Äreminne öfver RiksRådet och Fältmarskalken Grefve Lennart Torstenson 245.
Gustaf Adolfs anträde till Regeringen, Ode af Herr N. L. Sjöberg 283.
Ett stycke ur nionde sången af Tåget öfver Bält, af Herr Grefve Gyllenborg 295.
Lefvernesbeskrifning öfver Kongl. Rådet m. m. Grefve Erik Dahlberg, af Herr Nordin 301.
Berättelse om Äreminnet öfver RiksRådet Grefve Lennart Torstenson 323.