Index:Tollstorp 1834.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tollstorp 1834.djvu
Upphovsman Jacob Philip Tollstorp
Titel Beskrifning öfver Linköping
Utgivningsår 1834
Utgivare A. Bohlin, Norrköping
Källa djvu
Sidor

rygg omslag - - - titel - 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 tab1 tab2 tab3 tab4 tab5 tab6 tab7 tab8 tab9 - fig - gravkarta - stadskarta - - - - baksida

Libris 242343
De vigtigaste tilldragelser i Linköping 1
Domkyrkan 70
Förteckning å de kände i kyrkan begrafne familjer 99
Landskyrkan 104
Hospitalskyrkan 107
Klostren 108
Landshöfdinge-Embetet 112
Om Stadens Läge och Skapnad 116
Slottet, Biskopshuset, Rådhuset, Gymnasium, Trivialskolan, Frimurarehuset, Assemblé- och Spektakelhuset, Badhuset 123
Biblioteket 133
Eclesiastik-Economiens Cassor och Stipendier för ungdomen vid Trivialskolan, Gymnasium och Akademien 137
Magistratens aflöning och Skatterna hvarpå den grundar sig 143
Om befolkningen 145
Fattigvården, Länslazarettet, Mörnerska Stiftelsen, Correctionshuset och Flickskolan 148
Ljungstedtska Friskolan, Enke- och Pupill-Cassan och afl. Enkefru Söderquists testamente 155
Sparbanken 161
Musik-Corpsen 162
Fabriker 164
Policeförfattningar 165
Stadens Jord 169
Rättelser 176
Fem Tabeller deruti columner finnas utsatta 1) Husens assurance summor; 2) Gårdsnummer; 3) Ägarens namn; 4) Tomtens natur; 5) dess innehåll i quadratalnar; 6) öretal för quadrataln; 7) värde efter quad. aln; 8) Gårdetal efter tomtens värde; 9) Åbyggnadsvärde; 10) Gårdetal derefter; 11) Summa af gårdetal.
Sista femårs Tabellen öfver Stadens uppskattade värde. Hus och jord, afkastning och taxering.
En liten planche med några vapen som finnas i hvalfven i Domkyrkan.
En Plancharta öfver grafvarne i Domkyrkan med numror å hvarje familjs grafställen, hvarigenom de, som der äga sina förfäder begrafne, kunna få underrättelse om deras hvilorum. Den är vid historiens läsning icke utan intresse.
En Plancharta öfver Linköpings Stad der, utom qvarterena och gatorna, tomternas skapnad och numror finnas upptagne.