Index:Tollstorp 1834.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Jacob Philip Tollstorp
Titel Beskrifning öfver Linköping
Utgivningsår 1834
Utgivare A. Bohlin, Norrköping
Källa djvu
Sidor
Libris 242343
De vigtigaste tilldragelser i Linköping 1
Domkyrkan 70
Förteckning å de kände i kyrkan begrafne familjer 99
Landskyrkan 104
Hospitalskyrkan 107
Klostren 108
Landshöfdinge-Embetet 112
Om Stadens Läge och Skapnad 116
Slottet, Biskopshuset, Rådhuset, Gymnasium, Trivialskolan, Frimurarehuset, Assemblé- och Spektakelhuset, Badhuset 123
Biblioteket 133
Eclesiastik-Economiens Cassor och Stipendier för ungdomen vid Trivialskolan, Gymnasium och Akademien 137
Magistratens aflöning och Skatterna hvarpå den grundar sig 143
Om befolkningen 145
Fattigvården, Länslazarettet, Mörnerska Stiftelsen, Correctionshuset och Flickskolan 148
Ljungstedtska Friskolan, Enke- och Pupill-Cassan och afl. Enkefru Söderquists testamente 155
Sparbanken 161
Musik-Corpsen 162
Fabriker 164
Policeförfattningar 165
Stadens Jord 169
Rättelser 176
Fem Tabeller deruti columner finnas utsatta 1) Husens assurance summor; 2) Gårdsnummer; 3) Ägarens namn; 4) Tomtens natur; 5) dess innehåll i quadratalnar; 6) öretal för quadrataln; 7) värde efter quad. aln; 8) Gårdetal efter tomtens värde; 9) Åbyggnadsvärde; 10) Gårdetal derefter; 11) Summa af gårdetal.
Sista femårs Tabellen öfver Stadens uppskattade värde. Hus och jord, afkastning och taxering.
En liten planche med några vapen som finnas i hvalfven i Domkyrkan.
En Plancharta öfver grafvarne i Domkyrkan med numror å hvarje familjs grafställen, hvarigenom de, som der äga sina förfäder begrafne, kunna få underrättelse om deras hvilorum. Den är vid historiens läsning icke utan intresse.
En Plancharta öfver Linköpings Stad der, utom qvarterena och gatorna, tomternas skapnad och numror finnas upptagne.