Hoppa till innehållet

Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Carl Schaefer

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Signe Amanda Georgina Hebbe
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Carl Schaefer
Margareta Tullia Desideria (Greta) Dahlqvist  →


[ 200 ]

Carl Schaefer. K. T:ne 1 juli 1864—50 juni 1866.

Tysk sångare, född den 8 dec. 1832. Hans första uppträdande på vår operascen ägde rum den 17 juni 1864, då han utförde en scen och aria i kostym ur »Friskytten», hvilket föranledde den dåvarande teaterstyrelsen att binda den tyske tenoren vid vår svenska operascen med ett treårigt engagement. Han utförde här Johan af Leyden i »Profeten» och Pollion i »Norma». »Schäfer hade en dugtig stämma, men var antagligen den mest obildade sångare som någonsin uppträdt på vår teater, och kunde omöjligt sjunga sig in i den svenska publikens ynnest. Det enda egentligt märkvärdiga med honom var att teaterdirektionen slutligen måste köpa sig fri från honom genom att, sedan han varit här på andra året och visat sig allt mera omöjlig, betala ut åt honom den återstående tidens arvode och detta ganska högt, hvarpå han tog sitt parti och lemnade vår opera åt sitt öde.» (Frans Hedberg, »Svenska operasångare».)