Nej, fåfängt! Vart jag ser

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Sjung och läs nu Bacchi böner
Om Stadshagen
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 58
Har du något i flaskan kvar  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Om Stadshagen
PASTORAL,
dedicerad till herr grosshandlaren E r i k N o ë r.

Nej, fåfängt — vart jag ser
    ej minsta nymf ger ögat ro,
och ej i grus och ler
    en klacklapp av en sko: Fin.
Ej visar mig en täck berège
    sin fot, i språnget blyg.
Vad ser jag... toffeln ligger där
    förutan övertyg! D. C.

Fast soln vart tak förgyllt
    vid tusen fåglars morgonsång,
syns ändå ingen skylt
    på minsta krögarstång. Fin.
Ack, hade Fredman blott förlag,
    sågs här i vart ett hörn
en målad kanna med beslag
    och på dess lock en örn. D. C.

Ja, vart jag vänder mig
    emellan gropar, kärr och dy,
förvillad är min stig.
    och alla nymfer fly. Fin.
Vem hör min sång från denna sten
    på en så sumpig plan?
Blott skatan på dess torra gren
    och kråkan där i gran. 'D. C.

Syns åkerns gyllne prål
    nedbugnande vid vädrens sus?
Hörs skördemännens skrål
    bland liar, glas och krus? Fin.
Nej, fåfängt söks en stackars volm,
    och ingen lyra hörs,
fast vägen bär till Drottningholm,
    dit sånggudinnan körs. D. C.

Nej, vid min klagoton
    jag bromsars trumpna mummel hör.
På klippan råmar kon
    och tjuren nedanför. Fin.
Vid trädgårdsgrindens brutna led
    sig hästen stjälpt så matt —
den där, som nyss så modig red,
   nu snarkar utan hatt. D. C.

Vad skvalpning i var stig,
    tallkottar, stickor, ris och barr!
Där uven gruvar sig
    vid gamla stammars knarr. Fin.
Ej plockar herdens trogna hand
    åt lilla sin Jeanette
ur dessa tuvors skvalp och sand
    en enda bröstbukett. D. C.

Så sitte längre hin
    här törstande, och inte jag!
Glatt hjärta och gott vin
    är livets sammandrag. Fin.
Du, som från släp och gräl och tvång
    till Bacchi vinpress går,
sjung här din rätta frihetssång!
    Ditt glas islaget står. D. C.


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror