Nyårs-Kort till Månen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Nyårs-Hopp
Knäppar på lyran
av Elias Sehlstedt

Nyårs-Kort till Månen
Kontors-Vaktmästaren W. vid Tull-Verket  →


[ 46 ]

Nyårs-kort till Månen.


För dig, du höge andlige magnat
I solens himmelsvida kyrkostat,
För dig, o måne i det klara loftet!
Jag bugar mig med näsan uti stoftet;
Ty det är min och mina bröders sed,
Att när vi buga, buga vi oss ned.
Som snö i rymden, flyga offerbladen
Med granna namn kring eleganta staden,
Med söndrig rock jag på terrassen står
Och önskar dig ödmjukast godt nytt år.
Det höfves ingen, som poet är vorden,
Att alltför mycket fästa sig vid jorden:
I molnen bör han bygga, bo och så;
Om det ej duger, bör han det ändå . . .
Må andra om det jordiska bestyra,
För dig i dag jag strängat har min lyra:
Jag älskar dig, men vet dock ej hvarför;
Jag vet med visshet blott att jag så gör.

[ 47 ]

Tag då min helsning på det nya året!
Från fotens spets till spetsen utaf håret
Jag badat mig uti ditt milda sken:
O! att jag blefve, såsom du, så ren!
Af ljus och skugga skiftar menskans lefnad,
Af underbara trådar är dess väfnad,
Än ljus som skyn, än mörk som jordens grus —
Skall min bli mörk som nallen, eller ljus?
Det slår derofvan. Nu farväl, du gode!
Till nyårsgåfva ger jag dig mitt ode.