Nyårs-sång (Sehlstedt 1876)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Efter ett Vår-regn
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 5
av Elias Sehlstedt Arvid Ahnfelt

Nyårs-sång
Svalan  →


[ 56 ]

Nyårs-sång.


Kring det nya året vi oss samla,
Likasom vi gjorde med det gamla.
Och det nya kommit för att vandra
Samma nötta stråkväg som de andra.

Tal och önskan att vi måtte lyckas
Portioneras ut och händer tryckas:
Godt nytt år! är lösen och metoden
Lika visst som bröd i bagarboden.

Öfverallt der menskovimlet brusar
Godt nytt år! liksom en stormvind susar.
Långa återsvar man sig besparar:
"Samma sort!" är alltihop man svarar.

Fordom var den seden vedertagen
Att hvarann uppvakta Nyårsdagen.
Nu man ser blott, för att få meriter,
Framtids-män, som traska på visiter.

Gamla året var ett år som många:
Dagens timmar jemt ett dussin långa;
Ville nattron se'n man ombestyra,
Fick man dem per dygn till tjugufyra.

[ 57 ]


Hvad som nu har händt på gamla året
Vet ni lika bra som jag på håret.
Om publikens gunst jag visst gick miste,
Om jag talte om hvad hvar man visste.

Nya årets dolda hemligheter
Ingen känner, huru klok han heter.
Ödets natt är djup, och ångmaskiner
Rulla inte opp dess rullgardiner.

Nya året skall jag uteslutet
Med min lyra följa oförtrutet,
Om ej han med lien hugger i den
Och far bort med skalden under tiden.