Nyårsmorgonen (Sehlstedt 1876)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Under mitt porträtt
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 5
av Elias Sehlstedt Arvid Ahnfelt

Nyårsmorgonen
Eko  →


[ 23 ]

Nyårsmorgonen.


Gamla året gått till ända —
Ingen hejdat tiden än —
Och i ödets bok sig vända
Bladen till ett nytt igen.

Vett och forskning föga båta
Till att pejla tidens ström.
Hvad som stundar, är en gåta,
Hvad som flyktat, är en dröm.

Åren komma, åren fara,
Menskan föds till samma lott.
Lifvet är en skolgång bara,
Tiden dess terminer blott.

Lifvet är en flyktig gnista,
Flammar upp och släcks derpå.
Är väl detta år mitt sista?
Är det fler, som återstå?

Ej har stoftet, som här andas.
Säte uti Guds konselj:
Ingen vet, hvad dag den randas
Evighetens nyårshelg.

[ 24 ]


Anden mot sitt drömda Eden
Spejar understundom än,
Och en gång skall segelleden
Öppnas till hans hem igen.

Icke tveka han behöfver,
Hvar hans väg skall ta' utaf:
Han nog vet, att spången öfver
Är till slut den hvälfda graf.