Nybyggnaden wid Mynttorget

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Politisk Spaltfyllnad
Nybyggnaden wid Mynttorget
av August Blanche
Föränderligheten i meningar och omdömen  →
Ur Nyare Freja, tryckt i Nyare Freja 1839, n:r 13 (12 Febr. 1839)


Nybyggnaden wid Mynttorget.

När man kommer från Norrbro och ämnar sig öfver Myntgatan till Riddarhustorget, har man på venstra handen det majestätiska Slottet och derinvid de vackra byggnader, hvaremellan Stadssmedjegatan löper. I fonden presenterar sig det af brådskande personer hvimlande Riddarhustorget och den vördnadsbjudande Kyrkan, hvars genombrutna torn, sedan det aftagit trådperuken, en dag skall stå, ett vittne för efterverlden om vår tids byggnadskonst. På högra sidan har länge varit tomt och ödsligt. Hur glade blefvo vi ej då, när vi härom dagen varseblefvo en liten genombruten byggnad af väf, hvilken, på ett högst behagligt sätt, genom kontrasten afsticker mot de stolta byggnader, framför hvilka den reser sig! I den med utmärkt elegans och verklig arkitektonisk stil ordnade butiken står en smideshandlare, nästan lika så slipad som de varor han utminuterar. Dagligen och stundligen är han omgifven af folk, så att man olyckligtvis ej alltid kan se det nya huset, som dessutom har den fördelen att vara flyttbart, ehuru i en annan stil än Herr Bloms. — Hvem hafva vi att tacka för denna nybyggnad? Jo, Kongl. Öfver-Ståthållare-Embetet. Man ser att lusten att försköna Hufvudstaden icke har försvunnit med Friherre Sprengtporten.

—e.