Om alla mina lemmar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Om alla mina lemmar
av Petter Dass
Diktad omkring 1704. Bearbetning av Morten Eskesen 1881. Översatt till svenska av Andreas Holmberg 1991. På Wikipedia finns en artikel om Om alle mine lemmer.


1.
Om alla mina lemmar
var fyllda helt av sång
och hade tusen stämmor
som ljöd på samma gång,
och sjöng jag dag och natt
— jag kunde ej gengälda
Guds rikes stora skatt.
2.
Jag vill mitt pris frambära,
o store Gud, till dig!
Dig vare lov och ära,
för att du kallat mig
och räknat mig bland dem
som trots vad de förbrutit
hos dig har fått sitt hem.
3.
Du grundat själv din kyrka
ibland oss, Herre kär.
Allt gott du ville verka
i din församling här.
Så låt oss i ditt hus
i trohet mot dig vandra
och följa Ordets ljus.
4.
Låt livets källa flyta
med himmelsk nåd och makt
kring hela jordens yta,
till varje folk och trakt.
Låt lyckas Jesu namn,
så vi kan vägen finna
in i din fadersfamn.
5.
Vår sång skall dig upphöja,
o Gud, som allt förmår.
Ditt bistånd skall ej dröja
när prövningen blir svår.
När vi nått fram en gång,
skall nya röster höjas
och sjunga Sions sång!