Piratpartiets principprogram/3.4/Patent

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Kulturen måste släppas fri
Piratpartiets principprogram 3.4

Patent och privata monopol skadar samhället
Avslutning  →


Patent och privata monopol skadar samhället

Patent har många samhällsskadliga effekter. Medicinpatent bär skulden för att människor dör i sjukdomar som de skulle haft råd att behandla med läkemedel om inte patenten funnits, till att forskningsprioriteringarna snedvrids, och till en onödigt hög och växande läkemedelsnota i den rika världen.

Patent på gener och liv, såsom exempelvis patenterade utsäden, leder till orimliga och skadliga konsekvenser. Mjukvarupatent hämmar den tekniska utvecklingen inom IT-området, och utgör ett allvarligt hot mot Sveriges och Europas små och medelstora IT-företag.

Patent påstås uppmuntra till innovation genom att skydda dem som uppfinner och investerar i nya uppfinningar och tillverkningsmetoder. Allt oftare används dock patenten främst av storföretag för att hindra mindre konkurrenter från att konkurrera på jämlika villkor. I stället för att patenten uppmuntrar till innovation, använder nu företag sina "patentmattor" i krigföring mot andra aktörer för att slippa konkurrens, ofta patent som innehavaren inte har någon avsikt att själv vidareutveckla.

Vi anser att patenten har spelat ut sin roll och att de idag aktivt hindrar innovation och tillkomsten av ny kunskap. Dessutom ser man på alla produktområden och innovationer som inte kan patenteras att patenten egentligen inte alls behövs — drivkrafterna från att vara först på en marknad är fullt tillräckliga för att skapa innovation. Uppfinnare skall konkurrera med innovation, kundnytta, pris och kvalitet istället för att få förlänat ett statsunderstött monopol på kunskap. Att slippa avlöna arméer av patentadvokater frigör resurser som istället kan användas för att skapa verklig innovation och förbättra produkterna i en snabbare takt, vilket i slutändan kommer alla tillgodo.

Vi vill successivt avskaffa patentsystemet.

Förutom genom patenträtten försöker stora företag skaffa sig monopolsituationer även på andra sätt. Genom att hemlighålla datalagringsformat och på andra sätt försvåra eller omöjliggöra interoperabilitet skapar de en inlåsningseffekt, som begränsar konkurrenternas möjligheter och motverkar en fri och rättvist fungerande marknad. Detta leder till högre priser och lägre innovationstakt. När den offentliga sektorn gör upphandlingar eller producerar information måste detta ske på ett sätt som aktivt motarbetar bibehållandet eller uppkomsten av privata monopol på information, kunskap, idéer eller koncept. Initiativ som Open Access, som syftar till att göra forskningsresultat fritt tillgängliga, ska uppmuntras och stödjas.

Privata monopol ska bekämpas.

Den offentliga sektorn ska arkivera och göra dokument tillgängliga i öppna format. Det ska gå att kommunicera med myndigheter utan att vara bunden till en viss leverantör av programvara. Användningen av öppen källkod i den offentliga sektorn, inklusive skolor, ska stimuleras.

Öppna format och öppen källkod ska uppmuntras.

Varumärkesskyddet är en inskränkning av friheten i samhället som endast kan rättfärdigas där den tydligt fungerar som ett konsumentskydd. Varumärkesrätten ska aldrig kunna användas för att straffa en konsument när denne köper en kopia av en märkesskyddad vara, utan endast för att skydda konsumenten från att ovetandes luras att köpa förfalskningar.

Särskilt angeläget är det att säkerställa att varumärkesskyddet aldrig kan nyttjas för att hindra eller bromsa yttrandefriheten i ickekommersiella sammanhang som t.ex. konst, samhällsdebatt eller konsumentkritik.

För att säkerställa ovanstående behöver dagens varumärkeslagstiftning ses över och begränsas på både nationell och internationell nivå.

Varumärkeslagstiftningen ska utgå från ett konsumentperspektiv.

<< Kulturen måste släppas fri Upp till början av sidan. Avslutning >>